Dr. Öğr. Üyesi

Feriha Duygu SAMAV CANTÜRK

İletişim Bilgileri

fdcanturk(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 4272061

Genel Bilgiler