Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölümü : Hemşirelik
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
 • Lisans : SDÜ Sağlık YO
 • Lisans Bölüm : Hemşire
 • Y.Lisans : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Hemşirelik Esasları (2012)
 • Doktora : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Hemşirelik Esasları
 • (2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yatağa Bağımlı Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yüklerinin Belirlenmesi Ayten ZAYBAK, Ülkü GÜNEŞ, Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU, Elçin ÜLKER, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15: 1 (2012)
2- Basınç Yarası Gelişiminde Perfüzyon Değerlerinin Etkisi, Elçin Efteli, Ülkü Güneş. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi,2014;17:3 (2014)
3- Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum Ve Davranışları, Ayten Zaybak, Elif Günay İsmailoğlu, Elçin Efteli. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi,2014;1(2):24-37 (2014)
4- İki Farklı Bölüm Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Karşılaştırılması. Elçin Efteli, Leyla Khorshid, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016; 32(2):1-10 (2016)
5- Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Elçin EFTELİ , Emel TUĞRUL, Senan ERGİN.Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(1), 11-24. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Does Errors Made during Indirect Blood Pressure Measurement affect the Results? Elçin Ülker Efteli, Ülkü Yapucu Güneş. International Journal of Caring Sciences 2016 9 (2):520-525 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Günes, Ü. Y., & Efteli, E. (2015). Predictive validity and reliability of the Turkish version of the risk assessment pressure sore scale in intensive care patients: results of a prospective study. Ostomy/wound management, 61(4), 58-62. (2015)
2- A Prospective, Deblockedive Study of Risk Factors Related to Pressure Ulcer Development Among Patients in Intensive Care Units. Elçin Ülker Efteli, Ülkü Yapucu Güneş. Ostomy Wound Management 2013;59 (7)22-27 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yatağa Bağımlı Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yüklerinin Belirlenmesi Ayten Zaybak, Ülkü Güneş, Elif Günay İsmailoğlu, Elçin Ülker 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010 (2010)
2- Basınç Ülserlerinin Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Elçin Ülker, Ülkü Güneş. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 27-29 Eylül 2012 İSTANBUL (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum Ve Davranışları. Ayten Zaybak, Elif Günay İsmailoğlu, Elçin Efteli 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, ANTALYA (2014)
2- Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeğinin (RAPS) Geçerlilik ve Güvenirliği. Ülkü Güneş, Elçin Efteli, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. 19-22 Kasım 2014. ANTALYA (2014)
3- İndirekt Kan Basıncı Ölçümünde Yapılan Hatalar Ölçüm Değerini Etkiler mi? Ülkü Güneş, Elçin Efteli, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. 19-22 Kasım 2014, ANTALYA (2014)
4- Yunan Mitolojisinde Sağlık. Elçin Efteli, Elif Günay İsmailoğlu. 1. Hemşirelik Tarihi Kongresi. 19-21 Haziran 2014, İZMİR (2014)
5- Osmanlılarda Bir Hastane Örneği; Amasya Bimarhanesi. Elçin Efteli, 1. Hemşirelik Tarihi Kongresi,19-21 Haziran 2014, İZMİR (2014)
6- Hasta Güvenliğinin Tarihçesi, Leyla Baran, Elçin Efteli, Ülkü Güneş. II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 1-4 Haziran 2016, İZMİR (2016)
7- Elektrokardiografi Cihazının Tarihi, Elçin Efteli, Leyla Baran. II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 1-4 Haziran 2016, İZMİR (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğini Sağlamaya İlişkin Yeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalişmasi. Ülkü Güneş, Elçin Efteli, Huri Öztürk I. Uluslararası sağlık Bilimleri Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017,AYDIN (2017)
2- Hemşirelerin Yüksek Riskli İlaç Bilgilerinin Belirlenmesi, Ülkü Güneş, Elçin Efteli, Huri Öztürk.4. Temel hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 25-27 Mayıs 2017, BODRUM (2017)
3- Perceptıons of Nursıng Students Towards Ethıcal Behavıors of Faculty Members. Ülkü Güneş, Elçin Efteli, Gül Şahbudak. International Congress on Ethics in Nursing Applications. 11-12 Eylül 2017, İZMİR (2017)
4- Elçin EFTELİ, Ülkü GÜNEŞ, Basınç Yarası Gelişme Riskinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Risk Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, BURDUR (2018)
5- Elçin EFTELİ, Ayşe YAMAN, Hacer ORUN KAVAK, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, BURDUR (2018)
6- Ülkü GÜNEŞ, Elçin EFTELİ, Burcu CEYLAN, Leyla BARAN, Huri ÖZTÜRK, Hemşirelik Öğrencileri İçin Web-Tabanlı Tıbbi Hata Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, BURDUR (2018)
7- Elçin EFTELİ, Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenirliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi. 26-28 Ekim 2018, AYDIN (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Elçin EFTELİ, Basınç Yarası Gelişme Riskinin Değerlendirilmesinde Ölçek Kullanımı. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, BURDUR (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Basınç Ülserlerinin Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İncelenmesi 2012. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları ABD (2012)
2- Foramen Infraorbitale'nin kurukafa ve kadavralardaki yerleşimi ve komşu yumuşak dokularla olan ilişkisinin incelenmesi 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi ABD (2008)
Doktora Tezi
1- Basınç Yarası Gelişme Riskinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Risk Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi 2017. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ABD (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Hemşirelik Öğrencileri İçin Web-tabanlı Tıbbi Hata Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3541
Email eulker(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Sağlık Bilimleri Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.