Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Yenice İlköğretim Okulu
 • Orta Okul : Gürkan Orta Okulu
 • Lise : Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi (1993)
 • Lisans : ODTÜ Fen Edebiyat Fak. Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Çift Anadal/ Fizik-Fizik Öğretmenliği (1999)
 • Y.Lisans : ODTÜ Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi (2002-07-17 09:42:40)
 • Doktora : ODTÜ
 • Doktora Dal : Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi
 • (2007-07-03 09:42:40)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (27/02/2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Fizik Öğretimi, Kavramsal Yaklaşım, Kavram Yanılgıları, Fizik Başarısı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Taşlıdere, E. (2017). Kavram Karikatürleri ve Fizik Öğretiminde Kullanılması (7. Bölüm). A. İ. Şen & A. R. Akdeniz, (Ed). Fizik Öğretimi-Kuramsal Bilgiler ve Örnek Etkinlik Uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Taslidere, E, & Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46. (2012)
2- Taşlıdere, E. & Eryılmaz, A. (2015). Assessment of Pre-Service Teachers’ Misconceptions in Geometrical Optics via a Three-Tier Misconception Test. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 269-289. DOI: 10.14686/BUEFAD (2015)
3- Taslidere, E. (2014). Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 200-223. DOI: 10.14686/BUEFAD.201416214 (2014)
4- Taşlıdere, E. & Bedur, S. (2015). Düz Anlatım Yöntemi Kullanılan Öğretimin Öğretmen Adaylarının Işığın Mercek ile Etkileşimi Konusundaki Anlamalarına Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 105-129. (2015)
5- Bedur, S., Bilgiç, N. & Taşlıdere, E. (2015). Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilere Sunulan Destek Eğitim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1(23), 159-175. (2015)
6- Taşlıdere, E. & Korur, F. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 295- 318. (2012)
7- Mecek, S. & Taşlıdere, E. (2015). Üstün zekâlı/yetenekli öğrencilerin matematik ve fizik akademik başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 733-746. (2015)
8- Türksoy, E. & Taşlıdere, E. (2016). Aktif Öğrenme Teknikleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17(1), 57-77.rn (2016)
9- Taşlıdere, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86. DOI:10.7822/omuefd.35.1.7 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Taşlıdere, E., ve Eryılmaz, A. (2009). Alternative to Traditional Physics Instruction: Effectiveness of Conceptual Physics Approach. Eurasion Journal of Educational Research, 35, 109-128. (2009)
2- Taslidere, E. & Eryilmaz, A.(2012). The Relative Effectiveness of Reading Study Strategy and Conceptual Physics Approach. Research in Science Education, 42(2), 181-199. (2012)
3- Taslidere, E. (2015). A Study Investigating the Effect of Treatment Developed by Integrating the 5E and Simulation on Pre-service Science Teachers’ Achievement in Photoelectric Effect. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(3), 1-16. DOI:10.12973/eurasia.2015.1367a (2015)
4- Taslidere, E. (2013). The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students' Conceptual Understandings of Geometrical Optics. Eğitim ve Bilim, 38 (167), 144-161. (2013)
5- Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students' misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, 34(2), 164-186. doi:10.1080/02635143.2015.1124409 (2016)
6- Taşlıdere, E. (2013). Effect of conceptual change oriented instruction on students' conceptual understanding and decreasing their misconceptions in DC electric circuits. Creative Education, 4(4), 273-283 (DOI: 10.4236/ce.2013.44041). (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taşlıdere, E., Korur, F. & Eryılmaz, “Kavram yanılgılarının üç-aşamalı sorularla farklı bir şekilde değerlendirilmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 2012. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A, “Kavramsal Yaklaşım Metodunun Öğrencilerin Fiziğe Karşı Tutumlarına ve Fizik Başarılarına Etkisi,“ V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2002. (2002)
2- Yurt, Y. & Taşlıdere, E. “5E Modeli, cinsiyet ve 5e*cinsiyet değişkenlerinin 6.sınıf ögrencilerinin Isık ve Ses ünitesindeki başarı ve tutum kazanımlarına etkisi”, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, 2012. (2012)
3- Turksoy, E. & Taşlıdere, E. “Aktif Öğrenme teknikleri ile desteklenmiş fen ve teknoloji dersinin 5. Sınıf öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi akademik başarı ve tutumlarına etkisi”, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, 2012. (2012)
