Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Fizik
 • Anabilim Dalı : Katıhal Fiziği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : 27 Mayıs Lisesi (20/06/1978)
 • Orta Okul : 19 Mayıs Ortaokulu (20/06/1983)
 • Lise : Adana Erkek Lisesi (20/06/1986)
 • Lisans : Çukurova Üniv. Fen Edeb. Fak.
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik (27/09/1991)
 • Y.Lisans : Sheffield University (İngiltere)
 • Y.Lisans Dal : Matematiksel Fizik (04/07/1997)
 • Doktora : Anadolu Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Katıhal Fiziği
 • (26/09/2007)
 • Doçenlik : Ankara Üniversitesi Fizik
 • Doçenlik Dal : Yoğun Madde Fiziği (28/09/2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Katıhal Fiziği (22/12/2017)
ÖZGEÇMİŞ

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

1)      F. Göde, E. Güneri, F.M. Emen, V. Emir Kafadar, S. Ünlü, Synthesis, structural, optical, electrical and thermoluminescence properties of chemically deposited PbS thin films, Journal of Luminescence 147 (2014) 41 - 48.

2)      F. Kirmizigül, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Comparative Study Of The Properties Of CuS Thin Films Deposited Using Different Bath Processes. Chalcogenide Letters 10(5) (2013) 173 - 178.

3)      C. Ulutas, E. Guneri, F. Kirmizigul, G. Altindemir, F. Gode, C. Gumus, g-MnS thin films prepared by chemical bath deposition: Effect of bath temperature on their physical properties. Materials Chemistry and Physics 138 (2013) 817 - 822.

4)      Emine Güneri, Fatma Göde, Behiye Boyarbay, Cebrail Gümüş, Structural and optical studies of chemically deposited Sn2S3 thin films. Materials Research Bulletin 47 (2012) 3738 - 3742

5)      A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Preparation and the effect of pH on the structural, optical and electrical properties of CdS thin films. Chalcogenide Letters. 9(1) (2012) 27 - 40.

6)      F. Göde, E. Güneri, A. Kariper, C. Ulutas, F. Kirmizigül, C. Gümüs, Influence of annealing temperature on the structural, optical and electrical properties of amorphous Zinc Sulfide thin films, Journal of Physics: Conference Series 326 (2011) 012020.

7)      A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüs, T. Özpozan, The structural, electrical and optical properties of CdS thin films as a function of pH. Materials Chemistry and Physics 129 (2011) 183 - 188.

8)      F. Göde, Annealing temperature effect on the structural, optical and electrical properties of ZnS thin films. Physica B: Condense Matter 406 (2011) 1653 - 1659.

9)    E. Guneri, F. Gode, C. Ulutas, F. Kirmizigul, G. Altindemir, C. Gumus, Properties of p-type SnS thin films prepared by chemical bath deposition. Chalcogenide Letters 7(12) (2010) 685 - 694.

10) E. Guneri, C. Ulutas, F. Kirmizigul, G. Altindemir, F. Gode, C. Gumus, Effect of deposition time on structural, electrical, and optical properties of SnS thin films deposited by chemical bath deposition. Applied Surface Science 257 (2010) 1189 - 1195.

11) F. Göde, C. Gümüş, Influences of copper and manganese concentrations on the properties of polycrystalline ZnS:Cu and ZnS:Mn thin films. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 11(4) (2009) 429 - 436.

12)  F. Göde, C. Gümüş, M. Zor, Influence of the thickness on physical properties on chemical bath deposited hexagonal ZnS thin films. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9(7) (2007) 2186 - 2191.

13)  F. Göde, C. Gümüş, M. Zor, Investigations on the physical properties of the polycrystalline ZnS thin films deposited by the chemical bath deposition method. Journal Crystal Growth 299 (2007) 136 - 141.

14)  R.J. Bursill, F. Gode, The density matrix renormalization group and critical phenomena. Journal Physics: Condensed Matter 7 (1995) 9765 - 9774.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1)      F. Göde, Growth, Raman scattering and some electrical measurements of Cu doped ZnS thin films. Balkan Physics Letters 18(181057) (2010) 422 - 429.

Uluslararası kongrelerde sunulan ve özet metin yayımlanan bildiriler:

1)      F. Göde, S. Çevik, E. Güneri and S. Ünlü, Preparation of Cubic rock Salt Lead Sulfide Thin Films and the Study of Their Microstructure and Optical Properties, Turkish Physical Society 30. International Physics Congress, 2- 5 September 2013, Istanbul, TURKEY.

