Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • Lise : Antalya ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2000)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Burdur Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Müzik Eğitimi (2004)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Müzik Eğitimi (21.09.2007)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : Müzik Eğitimi
 • (22.06.2014)
ÖZGEÇMİŞ

1983 yılında Kayseri’de doğdu. İlk piyano çalışmalarına 9 yaşında müzik öğretmeni olan babası ile başladı. 1996 yılında Antalya ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Piyano eğitimini Mehmet AKGÜL ile sürdürdü. 1999 yılından 2002 yılına kadar Antalya’da düzenlenen “Piyano Günleri” etkinliklerinde solo piyano eserleriyle sahne aldı. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü birincilikle kazandı. Doç. Dr. İrade ABBASOVA ve Göktan OKAY ile piyano çalıştı ve Lisans eğitimi boyunca her yıl Geleneksel Yılsonu Konserlerinde, 2001 ve 2003 yılları boyunca bölüm etkinliği olarak gerçekleştirilen “Çarşamba Konserleri” nde piyano solo ve eşlikli eserlerle sahne aldı. 2004 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Gün, aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Eğitimi Yüksek Lisans programını birincilikle kazandı ve Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yrd. Doç. Dr. Hatice EKİNCİ ile piyano çalışmalarına devam etti. Mayıs 2004’te Burdur’da her dönemden bir eser içeren piyano resitali verdi. Nisan 2007’de “Tango Passion” grubu olarak Burdur, Antalya ve Isparta’da tango eserlerinin yer aldığı konserler verdi. 2010 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Doktora programını birincilikle kazandı. “Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması” isimli tez çalışması ile Haziran 2014’te doktora programından mezun oldu. Ekim 2014 te Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Yardımcı Doçent kadrosuna atanan GÜN, piyano çalışmalarını Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Aleksandr MEKAEV ile sürdürmektedir. 
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ekinci, H. & Gün, E. (2013). "Piyano eğitiminde Müzikal İfade ve Yorum". Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar. (Sibel Karakelle Ed.) Ankara: Pegem Akademi. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün, E. ve Köse, H. S. (2012). PİYANO EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ, e-Journal of New World Science Academy, 7(3), s. 246 - 257. (2012)
2- Gün, E. ve Köse, H. S. (2013). "Müzik Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları" International Periodical For The languages, Literatute and History of Turkish or Turkic, 8(2). (2013)
3- Gün, E. ve Yıldız, G. (2013). Piyano Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler, e-Journal of New World Science Academy, 8(1), s. 103-114 (2013)
4- Gün, E. ve Yıldız, G. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, International Periodical For The languages, Literatute and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1053-1065. (2014)
5- Gün, E. ve Demirtaş, H. O. (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINDAKİ ŞARKILARA PİYANO ile EŞLİK YAPABİLME BECERİLERİ, International Journal of Social Science, 40, s. 157-165. (2015)
6- Gün, Elmas. (2016). Piyano Tekniği: Bilek Kullanımı, The Journal of Academic Social Science Studies, 49(8), 147-156, (2016)
7- Gün, E., Gün Duru, E. ve Demirtaş, H. O. (2016). Müzik Eğitiminin Bilişsel Gelişime Etkisi, International Journal of Social Science, 50(2) , s. 117-124. (2016)
8- Gün, E. ve Demirtaş, H. O. (2016). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERLERİNDEKİ ARMONİK YAPIYI ANALİZ ETME BECERİLERİ, İdil Dergisi, 25(5), s. 1386-1399. (2016)
