Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Doğum Tarihi : 1981
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. İİBF
 • Lisans Bölüm : ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Y.Lisans : SDÜ SOSYAL BİL. ENST.
 • Y.Lisans Dal : ULUSLARARASI İLİŞKİLER (2008-01-21 16:23:21)
 • Doktora : SDÜ SOSYAL BİL. ENST.
 • Doktora Dal : YAKINÇAĞ TARİHİ
 • (2012-06-11)
ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Esma ÖZDAŞLI

27 Şubat 1982’de Ankara’da dünyaya gelen Esma Özdaşlı, İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans öğrenimini ‘’Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) İlişkileri (1991-1999)’’ isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamladı.  Doktora öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında ‘’Stratejik Ortaklık Kavramı ve İsrail’in Azerbaycan Politikası’’ isimli tezi ile 2012 yılında tamamladı.

  

Uzmanlık Alanları:

Kafkasya, Türkistan (Orta Asya) ve Orta Doğu.

 

Çalışma hayatı:

2006-2008 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başlayan Esma Özdaşlı, 2008-2012 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi unvanı ile çalışma hayatına devam etmektedir.

Ayrıca Türkiye’nin en önemli Stratejik Araştırma Merkezleri’nden 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ve Azerbaycan TURSAM Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Türkistan ve Kafkasya ile ilgili yazılarına düzenli olarak devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Esme ÖZDAŞLI, "Çin ve Rusya Federasyonu’nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, ss. 108-122. (2012)
2- Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “HAMAS (Hareket’ül İslamiye-İslami Direniş Hareketi)”, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 177-197,2006. rn (1)
3- Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “Geçmişten Günümüze Irak Türkleri (Türkmenler)”, Global Strateji, Yıl 3, Sayı 9, ss. 153-172, Nisan 2007. (2007)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Esme Özdaşlı, "Yeni Büyük Oyunda Yeni Perde: İsrail-Kazakistan İlişkileri Üzerine Bir İnceleme", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/04/10/7534/yeni-buyuk-oyunda-yeni-perde-israil-kazakistan-iliskileri-uzerine-bir-inceleme, Yayın Tarihi: 10 Nisan 2014. (2014)
2- Esme Özdaşlı, "Ermenistan’daki Saatli Bomba: Metsamor", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/05/11/7589/ermenistandaki-saatli-bomba-metsamor, Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2014. (2014)
3- Esme Özdaşlı, "Çin’in Gölge Politikası: Uluslararası Sistemde Paralel Yapılar ve Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi, Yayın Tarihi:18 Kasım 2014. (2014)
4- Esme Özdaşlı, "Hoş geldin Hemreylik Günü", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 31 Aralık 2013, http://tursam.org/?p=1394 (2013)
5- Esme Özdaşlı, "Pakistan’da Muhammet İkbal Ruhu Hala Canlı", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 2014, http://tursam.org/?p=1401 (2014)
6- Esme Özdaşlı, "From a legend of the first Christian state to the strategy of occupation: Brief history of the Albanians", Newtimes, http://newtimes.az/en/experts/1605, 8 Mayıs 2013. (2013)
7- Esme Özdaşlı, "Son Türk Soykırımı: Hocalı", Dergi Ayrıntı, Cilt 3, Sayı 24, 2015. (2015)
8- Esme Özdaşlı, "Birleşmiş Milletler Hocalı Utancını Daha Ne kadar Taşıyacak", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2015. (2015)
9- Esme Özdaşlı, "Osmanlı Devletinin Tehcir Kararı ve Bugüne Yansımaları", Gökkubbe Dergisi, Sayı 4, 2015. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, ss. 201-227, Mayıs 2008. (2008)
2- Esme ÖZDAŞLI, "Key trends, issues and solution offers of international relations education in Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences,174, 2015, pp. 2934 – 2939. (2015)
3- Esme Özdaşlı, "Ermeni Açılımı Sonrası Azerbaycanlı Üniversite Öğrencilerinin Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013907, Cilt 8, Sayı 40, Ekim 2015. (2015)
4- ESME ÖZDAŞLI, "ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU PROJESİ VE KÜRESEL ETKİLERİ", TURKISH STUDİES, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879rn (2015)
5- Ali ASKER, Esme ÖZDAŞLI, "Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) vernKanlı Senelerin Bitmeyen Öyküsü", Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, 2018, 37-64. (2018)
6- İsa Burak GONCA, Esme ÖZDAŞLI, "KAZAKİSTAN'IN DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE BİR FAKTÖR OLARAK ÇİN'İN ENERJİ TALEBİ", Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studiesrn(AVİD), V/1 (2016), 147-166. (2016)
7- Esme ÖZDAŞLI, "Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği Ermenistan İlişkileri",Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2016, 135-146. (0)
