Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Bahçeyaka Köyü İlkokulu (1987)
 • Orta Okul : Muğla Merkez Ortaokulu (1990)
 • Lise : Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (1994)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Müzik Öğretmenliği (1998)
 • Y.Lisans : Abant İzzet Baysal Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Müzik Eğitimi (2001)
 • Doktora : Gazi Üniversetesi
 • Doktora Dal : Müzik Öğretmenliği
 • (2006-05-12 09:21:56)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Müzik (25.06.2012)
ÖZGEÇMİŞ

     Doç.Dr.Esra DALKIRAN 1977 yılında Dinar'da doğdu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünü bitirdi.  1998 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Öğretim görevliliğine atanan Dalkıran, 2006 yılında Doktora eğitimini tamamlayarak aynı yıl Cumhuriyet ÜniversitesindeYardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2008 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atanmış halen bu birimde görevine devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

Müzik, Müzik Eğitimi, Sanat

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Müzik Kültürü (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71- 76 (2009)
2- KEMAN EĞİTİMİNDE PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2008. Cilt:V, Sayı:II, 116-136 http://efdergi.yyu.edu.tr (2008)
3- "Keman Eğitiminin Başlangıç Aşamasında "Detache ve Legato" Yay Tekniklerinin Keman Öğrencilerine Aktarımı" Gazi Eğitim Dergisi, Haziran, Cilt 26, sayı 1 (2006), s. 125-142. (2006)
4- “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 5, Aralık, 46-56. (2011)
5- “Keman Eğitiminde Deşifre Becerisi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, Haziran, 54-63. (2011)
6- “Viyola Öğretiminde Yönelik Örnek Etüt Analizi” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Yıl 1, Sayı 2,143-149. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA SÜRELERİ İLE DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number:D0010 (2010)
2- KEMAN EĞİTİMİNDE "STACCATO VE MARTELÉ" YAY TEKNİKLERİNİN KEMAN ÖĞRENCİLERİNE AKTARIMI ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number:D0049 (2011)
3- Dalkıran, E. (2011), “5-6 Yaş Grubu Anaokulu Öğrencilerinin Ritmik Bellek, Ritmik Algılama Ve Uygulama Becerilerinin Ölçülmesi” ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, Number:2, Article Number:D0059 (2011)
4- “Müzik Öğretmenliği Programında Yer Alan “Bilgisayar” Dersinin İşlevselliği” ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, Number:2, Article Number:D0052 (2011)
5- KLASİK VE FLAMENKO GİTAR SAĞ EL ÇALIM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE GİTAR EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ, rnJournal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:26 ISSN: 2146-9199 (2013)
6- Bireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik-güvenirlik çalışması (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Keman Eğitimi Yarıyıl Sonu Sınavlarında Performansın Ölçülmesine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri" Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2006, Denizli (2006)
2- Dalkıran, E., Akın, Ö. (2012). “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Keman Dersi Öğretim Programına Yönelik İçerik Analizi ve Keman Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüşleri” Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde (2012)
3- TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİNDE "KADIN" IN SESİ (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dalkıran,Esra. Şaktanlı, Süleyman Cem. "Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Müzik Eğitimi Ve Uygulamadaki Görünümü" Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II 16-18 Mayıs 2010 - Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA (2010)
2- A sample of "study analysis model" for violin training: Mazas, Opus 36/6 (Esra Dalkiran, Türev Berki))" ISSN 1802-6540 Aktuální trendy hudební psychologie,hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 35-42, 2010 (2010)
3- Teaching The Violin And The Viola In The Education Of Music Teachers In Turkey (Esra Dalkiran, Zeki Nacakci),)" ISSN 1802-6540 Aktuální trendy hudební psychologie,hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, s. 44-51, 2010. (2010)
4- “Değişen ve Farklılaşan Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Güncel Bir Müzik Öğretmeni Yetiştirme Modeli” Uluslar arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar,27-29 Mayıs, İstanbul. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-ASSESSMENT AND EXAMINATION PERFORMANCE AND TEST PERFORMANCE EFFECT OF TEST ANXIETY (2015)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2015 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:5, Number:4 (2011 Yıl)