9- Gün, E., Konak, A. ve Gün Duru E. (2016). Okul Öncesi Sanat Eğitimi Alanında Yapılmış Tez Çalışmalarının İncelenmesi,The Jounal Of Academic Social Science, 4,(37), s. 267-280. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gün, E. ve Karakelle, S. "Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi: Türkiye, Belçika, Hollanda"- 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu-16-17 Nisan 2012 Marmara Üniversitesi (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gün, E. ve Gün Duru, E. (2016). "Müzik Eğitiminin Şiddet Eğilimine Etkisi", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-6 Kasım, Antalya-Belek. (2016)
2- Gün Duru, E. & Gün, E. (2016). Keman eğitiminde müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeyi analizi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-6 Kasım 2016, Belek- Antalya. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki başarı durumları ve başarılarını etkileyen faktörler (2007)
Doktora Tezi
1- Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- The Journal of Academic Social Science Studies (Autumn) (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- PİYANO EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ konulu seminer sunumu. (Yıl:2012)
2- "Müzik Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları" konulu seminer sunumu. (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Haftası Etkinlikleri -Piyano Resitali 21 Mayıs 2007 Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi (2007)
2- MAKÜ Açılış Töreni- Müzik Dinletisi- Piyanolu Trio (2007)
3- Geleneksel Perşembe Konserleri- "Şan ve Piyano Dinletisi" 13 Aralık 2007 -Rektörlük Konfrans Salonu - Saat:12:45 (2007)
4- Makü Müzik Eğitimi ABD Geleneksel YIl sonu konseri "Flüt -Piyano " Telemann -2 flüt için Sol majör Sonat (2007)
5- "PİYANO EĞİTİMİNDErnMÜZİKAL TERİMLER VE ÇALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİNrnBİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ" Seminer Sunumurn (2011)
6- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Kapsamaında Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi'nde Keman ve Piyano Konseri- Piyano Eşlik. (2007)
7- 1 Aralık 2007 Tarihinde Burdur Ordu Evi'nde Keman ve Piyano Konseri- Piyano Eşlik. (2007)
8- 13 Kasım 2008, Akdeniz Bölge Bandosu ile konser. (2008)
9- 14 Kasım 2008. Akdeniz Bölge Bandosu ile konser- Makü Konferans ve Sergi salonu. (2008)
10- 18 Mayıs 2011. Keman Resitali- Piyano Eşlik- Makü Konferans ve Sergi Salonu. (2011)
11- 29 Nisan 2009. Antalya Atso Anadolu Güzel sanatlar Lisesi'nde "Tango Passion" Keman ve Piyano Konseri. (2009)
12- 29 Nisan 2009. Antalya Akdeniz Üniversitesi. "Tango Passion" Keman ve Piyano Konseri. (2009)
13- 30 Nisan 2009. Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. "Tango Passion" Keman ve Piyano Konseri. (2009)
14- 7 Mayıs 2009. Makü Konferans ve Sergi Salonu. "Tango Passion" Keman ve Piyano Konseri. (2009)
15- 13-15 Mayıs 2011. 1. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali. Piyano Eşlik. (2011)
16- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü Etkinliği/Müzik Dinletisi- Piyano Eşlik (2012)
17- "10 kasım Atatürk!ü Anma Programı"-Müzik Dinletisi-Piyano Eşlik (2012)
18- 13 Mayıs 2014- “İnsanlığın Bilge Çağı Yaşlılık” konulu Hemşirelik Haftası Sempozyumu- Piyano Dinletisi, Makü Konferans ve Sergi Salonu- (2014)
19- "18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ KONSERİ", AKDENİZ BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI BANDOSU ve, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOROSU KONSERİ, Pİyano Eşlik, 19 MART 2014 MAKÜ KONFERANS SALONU (2014)
20- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KOROLAR FESTİVALİ, -Pİyano Eşlik. 10 MAYIS 2014, PAÜ KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ, DENİZLİ. (2014)
21- Çanakkale Korolar Festivali- Piyano Eşlik.Haziran- 2015 (2015)
22- PİYANO RESİTALİ- 27 Nisan 2015. Makü Müzik Eğitimi ABD Ozü Salonu. (2015)
