Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : ingilizce
 • İlk Okul : Atatürk İlköğretim Okulu / Bartın(Ulus), Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu / Çankırı, Atatürk İlköğretim Okulu / Ağrı (Doğubeyazıt), General Şadi Çetinkaya ilköğretim okulu / Antalya (1995)
 • Orta Okul : General Şadi Çetinkaya İlköğretim Okulu / Antalya (1998)
 • Lise : Antalya ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2002)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Burdur Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Müzik Öğretmeniği (2006)
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Güzel Sanatlar Eğitimi (2009-07-07 11:25:55)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doktora Dal : Müzik Eğitimi
 • (2013-07-10)
ÖZGEÇMİŞ

1985  Antalya doğumlu olan Duru, 1998 yılında ATSO Antalya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde başladığı müzik eğitimine, 2002 yılında birincilikle kazandığı  Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde devam etmiştir. Master ve Doktora çalışmalarını 2013 yılında tamamlayan Duru,   Prof. Dr. Cansevil Tebiş,  Prof. Dr. Efe Akbulut ve Doç. Dr. Esra Dalkıran ile keman çalışmış, bir çok solo ve karma konser etkinliklerinde yer almıştır. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Duru, keman eğitimi ve oda müziği alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün Duru, E., Köse, H. S. (2012). "Klasik müzik dinlemenin ilköğretim öğrencilerinin sınav başarılarına etkisi" ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, doi: 10.12739, Volume: 7, Number: 2. (2012)
2- Gün Duru, E., Köse, H. S., (2012). "Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Yapılanma Modelleri (Türkiye, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve Texas Örnekleri)" e-Journal of New World Science Academy Volume: 7, Number 3 (2012)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KONAK, A , GÜN DURU, E , GÜN, E . (2018). KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 48-56. DOI: 10.20875/makusobed.390960 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gün Duru, E. & Karakelle, S. (2013). "Türkiye ve Avusturya Müzik öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması", Journal of Turkish Studies, doi:10.7827/TurkishStudies.4590, Volume 8, Number 3, Winter, 233-245. (2013)
2- Gün Duru, E. (2013). "Türk müzik kültürünün genel müzik eğitimine yansımaları" Journal of Academic Social Science Studies, doi:10.9781/JASSS1402, Volume: 6, Number: 5, 587-596. (2013)
3- Karakelle, S. & Gün Duru, E. (2013). Being a Music Teacher: The Self in the Mirror of a School Principal. International Journal of Scientific Research in Education (IJSRE), Vol. 6, no. 4, pp. 373-381. (2013)
4- Gün Duru, E. (2014). "Müzik öğretmeni adaylarının gözüyle müzik eğitimciliği" Journal of Academic Social Science Studies, doi: 10.9761/JASSS2386, Number: 25-I Summer I, 157-163. (2014)
5- Gün Duru, Elvan. (2015). "Türk Halk Müziği Ezgilerinde Varyantlar: Isparta - Burdur Örneği", Akademik BakışUluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı: 48, Mart-Nisan 2015, 298-306. (2015)
6- Gün Duru, E. & Gün, E. (2012). Müzikal yeteneğin oluşumunda etkili olan faktörler: Kalıtım ve çevre, International journal of language and art, 1(5), 339-349. (2012)
7- Gün Duru, E. & Köse, H. S. (2016). Müziksel ezber üzerine nitel bir çalışma, Journal of Academic Social Science Studies, No: 43, Spring I, 121-131. (2016)
8- Gün Duru. Elvan, Köse, H. Seval. (2016). "Keman Eğitiminde Ezber Yöntemine Dayalı Bir Program Önerisi ". idil 5.24 (2016): 1163-1182 (2016)
9- Gün, E., Gün Duru, E. ve Demirtaş, H. O. (2016). Müzik eğitiminin bilişsel gelişime etkisi, International Journal of Social SciencernDoi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3555, Autumn II, Number: 50 , p. 117-124. (2016)
10- Gün Duru, E. (2016). "Keman eğitiminde sol el tekniği", (ASOS) The Journal of Academic Social Science, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 262-268 (2016)
11- GÜN, E., KONAK, A., GÜN DURU, E., (2016). "Okul öncesi sanat eğitimi alanında yapılmış tez çalışmalarının incelenmesi", (ASOS)The Journal of Academic Social Science, 4(37), Aralık 2016. (2016)
