Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : A Rh (+)
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Enerji Sistemleri Mühendisliği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik Mühendisliği
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fizik Mühendisliği-Katı Hal Fiziği ABD
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fizik Mühendisliği-Katı Hal Fiziği ABD
 • Doçenlik : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Fizik
ÖZGEÇMİŞ

DOKTORA TEZİ :

Bazı Alkali Metal Katkılı Bor-Karbon Bileşiklerinin Yapısal ve Elektronik Özellikleri, Ebru Güngör 2005”

 Konusu :Yeni bor-karbon içerikli örneklerin hazırlanması, üstüniletken özelliklerinin fiziksel karekterizasyonlarla ilişkili tartışılması, elektronik yapılarının band yapısı ve durum yoğunluğu hesaplamalarıyla desteklenmesi.

BİLİM UZMANLIĞI TEZİ :

Pyroelektrik İnce Filimlerde Pyroelektrik Sabit ve Dielektrik Katsayı Ölçümü, Ebru Altıntaş 1998”

 Konusu : Organik ince filimlerin pyroelektrik ve dielektrik katsayılarının, frekansa ve sıcaklığa bağlı olarak ölçülmesi, kutuplanma gerilim farkının etkisi, PVDF (poly-vinlydene flouride) malzemelerin pyroelektrik aktivitelerinin  anlaşılması.

VERDİĞİ DERSLER :

Yüksek Lisans

 ·       İleri Katı Hal Fiziği-I

Nanoyapılar

Vakum Bilimi ve Teknolojisi

Lisans

r
İLGİ ALANLARI

* Metal katkılı yeni Bor ve Bor- Karbon bileşiklerinin fiziksel özellikleri ve malzeme hazırlama teknikleri,

* Spintronik malzemeler, yarıiletkenler, metal-oksit yapılar, metal katkılı grafit yapılar

