Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : 0 Rh(+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : English
 • Lise : Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi (2003)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi/İktisat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Matematik Öğretmenliği ve İktisat (2008/2009)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Ekonometri (2015)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İktisat
ÖZGEÇMİŞ

İLGİ ALANLARI

Mikro iktisat, Makro iktisat, Ekonometri, İstatistik

Büyüme ve Kalkınma, Davranışsal İktisat, Matematiksel İktisat.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ÖZEL, E. (2017). "Sosyal Sermaye Kavramı Çerçevesinde Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama", Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Kadir TEMURÇİN, Murat Ali DULUPÇU (Editörler), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, 508 sayfa, ss. 451-472. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KARAGÜL, M., ÖZEL E. ve KARA, U. (2015). Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Teke Yöresi Ekonomisinin Rolü, 1. Teke Yöresi Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 04-06 Mart, Burdur. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KARAGÜL, M. ve ÖZEL, E. (2016). Türkiye’de Eğitim Sorunu ve İstihdam İlişkisi, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) 14-16 July, Aydın. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- ÖZEL, E. (2015),Teknoloji Yayılımının Türkiye'de Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modelleme Yaklaşımı, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 107 syf. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 2519
Email eozel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstiklal Yerleşkesi Burdur/Merkez


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.