8- Esme ÖZDAŞLI, "Alban Kültür Mirası Üzerine İnşa Edilmiş Tarih Ermenilerin Hristiyanlığı Kabul Etmiş İlk Devlet Oldukları Miti Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 2016, 557-566. (2016)
9- Esme ÖZDAŞLI, "TURKEY AZERBAIJAN RELATIONS AFTER ARMENIAN INITIATIVE TWO STEPS FORWARD ONE STEP BACK", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Vol 7, İSSUE 5, 2016, 70-75. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Esme ÖZDAŞLI, "İSRAİL İN YENİ ÇEVRE STRATEJİSİNDE GÜNEY KAFKASYA", BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler DergisiSayı 82, 2017, 175-200. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Esme Özdaşlı, "KEY TRENDS, ISSUES AND SOLUTION OFFERS OF INTERNATIONAL RELATIONS EDUCATION IN TURKEY", INTE 2014rnInternational Conference on New Horizons in Education, 24-28 June 2014, Paris. (2014)
2- Esme Saraç, “Uluslararası Gelişmeler Işığında 19. Yüzyıl Boyunca Rusya’nın Ermeni Sorununa Bakışı”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, 2009. (2009)
3- Filistin Sorunu Bağlamında İsrail’in Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri (Türk Tarih Kurumu-Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sorunu Sempozyumu, Ankara 2013 (2013)
4- Esme Özdaşlı, ”Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları’nda Dış Ticaret Eğitiminin Mukayeseli Değerlendirmesi: İngiltere, ABD ve Rusya Örneği”, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, 27-29 Mayıs 2009. (2009)
5- Esme Saraç, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Kültürel Boyutu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22-24 Ekim 2008. (2008)
6- Esme Saraç, ”Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşılaştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 25-29 Mayıs 2008. (2008)
7- Esme Özdaşlı "Türk Dünyası Kadın Hareketi Öncüsü: Şefika Gaspıralı", Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde 2014 (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Esme Özdaşlı, "Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Fikirleri ve Türkiye’ye Bakışı", Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahabzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur 2014 (2014)
2- "Ermeni Açılımı Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Bir Adım Geri İki Adım İleri", Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2015)
3- Esme ÖZDAŞLI, Diren ŞAHİN, "SSCB Dönemi Milliyetler Politikası ve Rusya Yahudi ÖzerkrnOblastı: Birobidzhan", Mülkiye Uluslararası İlişikiler Kongresi, Ankara, 16-17 Kasım 2017. (2017)
4- Esme ÖZDAŞLI, Hasan Fatih SEVAL, "Rusya Müslümanlarının Bolşevik Devrimindeki Yeri ve Mirsaid Sultan Galiyev", Mülkiye Uluslararası İlişikiler Kongresi, 16-17 Kasım 2017. (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2013)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Türkiye'nin Balkan Politikası", Kosova Türkleri Milli Bayramı, 25 Nisan 2015, Kosova. (Yıl:2015)
2- Dünya Bülteni Programı, TRT AVAZ, 16 Ekim 2015. (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Esme Özdaşlı, "Dünden bugüne Türkiye-Azerbaycan İlişkileri’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 29 Aralık 2013 (Yıl:2013)
2- Esme Özdaşlı, "Ermeni Sorunu ve Tehcir", II. Türk Dünyası Birlik Kurultayı, Isparta, 2014. (Yıl:2014)
3- 50 Dakika Programı, TRT AVAZ, 25 Aralık 2014 (Yıl:2014)
4- "Sözde Soykırımın 100. Yılı Gerçek Soykırımın 23. Yılı" Hocalı Soykırımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (Yıl:2015)
5- "Geçmişten Günümüze Türk Kadını" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2014. (Yıl:2014)
6- "Ermeni Sorunu", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2015. (Yıl:2015)
7- Geçmişten Günümüze Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Burdur (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Uluslararası jürili etkinliklerde ödül
1- Esme ÖZDAŞLI, Şərqdə ilk dünyəvi, demokratik respublikanın elan edilməsinin 95 illiyi münasibətilə "Newtimes.az” portalının keçirdiyi məqalə müsabiqəsi üçüncülük mükafatı, 8 Mayıs 2013. (2013)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, BAP, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006. (2006)
2- Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Yeterlilik Jürisi, İsa Burak Gonca, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. (2014)
2- Doktora Yeterlilik Jurisi, Özhan Köseoğlu, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. (2015)
3- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Yasemin Naz, "Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikası ve Uluslararası Göçün Türkiye'deki Güncel Sorunları", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, 27.05.2015. (2015)
4- Doktora Tezi Juri Üyeliği, Bülent Karaatlı, "Tunus'ta Arap Baharı: Fransa'nın Tunus Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 16.06.2015. (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2539
Email eozdasli(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.