* Temel prensipler yöntemiyle band yapısı hesaplamaları

* Düşük oksijen ve nem oranına sahip inert Argon ortamlı eldivenli kutular

* Mekanik tasarım ve imalatı

* X-ışını toz kırınımı ölçümleri, faz analizi

* Nanoyapıların sentezi ve karakterizasyonları

* Spektroskopik Yöntemler

Enerji depolama aygıt malzemeleri

Fotovoltaik malzemeler

Elektrooptik ölçüm teknikleri

Elektriksel ölçüm teknikleri

İnce Film Hazırlama Teknikleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ebru GUNGOR and Tayyar GUNGOR, “Optical Properties Of Al:Zno Thin Film Deposited By Different Sol-Gel Techniques: Ultrasonic Spray Pyrolysis And Dip-Coating”, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 3(3), 175-184, 2016. (2016)
2- Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “ZnO İnce Filmlerin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Davranışında Co Etkisinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi,19(56), 421-431., Doi: 10.21205/deufmd.2017195643. (2017)
3- Ebru GUNGOR and Tayyar GUNGOR, “Influence of Al Concentration on the Electrical and Optical Properties of ZnO Thin Films”, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 3(3): 453-462, 2016. (2016)
4- Tayyar GÜNGÖR, Bahtiyar USLU, Ebru GÜNGÖR ve Ahmet BÖBREK," Arduino Thin Film Spin Coating System Design and MgO Thin Film Preparation", International Journal of Engineering, Design and Technology, 1(1): 31-35 (2019). (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- T.GUNGOR ve E. GUNGOR, “Bilgisayar Kontrollü Daldırmalı Kaplama Sistem Tasarımı”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa1-4, 2012. (2012)
2- T. GÜNGÖR, E. GÜNGÖR and B. SAKA, “Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra Using the Genetic Algorithm”, Balkan Physics Letters, Special Issue, 322-327, 2008. (2008)
3- Erol Tasal, Ebru Gungor and Tayyar Gungor, "Study in the Solvent Polarity Effects on Solvatochromic Behaviour of Pomiferin”, Physical Chemistry,Vol 6, No 2, 2016. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- E.GUNGOR, T.GUNGOR, “Effect of the substrate movement on the optical properties of ZnO thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis”, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2012, Article ID 594971, 2012. (2012)
2- Birlikseven C., Altıntaş E., Durusoy H.Z., “A Low-Temperature Pyroelectric Study of PVDF Thick Films”, Journal of Materials Science : Materials in Electronics, 12, 601-603, 2001. (2001)
3- Ebru Güngör, Tayyar Güngör, Deniz Çalışkan, Abdullah Ceylan and Ekmel Özbay, “Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, Applied Surface Science, Volume 318, Pages 309–313,2014. (2014)
4- Tayyar GUNGOR, Ebru GUNGOR and Birsen SAKA, “Fast and interference fringe independent optical characterization of ZnO nano thin films using model based genetic algorithm for optoelectronic applications”, Nanomaterials and Nanotechnology, DOI: 10.1177/18479804166737852016, 1-7, 2016. (2016)
5- GÜNGÖR EBRU,GÜNGÖR TAYYAR,ÇALIŞKAN MEHMET DENİZ,ÖZBAY EKMEL (2017). Synthesis andrnOptical Properties of Co and Zn-Based Metal Oxide Nanoparticle Thin Films. Acta Physica PolonicarnA, 131(3), 500-503., Doi: 10.12693/APhysPolA.131.500. (2017)
6- GÜNGÖR TAYYAR,GÜNGÖR EBRU,ÇALIŞKAN MEHMET DENİZ,ÖZBAY EKMEL, Cu Doping Induced Structural and Optical Properties of Bimetallic Oxide Nanodots by the Vertical Spark Generation, submitted Acta Physica Polonica A, 2018 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- E. Güngör, T.Güngör ve E.Tıraş,"Katmanlı Co:ZnO ince filmlerin fiziksel özellikleri”, 1. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, Urla-İzmir TÜRKİYE, s.44, Nisan 2012. (2012)
2- E. Güngör, T.Güngör ve E.Tıraş, "Ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği ile hazırlanan ZnO:Co ince filmlerin optik özellikleri ",18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, s.126, Kasım 2011. (2011)
3- E. Güngör ve T.Güngör," Zno ince filmlerin optik özelliklerinde yaşlanma etkisi"18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, s.125, Kasım 2011. (2011)
4- T.Güngör ve E.Güngör, "Bilgisayar kontrollü daldırmalı kaplama sistemi tasarımı"18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, s.127, Kasım 2011. (2011)
5- E. Güngör ve T.Güngör, "Kimyasal püskürtme ve daldırmalı kaplama tekniği ile üretilen katmanlı ZnO ince filmlerin optik özellikleri",18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, s.40, Kasım 2011. (2011)
