Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : 0 Rh-
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Fizik
 • Anabilim Dalı : Atom ve Moleküler Fiziği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Üniv. Fen Fak.
 • Lisans Bölüm : Fizik
 • Y.Lisans : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Fizik (2002-01-30 09:45:48)
 • Doktora : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Fizik
 • (2005-01-18 09:46:34)
 • Doçenlik : MAE
 • Doçenlik Dal : Fen Bilimleri ve Matematik (2011-03-30 10:13:59)
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ekrem Çiçek

Doğum Tarihi: 17 Kasım 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Fizik

Süleyman Demirel Üniversitesi

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fizik

Süleyman Demirel Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Bazı Sentetik Zeolitlerde Adsorbe Edilmiş Trimetil Fosfit’in Kırmızı Altı Spektroskopi ile İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Semiha Bahçeli.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Nükleer Tıp Uygulamalarının Hastalardaki Serbest Radikaller Üzerine Etkileri. Danışmanlar: Prof. Dr. Semiha Bahçeli ve Doç. Dr. Mustafa Yıldız.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Süleyman Demirel Üniversitesi

2000-2001

Okutman

Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi

2001-2005

Dr. Okutman

Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi

2005-2006

Yar.Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2006-2010

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2011-

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yildiz M, Cicek E, Cerci S, Süslü H, Özbek, M (2006). The effect of Tc 99m-MDP on bone mineral density. Medical Journal of Suleyman Demirel Univesity. 13(3). (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cicek E, Yildiz M, Delibas N, Bahçeli S (2006). The Effects of Thyroid Scintigraphy Studies on Oxidative Damage in Patients. Acta Physiologica Hungarica 93(2-3), 131-136. (2006)
2- Yildiz M, Cicek E (2005). Biological effects of ionizing radiation. Sendrom 17(3):94-101. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ucun F, Cicek E, Bahceli S. (2002). An IR Study of trimethyl phosphite on NaY zeolite. Spectroscopy Letters, 35(2), 239-243. (2002)
2- Cicek E, Bardakcı B, Ucun F, Bahceli S (2003). Absorption of trimethyl phosphite on H-KA, H-NaA, H-CaA and H-NaX zeolites: an IR study. Z. Naturforsch, 58a 313-316. (2003)
3- Yildiz M, Cicek E, Cerci S, Cerci C, Oral B, Koyu A (2006). Influence of electromagnetic fields and protective effect of CAPE on bone mineral density in rats. Arch Med Res 37 (7), 818-821. (2006)
4- Cicek E, Gokalp O, Varol R, Cesur G, (2009). Influence of Electromagnetic Fields on Bone Fracture in Rats: role of CAPE, Biomedical and Environmental Sciences, 22(2), 157-160. (2009)
5- Mindroiu V M, Cicek E, Ciubar R (2008). In vitro behavior of Ti-6Al-7Nb alloy after various surface treatments modification. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 486, Issue 1 , pages 120/[1162] - 132/[1174] . (2008)
6- Mindroiu V M, Cicek E, Miculescu F, Demetrescu I (2007). The influence of thermal oxidation treatment on the electrochemical stability of TiAlV and TiAlFe alloys and their potential application as biomaterials. Rev. Chimie, 58,9, pp. 898-903, 2007. (2007)
7- Yıldız M, Çiçek E, Gümüş BA, Çerçi C, Çerçi S, Eroğlu E, Delibaş N (2008). Oxidative Stress of Radioiodine Treatment in Patients with Hyperthyroidism. Turkish Journal of Medical Sciences. 38(5), 405-408. (2008)