2)      Fatma Gode, Emine Guneri, O. Baglayan, Sevil Cevik, Effect of tri-sodium citrate on some physical properties of chemically deposited Tin Sulfide films. NanoTR-9, 24-28 June 2013, Atatürk University, Erzurum, TURKEY.

3)      F. Göde, E. Güneri Ö. Bağlayan, XRD, SEM, AFM, Raman Scattering and some optical properties of Tin Sulphide films, Turkish Physical Society 29. International Physics Congress, 4-8 September 2012, Bodrum, TURKEY.

4)      F. Yavuz, F. Göde, E. Güneri, C. Gümüş, Effect of deposıtıon time on the structural and optical constants of lead sulfide films. Turkish Physical Society 28. International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY.

5)      F. Göde, F. Yavuz, Substrate temperature effect on some phsical and electrical characteristic of n-type ZnO with Au schottky contacts. Turkish Physical Society 27. International Physics Congress, 4-17 September 2010, Istanbul, TURKEY.

6)      F. Göde, Growth, Raman Scattering and Some Electrical Measurments of Undoped and Cu Doped ZnS Thin Films. Turkish Physical Society 26. International Physics Congress, 24-27 September 2009, Bodrum, TURKEY.

 

Uluslararası kongrelerde sunulan ve poster metin yayımlanan bildiriler:

1)      Sevil Cevik, Emine Guneri, Fatma Gode, The effect of cationic precursor concentration on the structural and optical properties of PbS thin films produced by SILAR. NanoTR-9, 24-28 June 2013, Atatürk University, Erzurum, TURKEY.

2)      F. Göde, E. Güneri, A. Kariper, C. Ulutaş, F. Kırmızıgül, C. Gümüş, Influence of thermal annealing treatment on the structural, optical and electrical properties of amorphous ZnS thin films” Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK.

3)      E. Güneri, A. Kariper, F. Göde, B. Boyarbay, G. Altindemir, C. Gümüş, Influence of deposition time on the structural, electrical and optical properties of nanocrystalline Sn2S3 thin films grown by chemical bath deposition method. Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK.

4)      A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, B. Boyarbay, C. Gümüş, T. Özpozan, A study on the structural, electrical and optical properties of nanostructured SnS thin films. Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK.

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, kurs (Workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiriler:

1)      F. Göde, E. Güneri, F. Yavuz, C. Gümüş ve S. Çevik, Kimyasal Biriktirme Yöntemi ile Elde Edilen SnS ince filmlerin XRD, SEM ve Optiksel olarak incelenmesi. Adım Fizik Günleri-II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

2)      E. Güneri, F. Kırmızıgül, F. Göde, C. Gümüş, Kimyasal Depolama Yöntemiyle Farklı Depolama Sıcaklıklarında Üretilen Amorf CuS İnce Filmlerin Optik Özellikleri. Adım Fizik Günleri-II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

3)      F. Göde, Kimyasal Briktirme Yöntemiyle Elde Edilen Amorf Yapıdaki ZnS İnce Filmlerin Yapısal Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

4)      F. Göde, Kimyasal yöntemle elde edilen katkısız ve Cu katkılı ZnS filmlerin fiziksel özellikleri. Adım Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, kurs (Workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak poster metin olarak yayımlanan bildiriler:

1)      F. Göde, E. Güneri, F. M. Emen, V. Emir Kafadar, S. Ünlü, Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen PbS İnce Filmlerin Termolüminesans Özellikleri, 7. Lüminesans ve Dozimetri (LümiDoz7), 10-12 Eylül 2013 Isparta-Eğirdir.

2)      F. Yavuz, F. Göde, E. Güneri, F. Kırmızıgül, C. Habiboğlu, Ö. Filazi C. Gümüş, Kimyasal depolama yöntemi ile elde edilen PbS yarıiletken ince filmin optik özellikleri. 18. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Kasım 2011, Ankara.

3)      Ö. Filazi, G. Altındemir, C. Habiboğlu, F. Yavuz, F. Kırmızıgül, C. Ulutaş, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Püskürtme yöntemi ile hazırlanan ZnO ince filmlerin yapısal ve optiksel özellikleri. 18. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Kasım 2011, Ankara.