6- E. Güngör, T.Güngör ve E.Taşal, "3-(2-(4-izopropilpiperazin-1-il)-2-okzoetil)-6-(4 metoksibenzoil) benzo[d]tiyazol-2(3H)-on Molekülünün Optik Soğurma Spektrumu Üzerine Çözücü Etkisi", 18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, s.128, Kasım 2011. (2011)
7- E. Güngör ve T.Güngör, "Alttaş hareketinin saydam ZnO ince filmlerin yapısal ve optik özelliklerine etkisi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Antalya TÜRKİYE, Mayıs 2011. (2011)
8- E. Güngör ve T.Güngör, "Eşik Dalgaboyu Yönteminin CdS Filmlerin Optik Bant Aralığı Hesaplamalarına Uygulanması", 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara TÜRKİYE, Kasım 2010. (2010)
9- Gungor E., Ozdas E .," The Synthesis and Structural Properties of Vacancy Ordered LiBC Phase", II. Ulusal Kristalografi Toplantısı, Erciyes Universitesi, Kayseri TURKIYE,Mayıs 2006. (2006)
10- Güngör E., Özdaş E., " The Pressure Effect on the Electronic Band Structure of MgB2",I. Ulusal Kristalografi Kongresi, 19 Mayıs Universitesi, Samsun TURKIYE, Nisan 2004. (2004)
11- Kalkan B., Güngör E., Gürbüz M., Özdaş E., " Superconductivity on MgB2 Compound ", X.Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Hacettepe Universitesi, Ankara TURKIYE, Kasım 2003. (2003)
12- Altıntaş E., Durusoy H.Z.," Pyroelektrik Malzemede Sıcaklığa Bağlı Dielektrik Sabit Ölçümleri",TFD 18. Ulusal Fizik Kongresi, Çukurova Universitesi, Adana TURKIYE, Ekim 1999. (1999)
13- Altıntaş E., Durusoy H.Z., Birlikseven C.,"Pyroelektrik Filimlerde Pyroelektrik Katsayı ve Dielektrik Geçirgenlik Sabiti Ölçümü",TFD 17. Ulusal Fizik Kongresi, Alanya-Antalya TÜRKİYE, Ekim 1998. (1998)
14- Altıntaş E., Birlikseven C., Topaçlı C., Topaçlı A., Durusoy H.Z.,"Pyroelektrik Organik İnce Filimlerde Pyroelektrik Katsayı Ölçümleri VI. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi Ankara, TÜRKİYE, Kasım 1996. (1996)
15- Aydın Yıldırımlar, Ebru Güngör, Tayyar Güngör , “Çözelti akış hızının ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği ile hazırlanan ZnO ince filmlerin yapısal ve optik özelliklerine etkisi”, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur TÜRKİYE, Mayıs 2013. (2013)
16- Ebru Güngör, Tayyar Güngör, Hüseyin Akbulut, Çetin Arslan, Habibe Tezcan ve Erol Taşal, “1,3,5- trıphenylformazan molekülünün absorpsiyon spektrumu üzerine çözücü etkisinin belirlenmesi”, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur TÜRKİYE, Mayıs 2013. (2013)
17- Ebru Güngör, Tayyar Güngör, Hüseyin Akbulut, Çetin Arslan, Habibe Tezcan ve Erol Taşal , “1-(o-tolyl)-3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenylformazans molekülünün absorpsiyon spektrumu üzerine çözücü etkisinın belirlenmesi” ,XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur TÜRKİYE, Mayıs 2013. (2013)
18- Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “Admittans Spektroskopisi İle Güneş Pili Karakterizasyonu”, 4.Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2014.rn (2014)
19- Sevcan ERCAN, Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “Metal Oksit Tabanlı Çift Katmanlı İnce Filmlerin Optik Sabitlerinin Elde Edilmesi”, YMF Ankara, Aralık 2013. (2013)
20- Ömer Ali TÜRKCAN, Aydın YILDIRIMLAR, Tayyar GÜNGÖR ve Ebru GÜNGÖR, “ZnO İnce Filmlerin Optik Bant Aralığının Eşik Dalgaboyu Yöntemiyle Hesaplanması”, Yoğun Madde Fiziği (YMF) Ankara, Aralık 2013. (2013)
21- Aydın YILDIRIMLAR, Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “Admittans Spektroskopisi İle Yarıiletken Eklemlerin Karakterizasyonu”,YMF Ankara, Aralık 2013 (2013)
22- Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “ZnO Alttaş Üzerine Biriktirilen Co:ZnO İnce Filmlerin Elektriksel Karakterizasyonu”, Yoğun Madde Fiziği-20 (YMF) Ankara, Aralık 2014 (2014)
23- Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “ZnO İnce Filmlerin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Davranışında Co Etkisinin İncelenmesi”, 5.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK2016) Eskişehir, S5, 2016. (2016)
24- Gökhan YILMAZ, Ebru GÜNGÖR, Tayyar GÜNGÖR, Mehmet GÜNEŞ, “Yaşlanma Etkisinin Nano ve Mikro Kristal Si İnce Filmlerde Fotoiletkenlik ve Kapasitans Ölçümleriyle İncelenmesi” 5.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK2016) Eskişehir, S13, Mayıs 2016. (2016)
25- Ebru Güngör and Tayyar Güngör “Influence Of Al Concentration On The Electrical And Optical Properties Of ZnO Thin Films” 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası katılımlı), Mersin, S-B1-015, p.148, 2016. (2016)
