Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Birimi : Çavdır Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kamu Yönetimi
 • Y.Lisans : Hamburg Üniversitesi
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyoloji
ÖZGEÇMİŞ

Dr.Öğr.Üye.F.Duygu SAMAV CANTÜRK

1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl DAAD Alman Hükümeti Bursu ile Hamburg Üniversitesi Avrupa Çalışmaları dalında master programına başlayıp 2010 yılında mezun oldu. Master öğreniminden sonra bir süre özel sektörde çalıştı. Daha sonra, öğretim görevlisi olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. Samav Cantürk, 2010 yılında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 2017 yılından beri de öğretim üyesi olarak engellilik, toplumsal cinsiyet, sosyal politika alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

Engellilik, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Politika

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., 2016, “Türkiye Kurum Bakımında Kalan Genç Erkeklerde Toplumsal Cinsiyetin İnşası”, inter-disipliner Yaklaşımla GENÇLİĞİN UMUDU TOPLUMUN Beklentileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ed. Aylin Görgün Baran ve Mehmet Çakır, ss.503-533 ISBN: .978-975-491-437-5 (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., 2017, “Sakatlığın Kültürel İnşası”, iç. Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, ed. Cem Ergun ve Süleyman Öğrekçi, Gece Kitaplığı, Ankara, ISBN: 978-605-180-760-7 (2017)
2- Samav Cantürk F.D. ve Sallan Gül, S.,2018, “Being Disabled in the Digital Age and Technology Use of Disabled People in Turkey”, in Public and Urban Administration and Policy in the Digital Age ,H. Gül, M.Okçu, G.Turhan (eds.), pp. 199-205, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Samav Cantürk F., D.,(2017) Toplum ve Demokrasi, Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar, Ötelenmiş Hayatlar: Engelliye Bakan Kadın Olmak,Cilt:11, Sayı:24, ISSN: 1307-4687c http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/viewFile/247/377, (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sallan Gül, S. Cantürk Samav, D. ve Gül H. 2016, "Türkiye'de Engellilik Politikalarında Paradigma Değişimi: Muhtaç Sakattan İhtiyaç Sahibi Bireye Geçiş", Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi (UİİPK): Yeni Bölgesel Vizyonlar, s.150, Bakü, Azerbeycan. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sallan Gül, S. ve Samav Cantürk, D., 2015, "Türkiye'de Sosyal Hizmet Olarak Evde Bakım, Engellilik ve Yaşamı Erteleyen Kadınlar", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Kasım 2015, Manisa, s. 188. (2015)
2- Samav Cantürk, D., Sallan Gül, S. 2016, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Çifte Dezavantajlılık: Sakat ve Sakata Bakan kadın Olmak, ODTÜ, Ankara.1-3 Aralık 2016. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., (2017), "Social Aid as a way of solidarity via the state in Turkey:Whom, what does it strrengthen?", Innovation and Global Issues and Social Sciences, April 27-29, 2017, Patara Antique City, Antalya, Turkey. (2017)
2- Sallan Gül, S., Kudekli, B., Samav Cantürk, F.D., (2017), "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Bağlamında Engellilere Yönelik Hizmetler: Burdur Belediyesi Örneği", Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul. (2017)
3- Sallan Gül, S., Gümüşoğlu, F., Dericioğulları Ergun A., Samav Cantürk, F.,D., (2018), S, Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018) ‘İlköğretim Ders Kitaplarında Yaşlılık ve Yaşlanmaya Sosyolojik Bir Bakış’12-13-14 Nisan 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul (2018)
4- Samav Cantürk, F.,D, Gümüşoğlu, F., Sallan Gül,S., Gül, H., A.,(2018) Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018) ‘İlköğretim Ders Kitaplarında Engelliliğin Temsili ve Engellilik Halleri’,12-13-14 Nisan 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul (2018)
5- Samav Cantürk, F.,D, Sallan Gül,S., (2018) Evde Bakım Sürecinin Ataerkil Dinamikleri, 1st International Health Science and Life Congress, (IHSLC 2018) 02-05 May 2018 / Burdur/Turkey,https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/tam-metin-21-06.pdf,s.647-657. (2018)
6- Samav Cantürk, F.,D, Sallan Gül,S., (2018)Engelli Ailelerinde Evde Bakımın/Özbakımın Önemi ve Anlamı: Isparta Örneği, 1st International Health Science and Life Congress, (IHSLC 2018) 02-05 May 2018 / Burdur/Turkey,https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/files/tam-metin-21-06.pdf.,s.1215-1226. (2018)
7- Gül, H., Sallan Gül,S., Samav Cantürk, F.,D (2018) 06-07 Temmuz 2018, IV.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Role of Universities in Promoting Dialogue and Understanding in a Globalized and Multicultural World, Talinn, Estonya. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Samav Cantürk, D., (2015) 9.Engelsiz Üniversite Çalıştayı, “Ülkemizde Engelli Öğrencilerin Üniversite Seçimlerinde Etkili Olan Faktörler” adlı poster bildiri, Muğla Üniversitesi, Bodrum Turgut-Reis. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çavdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2015)
2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2018)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çavdır Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Başkanlığı (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senato Üyeliği (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çavdır Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü, 25.12.2015 tarihinde düzenlenen Türkiye’de Engellilik ve Bakım Hizmetleri” paneli düzenleyici & konuşmacı (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 28. Mart. 2016 tarihinde düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Şiddet ” panelinde davetli konuşmacı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Leonardo Da Vinci programı çerçevesinde TR/05/A/F/PL2-079 numaralı, “ AB’ye Üye Ülkelerdeki Yerel Yönetimlerin Turizme Katkıları, Polonya –Wroclaw Örneği” isimli çalışma (POLONYA) Wroclaw Belediyesi, Uluslararası İlişkiler Departmanı EXPO Proje biriminde 4 aylık staj (2005)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ulusal Kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve Diğer Kuruluşlar) SDÜ-BAP 4471d1-15 No’lu Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL yürütücülüğündeki “Engelli Evde Bakım Ücreti Hizmetlerinin Sosyal Modeli Gerçekleştirmedeki Rolü” (Proje Yardımcısı) (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email fdcanturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.