4)      F. Göde, C. Gümüş, Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilen Mn Katkılı ZnS Filimlerinde Tavlamanın Yapısal, Optik ve Elektriksel Özellikleri Üzerine Etkisi. 15. Yoğun Madde Fiziği, 7 Kasım 2008, Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

5)      E. Güneri, F. Kırmızıgül, F. Göde, C. Gümüş, Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanan Kalay Oksit (SnO2) İnce Filmlerin Yapısal ve Optik Özellikleri. 15. Yoğun Madde Fiziği, 7 Kasım 2008, Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

6)      F. Kırmızıgül, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, CdO İnce Filmlerin Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu. 15. Yoğun Madde Fiziği, 7 Kasım 2008, Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

ATIFLAR:

1)      Kumar, Suresh; Sharma, Pankaj; Sharma, Vineet, CdS nanofilms: effect of deposition temperature on morphology and optical band gap, PHYSICA blockedA 88(4) (2013) 045603.

2)      Ortuno-Lopez, M. B.; Ochoa-Landin, R.; Sandoval-Paz, M. G.; et al., Studies on the Properties of CdS Films Deposited from pH-controlled Growth Solutions, MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS 16(4) (2013) 937-943.

3)      Bouznit, Y.; Beggah, Y.; Boukerika, A.; et al. New co-spray way to synthesize high quality ZnS films, APPLIED SURFACE SCIENCE 284 (2013) 936-941.

4)      Murali, K. V.; Ragina, A. J.; Preetha, K. C.; et al., Wet chemical synthesis of quantum confined nanostructured tin oxide thin films by successive ionic layer adsorption and reaction technique, MATERIALS RESEARCH BULLETIN 48(9) (2013) 3009-3016.

5)      Inamdar, Akbar I.; Lee, Seulgi; Kim, Duhwan; et al., Metal-doped ZnS(O) thin films on glass substrates using chemical bath depositionTHIN SOLID FILMS 537 (2013) 36-41.

6)      Gannouni, M.; Ben Assaker, I.; Chtourou, R., Role of deposition time on structural, optical and electrical properties of In-rich Cu-In-S spinel films grown by electrodeposition technique, SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 61 (2013) 22-32.

7)      A. Short, L. Jewell, S. Doshay, C. Church, T. Keiber, F. Bridges, S. Carter, G. Alers, Atomic layer deposition of zinc sulfide with Zn(TMHD)(2). JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A 31(1) (2013) 01A138.

8)      C.C. Huang, Y.J. Lin, C.Y. Chuang, C.J. Liu, Y.W Yang, Conduction-type control of SnSx films prepared by the sol–gel method for different sulfur contents. Journal of Alloys and Compounds 553 (2013) 208 - 211.

9)      A.A. Ziabari, F.E. Ghodsi, Growth, characterization and studying of sol-gel derived CdS nanoscrystalline thin films incorporated in polyethyleneglycol: Effects of post-heat treatment. Solar Energy Materials and Solar Cells 105 (2012) 249 - 262.

