Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1955
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Üni. Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : Eğitim Programları ve Öğretim
 • Y.Lisans : Ankara Üni. Eğitim Fak.
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması (1981-02-18 11:54:02)
 • Doktora : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Ens.
 • Doktora Dal : Eğitim Bilimleri
 • (1994-11-14 12:17:31)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Eğitim Yönetimi- Kaynak kitap. A.Ü. Burdur Eğitim Yüksekokulu,1995. (1995)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Eğitim Bilimine Giriş, 'Eğitimin Sosyolojik Temelleri',2006, Lisans Yay., İstanbul (2006)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bertrand Russell'ın Eğitim Üzerine Görüşleri-Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003 (2003)
2- Eğitim Bilimi ve Yurttaş Eğitimi Üzerine. SDÜ, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999 (1999)
3- ÇELİK F., ÖNAL A.S., Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (2), 18. sayı (2005)
4- Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006 (2006)
5- BURDUR İLİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIK SEVİYELERİ (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇELİK F., ÇAKAR E., I. Burdur Sempozyumu, "S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Burdur İli Yüksek Öğretim Ortamına İlişkin Görüşleri", 16-19 Kasım 2005, Burdur (2005)
2- Sınıf Öğretmenliği Yeni Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2002. (2002)
3- Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Uzaktan Eğitim Modeli, MEB. 2001 (2001)
Yüksek Lisans Tezi
1- Eğitim Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitimi,Kamu YÖnetim Uzmanlık Porgramı, Başbakanlık, TODAiE (1985)
2- Öğretmen Aylık Ücretlerinin Genel Ücret İçindeki Yeri, Eğitim Fakültesi, Ankara (1982)
Doktora Tezi
1- Türk Eğ. Sisteminde Öğretmenlik Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Yetiştirme Modeli, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir (1995)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:1996)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitim Porgramları ve Öğretim ABD Başkanlığı (Yıl:1996)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Senatörlük (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 'Okulöncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları' Çalıştayı, 15-17 Nisan 2006, Isparta (2006)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Bilimsel Çalıştay ve Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 66. Yıldönümü Etkinlikleri"nde yapılan çalışmalardan dolayı SDÜ Rektörlüğü'nün "Teşekkür Belgesi" (2006)
2- 17. İl Millî Eğitim Şûrasında yapılan çalışmalardan dolayı Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğünün "Teşekkür Belgesi" (2007)
Ulusal jüri üyeliği
1- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4026
Email fcelik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.