26- Ebru GÜNGÖR, Tayyar GÜNGÖR, Deniz ÇALIŞKAN, and Ekmel ÖZBAY, “Optical Properties of Zn and Cu-Based Metal Oxide Nanodots Produced by Spark Discharge Process”, 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara, 2015. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ebru GÜNGÖR ve Tayyar GÜNGÖR, “Optical Properties Of Al:ZnO Thin Film Deposited By Different Sol-Gel Techniques: Ultrasonic Spray Pyrolysis And Dip-Coating”, 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası katılımlı), Mersin, p-049, 2016. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- E. Güngör ve T.Güngör, "Katmanlı ZnO ince filmlerin optik sabitlerinin belirlenmesi",Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla TÜRKİYE, Eylül 2011. (2011)
2- Ozdas E., Kalkan B., Gungor E.,"Absence of Superconductivity in the Hole-Doped Li0.38BC",American Physical Society, March Meeting, Pittsburg, PA, USA, March 2009 (2009)
3- Gungor E., Ozdas E.,"The Effect of BC and Li-Vacancy Ordering in LiBC Phase on the Electrical Properties",International Conference on Superconductivity and Magnetism, Side-Antalya, TURKIYE, August 2008. (2008)
4- Gungor E., Ozdas E." The Pressure Effect on the Electronic Structure of the Ordered LiBC",American Physical Society, March Meeting, Denver, CO, USA, March 2007. (2007)
5- Kalkan B., Gungor E., Özdaş E.,"The Structural and Physical Properties of the Vacancy Ordered LiBC",American Physical Society March Meeting, Denver, CO, USA, March 2007. (2007)
6- T. Güngör, E. Güngör and B. Saka, "Determination of Thin Film Thickness and Optical Constants from Optical Transmission and Reflection Spectra Using the Genetic Algorithm",Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, Malatya TURKIYE, Ağustos 2007. (2007)
7- Gungor E., Ozdas E.,"Li-Vacancy Ordering in LiBC Phase",American Physical Society, March Meeting, Baltimore, MD, USA, March 2006. (2006)
8- Gungor E., Özdaş E ., " The Lattice Expansion Effect on the Electronic Structure of MgB2",American Physical Society, March Meeting, Los Angeles, CA, USA, March 2005. (2005)
9- Gungor E., Özdaş E.,"Structural Properties of LiBC Phase", 4th. SESAME Users Meeting, JORDAN, December 2005. (2005)
10- Gungor E., Kalkan B., Gürbüz M., Özdaş E.,"Superconductivity and Electronic Band Structure of MgB2 Compound",3rd.SESAME Users Meeting, Kemer-Antalya, TURKIYE, October 2004. (2004)
11- Ebru GUNGOR, Tayyar GUNGOR, Deniz CALISKAN, Abdullah CEYLAN and Ekmel OZBAY, “Co Doping Induced Structural and Optical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, NanoTR June 2013. (2013)
12- A.YILDIRIMLAR, E. GUNGOR, V. BILGIN and T. GUNGOR, “The Effects of Temperature on The Current And Capacitance Characterization of n-ZnO/p-Si Heterojunction”, TFD, August 2013. (2013)
13- Aydın YILDIRIMLAR, E. GUNGOR, T. GUNGOR, “The Frequency Dependent Capacitance Characterization of n-ZnO/p-Si Heterojunctıon”,TFD-30, Uluslararası Fizik Kongresi,p574,2013 (2013)
14- Ebru GUNGOR, Sevcan ERCAN and Tayyar GUNGOR, “Al Doping Induced Optical and Electrical Properties of Sol-Gel Prepared ZnO Thin Films”, Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition (SATF2014), September 2014. (2014)
15- Tayyar GUNGOR and Ebru GUNGOR “Preparation of the Metal Oxide Nanoparticles by Sparking Deposition Process”, International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation, August 2014. (2014)
16- Ebru GUNGOR and Tayyar GUNGOR,“Optical Properties of Sol-Gel Prepared Al:ZnO Thin Films by Dip Coating System”, International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation, August 2014. (2014)
17- Ebru Gungor, Tayyar Gungor, Deniz Çalışkan and Ekmel Özbay, “Synthesis and Optical Properties of Co and Zn-Based Metal Oxide Nanoparticle Thin Films”, 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS2016), İstanbul, p210, Haziran 2016. (2016)
18- E.Gungor and T.Gungor “Electrical Characterization of Co:Zno Thin Films Deposited on ZnO and ITO Buffer Layers By Admittance Spectroscopy”, 32. TFD, Bodrum, 2016. (2016)
19- E.Gungor, T.Gungor, D.Calıskan, and E.Ozbay, “Optical Characterization of (Co,Al):Zno/Ito Bilayered Thin Films” ”, 32. TFD, Bodrum, 2016. (2016)
20- Ebru Gungor, Tayyar Gungor, Deniz Caliskan, and Ekmel Ozbay, “The Frequency Dependent Capacitance Characterization of Co:ZnO/Si Heterojunction” SATF16, İzmir 2016. (2016)
21- Tayyar Gungor, Ebru Gungor, and Birsen Saka, “Optical Chracterization of the Layered Zinc Oxide Thin Films by Using Genetic Algorithm”, SATF16, İzmir 2016. (2016)
22- GÜNGÖR EBRU,GÜNGÖR TAYYAR,ÇALIŞKAN MEHMET DENİZ,ÖZBAY EKMEL, Al Doping Effect on the Structural and Optical Properties of Co:ZnO onto ITO Bilayered Thin Films, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018)rn October 4-6, 2018, Cappadocia, TURKEY (2018)