İLGİ ALANLARI

Katıhal Fiziği

Yarı iletken ince filmlerin elde edilmesi ve karakterizasyonu. Yapısal özellikler (XRD), Yüzeysel özellikler (SEM, AFM), Optiksel özellikler (UV-vis Spektrometre), Elektriksel özellikler, Güneş pilleri.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- F. Göde, Growth, Raman scattering and some electrical measurements of Cu doped ZnS thin films. Balkan Physics Letters 18(181057) (2010) 422 - 429. (2010)
2- F. Gode, S. Cevik, E. Guneri, S. Unlu, Preparation of cubic rock salt lead sulfide thin films and the study of their microstructure and optical properties, Balkan Physics Letters 22 (21013) (2014) 119 - 128. (2014)
3- Ramazan Demir, Fatma Göde, Preparation and Characterization of Polycrystalline CdS Thin Films Deposited by Chemical Bath Deposition, Materials Focus 7 (2018) 351 - 355. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- R.J. Bursill, Göde, F., The density matrix renormalization group and critical phenomena, J. Phys.: Condens. Matter, 7/ /9765 (1995). (1995)
2- Göde, F., Gümüş, C., Zor M., Investigations on the physical properties of the polycrystalline ZnS thin films deposited by the chemical bath deposition method, J. Crystal Growth, 299/./136 (2007). (2007)
3- Göde, F., Gümüş, C., Zor M., Influence of the thickness on physical properties on chemical bath deposited hexagonal ZnS thin films, J. Optoelectron. Adv. Mater., 9/7/2186 (2007). (2007)
4- Göde, F., Gümüş, C., Influences of copper and manganese concentrations on the properties of polycrystalline ZnS:Cu and ZnS:Mn thin films, J. Optoelectron. Adv. Mater., 11/4/429 (2009). (2009)
5- E. Guneri, C. Ulutas, F. Kirmizigul, G. Altindemir, F. Gode, C. Gumus, "Effect of deposition time on structural, electrical, and optical properties of SnS thin films deposited by chemical bath deposition" Applied Surface Science, 257 (2010) 1189-1195. (2010)
6- E. Guneri, F. Gode, C. Ulutas, F. Kirmizigul, G. Altindemir, C. Gumus, "Properties of p-type SnS thin films prepared by chemical bath deposition" Chalcogenide Letters, 7(12) (2010) 685-694. (2010)
7- F Göde, E Güneri, A Kariper, C Ulutas, F Kirmizigül, C Gümüs "Influence of annealing temperature on the structural, opticalrnand electrical properties of amorphous Zinc Sulfide thin films" Journal of Physics: Conference Series 326 (2011) 012020. (2011)
8- F. Göde, "Annealing temperature effect on the structural, optical and electrical properties of ZnS thin films" Physica B, 406 (2011) 1653-1659. (2011)
9- A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüs, T. Özpozan, "The structural, electrical and optical properties of CdS thin films as a function of pH" Materials Chemistry and Physics 129 (2011) 183-188. (2011)
10- F. Göde, E. Güneri, F.M. Emen, V. Emir Kafadar, S. Ünlü, Synthesis, structural, optical, electrical and thermoluminescence properties of chemically deposited PbS thin films, Journal of Luminescence 147 (2014) 41 - 48. (2014)
11- F. Gode, E. Guneri O. Baglayan, Effect of tri-sodium citrate concentration on structural, optical and electrical properties of chemically deposited Tin Sulfide films, Applied Surface Science 318 (2014) 227-233. (2014)
12- F. Kirmizigül, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Comparative Study Of The Properties Of CuS Thin Films Deposited Using Different Bath Processes. Chalcogenide Letters 10(5) (2013) 173 - 178. (2013)
13- C. Ulutas, E. Guneri, F. Kirmizigul, G. Altindemir, F. Gode, C. Gumus, -MnS thin films prepared by chemical bath deposition: Effect of bath temperature on their physical properties. Materials Chemistry and Physics 138 (2013) 817 - 822. (2013)
14- Emine Güneri, Fatma Göde, Behiye Boyarbay, Cebrail Gümüş, Structural and optical studies of chemically deposited Sn2S3 thin films, Materials Research Bulletin 47 (2012) 3738-3742. (2012)
15- A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Preparation and the effect of pH on the structural, optical and electrical properties of CdS thin films. Chalcogenide Letters. 9(1) (2012) 27 - 40. (2012)
16- R. Demir, F. Gode, Structural, optical and electrical properties of nanocrystalline CdS thin films grown by chemical bath deposition, Chalcogenide Letters 12(2) 43 - 50.rn (2015)
17- E. Guneri, F. Gode, S. Çevik, Influence of grain size on structural and optic properties of PbS thin films produced by SILAR method, Thin Solid Films 589 (2015) 578 - 583 (doi: 10.1016/j.tsf.2015.06.027) (2015)
18- F. Göde, F. Yavuz, İ.A. Kariper, Preparation and Characterization of Nanocrystalline PbS Thin Films Produced by Chemical Bath Deposition, Acta Physica Polonica A 127 2015 B215 - B218. (2015)
