Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : 0 Rh (+)
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve Ekonm.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Karahanlılar ilkokulu (1982)
 • Orta Okul : 19 Mayıs Ortaokulu (1985)
 • Lise : TSK Sağlık Meslek Lisesi (1989)
 • Önlisans : Anadolu Üniversitesi Hemşirelik Ön Lisans Programı (1993)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sınıf Öğretmenliği (2002)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (2008)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 • Adı Soyadı:     Emine ÖNDER
 • Doğum Tarihi: 01/01/1971
 • Unvanı:            Yrd. Doç. Dr.
 • Öğrenim Durumu
 • Derece

  Alan

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Sınıf Öğretmenliği

  Gazi Üniversitesi

  2002

   

  Y. Lisans

  Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi

  2008

   

  Doktora

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi

  Gazi Üniversitesi

  2012

   

   

   

   

   

   

 • Akademik Unvanlar
 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 19 Eylül 2013

 • Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 • 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

  6.2. Doktora Tezleri

 • Yayınlar
 • 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.2.1.     Önder, E. (2016). Causes of School Failure From Teacher and Student’s Perspective. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7 (2), 9-22.

  7.2.2.     Bayar, T. Önder, E. (2016). İlkokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (56), 183-193.

  7.2.3.     Petek, H ve Önder, E. (2015). Ortaokulların Fırsat ve İmkan Eşitliği Açısından Değer-lendirilmesi (Burdur İl Örneği). International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (3), 1098-1114.

  7.2.4.     Önder, E. ve Tagay, Ö. (2015). Opinions of Candidate Teacher in the Pedagogical Formation Certificate Program with Regard to the Teacher Profession and the Certificate Program. International Journal of Human Sciences, 12 (1), 293-314.

  7.2.5.     Önder, E. ve Güçlü, N. (2014). Analysis of Inequalities among Schools in Primary Education, International Journal of Academic Research, 6 (6), 170-177.

  7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  7.3.1.     Önder, E. ve Karataş, Z. Predicting of class management anxiety by means of veriables among teacher candidates receiving formation training. INTE 2016-International Conference on New Horizons in Education (13-15 Temmuz 2016), Viyana, Avusturya

  7.3.2.     Önder, E. ve Öz, Y. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi kaygısı. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31 Mayıs-03 Haziran 2016), Muğla.

  7.3.3.     Önder, E. ve Yıldız, F. Zorunlu Eğitim Çağındaki Öğrencilerin Açık Liseyi Tercih Nedenleri, 7th International Congress on New Trends in Education – ICONTE (13-15 Mayıs 2016), Antalya

  7.3.4.     Bayar, T. ve Önder, E. Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri,  International Conference on Social Sciences and Education Research (29-31 October 2015), Antalya

  7.3.5.     Petek, H. ve Önder, E. Ortaokulların Fırsat ve İmkan Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi (Burdur İl Örneği) International Conference on Social Sciences and Education Research (29-31 October 2015), Antalya

  7.3.6.     Önder, E. ve Karataş, Z. Development of Classroom Management Anxiety Scale for Candidate Teachers (CMAS-CT) and Analysis of its Psychometric Properties, 4th International Conference on Education (ICED-2015) (26-28 June 2015) St. Petersburg, Russia

  7.3.7.     Önder, E. ve Öz, Y. (2016 Mayıs-Haziran). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Kaygısı. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

  7.3.8.     Önder, E. ve Karataş, Z. (2016 Haziran). Developing Classroom Management Anxiety Scale and Analysis of Psychometric Properties of the Scale. II. 4th International Conference on Education: Christian University.

  7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.5.1.     Önder, E. ve Yıldız, F. (2016). Reasons for Students at the Age of Compulsory Education to Choose Open Education High. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6 (3), 10-18.

  7.5.2.     Önder, E. (2016). Okulların Eğitsel Kaynakları ve TEOG Puanları. Esosder Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  15 (58), 837-848.

  7.5.3.     Önder, E. ve Taş, A. (2014). Üniversite Bölüm Başkanları ve Araştırma Görevlilerinin Değer Tercihlerinin Karşılaştırması (SDÜ ve MAKÜ Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,141-164.

  7.5.4.     Önder, E. ve Güçlü, N. (2014). İlköğretimde Okullar Arası Başarı Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerileri, Eğitim Bilimleri Dergisi, (40), 109-132.