23- Tayyar Gungor, Ebru Gungor, and Birsen Saka, Investigation on Optical Characterization of Each Successive Layers in the Multilayer Metal Oxides Coated by Different Sol-Gel Techniques,5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018)rn October 4-6, 2018, Cappadocia, TURKEY (2018)
24- Cu Doping Induced Structural and Optical Properties of Bimetallic Oxide Nanodots by the Vertical Spark Generation, 8th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition (APMAS2018), Muğla Turkey. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ebru Gungor and Tayyar Gungor, “Temperature Dependent Electrical Conductivity Behaviour of Sol-Gel Prepared Co:ZnO Thin Films” SATF16, İzmir 2016. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Pyroelektrik İnce Filimlerde Pyroelektrik Sabit ve Dielektrik Katsayı Ölçümü, Ebru Altıntaş 1998. (1998)
Doktora Tezi
1- Bazı Alkali Metal Katkılı Bor-Karbon Bileşiklerinin Yapısal ve Elektronik Özellikleri, Ebru (Altıntaş) Güngör 2005 (2005)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- American Physical Society (2003)
2- Materials Research Society (2004)
3- Institute of Physics (2009)
4- Türk Kristalografi Derneği (2004)
5- Türk Fizik Mühendisleri Odası (1996)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Spectroscopy Letters (2016 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2013)
2- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
3- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)
4- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2016)
5- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)
6- Bölüm Başkan Yardımcığı (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği- 5 gün (Pavol Josef Šafárik Üniversitesi, Košice, Slovakia Republic), Eylül 2011. (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- H.U, Fizik Mühendisliği Bölümü, İleri Malzemeler Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan bilimsel çalışmaların tanıtımı, TRT-Küçük Şeyler Muhteşemdir, 2008. (Yıl:2008)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen 110-NAP-10 numaralı, “ Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile Zn1-XCoxO Seyreltik Manyetik Yarıiletken İnce Filmlerin Hazırlanması ve Optiksel Karakterizasyonu” başlıklı proje,Yürütücüsü. (2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen “ Co Katkılı ZnO İnce Filmlerin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Karakterizasyonu ” başlıklı proje, Yürütücüsü. (2015)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen 0253-YL-14 numaralı, “ ZnO Tabanlı Katmanlı İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu” başlıklı proje, Yürütücüsü, devam ediyor. (2014)
4- “(Al,Co):ZnO/MO (M: Zn, In-Sn Vb.) Çok Katmanlı Metal Oksit Yapıların Üretilmesi ve AC-Elektriksel İletkenliklerinin Ölçülmesi” başlıklı proje, Yürütücü, (2016-..) (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen 100-NAP-10 numaralı,, “Derin Düzey Geçiş Spektroskopi Sistemi Tasarımı” başlıklı proje,Yardımcı Araştırmacı. (2012)
2- Hacettepe Üniversitesi BAP, proje başlığı :"Sentetik Malzemeler Laboratuvarı Eldivenli Kutuları Gaz İhtiyacının Karşılanması -I". (0)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen “p-Si/n-ZnO Heteroeklemlerin Admittans Spektroskopi ile Kusur Analizi ” başlıklı proje,Yardımcı Araştırmacı. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Yeni Co:ZnO Temelli Katmanlı Metal Oksit Yarıiletken Malzemelerde Elektriksel İletim Mekanizmalarının AS Tekniği ile Araştırılması (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- DPT-03K120570-05-6, proje başlığı :"Tabakalı Bor Bileşiklerinin Yüksek Basınç Altında Sentezlenmesi ve Elektronik Özellikleri"(01.01.2005-31.12.2007). (2007)
2- Tubitak- 04D11602001, proje başlığı :"LiBC Fazının Sentezlenmesinde Oksijen ve Nem Seviyesinin 1ppm’in Altında Tutulması". (2003)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2014)
2- V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Ulakbim Bilimsel Yayın Teşvik (UBYT) Ödülü (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- MAEU, Fen-Edebiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Alımı Konusunda Jüri Üyeliği (2009)
2- MAEU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Jüri Üyeliği (2012)
3- MAEU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı Jüri Üyeliği (2013)
4- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (A.Yıldırımlar, 2014) (2014)
5- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (E.Bilgiç,2014) (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Finland