12- Gün Duru, E. (2017). Güzel Sanatlar Lisesi Mezunu Keman Öğrencilerinin Sol El Tekniği Sorunları, İDİL(International Journal of Language and Art), 6(38), 2869-2877. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Okul müdürlerinin müzik dersine ilişkin yaklaşımları: Burdur ve Isparta illeri örneği" 23 Eylül 2009. Samsun 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Poster bildirisi. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gün, E. & Gün Duru, E. (2016). Müzik eğitiminin şiddet eğilimine etkisi, International Strategic Research Congress, 03-06 November 2016, Antalya. (2016)
2- Gün Duru, E. & Gün, E. (2016). Keman eğitiminde müzikal terimler ve çalım tekniklerine ilişkin bilişsel düzey analizi. International Strategic Research Congress, 03-06 November 2016, Antalya. (2016)
3- Gün Duru, E. (2017). Dünyadan örneklerle Türkiye'de genel müzik eğitiminin amaçlar bakımından incelenmesi. (ICES) 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, Antalya-Side. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gün Duru, Elvan. (2018). Keman Öğrencilerinin Çalgılarının Fiziki Ögelerine İlişkin Bilgi ve Becerileri, (ICES) 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22.04.2018 Antalya-Side. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- "İlköğretim okul müdürlerinin müzik dersine ilişkin yaklaşımlarının müzik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi: Burdur ve Isparta illeri örneği" (2009)
Doktora Tezi
1- Keman eğitiminde ezber yöntemine dayalı öğretim programının öğrenci performansına etkisi. (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- İDİL (International Journal of Art and Language) (2013 Yıl)
2- SED (Journal of Art Education) (2014 Yıl)
3- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) (2014 Yıl)
4- İDİL (International Journal of Art and Language) (2015 Yıl)
5- İDİL (International Journal of Art and Language) (2016 Yıl)
6- INES Journal (The Journal of International Education Science) (2016 Yıl)
7- INES Journal (The Journal of International Education Science) Güz (2016 Yıl)
8- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) (2016 Yıl)
9- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) Summer (2016 Yıl)
10- INES Journal (The Journal of International Education Science) Winter (2016 Yıl)
11- INES Journal (The Journal of Internatioanl Education Science) (2016 Yıl)
12- İDİL (International Journal of Art and Language) (2016 Yıl)
13- ASOS (The Journal of Academic Social Science) Winter (2017 Yıl)
14- SOBİDER (The Journal of Social Science) Winter (2017 Yıl)
15- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) Summer (2017 Yıl)
16- SOBİDER (The Journal of Social Science) Summer (2017 Yıl)
17- JASS (The Journal of Academic Social Science) Autumn (2017 Yıl)
18- TEKE (Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Dergisi) (2017 Yıl)
19- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
20- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) Winter (2017 Yıl)
21- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) Winter (2017 Yıl)
22- İlköğretim Online Dergisi (2018 Yıl)
23- JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) Winter (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 27 Mayıs 2010- "Klasik Müzik Dinlemenin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi" seminer sunumu. (Yıl:2010)
2- "Burdur İlinde Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Okul Müdürlerine İlişkin Görüşleri" seminer sunumu. (Yıl:2007)
3- 27 mayıs 2011- "Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Yapılanma Arayışları" Seminer sunumu. (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında, Burdur Nurcihan Velicangil Konferans Salonunda keman resitali.rnO. Rieding La Minör Keman KonçertosurnA. Vivaldi Mi Majör Keman KonçertosurnTahsin İncirci KöçekçelerrnPiyano eşlik Arş. Gör. Elmas GÜN (2007)
2- MAEÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yılsonu Konseri Kapsamında, Burdur Nurcihan Velicangil Konferans Salonunda Orkestra Şefliği (2007)
3- 1 Aralık 2007 Burdur Ordu Evinde Keman Piyano resitali. O. Rieding La Minör Keman Konçertosu, A. Vivaldi Sol Mİnör Keman Sonatı, G. Mulliccio Nostalgie, F. Schubert La Minör Keman Sonatini, Dances Of The Goblins, Piyano Eşlik Arş. Gör. Elmas GÜN (2007)
4- 29 şubat 2008 üniversitenin kuruluş yıldönümü kokteylinde müzik dinletisi. (2008)