8- Cicek E, Yildiz M, Delibas N, Bahceli S (2009). Effects of dynamic renal scintigraphy and bone scintigraphy studies on oxidative damage in patients. Spectroscopy Letters, 42(2), 63 - 66. (2009)
9- Cicek E, Yildiz M, Delibas N, Bahceli S (2009). The effects of Tl-201 myocardial perfusion scintigraphy studies on oxidative damage in patients. West Indian Medical Journal, 58(1), 50-53. (2009)
10- Çiçek E, Cojocaru C, Zakrzewska-Trznadel G, Jaworska A, Harasimowicz M (2008). Response Surface Methodology for Cobalt Removal from Aqua Solutions using Isparta Pumice and Zeolite 4A Adsorbents. Nukleonika, 53(S2), 121-128. (2008)
11- Cicek E (2009). Response Surface Methodology for Cobalt Removal from Aqua Solutions using Nevsehir and Kayseri Pumice Adsorbents. Asian Journal of Chemistry, 21(7), 5727-5736. (2009)
12- Cicek E, Cojocaru C, Zakrzewska-Trznadel G, Harasimowicz M, Miskiewicz A (2012). Response Surface Methodology for the Modeling of 85 Sr Adsorption on Zeolite 3A and Pumice. Environmental Technology, 33(1), 51–59. (2012)
13- Husain S, Bhat IA, Khan W, Alkhataby L, Cicek E (2013). Morphology and Electron Spin Resonance of the (La1− xSnx) 2Mn2O7 Double Perovskite System. Chinese Journal of Physics. 51(3), 521-529. (2013)
14- Cicek E, A. Arıkanoglu (2014). “Morphological Variations of Chondrocytes in Bovine Articular Cartilage Using Confocal Laser Scanning Microscopy”. Acta Physica Polonica A 125 (4), 898-901. (2014)
15- Cicek E, B. Dede (2014). “Studies on Catalase-Like Activity of Some Tc-99m Radiopharmaceuticals”. Acta Physica Polonica A 125 (4), 875-876. (2014)
16- Cicek E, B. Dede (2014). “Efficiencies of the Copper(II) Adsorbed Zeolites in The H2O2 Disproportionation Reaction”. Acta Physica Polonica A 125 (4), 872-874. (2014)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Yildiz M, Okudan B, Cicek E (2002). Artefacts in the measurements of bone mineral density by the dual-energy x-ray absorptiometric method. Turkish Journal of Nuclear Medicine 11(4), 205-207. (2002)
2- Yildiz M, Cicek E, Oral B (2003). Pseudo-False-Negative BMD Scan in a Woman with Osteoporosis on Calcium Supplementation. Medical Journal of Suleyman Demirel Univesity 10 (1), 4-5. (2003)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek E. ve B. Bardakçı, "Nevşehir Pomzasının Radyoaktif Atıkların Adsorblanmasında Kullanımı", Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları, Çanakkale 2005. (2005)
2- Çiçek E. ve B. Bardakçı, "Zeolitlerin Radyofarmasötik Atıkların Adsorblanmasında Kullanımı", Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çanakkale 2005. (2005)
3- Bardakçı B. ve E. Çiçek E, Titreşim Spektroskopisi ile İnsan Kanının Yapısal Analizi. Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları. 08 - 09 Temmuz 2005, Çanakkale. (1900)
4- Bardakci B, Çiçek E, "Isparta pomzasının radyoaktif atıkların adsorblanmasında kullanımı", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta 2005. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çiçek E., M. Yıldız, E. Şavik, O. Aktürk ve S. Bahçeli, "Böbrek Hastalarının Eritrosit Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri", 9. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bilkent, Ankara 2005. (2005)
2- Çiçek E., M. Yıldız, E. Şavik, O. Aktürk ve S. Bahçeli, "Hipertiroidi Hastalarının Eritrosit Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri", Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bilkent, Ankara 2005. (2005)
3- Çiçek E., M. Yıldız, E. Şavik, O. Aktürk ve S. Bahçeli, "Kalp Hastalarının Eritrosit Malondialdehit Seviyeleri ve Katalaz Aktiviteleri", 9. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bilkent, Ankara 2005. (2005)