  7.5.5.     Önder, E. ve Taş, A. (2012). Araştırma Görevlilerinin Değerleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yeni Fikir Dergisi, 4 (9), 8-25.

  7.5.6.     Önder, K. ve Önder, E. (2012). The Role of the Female Education in Economic Growth: A Case for Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 5, 159-176.

  7.5.7.     Taş, A. ve Önder, E. (2010). 2004 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 172-185.

  7.5.8.     Önder, E. ve Taş, A. (2010). Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi. Esosder Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  9 (32). 

  7.5.9.     Önder, E. ve Taş, A. (2009). SDÜ Rektörlük Personelinin İş Doyumu Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 184, 71-81.

  7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  7.6.1.     Önder, E. ve Güçlü, N. İlköğretimde Öğrenci Başarısında Okullar Arası Eşitsizliklerin Analizi, V. Eğitim Yönetimi Forumui, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi. (11-13 Eylül 2014)  

  7.6.2.     Önder, E. ve Güçlü, N. İlköğretimde Okullar Arası Başarı Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerileri VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.(07-09 Kasım 2013).  

  7.6.3.     Önder, E. ve Taş, A. (2011 Ekim). Yükseköğretim Kurumları Hangi Değerlere Göre Yönetiliyor?. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: EYEDDER ve Osmangazi Üniversitesi. (26-28 Ekim 2011)

  7.6.4.     Önder, E. ve Taş, A. (2011 Nisan). Yükseköğretim kurumlarında değerler ve örgütsel vatandaşlık davranışları. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kıbrıs: EYEDDER ve Gazi Üniversitesi.

  7.6.5.     Önder, K. ve Önder, E. (2009 Şubat). Ormancılık sektörünün büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

  7.7. Diğer yayınlar

  7.8. Uluslararası atıflar

 • Ulusal ve Uluslararası Projeler
 • 8.1.  Atay, S. ve Önder, E. (2015). 2209-A Fen Bilimlerinde Öğrenci Başarısını Artırmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri.

 • İdari Görevler
 • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • 10.1.      Eğitim Yönetimi Derneği

 • Ödüller
 • Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
 • Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2015-2016

  İLGİ ALANLARI

  İlgi alanı girilmemiş

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR

  Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- SDÜ Rektörlük Personelinin İş Doyumu Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 184, 71-81. (2009)
  2- Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi. Esosder Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32). (2010)
  3- 2004 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 172-185. (2010)
  4- The Role of the Female Education in Economic Growth: A Case for Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 5, 159-176. (2012)
  5- Araştırma Görevlilerinin Değerleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yeni Fikir Dergisi, 4 (9), 8-25. (2012)
  6- Üniversite Bölüm Başkanları ve Araştırma Görevlilerinin Değer Tercihlerinin Karşılaştırması (SDÜ ve MAKÜ Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,141-164. (2014)
  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Analysis of Inequalities Among Schools in Primay Education. (2014)
  SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığı Buna Dönük Okul Uygulamaları ve Önerilen Politikalar (20170)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Yükseköğretim Kurumlarında Değerler ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kıbrıs: Gazi Üniversitesi (16-17 Nisan 2011) (2011)
  2- Yükseköğretim Kurumları Hangi Değerlere Göre Yönetiliyor? Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: EYEDDER ve Osmangazi Üniversitesi (26-28 Ekim 2011) (2011)
  3- İlköğretimde Okullar Arası Başarı Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerileri VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul: Marmara Üniversitesi (07-09 Kasım 2013) (2013)
  4- İlköğretimde Öğrenci Başarısında Okullar Arası Eşitsizliklerin Analizi, V. Eğitim Yönetimi Forumu, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi (11-13 Eylül 2014) (2014)
  Yüksek Lisans Tezi
  1- Lisans Öğrencilerinin Yaşadıkları ÇatışmaTürleri ve Çatışma Yönetim Stilleri (2008)
  Doktora Tezi
  1- İlköğretimde Öğrenci Başarısında Okullar Arası Eşitsizliklerin Analizi (2012)

  EDİTÖRLÜK


  HAKEMLİK

  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
  1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)

  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Fotoğraflar

  Fotoğraf Eklenmemiş.

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans


  Lisanüstü

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon 4117
  Email eonder(at)mehmetakif.edu.tr
  Adres


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  12 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.