5- 30 Ağustos 2008 Zafer Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında Burdur Ordu Evi'nde müzik dinletisi. (2008)
6- 13 kasım 2008. Isparta SDÜ konferans salonunda Akdeniz bölge bandosu ile konser. Shindler's list Film müziği keman solo. (2008)
7- 29 Ekim 2009. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi. (2009)
8- 18 Mayıs 2011- Makü Konferans ve Sergi Salonu’nda keman resitali. (2011)
9- 15 Haziran 2006- Fakir Baykurt haftası etkinlikleri kapsamında keman dinletisi. (2006)
10- 15 Mayıs 2012- Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen "2011 Yılı Çocuk Romanı Ödülleri" töreni açılışında müzik dinletisi. Kreisler, Scillienne ve Chopin Etüd..Piyano eşlik: Elmas GÜN. (2012)
11- Burdur Gazi İlköğretim Okulu'nda Klasik Müziğin Öğrencilerin SBS başarılarına etkisi konulu, Valilik onaylı projenin bir dönem boyunca uygulanması. (2010)
12- 30 Mayıs 2003- SDÜ Burdur Eğitim Fakltesi Müzik Eğitimi Bölümü Yılsonu Konserinde keman dinletisi ve Orkestrada Başkeman. (2003)
13- 4 haziran 2004- SDÜ Burdur Eğitim fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yılsonu Konserinde Keman Dinletisi ve Orkestrada Başkeman. (2004)
14- 15 Aralık 2004- Müzik Eğitimi Anabilim dalı piyano öğrencileri dinletisi. (2004)
15- 5 Haziran 2006- SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Yılsonu Konserinde Keman dinletisi ve Orkestrada Başkeman. (2006)
16- 3 Haziran 2005- SDÜ BUrdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yılsonu Konserinde Keman Dinletisi ve Orkestrada Başkeman ve solo keman. (2005)
17- 16 Aralık 2013 - Kanla15 Arka Pencere programında MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nın tanıtılması amaçlı programda keman dinletisi. Yalçın Tura 3 Vals eserinden 1. Bölüm seslendirildi. (2013)
18- 12 Mart 2014 - İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" etkinlikleri kapsamında Mehmet Zati ARCA'nın İstiklal Marşı bestesi seslendirildi. (2014)
19- 10-11 Mayıs 2016 - 1. Uluslararası Müzik, Kültür, Sanat Günleri kapsamında Makü Akademik Oda Orkestrası ile konser. Yer: MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu Solo Eser: Gluck (Melodie) (2016)
20- 8 Mart 2017 - Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Nurcihan Velicangil Salonunda Keman Piyano dinletisi. (2017)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- 16. 05. 2017 - IV. Choir Festiwal Choralnyi (Polonya/Kalisz) Akademik Oda Orkestrası Konseri. (2017)
2- 18. 05. 2017 - 13. International Festival of Universitas Cantat 2017 (Polonya/Poznan) Akademik Oda Orkestrası Konseri (2017)
3- 20 Mayıs 2017 - 13. International Festival of Universitas Cantat Final Konseri, Milosz Bembinov yönetiminde Poznan Müzik Akademisi Big Band Orkestrası ve Akademik Oda Orkestrası ortak konseri. (2017)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- 25 Eylül 2007 MAKÜ açılış töreninde, Burdur Nurcihan Velicangil Konferans Salonunda müzik dinletisirnYaylı Dörtlü Erdal TUĞCULAR'dan 3 eserrnPiyanolu Trio Astor PİAZZOLLA Tango Piyano Eşlik Arş. Gör. Elmas GÜN (2007)
2- 25 Ekim 2007 Perşembe günü Rektörlük Konferans Salonunda Açıklamalı Dinleti. Piyanolu üçlü ve Yaylı dörtlüsü müzik dinletisi. Yaylı Dörtlü Erdal TUĞCULAR'dan 3 eser Piyanolu Trio Astor PİAZZOLLA Tango Pİyano Eşlik Arş. Gör. Elmas GÜN (2007)
3- 10 Kasım Atatürk'ü anma programı. Rektörlük konferans salonunda Yaylı 5'lisi konseri. Çannakkale Türküsü, Çalın Davulları Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste Türküsü. (2007)
4- 24 kasım 2007 Öğretmenler günü kutlama etkinliği. rektörlük konferans salonunda orkestra konseri.rn10. Yıl Marşı, Öğretmen Marşı, Dertli Kaval. (2007)
5- 14 Mart 2008 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oditoryumunda Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında konser. Bağlama solo Çetin Koruk, Yaylı Dörtlü Levent Yüksel, Elvan Gün, Burçin Alan, Can Çiftçibaşı. Eserler: Serenler Zeybeği, Kerimoğlu Zeybeği ve Festival Rondosu. (2008)
6- 23 Mayıs 2008 Cuma Günü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yılsonu konseri etkinliği. Okul orkestrasıkonseri. Eserler: Entr'acte, Romance, Kanon, Kerimoğlu zeybeği ve Çiğdem. (2008)
7- 8 Ekim 2008 2008-2009 öğretim yılı açılış töreninde akademik orkestra ile müzik dinletisi. (2008)
