Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : Arh +
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Hüseyin Özboyacı İlköğretim Okulu/Burdur
 • Orta Okul : Burdur Ortaokulu/Burdur
 • Lise : Cumhuriyet Lisesi/Burdur
 • Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon
 • Lisans Fakülte : Fatih Eğitim Fakültesi/Akçaabat-Trabzon
 • Lisans Bölüm : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Y.Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon
 • Y.Lisans Dal : Beden Eğitimi ve Spor AD
 • Doktora : Akdeniz Üniversitesi/Antalya
 • Doktora Dal : Spor Bilimleri AD
ÖZGEÇMİŞ

 1976 – Burdur doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini burdur’da tamamladıktan sonra 1993 - 1997 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini, 1998 – 2002 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini (1998-1999 bir yıl süreyle KTÜ, Nazmi Kalafatoğlu Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce hazırlık), 2003 – 2008 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri programında doktora eğitimini tamamladı. 12 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği,  3 yıl Süleyman Demirel Üniversitesi, sağlık bilimleri Fakültesi,  Spor bilimleri bölümünde öğretim elemanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli takımlarda futbol, basketbol ve hentbol oynadı. Ekim 2012 yılından itibaren MAKÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda görev yapmaktadır. 
İLGİ ALANLARI

Egzersiz recetesi, Spor Fizyolojisi, Anrenman Bilimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alp M, Eraslan M, Atay E, Özmutlu İ. Düzenli Spor yapan ve yapmayan Çocukların Sosyodemoğrafik özelliklerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi, E-Kafkas eğitim araştırmaları dergisi 2014;1(1):32-36. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Atay E, Şahan A, Yaşlılarda Bedensel Etkinlik Uygulamaları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2009; 18(2):10-13.rn (2009)
2- Kılınç F, Cesur G, Atay E, Ersöz G, Kılıç T. 10-14 Yaş Grubu Elit Bayan Okçuların Teknik Atış Performanslarını Etkileyen Fiziksel, Fizyolojik ve Kuvvet Faktörlerinin Araştırılması, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2010; 17 (3):18-24rn (2010)
3- Kılınç A S, Sütlü S, Atay E. Burdur İlinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Bazı Sosyo-demografik Özellikleri. GeroFam. 2011; 1(4): 36-45rn (2011)
4- Atay E, Akdeniz M. Yaşlılarda Düşme, Düşme Korkusu ve Bedensel Etkinlik. GeroFam. 2011; 2(1):11-28.rn (2011)
5- Öğüt S, Atay E. Yaşlılık ve Oksidatif Stres. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(2):68-74. (2012)
6- Kumartaşlı M, Atay E. Assessment Hearing Impaired Students’ Parents’ Life Quality. International Online of Primary Education. 2012; 1(2): 25-27. rn (2012)
7- KILINÇ AS, Çatak B, Badıllıoğlu O, Sütlü S, Dikme Ö, Aydın O,Teker A, Atay E. Acil Servise başvuran yaşlıların başvuru nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2012; 19 (4):139-143 (2012)
8- Duran E T, Atay E, İmer B. Gebelikte Egzersiz Uygulamaları: Neden? Nasıl? Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3(6):63- 74.rn (2013)
9- Atay E, Hekim M. Yetişkin Bireylerde Bedensel Etkinliğin Sağlık Üzerine Etkileri. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 7(3):113-122. (2013)
10- Ünveren A, Atay E, Moralı B. The Determination of Risk of Fall Levels of the Elderly Living in Nursing Home. International Journal of Sport Studies 2013; 3 (7): 784-87. (2013)
11- Atay E, Kayalarlı G. The Effects of Detraining period on Female Basketball Team Players Aged 10-12. Turkish Journal of Sport and Exercise 2013;15(2):51-55 (2013)
12- Eraslan M, Atay E, Yüksel Y. Examining relationship among self-esteem with obesity, Physical fitness level and participation to sport. Turkish Journal of Sport and Exercise 2013;15(3):75-78 (2013)
13- Atay E. Investigation of The Relationship betweenbody Mass Index and Motor Abilities in Children. Life Science Journal 2013;10(3):555-60. (Alan indeksi) (2013)
14- E. Atay. Impact of sports and social activities participation on aggression level. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(5), 169-173. (Alan indeksi) (2013)
15- E. Atay, M. Eraslan, M. Tokgoz. Comparison of loneliness feature at children as doıng sport situation. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(6), 139-141. (2013)
16- Hamızoğlu U, Atay E. To Investigate Effect of training Peculiar to Football Applied 10-12 Age Children on Sport Motoric Features and Skill. The Online Journal of Recreation and sport 2014;3(1):34-40. (2014)
17- Atay E, Kılınç AS. Yaşlıların Düşme Sıklıklarının ve Bedensel Etkinlik düzeylerinin Araştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2014;11 (4):60-67. (2014)