23- PİYANO RESİTALİ - 4 Mayıs 2015. Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD. (2015)
24- PİYANO RESİTALİ -Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Konser Salonu (12.05.2016) (2016)
25- 3 Kent 3 Koro Kış Güneşi Konserleri - Piyano Eşlik (18-25 Şubat 2016) Antalya-Ankara-Burdur (2016)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- "ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ KONSERİ", 9-14 TEMMUZ 2014, DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. (2014) (2014)
2- 13. Uluslararası “MAESTRO ZACHARI MEDNIKAROV” korolar festivali - Piyano Eşlik. Bulgaristan - Albena. (22-26 Haziran 2016) (2016)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- MAKÜ Müzik Eğit. ABD Geleneksel Yılsonu Konseri "Çoksesli Koro'ya Piyano Eşlik" (2007)
2- 25 Eylül 2007. Makü açılış Töreni. Burdur Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi'nde Piyanolu Trio Konseri. (2007)
3- 25 Ekim 2007. Makü Rektörlük Konferans salonu'nda açıklamalı Dinleti. Pİyanolu trio Konseri. (2007)
4- 20 Nisan 2009. Makü Konferans ve Sergi Salonu. Lise Öğrencilerine Yönelik Eğitim Konseri. Makü Akademik Oda Orkestrası'na Piyano Eşliği. (2009)
5- 6 mayıs 2011. Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Oda Müziği Konseri. Piyano Eşlik. (2011)
6- 10 Mayıs 2011. Denizli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Oda müziği Konseri. Piyano Eşlik. (2011)
7- 10 Mayıs 2011. Denizli Pamukkale Üniversitesi. Oda Müziği Konseri. Piyano Eşlik. (2011)
8- 30 Mayıs 2011. Makü Konferans ve Sergi Salonu. Oda Müziği Konseri. Piyano Eşlik. (2011)
9- 8.11.2012/ Organ Bağışı Haftası kapsamında Eğitim Semineri Açılışı- Müzik Dinletisi-Makü Konferans ve Sergi Salonu. (2012)
10- On sekiz Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Kapsamında Müzik Dinletisi, Bağlama ve Piyano Düzenleme Türküler. (2013)
11- 17 Nisan 2013- Keman Resitalinde piyano eşlik. (Keman: Can ÖZALTAN, Piyano eşlik: Elmas GÜN) (2013)
12- 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Konseri, Akdeniz Üniversitesi Konser Salonu. (2014)
13- 19 Mart 2014 - 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu. (2014)
14- 25 Mart 2014 - 5. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu Açılış Konseri. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu. (2014)
15- 8.11.2012/ Organ Bağışı Haftası kapsamında Eğitim Semineri Açılışı- Müzik Dinletisi-Makü Konferans ve Sergi Salonu. ( Yıl 2012) (2008)
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- 1. İstanbul Çoksesli Korolar festivali'nde MAKÜ Müzik Eğitimi ABD Çoksesli Korosuna Piyano İle Eşlik. (2013)

DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Geomed Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Açılışı. Keman ve Piyano Konseri. (2007)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 18 Kasım 2011. 8. Adli Bilimler Kongresi Açılışı. Oda Müziği Konseri. Piyano Eşlik. (2011)
2- 13-15 Mayıs 2011. 1. Genç Yetenekler Klasik Müzik festivali Düzenleme Kurulu Üyeliği. (2011)
3- 30 Nisan-2 Mayıs 2012. 2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali. Düzenleme Kurulu Üyeliği. (2012)
4- 7-10 Nisan 2004. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. Isparta. (2004)
5- 26-27-28 Nisan 2013 - "Piyano eğitimcilerinin eğitimi" semineri düzenleme kurulu üyeliği. (2013)
6- 16 Nisan 2013- "1. Biyoloji Günleri" açılışında keman dinletisinde piyano eşlik. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonunda Yalçın Tura/ 3 vals seslendirildi. (2013)
7- 1-4 Haziran 2013 - 3. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali Düzenleme Kurulu Üyeliği. (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

elmas

.

14:02:48 30.05.2013

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4268
Email elmasgun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.