8- 10 Kasım 2008 Atatürk'ü anma. Oratoryo ve orkestra konseri. Makü konferans ve sergi salonu. (2008)
9- 24 kasım 2008. Öğretmenler Günü için Makü konferans salonunda Orkestra konseri. Öğretmen Marşı, Dostluk ve Işık Dalı. (2008)
10- 13 Ekim 2008 SDÜ açılış töreninde orkestra konseri. (2008)
11- 17 Nisan 2009 Gönen Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü, MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
12- 20 Nisan 2009 Burdur. Lise öğrencilerine yönelik eğitim konseri. MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
13- 29 nisan 2009 Antalya. ATSO anadolu güzel sanatlar lisesinde Tango Passion grubu keman piyano resitali. (2009)
14- 29 Nisan 2009 Antalya. Akdeniz Üniversitesinde Tango passion grubu keman piyano resitali. (2009)
15- 30 Nisan 2009 Isparta. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, Tango Passion Grubu keman piyano resitali. (2009)
16- 5 Mayıs 2009 Burdur. MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
17- 7 Mayıs 2009 Burdur. Tango Passion grubu keman piyano resitali. (2009)
18- 11 Mayıs 2009 Ağlasun. MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
19- 1 Haziran 2009 Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesinde MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
20- 16 Ekim 2009 Makü Akademik yılı açılış töreninde Akademik oda orkestrası dinletisi. (2009)
21- 5 Kasım 2009 - Tefenni Meslek Yüksel Okulu açılış töreninde Akademik Oda Orkestrası konseri. (2009)
22- 25 Ocak 2010 - Kanal 15 Büyüteç programında üniversitenin tanıtımı amacıyla Akademik Oda Orkestrası dinletisi. (2010)
23- 12 Mart 2010 - İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı açılışında Akademik Oda Orkestrası dinletisi. (2010)
24- 28 Ağustos 2010- Sagallassos'ta Antoninler Çeşmesi açılışında, Makü Akademik Oda orkestrası konseri. (2010)
25- 7 Ekim 2010 – MAKÜ 2010-2011 Akademik yılı açılış töreninde Makü Akademik Oda Orkestrası dinletisi. (2010)
26- 6 Mayıs 2011- Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Oda Müziği Konseri (2011)
27- 10 Mayıs 2011- Denizli Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Oda Müziği Konseri. (2011)
28- 10 Mayıs 2011- Denizli Pamukkale Üniversitesinde Oda Müziği Konseri. (2011)
29- 30 Mayıs 2011- Makü Konferans ve Sergi Salonu’nda Oda Müziği Konseri. (2011)
30- 20 Mart 2012 – “MAKÜ Akademik Biniş Giyme Töreninde Trio Oda Müziği Grubu müzik dinletisi. (2012)
31- 28-30 Nisan 2008 tarihleri aarasında düzenlenen 1. Kültür ve Sanat Günleri'nde Akademik yaylı orkestrası konseri (Isparta SDÜ) (2008)
32- 5 Ekim 2011 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2011-2012 Akademik Yılı açılış töreninde Makü Akademik Oda Orkestrası konseri -Burdur Suiti seslendirilişi. (2011)
33- 8 Kasım 2012- "Organ Nakli Eğitimi Programı" açılışında müzik dinletisi. Makü Konferans ve Sergi Salonu. (2012)
34- 15 Mart 2013- Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma ARGON ile söyleşi programı açılışında müzik dinletisi (MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu) Renkler Suiti'nden 3 bölüm seslendirildi. (2013)
35- "Üççülü" tiyatrosunun fon müzikleri seslendirildi. (2005)
36- 11Kasım 2004- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi (Rektörlük Konferans Salonu)rnrn (2004)
37- rn30 Aralık 2004- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Karadeniz Bölgesi (Rektörlük Konferans Salonu) (2004)
38- rn14 Ekim 2004- Yörelerimiz ve Halk Müziğimizin Sosyolojik Yapısının İncelenmesi: Teke Yöresi (Rektörlük Konferans Salonu) (2004)
39- 4 Eylül 2013 - Burdur Gölhisar ilçesinde antik kent Kibyra'da basına tanıtım amaçlı müzik dinletisi. (2013)
40- 2013-2014 MAKÜ akademik açılış töreninde İstiklal Marşı'nın teke yöresi sazlarıyla ilk kez seslendirilmesi, koro şefliği. (2013)
41- 18 Mart 2014 - 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliği "Akdeniz Bölge Bandosu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Koro ve orkestrası ve Akdeniz Üniversitesi Korosu ile konser" Yer: Akdeniz Üniversitesi Konser Salonu. (2014)
42- 19 Mart 2014 - 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliği "Akdeniz Bölge Bandosu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Koro ve orkestrası ve Akdeniz Üniversitesi Korosu ile konser" Yer: MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu Salonu. (2014)
