Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1977
  • Kan Gurubu : A RH +
  • Birimi : Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : ingilizce
  • Lisans : Dokuz Eylül Üniv.Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Böl.
  • Lisans Fakülte : 0
  • (2000)
  • Y.Lisans : Süleyman demirel üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Sosyoloji (2007)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tekin, A.,Kaya, E.,Demirel, M., Özbek Yazıcı, S. Güçlendirme Bağlamında İnternetin Hasta Hekim İlişkilerine Etkisi, Selçuk İletişim Dergisi, 6,1, 23-36. (2009)
2- Kavak H., Yazıcı Özbek S., Kaya, E., Tekin, A.,(2015) Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisii Cilt 3, Sayı2 (2015)
3- Yazıcı Özbek,S., Kalaycı, I., Kaya, E., Tekin, A., (2015) Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları, Cilt 8, Sayı 2. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özbek S., Kaya E., Tekin A., Doğan Ş., Yaşlılarda Tedaviye Uyum, Turkish Journal of Geriatrics, 9(3), 177-181, 2006. (2006)
2- Kaya E., Tekin A., Duygusal Emek Kavramı çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (8), 110-119, 2013.rnrn (2013)
3- Tekin A., Kaya E., Özbek Yazıcı S., Kanserle İlgili Alternatif Tıp İçerikli Web Sitelerinin İçerik Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (6), 14-34, 2012.rnrn (2012)
4- Tekin A., Kaya E., Sağlık Alanında Türbülans: İrtifa Kaybeden Hekimler- Turbulance In Health Sector: Physicians Losing Altitude, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.15-42. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kaya E., Özbek S., Tekin A., Ergin S., Yaman A., KOAH'lı Yaşlı Hastalarda Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Turk,sh Journal of Geriatrics, 13(2), 111-116, 2010. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Okçu, M., Kaya, E., "sağlıklı kentler oluşturma sürecinde yerel yönetimlerin rolü", I. ulusal yerel yönetimler sempozyumu, 23-24 Ekim, Sakarya, 2008. (2008)
2- Tekin, A., Kaya, E., Demirel, M., Özbek Yazıcı, S.,"internetin hastaları güçlendirme potansiyeli ve hasta hekim ilişkilerine etkisi: Burdur'da hastanelere başvuran internet kullanıcılarına yönelik bir alan araştırması", VI Ulusal sosyoloji kongresi, 01-03 Ekim, 2009, Aydın. (2009)
3- Kaya, E., Tekin, A., "Duygusal Emek Kavramı çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma", 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı,13-15 Eylül, Isparta, s.245-250, 2012. (2012)
4- Tekin, A., Kaya, E., "Güven ya da Güvensizlik: Sağlık Sistemine mi Yoksa Doktorlara mı?", 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Eylül Isparta,s.415-422, 2012.rnrn (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demirel, M., Tekin A., Kaya, E., Özbek Yazıcı, S., "E- Sağlık Kapsamında İnternet Kullanıcılarının Sağlık Web Sitelerini Kullanma Durumu Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog (İnternational Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue), 24-27 Eylül, Isparta, 2009. (2009)
2- Demirel, M., Tekin, A., Kaya.,E., Özbek, S., "İnternet as a Means of Developing Health Status: A Research on Internet Usage of Users and Their Expectations", Second International Symposıum on Sustainable Development, June 8-9, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2009)
3- Kaya, E., Tekin, A., "Sağlık Alanında İşletmecilik Anlayışının Bir Yansıması Olarak Kamu Hastane Birlikleri”, Uluslar arası katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı II,02-05 Ekim, Muğla, s.619-630, 2013. (2013)
4- Tekin, A., Kaya, E., "Sağlık Alanında Türbülans: İrtifa Kaybeden Hekimler”, Uluslar Arası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı II,02-05 Ekim, Muğla, s.631-647, 2013.rnrnrn (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kaya E, Özbek S, Ergin S, Yaman A, Tekin A, "I.Uluslararası Evde Bakım Kongresi",10,İzmir,2006. (2006)
Yüksek Lisans Tezi
1- Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- hemşirelik Bölüm başkan V. (Yıl:2006)
2- hemşirelik bölüm başkanlığı v. (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2005)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Burdur Belediyesi işbirliği ile Dünya Bankası SRAP Projeleri kapsamında "Yaşlılıar Evde Bakım Kursu" projesinde eğitici olarak görev aldım. (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- E- Sağlık Kapsamında İnternet Kullanıcılarının Sağlık Web Sitelerini Kullanma Durumu ve Beklentilerinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu 0016-NAP-07, Proje Yardımcısı, 2008. (2008)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri Kursu ;SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ;Isparta,2006. (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3539
Email ekaya(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.