4- Taşlıdere, E. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fotoelektrik Olay Konusundaki Kavram Yanılgıları. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2014 (2015)
5- Taşlıdere, E., & Bedur, S. Geleneksel öğretimin öğretmen adaylarının merceklere gönderilen ışık ışınlarının izleyeceği yollar ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, 2014 (2014)
6- Mecek, S. & Taşlıdere, E. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik ve Fizik Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,16-18 Nisan 2015, Niğde (2015)
7- Taşlıdere, E . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgılarının Dört Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi ile Tespit Edilmesi. 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül Ankara, 2017. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Taslidere, E. ve Eryılmaz, A, “The Effectiveness of Conceptual Physics Approach and Integrated Reading Study Strategy” ESERA 2009 Conference, 31 August- 4 September, 298, İstanbul, 2009. (2009)
2- Taslidere, E. (2012). Effect of concept cartoon worksheets on students’ conceptual understanding of geometrical optics. HSCI-2012, 17-21 October, Antalya. (2012)
3- Türksoy, E., Yılmaz, E. & Taşlıdere, E. Aday Sınıf Öğretmenlerinin ve Danışman Öğretmenlerin Aday Öğretmenlik Sürecine Yönelik Görüşleri. IV International Eurasian Educational Research Congress, 11-14, 871, Denizli, 2017 (2017)
4- Mecek, S. & Taşlıdere, E, "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Zekâ Bölümleri Arasındaki Iq Puan Farkının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi". II. International Academic Research Congres, 18-21 October,Alanya-Antalya (2017)
5- Mecek, S. & Taşlıdere, E, "Demografik Özelliklere Göre Üstün Yeteneklilerin Aile Profili ". II. International Academic Research Congres, 18-21 October,Alanya-Antalya (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010 (2) (2010 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2014, Sayı 30 (2014 Yıl)
3- Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2014)
2- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2013)
3- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde aktif öğrenme tekniklerinin öğrencinin akademik başarısı ve tutumu üzerine etkisi (2012)
2- 5E modelinin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji ders başarılarına ve tutumlarına etkisi. (2017)
3- Üstün Yetenekli 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörler (2017)
4- Kavram Karikatürleri ile Zenginleştirilmiş Kavramsal Değişim Metinlerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavramsal Anlama ve Tutumlarına Etkisi (2017)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Bedur, S. Renzulli Üç Halka Kuramına göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Genel veya Özel Yetenek, Yaratıcılık ve Göreve Adanmışlık İlişkisi (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Üstün Yetenekli 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörler (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Hakem Kurulu Üyesi) (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- ALAN UZMANI-EĞİTMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 11-15 AĞUSTOS 2014 FİZİK ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEMİNERİ, ANTALYA/TÜRKİYE (2014)
2- Bilim Kurulu Üyesi, 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ, Türkiye (2014)
3- Bilim Kurulu Üyesi, XI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK), 11-14 Eylül 2014, Adana, Türkiye. (2014) (2014)
4- Bilim Kurulu Üyesi 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017 , Gazi Üniversitesi, Ankara (2017)
5- 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül 2017,(Salon Başkanı) (2017)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- HSCI-2012, 17-21 Ekim, Antalya, 2012 (Salon Başkanı) (2012)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009) (2009)
2- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2012) (2012)
3- TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013) (2013)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Performans Ödülü– 0158-KAYDEP-13 (2014)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Akademik Teşvik Ödülü (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

a

01.01.2017
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4041
Email etaslidere(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.