43- 4 mart 2015 - Teke Yöresi Sempozyumu Açılış Konseri. Akademik Oda Orkestrası ile Burdur Suitinden 3 bölüm seslendirildi. (2015)
44- 10 kasım 2015 Atatürk'ü anma etkinliği. Makü Konferans ve Sergi Salonunda KoroMakü ve Akademik Oda Orkestrası konseri. Dertli kaval, Ağasar'ın Balı, Ulu Atatürk, Atatürk Gençleri ve İzindeyiz eserleri seslendirildi. (2015)
45- 11 Mart 2016- 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde MAKÜ AkademikOda Orkestrası müzik dinletisi. (2016)
46- 11 Ekim 2016 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu açılış töreninde Makü Akademik Oda Orkestrası ile konser. (2016)
47- 28.03.2018 - Kırıkkale 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi açılış konseri. Halk Ezgileri Orkestrası dinletisinde orkestra 2. keman üyeliği. (2018)
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi "1. kültür ve sanat günleri" açılışında Yaylı Oda Orkestrası konseri. (2008)
2- 25 Mayıs 2009 Burdur. Piyano dostluğu şenliği açılışında MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
3- Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu'nda Prof. Şeyda Çilden'in keman workshop'una katılım. (2004)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- 6 Mart 2008 Rektörlük Konferans Salonu'nda keman öğrencileri konseri. (2008)
2- 25 Mayıs 2011- Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yılsonu Konseri. (2011)
3- 29 Mayıs 2009 - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yılsonu konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencim Gözde Taş Mozart Mi Minör keman sonatını seslendirmiştir. (2009)
4- 29 Mayıs 2009 - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yılsonu konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencim Semiha Yalçın Piazzola Tango Preparense'yi seslendirmiştir. (2009)
5- 26 Mayıs 2010 - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yılsonu konserinde rehberliğimde hazırlanan Gözde Taş, Massenet Meditation eserini seslendirmiştir. (2010)
6- 2007 yılı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yılsonu konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencim Gözde Taş O.Rieding La minör konçertinoyu seslendirmiştir. (2007)
7- 30 Nisan-2 Mayıs 2012. 2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali birinci gününde rehberliğimde hazırlanan öğrencimle keman piyano konseri. (2012)
8- 30 Nisan-2 Mayıs 2012. 2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali ikinci gününde rehberliğimde hazırlanan iki öğrencimle keman piyano konseri. (2012)
9- 17 Mayıs 2012 - Burdur Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yılsonu Bucak Konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencilerimle birlikte müzik dinletisi. (2012)
10- 31 Mayıs 2012 - Burdur Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yılsonu Burdur Konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencilerimle birlikte müzik dinletisi. (2012)
11- 21 Mayıs 2012 - MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilimdalı Yılsonu Konserinde rehberliğimde hazırlanan öğrencim Gülçin Aykol, Fiocco-Allegro seslendirmiştir, Zührenur Yılmaz, Bohm-Moto Perpetuo seslendirmiştir. (2012)
12- 25-26 Nisan 2013- 5. Isparta Çocuk Müzisyenler Festivalinin 1. gününde rehberliğimde hazırlanan iki öğrencimle keman piyano dinletisi. (2013)
13- 1-4 Haziran 2013- 3. Genç yetenekler Klasik Müzik Festivali'nde keman öğrencilerimle birlikte keman-piyano performansı. (2013)
14- 1-4 Haziran 2013 - 3. Genç yetenekler Klasik Müzik Festivali Açılış Konserinde öğrencimle birlikte keman-piyano dinletisi. (2013)
15- 16 Aralık 2013 - Kanal15 Arka Pencere programında Makü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nın tanıtılması amaçlı programda öğrencim Gökçe Hilal Şahin ile beraber keman dinletisi. Schostakovich Violin Duet (Pralidium) (2013)
16- 16.04.2018 - Orkestra ve Oda Müziği Dersi Öğrenci Konseri (2018)
Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- 30 Ağustos 2012- Yeşilova 12. Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Jüriliği.. (2012)
2- 30 Ağustos 2013 - Yeşilova 13. Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Jüriliği. (2013)
3- Gençlik Merkezleri Arası "Sahne Sırası Sende" müzik yarışması. (2017)