18- Saygılı G, Atay E, Eraslan M, Hekim M. Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2015;23(1):161-170 (Alan Indeksi) (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yaman H. Atay E. PhD Theses in Turkish Sport Sciences: A Study Covering the Years 1988-2002. Scientometrics. 2007; 71(3): 415-421. (2007)
2- Kılınc F. Yaman H. Atay E. Investigation of the Effects of Intensive One-Sided and Double-Sided Training Drills on the Postures of Basketball Playing Children.rnJournal Physical Therapy Science. 2009; 21:23-28. (2009)
3- Lapa T Y. Ardahan F. Atay E. A Comparison of Leisure Satisfaction Levels of Students from Different Universties in Relation to Some Variables. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 2012; 4(4):2559-2566. (2012)
4- Cesur G. Atay E. Ogut S. Polat M. Ongel K. Effect of Indoor Climbing Exercise on plasma oxidative Stres, Hematologic Parameters and Heart Rate Responses in Sedantary İnviduals. Biomed Res. 2012;23(4):566-570. rn (2012)
5- Atay E, Toraman NF, Yaman H. Exercise Prescrıption by Primary Care Doctors: Effect on Physical Activity Level and Functional Abilities in Elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2014;17(1):77-85. (2014)
6- Atay E. Karabacak Ç. Prevalence of Sport Injuries among Middle School Children and Suggestion for Their Prevention. Journal Physical Therapy Science. 2014; 26:1455-57. (2014)
7- İz Başalan F, Atay E. How Effective are Exercise Recommendations Supported by Written and Visual Materials in Elderly People? Turkish Journal of Geriatrics 2014;17(4):410-416. (2014)
8- Atay E, İz Başalan F. Investıgatıon of the effect of changes ın muscle strength ın gestatıonal age upon fear of fallıng and qualıty of lıfe. Turkish Journal of Medical Sciences.2015;45:977-83 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atay E, Özdemir Ö, Yaman H. Yaşlı Bireylerde Spor Reçeteleme. Uluslar Arası Katılımlı, 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri’. 25-29 Nisan 2007. Antalya. (Tam metin) (2007)
2- Özdemir Ö, Atay E, Yaman H. Bedensel Etkinlik ve Bedensel Etkinliği Arttırma Stratejileri. Uluslar Arası Katılımlı, 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri’. 25-29 Nisan 2007. Antalya. (Tam metin) (2007)
3- Atay E, Doğaner İ. Ispartadaki Özerk Fedarasyonlara Bağlı Faal Sporcuların Komşu İller ve Türkiye Geneli İle Karşılaştırılması. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. 26 Nisan- 3 Mayıs 2010. Isparta. (Tam metin) (2010)
4- Atay E, Isparta’daki İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Spor Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. 26 Nisan- 3 Mayıs 2010. Isparta. (Tam metin) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atay E, Kılınç F, Yaman H. Bedensel Etkinliğe İlişkin İki Ölçeğin Türk Diline Uyarlama Çalışması. Uluslar Arası Katılımlı, 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri’. 25-29 Nisan 2007. Antalya. (2007)
2- Atay E, Kılınç F, Yaman H. Bedensel Etkinlik Düzeyini Belirlemede Kullanılan İki Soruluk Pratik Anket ve Modifiye Beacke Anketlerinin Karşılaştırılması. Uluslar Arası Katılımlı, 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri’. 25-29 Nisan 2007. Antalya. (2007)
3- Atay E. Kılınç AS. Yaman H. Yaşlıların Düşme Sıklıklarının ve Bedensel Etkinlik Düzeyinin Araştırılması. İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu. “ Yaşlanan Bedenle Yaşam”. 23-24 Mart 2011, Balçova Termal Otel. İzmir. (2011)
4- İz, F B. Atay E. Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Uyku Durumu, Depresyon Düzeyi, Mental Durum ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu. “ Yaşlanan Bedenle Yaşam”. 23-24 Mart 2011, Balçova Termal Otel. İzmir. (2011)
5- İz, F B. Atay E. Kadınlarda Osteoporaz Bilgi Düzeyi ve Öz Etkinlik Algılarının Değerlendirilmesi. İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu. “ Yaşlanan Bedenle Yaşam”. 23-24 Mart 2011, Balçova Termal Otel. İzmir. (2011)
6- Kılınç A S. Atay E. Bir Aile Hekimine Kayıtlı Yaşlıların Kronik Hastalık Yükü.13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 13-16 Aralık 2011. Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi. Bursa. (2011)
7- Selçuk Kılınç, Ayşe Tapsız, Emel Danış Aydın, Okan Badıllıoğlu, Hicran Hiçyılmaz, Vehbi Kara, Emrah Atay, Sevinç Sütlü. Burdur’da 50 Yaş Kohortuna Uygulanan Kolorektal Kanser Taramasının Değerlendirilmesi. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, 1-4 Nisan 2012, Ankara. (2012)
8- Sarı D. Şahin S. Tekin N. Atay E. Aykar FŞ. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Düşme Korkuları Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri. II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. 22-29 Eylül 2012. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Ataşehir, İstanbul (2012)
9- Adıgüzel A. Özcan S. Atay E. 12-14 Yaş Grubu Basketbolcu ve Voleybolcuların Spormotorik Özelliklerinin Karşılaştırılması XII. Spor Bilimleri Kongresi. 12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye. (2012)
