Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1992
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
 • Orta Okul : Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu (2006)
 • Lise : Sandıklı Anadolu Lisesi (2010)
 • Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Seyahat İşletmeciliği (09/06/2014)
 • Y.Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (27/06/2016)
 • Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • (Devam Ediyor)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çelik, S. ve Gökçe, F. (2015). Destinasyon Pazarlamasında Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Kullanımına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Electronic Journal of Occupatıonal Improvement And Research, 3 (2), 29-37. (2015)
2- Baytok, A., Pelit, E., Gökçe, F. ve Gökçe, Y. (2015). Sürdürülebilirlik Kapsamında Termal Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları: Sandıklı Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6 (14), 1-11. (2015)
3- Soybalı, H. H., Gökçe, F., Özer, G., Gökçe, Y. ve Korkut, T. C. (2017). Otellerde Uygulama Eğitimi Alan Öğrencilerin Uygulama Sonrası Görüşleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 43-65. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çelik, S., Can, M., Gökçe, F. ve Akagündüz, M. (2015). Başkomutan ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklarının Savaş Alanları Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12-15 Kasım, Çanakkale 2015, ss. 1253-1267. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çelik, S. ve Gökçe, F. (2016). Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algılamaları: Afyonkarahisar Örneği, 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic Congress Book, Tourism Management, October 27-30, Antalya 2016, pp. 231-241. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kement, Ü. ve Gökçe, F. (2017). Kültür Turları Kapsamında Karadeniz Bölgesini Ziyaret Eden Bireylerin Çevre Dostu Rekreasyon Davranışlarının İncelenmesi, Abstract Book 4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, April 21-23, Burdur 2017, pp. 217. (2017)
2- Gökçe, F., Elibol, A., Tozkoparan, U. ve Acar, R. (2017). Yeşilova İlçesinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Abstract Book 4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, April 21-23, Burdur 2017, pp. 44. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Gökçe, F. (2016). Yerli Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Algısı ve Desteği: Afyonkarahisar Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bölüm Başkan V. (Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü) (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Gökçe, F. (2016). Yerli Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Algısı Ve Desteği: Afyonkarahisar Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi BAPK Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: 15.SOS.BİL.16 (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Yeni Pazarlama Teknikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Reklamcılık - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Tüketici Davranışları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Marka Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 618 11 13 / 6281
Email fgokce(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.