4- Bardakçı B., E. Çiçek ve M. Yıldız, "Tc-99m'nin Eritrosit Üzerindeki Etkilerinin FTIR-ATR ile İncelenmesi", 9. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bilkent, Ankara 2005. (2005)
5- Yıldız M, E. Çiçek, S.S. Çerçi, F.M. Özbek ve H. Süslü, "Tc-99m MDP Kemik Sintigrafisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerine Etkisi", Nükleer Tıp Sempozyumu Pozitron Emisyon Tomografisi. Ankara 2005. (2005)
6- Çiçek E., M. Yıldız, G, Cesur ve A. Koyu, "1800 MHz elektromanyetik alanın ratlarda kemik mineral yoğunluğuna etkisi" Medikal Fizik Kongresi, Kayseri 2005. (2005)
7- Çiçek E. ve M. Yıldız, "Zeolitlerin radyoaktif nokta kaynak üretiminde kullanımı" Medikal Fizik Kongresi, Kayseri 2005. (2005)
8- Çiçek E., B. Bardakci ve O. Cankıran, "Kayseri pomzasının radyoaktif atıkların adsorblanmasında kullanımı", Medikal Fizik Kongresi, Kayseri 2005. (2005)
9- Çiçek E. ve Y. Cengiz, "Bulanık Mantık Yöntemiyle Malondialdehit Seviyelerinin Tahmini", 17. Biyofizik Kongresi, İzmir 2005. (2005)
10- Çiçek E. ve Y. Cengiz, "Bulanık Mantık Yöntemiyle Tissue-Air Ratios (TAR) Değerlerinin Belirlenmesi" 17. Biyofizik Kongresi, İzmir 2005. (2005)
11- Çiçek E., M. Yıldız, S.S. Cerci ve A. Koyu, "Elektromagnetik Alana Maruz Bırakılan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)'in Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi", 17. Biyofizik Kongresi, İzmir 2005. (2005)
12- Mollaoğlu H, E. Çiçek, O. Gökalp, M. Yıldız ve R. Varol, "Ratlarda femur mekanik özelliklerine 1800 mhz elektromagnetik alanın etkisi (biyomekanik çalışma)", 17. Biyofizik Kongresi, İzmir 2005. (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Cicek E, Aras E, Bayraklı I, Dede B, Kilic A. The Determination and Modeling of the Removal Efficiencies of Cobalt on Zeolite 3A and 5A. Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies. May 14 – 17, 2012, Kaunas, Lithuania. (2012)
2- Cicek E. Removal Radioactive Cobalt from Aqueous Solutions by Pumice and Montmorillonite. Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies. May 14 – 17, 2012, Kaunas, Lithuania. (2012)
3- Cicek E, Aras E, Dede B, Kilic A. The Modeling of Cobalt Ions Adsorption on Molecular Sieves and Zeolite AW-300. 3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress. 24-28 April 2013, Kemer, Turkey. (2013)
4- Cicek E, Dede B. Catalase-Like Activity Studies of The Manganese(II) Adsorbed Zeolites. 3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress. 24-28 April 2013, Kemer, Turkey. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bardakci B, E. Çiçek, F. Ucun ve S. Bahceli, "FT-IR Spectra of Introduction of Rare-Earth and Transition Metal Ions in Some Zeolites by Solid and Liquid State Reactions", Poster Presentation at ICAVS-1 Congress in Finland, 2001. (2001)
2- Çiçek E., M. Yıldız ve S. Bahceli, "Glutathione Peroxidase and Superoxide Dismutase Activites in Hyperthyroidism Patients", 23rd. International Physics Congress, Muğla, Turkey, 2005. (2005)
3- Yildiz M, E. Çiçek, S. S. Cerci, N. Delibas, B. Okudan ve S. Bahceli, "The Effects of Nuclear Medicine Studies on Free Radicals in Patients", EANM'05 - Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Istanbul/Turkey, 2005. (2005)
4- Cicek E, Bardakci B, Jaworska A. The Use of Zeolites to Adsorb Tc-99m pertechnetate, Tc-99m methylene diphosphonate and Tc-99m dimercaptosuccinic acid. International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, 15 - 17 September 2008, Bialowieza, Poland. (2008)
5- Cicek E, Cojocaru C, Jaworska A, Zakrzewska-Trznadel G. Response Surface Methodology for the Modeling of Cobalt Ions Adsorption on Isparta Pumice. Intterrnattiional Confferrence on International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, 15 - 17 September 2008, Bialowieza, Poland. (2008)