Finland-2

11:16:58 16.03.2016

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Finland

Finland-1

11:10:04 16.03.2016

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Erasmus-Republic of Slovakia

Erasmus eğitim verme hareketliliği,2011

12:17:45 15.05.2012

Bu galeride fotoğraf 4 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

FİZİK I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği
GENEL FİZİK II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
MALZEME BİLGİSİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
MALZEME BİLGİSİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
GENEL FİZİK II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
FİZİK LAB II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik Laboratuvarı I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik Laboratuvarı II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
Genel Fizik I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
Titreşim ve Dalgalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Genel Fizik I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Genel Fizik II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Modern Fizik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Fizik Laboratuvarı IV (Modern Fizik Lab.) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Genel Fizik II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Titreşim ve Dalgalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Genel Fizik I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2011
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Fizik Laboratuvarı I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2011
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği
Fizik Laboratuvarı II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2009-2010
Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - Katıhal Fiziği

Lisanüstü

YARIİLETKEN FİZİĞİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Fen Bilimleri Enstitüsü
İleri Katıhal Fiziği I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
Nanoyapılar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
Vakum Bilimi ve Teknolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2013
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
İleri Katıhal Fiziği I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
Nanoyapılar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
Vakum Bilimi ve Teknolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2011-2012
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
İleri Katıhal Fiziği I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2010-2011
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik
Nanoyapılar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2009-2010
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2482132772 / 248213 2738
Email egungor(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.