10- Türkay İK, Atay E, Pepe K. Fazla Kilolu ve Obez Bireylere Uygulanan Kişisel Antrenman Programının Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. V. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Sempozyumu.Genel Tıp Dergisi 2015:25(eksayı):19pprn (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atay E, Kılıç F, Kumartaşli M. Öğretmenlerin Rekreasyonel Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeylerinin ve Katılım Engellerinin Araştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya. (Tam Metin) (2010)
2- Atay E, Yaman H, Akdeniz M, Kavukcu E. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bedensel Etkinlik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. Winter Üniversiade Conference. 24-27 June 2011. Erzurum (Tam Metin) (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yaman H. Atay E. PhD Theses in Turkish Sport Sciences: A Study Covering the Years 1988-2002. ISCHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 17-21 Kasım 2004. Antalya. (2004)
2- Atay E, Kılınç F, Çetinkaya E, Kılıç T. Türkiye Yarı Finallerine Katılan Yıldızlar Kategorisi İlköğretim Okulları Futbolcuların Beslenme Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 3 – 5 Kasım 2006. Muğla. (2006)
3- Atay E, Yaman H. Spora Katılıma Yönelik Engeller: Burdur İlinde Yapılan Bir Pilot Çalışma. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 09-11 Kasım, 2007, Antalya. (2007)
4- Erol A E , Kutluhan S , Kılıç T , Kılınç F ,Vural. H , Atay E . Aylak. F. Basketbol Müsabakalarında Kreatin Kinase Değerlerinin 24-48-72 Saat Sonraki,rnEtkilerinin İncelenmesi. 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010. Antalya.rn (2010)
5- Atay E. 10-11 Yaş Çocuklarda Bedensel Etkinliğe Katılım Düzeylerinin ve Katılım Engellerinin Araştırılması. 1. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi. 23-26 Kasım 2011 WOW Kremlin Palaca. Antalya. (2011)
6- Atay E. Moralı B. Ünveren A. Determination of Falling Risk of Elderly People Living at Nursing Homes. . I. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi. 23-26 Kasım 2011 WOW Kremlin Palaca. Antalya (2011)
7- Atay E. Özerdinç A. Beyazoğlu G. Sedanterlerde 30 Dakikalık Orta Şiddetli Aerobik Koşunun Beden Bileşimleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. II. İnternational Congress of Sport for All and Sport Tourism. 08-11 October 2012 Antalya-Kemer/Turkey (2012)
8- Hamızoğlu U, Atay E. 10-12 Yaş Çocuklara Uygulanan Futbola Özgü Antrenmanların Spormotorik Özellikler ve Beceri Üzerine Etkisinin Araştırılması. II. İnternational Congress of sport for All and Sport Tourism. 08-11 October 2012 Antalya-Kemer/Turkey (2012)
9- Atay E. Kumartaşlı M. Elit Taekwondocularda Ağırlık Düşmenin Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması. XII. Spor Bilimleri Kongresi. 12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye. (2012)
10- Atay E. Kayalarlı G. 10-12 Yaş Kadın Basketbolcularda 20 Günlük Detraining Süresinin Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması. XII. Spor Bilimleri Kongresi.12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye. (2012)
11- Özcan S. Atay E. Tenis Sporu Yapan Bireylerin Dominat ve Nondominant Kol Özelliklerinin Karşılaştırılması. XII. Spor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye. (2012)
12- Öğüt S, Ökten İ. Atay E. Adolesanların beslenme alışkanlıklarının ve obezite durumlarının incelenmesi. XII. Spor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye. (2012)
13- Ökten İ. Atay E. Sağlık Çalışanlarının Bedensel Etkinlik Düzeyi, Spora Katılım Nedenleri ve Katılım Engellerinin Araştırılması. XII. Spor Bilimleri Kongresi 12-14 Aralık 2012. Denizli/Türkiye (2012)
14- Atay E, Saygılı G, Hekim M, Hekim H, Pektaş H. To Examine of Relationship Between Academic Achievements with Problem solving Skill of Middle School Students Making Sport and Don’t Make. ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education-Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunies. Nevşehir Üniversity, Ürgüp, 31 May-2 June 2013. (Oral presendation). (2013)
15- Yaman H, Topcu S, Atay E. Ellibeş yaş üstü bireylere uygulanan oniki haftalık düzenli denge, kuvvet ve aerobik alıştırmaların düşmeye etkisi. VII. Akademik geriatri Kongresi,Antalya 2014.191pp (2014)
16- Çelik G, Atay E. Investigation of Injuries Prevelance of the Young Judoists. International Conference on Research in Education and Science (ICRES2016), May 19-22, 2016 Bodrum, Turkey (sözlü sunum). (2016)
17- Çinkaya H, Atay E. Eraslan M. Investigation of the Effect of Physical Activity Level of Self-Confidence. International Conference on Research in Education and Science (ICRES2016), May 19-22, 2016 Bodrum, Turkey (sözlü sunum). (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 213 4603
Email emrahatay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.