Yurtiçinde kişisel etkinliklerin tekrarı (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- 14 kasım 2008. Burdur Makü konferans salonunda Akdeni bölge bandosu ile konser. Schindler's list film müziği keman solo. (2008)
2- 26 Mayıs 2003- SDÜ Üniversitesi Burdur Eğitim fakültesi Müzik Bölümü Yılsonu Konserinde keman dinletisi (Isparta AGSL Salonu) (2003)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Bir Ses Ver" projesi-Burdur İl Sağlık Müdürlüğü (2013) (2013)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Geomed Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Açılışında, MAEÜ Konferans Salonunda Keman ResitalirnO. Rieding La Minör Keman KonçertosurnPiyano Eşlik Arş. Gör. Elmas GÜN (2007)
2- 23 Mayıs 2009 Burdur. 1. uluslararsı yaşayan kuramcılar konferansı açılışında MAKÜ akademik oda orkestrası konseri. (2009)
3- 17 Kasım 2011 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Kapsamında "I Wanna be Fitter" Projesi (Bucak/BURDUR) (2011)
4- 22 Ekim 2009. "Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu" açılışında Makü akademik oda orkestrası dinletisi. (2009)
5- 18 Kasım 2011 – 8. Adli Bilimler Kongresi açılışında müzik dinletisi. (2011)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 1. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali (13-15 Mayıs 2011) (2011)
2- 2. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali (30 Nisan-2 Mayıs 2012) (2012)
3- Musik-i Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu - 7-10 Nisan 2004 Isparta (2004)
4- 2 Haziran 2008 Pazartesi Günü. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Töreni etkimlikleri kapsamında, Türkiye ve Dünya konulu panel açılışında yaylı oda orkestrası ile konser. Eserler: Mozart, Küçük bir gece müziği; Erdal Tuğcular, Gafil gezme şaşkın; Burdur Yöresi Anonim, Serenler zeybeği. (2008)
5- 19 kasım 2008. Makü konferans salonunda 1. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu açılışında orkestra dinletisi. Segah, Yemen Türküsü, Köroğlu, Şelpe. (2008)
6- 20 kasım 2009 MAKÜ konferans ve sergi salonunda "Kuvayı Milliyeden Cumhuriyete Burdur Sempozyumu" açılış dinletisi Makü akademik oda orkestrası. (2009)
7- 3 Mart 2011- Makü konferans ve sergi salonunda gerçekleştirilen “Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Sempozyumu” açılış töreninde Makü Akademik Oda Orkestrası dinletisi. (2011)
8- 13 Nisan 2011 - Burdur Göl Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı açılışında Makü Akademik Oda Orkestrası konseri. (2011)
9- 8-10 Eylül 2011- 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı açılışında müzik dinletisi. (2011)
10- 3-5 Haziran 2012 "Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve turizm sempozyumu" açılışında Makü Akademik Oda Orkestrası konseri. (2010)
11- "Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi" Semineri.(26-27-28 Nisan 2013) (2013)
12- 16 Nisan 2013- "1. Biyoloji Günleri" açılışında keman dinletisi, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Yalçın Tura/3 Vals seslendirildi. (2013)
13- 3. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali Düzenleme Kurulu Üyeliği. (1-4 Haziran 2013) (2013)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- 2. Ümran Baradan Altın Nota Müzik Yarışması İkincilik Ödülü (Keman-piyano eşlik dalında) (2000)
Ulusal jüri üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği (2017)
2- Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışması Jüri Üyeliği (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

basından

ulusal ve yerel basında yer alan haberler

10:53:36 26.06.2013

Bu galeride fotoğraf 4 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Konserler

Konserlerden kareler.

12:19:10 27.03.2012

Bu galeride fotoğraf 24 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Bireysel Çalgı 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Eğitimi
Bireysel Çalgı 3 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Eğitimi
Bireysel Çalgı 5 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Eğitimi
Bireysel Çalgı 7 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Eğitimi
Orkestra ve Oda Müziği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Müzik Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4267
Email egun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres armağan ilci mah. dilek cad. no:14/10


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.