19- İ.A. Kariper, Ö. Bağlayan, F. Göde, Fabrication and Optical Characterization of CdSe Thin Films Grown by Chemical Bath Deposition, Acta Physica Polonica A 127 (2015) B219 - B221 (2015)
20- Fatma Gode, Ozge Baglayan, Emine Guneri, P-Type Nanostructure PbS Thin Films Prepared By The SILAR Method, Chalcogenide Letters (2015) (Accepted). (2015)
21- Nickel doping effect on the structural and optical properties of indium sulfide thin films by SILAR (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Göde Fatma., Kimyasal yöntemle elde edilen katkısız ve Cu katkılı ZnS filmlerin fiziksel özellikleri, Adım Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye. (2010)
2- F. Göde, "Kimyasal Briktirme Yöntemiyle Elde Edilen Amorf Yapıdaki ZnS İnce Filmlerin Yapısal Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi" Uluslar Arası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Burdur, Türkiye. (2010)
3- Fatma Göde, Özge Bağlayan, Emine Güneri, SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen PbS İnce Filmler: XRD, Raman Spektroskopi, SEM ve UV-Vis Spektroskopi Adım Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2014)
4- E. Güneri, F. Kırmızıgül, F. Göde, C. Gümüş, Kimyasal Depolama Yöntemiyle Farklı Depolama Sıcaklıklarında Üretilen Amorf CuS İnce Filmlerin Optik Özellikleri. Adım Fizik Günleri-II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2012)
5- F. Göde, E. Güneri, F. Yavuz, C. Gümüş ve S. Çevik, Kimyasal Biriktirme Yöntemi ile Elde Edilen SnS ince filmlerin XRD, SEM ve Optiksel olarak incelenmesi. Adım Fizik Günleri-II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- 1. Göde, F., Gümüş, C., Influences of copper and manganese concentrations on the properties of polycrystalline ZnS:Cu and ZnS:Mn thin films, J. Optoelectron. Adv. Mater., 11/4/429 (2009) (poster) (2008)
2- 2. Güneri E., Kırmızıgül F., Göde, F., Gümüş C., Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanan Kalay Oksit (SnO2) İnce Filmlerin Yapısal ve Optik Özellikleri, 15. Yoğun Madde Fiziği, 7 Kasım 2008, Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi (Poster ödülü) : (2008)
3- 3. Kırmızıgül F., Güneri E., Göde, F., Gümüş C., CdO İnce Filmlerin Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu, 15. Yoğun Madde Fiziği, 7 Kasım 2008, Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi (Poster). (2008)
4- Ö. Filazi, G. Altındemir, C. Habiboğlu, F. Yavuz, F. Kırmızıgül, C. Ulutaş, E. Güneri, F. Göde, C. Gümüş, Püskürtme yöntemi ile hazırlanan ZnO ince filmlerin yapısal ve optiksel özellikleri. 18. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Kasım 2011, Ankara. (2011)
5- F. Yavuz, F. Göde, E. Güneri, F. Kırmızıgül, C. Habiboğlu, Ö. Filazi C. Gümüş, Kimyasal depolama yöntemi ile elde edilen PbS yarıiletken ince filmin optik özellikleri. 18. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Kasım 2011, Ankara. (2011)
6- F. Göde, E. Güneri, F. M. Emen, V. Emir Kafadar, S. Ünlü, Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen PbS İnce Filmlerin Termolüminesans Özellikleri, 7. Lüminesans ve Dozimetri (LümiDoz7), 10-12 Eylül 2013 Isparta-Eğirdir. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- F. Göde, "Growth, Raman Scattering and Some Electrical Measurments of Undoped and Cu Doped ZnS Thin Films" 26. Uluslararası Türk Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum, Türkiye. (2009)
2- F. Göde, F. Yavuz, Substrate temperature effect on some phsical and electrical characteristic of n-type ZnO with Au schottky contacts. Turkish Physical Society 27. International Physics Congress, 4-17 September 2010, Istanbul, TURKEY (2010)
3- F. Yavuz, F. Göde, E. Güneri, C. Gümüş, Effect of deposıtıon time on the structural and optical constants of lead sulfide films. Turkish Physical Society 28. International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY. (2011)
4- F. Göde, E. Güneri Ö. Bağlayan, XRD, SEM, AFM, Raman Scattering and some optical properties of Tin Sulphide films, Turkish Physical Society 29. International Physics Congress, 4-8 September 2012, Bodrum, TURKEY. (2012)
5- Fatma Gode, Emine Guneri, O. Baglayan, Sevil Cevik, Effect of tri-sodium citrate on some physical properties of chemically deposited Tin Sulfide films. NanoTR-9, 24-28 June 2013, Atatürk University, Erzurum, TURKEY. (2013)
6- F. Göde, S. Çevik, E. Güneri and S. Ünlü, Preparation of Cubic rock Salt Lead Sulfide Thin Films and the Study of Their Microstructure and Optical Properties, Turkish Physical Society 30. International Physics Congress, 2- 5 September 2013, Istanbul, TURKEY. (2013)
7- Fatma Göde, Özge Bağlayan, Emine Güneri, Sevil Cevik, Preparation and characterization of crystalline lead sulfide thin films produced by SILAR method: Influence of pH in the cationic precursor. NanoTR10, 17-21 June 2014, Yeditepe University, İstanbul, TURKEY. (2014)
