Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Antalya Yabancı Dil Ağırlıklı Karatay Lisesi (2001)
 • Lisans : Atatürk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Felsefe Bölümü (2005)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Felsefe Anabilim Dalı (2009)
 • Doktora : Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

EDUCATION:

Ph.D.: Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Ancient Languages and Cultures (Antalya/2009–2016). Supervisor: Prof. Dr. Mustafa ADAK/ Prof. Dr. Hasan ASLAN.

Dissertation: The Second Sophistic Period in Anatolia: Public Activities of Sophists, Rhetors and Philosophers.

M.A.: Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Philosophy (Antalya/2006–2009). Supervisor: Prof. Dr. Hasan ASLAN.

Thesis: Development of the Concept of Freedom in the History of Philosophy.

B.A.: Atatürk University, Faculty of Arts and Science, Department of Philosophy (Erzurum/2001–2005).

 

EMPLOYMENT:

2017 – :         Assistant Professor, Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Arts and Science, Department of Philosophy (Burdur).

2009–2016:     Research Assistant, Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Ancient Languages and Cultures (Antalya).

2006–2009:         Research Assistant, Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Philosophy (Antalya).

 

FIELDS OF STUDY

Epigraphy, Ancient Greek, and Latin, Ancient Philosophy, Medieval Philosophy, Second Sophistic, Sophists, Rhetor and Philosopher of Asia Minor. 

LANGUAGE SKILLS

Ancient Greek and Latin

English and German 

GRANTS/SCHOLARSHIP/AWARDS

2014–2015:   The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 2214/A-Foreign Research Scholarship, University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford/England (7 Months).

2012–2013:   Sokrates/Erasmus Scholarship, Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany (6 Months).

2013-2015:     Suna - İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations, Doctoral Research Scholarship (Antalya/2 years).

 

SCIENTIFIC CONGRESS/SYMPOSIUM/MEETINGS

1.                University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine, Greek Epigraphy Workshop, 01/11/2014–30/05/2015.

2.                 International Young Scholars Conference II: Mediterranean Anatolia, 4-7 November 2015, Antalya.

3.                  II. Greek–Turkish Epigraphy Symposium, Adrasan/Antalya, 23-26 May 2012.

4.                   First International Philosophy Congress 14-16 October 2010, Uludag University, Bursa/Turkey.

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND CONGRESS

1.               Akgün-Kaya, E., Antik Kaynaklar ve Yazıtlar Işığında Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria Bölgesi’nin Filozofları, Sofistleri ve Retorları/Philosophers, Sophists and Rhetors of Lycia, Pisidia, Pamphylia and Cilicia - Isauria Region in the Light of Ancient Literatures and Greek Ins., International Young Scholars Conference II: Mediterranean Anatolia, 4-7 November 2015, Antalya.

2.                       Akgün, E. – Aslan, H., Üç Özgürlük Paradigması/Three Freedom Paradigm, First International Philosophy Congress 14-16 October 2010, Uludag University, Bursa/Turkey. 

 

RESEARCH VISITING

University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine, Oxford/England, 01/11/2014–30/05/2015

 Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany, 02/10/2012–01/04/2013.

 Universität Trier, Library Work, Trier/Germany, 01/11/–01/12/2012.SCIENTIFIC PROJECTS/EXCAVATIONS

30/09–15/10/2015: Rhodiapolis Excavations, Epigraph.

2012–2015: “Road and Settlement System of South Pisidia Region”, Epigraph. Director: Yrd. Doç. Burak TAKMER.

 

PUBLICATIONS

Book Chapters

1.                       Akgün-Kaya, E., Phrygia'dan Dionysos İçin Yeni Bir Adak Yazıtı/ A new votive inblockedion to Dionysos from Phrygia. In: Vir Doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin/Sencer Şahin Anısına Yazılar, Ed. B. Takmer, E. N. Akdoğu-Arca, N. Gökalp-Özdil, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2016: 73–81.

2.                       Akgün-Kaya, E., Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu Kökenli Sofistler: Marcus Antonius Polemon ve L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes/Sophists of Eastern in the Roman Empire: Marcus Antonius Polemon and L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes. In: Akron 12: Eskiçağ Yazıları 9, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016: 213–266.

3.                       Akgün-Kaya, E., Philostratos: Sofist ve Biyografi Yazarı/Philostratos, Sophist and Biographer. In: Akron 9: Eskiçağ Yazıları 7, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015: 251–270.

4.               Akgün-Kaya, E., II. Sofistik Dönem: Yunan Kültürünün Yeniden Canlanışı/The Second Sophistic: Revival of Greek Culture. In: Akron 7: Eskiçağ Yazıları 5, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2013: 49–73.

5.                       Akgün, E., Antik Yunan’da Yurttaşların Özgürlüğünün Temeli Olarak Demokrasi/Democracy as the Basic of the Freedom of Citizens in Ancient Greece. In: Akron 2: Eskiçağ Yazıları 2, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2011: 163–172.

Articels
 •  Akgün-Kaya, E., Roma İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu’daki Sofistlerin-Retorların Sınıfsal Özellikleri ve Toplumsal           Yaşamdaki Etkileri/Greek Sophists and Rhetors: Their Social Class and Influence in Public Life in Asia Minor in the        Roman    Empire, Cedrus IV (2016): 261–285.
 •  Akgün-Kaya, E., Filozof (Φιλόσοφος), Sofist (Σοφιστής), Retor (Ῥήτωρ): II. Sofistik Dönem'de Sınıflandırma        Problemi/Philosopher (Φιλόσοφος), Sophist (Σοφιστής), Rhetorician (Ῥήτωρ): Problems of Classification in the Second  Sophistic, Mediterranean Journal of Humanities V/2 (2015): 1–15.
 •    Akgün, E., Ortaçağ'da Özgürlük Arayışı/Searching for Freedom in the Middle Ages, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 8 (2013): 120–134.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makusobed/article/view/1098000773 (16.10.2016).
 •    Akgün, E.,  Antikçağ Yunan Felsefesi: Mito-Poetik Olandan Etiko-Politik Olana/The Ancient Greek Philosophy: From Mito-Poetic to Etihco-Politic, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Vol. 138 (2011): 29–40.
 • İLGİ ALANLARI

  İlgi alanı girilmemiş

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR


  EDİTÖRLÜK


  HAKEMLİK


  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Dosyalar

  Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

  Fotoğraflar

  Fotoğraf Eklenmemiş.

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans


  Lisanüstü

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon 3229
  Email eakgun(at)mehmetakif.edu.tr
  Adres


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  19 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.