Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Türk Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı : Eski Türk Dili
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Plevne İlköğretim Okulu (1996)
 • Orta Okul : Plevne İlköğretim Okulu (1999)
 • Lise : Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi (2003)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (2008)
 • Y.Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Yeni Türk Dili (2012)
 • Doktora : Pamukkale Üniversitesi
 • Doktora Dal : Türk Dili ve Edebiyatı
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

1985 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Amasya’da, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2008’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl öğretmenliğebaşladı. 2009’da Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Dili Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2012’de "Divānü Luġāti’t- Türk’te Söz Dizimi" adlı teziyle tamamladı. Aynı yıl Pamukkale Üniversitesi Türk Dili veEdebiyatı Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. Doktorasını "Orta Türkçe Sözlüklerindeki Söz Varlığının Eş Değerlikler Bakımından Art Süremli ve Eş Süremli Karşılaştırması (İsimler)" adlı teziyle tamamladı.
İLGİ ALANLARI

Eski Türk Dili

Köktürkçe, Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Divānü Luġāti’t- Türk Grameri II Söz Dizimi (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Nehcü’l-Feradis’teki Ayet Tercümeleri ve Bunların Harezm Türkçesi Kur’an Tercümeleriyle Karşılaştırılması Üzerine (2015)
2- Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevādirü’ş-Şebāb’da Tasvirî Fiiller (2015)
3- KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE (2017)
4- ORTA TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNDE ZETASİZM / ROTASİZM (2017)
5- Eski Türkçede Kavrama ve Anlamaya Dayalı Fiiller (2018)
6- Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri Üzerine (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Divānü Lüġāti’t-Türk’te Fiilimsiler ve Bu Fiilimsilerle Oluşmuş Cümle Öğeleri Üzerine Bir Değerlendirme (2012)
2- Dil Tipolojisi Bakımından Türkçede Ekler Dışında Kelime Yapma Yolları Üzerine Bir Değerlendirme (2015)
3- Özbek Türkçesindeki ve Divānü Luġāti’t-Türk’teki Özne Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme (2014)
4- Irk Bitig ve Körüm Bitig'de Temel Sözcüklerin Karşılaştırması (2019)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Eski Türkçede Kavrama ve Anlamaya Dayalı Fiiller (2017)
2- Çağatayca Bir Kur'an Tefsiri Üzerine (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Divānü Luġāti’t- Türk’te Söz Dizimi (2012)
Doktora Tezi
1- Orta Türkçe Sözlüklerindeki Söz Varlığının Eş Değerlikler Bakımından Art Süremli ve Eş Süremli Karşılaştırması (İsimler) (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bölüm Başkanı (Yıl:2017)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik
Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Nanobilim ve Nanoteknoloji
Türk Dili II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Tarih
Türk Dili Tarihi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Dili
Türkçe Kompozisyon I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili Tarihi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Dili
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Nanobilim ve Nanoteknoloji
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Tarih
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İlahiyat Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3228
Email edemirel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.