6- Cicek E, Cojocaru C, Zakrzewska-Trznadel G, Harasimowicz M. The Characterization and Modeling of Cobalt Ions Adsorption on Zeolite 4A. International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, 15 - 17 September 2008, Bialowieza, Poland. (2008)
7- Mindroiu, V. M., E. Çiçek ve R. Ciubar, "In Vitro Behavior of Ti-6Al-7Nb Alloy After Various Surface Treatments Modification," IXth Internatıonal Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM,) Cracow, Poland, 2007. (2007)
8- Mindroiu, V. M., E. Çiçek, F. Minculescu, I. Demetrescu, "Correlation Between Various Fabrication Procedures of TiAlV and TiAlFe and Their Stability in Hank Solution,"15th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE) Sinaia, Romania, 2007. (2007)
9- Cicek E., A. Arıkanoğlu. “Morphological Variations of Chondrocytes in Bovine Articular Cartilage Using Confocal Laser Scanning Microscopy”. XLVIII Zakopane School of Physics, May 2013, Zakopane, Poland. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Aras E, Kılıc A, Cicek E, Meric Y, Karatas O. EPR study of Gamma-Irradiated Methyl-4-nitrobenzoate Single Crystals. Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies. May 14 – 17, 2012, Kaunas, Lithuania. (2012)
2- Cicek E., B. Dede. “Catalase-Like Activity Studies of The Some Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine”. XLVIII Zakopane School of Physics, May 2013, Zakopane, Poland. (2013)
3- Cicek E., B. Dede. “Catalase-Like Functions of The Copper(II) Adsorbed Zeolites”. XLVIII Zakopane School of Physics, May 2013, Zakopane, Poland. (2013)
4- Cicek E., S. Ülker, E. Aras, M. Bulut. “Electron Paramagnetic Resonance Study of Impact Loaded Bovine Articular Cartilage”. XLVIII Zakopane School of Physics, May 2013, Zakopane, Poland. (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Nonequilibrium Physics: from Complex Fluids to Biological Systems. Research Training Network activity of the 6th Framework Programme of the European Commission for the period 2002-2006. (2006)
2- European Commission Project (Intensive Program for Transfer of Knowledge to Eastern European Reference Pole for Micro- and Nanotechnologies - NANOTEC-EST) (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Yönetimi Birimi 364 numaralı proje 2002 yılında tamamlandı (2002)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Yönetimi Birimi 808 numaralı proje (tamamlandı 10 Ocak 2005). (2005)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Nonequilibrium Physics: from Complex Fluids to Biological Systems. Research Training Network activity of the 6th Framework Programme of the European Commission for the period 2002-2006. (2006)
2- European Commission Project (Intensive Program for Transfer of Knowledge to Eastern European Reference Pole for Micro- and Nanotechnologies - NANOTEC-EST) (2007)
3- School on Pulsed Neutron Sources: Enhancing the Capacity for Material Science. October 17 - 28, 2005 Trieste, Italy. (2005)
4- College on Medical Physics 4 - 29 September 2006 ICTP, Trieste - Italy. (2006)
5- School on Pulsed Neutrons: Characterization of Materials. 15- 26 October 2007 ICTP, Trieste, Italy (2007)
6- Marie Curie-Transfer of Knowledge: MTKD-CT-2004-509226 AMERAC (Advaced Methods for Environment Reserach and Control). (2008)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2008)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Institute of Nuclear Chemistry and Technology Doktora Sonrası eğitim (16 Mayıs-15 Ağustos 2008) Warsaw, POLAND (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3058
Email ecicek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.