2- . E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:5, Number:2 (2010 Yıl)
3- E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:6, Number:1 (2011 Yıl)
4- E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:6, Number:2 (2011 Yıl)
5- E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:7, Number:2, Serie:D (2012 Yıl)
6- Sanat Eğitimi Dergisi (2013 Yıl)
7- Sanat Eğitimi Dergisi (2014 Yıl)
8- E-Journal of New World Sciences Academy 20, Volume:7, Number:2, Serie:E (2012 Yıl)
9- Sanat Eğitimi Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığına Atanma 04.08. 2011 (Yıl:2011)
2- Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkez Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- .Ü. I. Ulusal Resim Sempozyumu Programı Açılış Konseri “Solo Keman”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, 21 Mayıs 2007 (2007)
2- Oda Müziği Akşamı “Solo Keman”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, 11 Mayıs 2007 (2007)
3- "Keman Flüt Dinletisi" 03.05.2012 MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu (2012)
4- Kuartet Konseri,MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 28.02.2013 (2013)
5- Keman Resitali, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 17.04.2013 (2013)
6- 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği (2014)
7- Türk Halk Müziği Konseri Solo (2013)
8- Oda Müziği Konseri, Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi, 24 Şubat 2015, Saat 20:00 (2015)
9- Oda Müziği Konseri, Prof.Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, 03.03.2015, Saat:19:30 (2015)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Koro ve MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Dinletisi, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 10 Kasım 2008 (2008)
2- Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 19 Kasım 2008 (2008)
3- Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen M.Y. O. Gönen, 17 Nisan 2009 (2009)
4- Eğitim Konseri-I, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 20 Nisan 2009 (2009)
5- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, Ağlasun M.Y. O. Konferans Salonu, Ağlasun, 11 Mayıs 2009 (2009)
6- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 16 Ekim 2009 (2009)
7- Sagalassos Antoninler Çeşmesi Açılışı, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası 27-29 Ağustos 2010 Sagalassos/ Burdur (2010)
8- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 07 Ekim 2010 (2010)
9- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası “Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu” Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 03 Mart 2011 (2011)
10- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 05 Ekim 2011 (2011)
11- “Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyum Açılışı” (Uluslararası Katılımlı) “Kuartet”, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 4-6 Kasım 2010 (2010)
12- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, “Solo Keman”, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 5 Mayıs 2009 (2009)
13- 24 Kasım Öğretmenler Günü, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri, MAKÜ Koferans ve Sergi Salonu, Burdur, 24 Kasım 2008 (2008)
14- 18 Mart Şehitler Günü Konser Programı (2014)
15- Teke Yöresi Sempozyumu "Açılış Konseri" MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu 04.03.2015 (2015)
16- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri (2015)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- Doktora Programı “Seslendirme Yorumlama” Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Keman Resitali, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, 18 Mayıs 2011 (2011)
2- “Atatürk Oratoryosu ve Şiir Dinletisi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, 11 Kasım 2010 (2010)
3- “Bireysel Çalgı” Dersi Kapsamında “Keman Resitali”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, 23.05.2012 (2012)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- “Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersindeki Yeterlikleri Gerçekleştirmelerine İlişkin Görüşleri: Diyarbakır İl Örneği” (2010)
2- GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÇALGI ÇALMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Denizli İli Örneğirn (2015)
3- KEMAN EĞİTİMİNDE DİZİ ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN TON İÇİNDE KALMA VE POZİSYON DEĞİŞTİRME BECERİLERİNE ETKİSİrn (2015)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Yaylı Çalgı Orkestraları için Bir Metodoloji Çalışması (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı” 8-10 Eylül 2011 (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4257
Email edalkiran(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.