8- I. Afşin Kariper, Fatma Gode, Fabrication and optical characterization of CdSe thin films grown by chemical bath deposition, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 25-29 October 2014, Kemer, Antalya, TURKEY (2014)
9- Fatma Gode, Fatma Yavuz, I. Afşin Kariper, Preparation and characterization of crystalline PbS thin films produced by chemical bath deposition, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 25-29 October 2014, Kemer, Antalya, TURKEY (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- A. Kariper, E. Güneri, F. Göde, B. Boyarbay, C. Gümüş, T. Özpozan, A study on the structural, electrical and optical properties of nanostructured SnS thin films. Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK. (2011)
2- E. Güneri, A. Kariper, F. Göde, B. Boyarbay, G. Altindemir, C. Gümüş, Influence of deposition time on the structural, electrical and optical properties of nanocrystalline Sn2S3 thin films grown by chemical bath deposition method. Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK. (2011)
3- F. Göde, E. Güneri, A. Kariper, C. Ulutaş, F. Kırmızıgül, C. Gümüş, Influence of thermal annealing treatment on the structural, optical and electrical properties of amorphous ZnS thin films” Microscopy of Semiconducting Materials 4-7 April 2011, Churchill College, Cambridge, UK. (2011)
4- Sevil Cevik, Emine Guneri, Fatma Gode, The effect of cationic precursor concentration on the structural and optical properties of PbS thin films produced by SILAR. NanoTR-9, 24-28 June 2013, Atatürk University, Erzurum, TURKEY. (2013)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- 1. Türk Fizik Derneği (2009)
2- 2. Institute of Physics (IOP) (2011)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bölüm (Fizik) Editörü (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Progress in Organic Coatings (2012 Yıl)
2- Physica blockeda (2012 Yıl)
3- Metallurgical and Materials Transactions A (2014 Yıl)
4- Journal of Optoelectronics and Advance Materials (2014 Yıl)
5- Materials Research Bulletin (2014 Yıl)
6- Journal of Optoelectronics and Advance Materials (2014 Yıl)
7- Materials Research Bulletin (2015 Yıl)
8- Advances in Materials Physics and Chemistry (AMPC) (2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)
2- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fizik Bölüm Başkanı (22/10/2012 - Devam) (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Katıhal Fiziği ABD Başkanı (23/05/2013 - Devam) (Yıl:2015)
2- Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı (30/11/2010 - 10/10/2012) (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- F. Yavuz, Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen PbS Yarı İletken Filmlerin Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 16/02/2012. (2012)
2- S. Çevik, SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen Kurşun Sülfür Filmlerin Bazı Fiziksel Özellikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (11/07/2013). (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- F. Göde, F. Yavuz, "Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen PbS İnce Filmlerin Yapısal ve Optik Özellikleri" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Projesi, 0119-YL-10, Proje Yöneticisi (02/11/2010 - 09/03/2012) (2010)
2- F. Göde, F. Yavuz, E. Güneri, C. Gümüş "SnS İnce Filmlerin Kimyasal Depolama Yöntemi ile Elde Edilmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 0120-NAP-10, Proje Yöneticisi (02/11.2010 - 09/03/2012) (2010)
3- F. Göde, S. Çevik, “SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen Kurşun Sülfür Filmlerin Bazı Fiziksel Özellikleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Yüksek Lisans Tezi Projesi, 0163-YL-13, Proje Yöneticisi (04/06/2013 - 01/11/2013). (2014)
4- F. Göde, E. Güneri, F. M. Emen, “Güneş Pillerinde Ara Tabaka Olarak Kullanılan Ni Katkılı ve Katkısız InxSy İnce Filmlerin Yapısal Optiksel ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Normal Araştırma Projesi 0201-NAP-13, Proje Yöneticisi (19/11/2013 - Devam). (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- F.M. Emen, Y. Aslan, F. Göde “Molibdat Bazlı İnorganik Işıldar Maddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Normal Araştırma Projesi, 175-NAP-131, Yardımcı Araştırmacı (4/08/2013 - Devam). (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- F. Göde, "Eğlenerek Öğrenelim" TUBİTAK Projesi, 111B146, Eğitmen (10/06/2011- 15/03/2012) (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3044
Email fatmagode(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.