Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1968
 • Kan Gurubu : AB +
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Türk Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı : Yeni Türk Dili
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Almanca
 • Yabancı Dil 2 : İngilizce
 • Orta Okul : Josef Anton Rohe Hauptschule (1983)
 • Lise : Kabataş Erkek Lisesi (1987)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Almanca Öğretmenliği (1991)
 • Y.Lisans : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Alman Dili ve Edebiyatı (1995)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Dilbilim
 • (2005)
 • Doçenlik : Ulusal Chengchi Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Türk Dili (2011)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Türk Dili (2017)
ÖZGEÇMİŞ

Dursun KOSE, 1968 Sinop doğumlu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Alman Dili ve Eğitimi Anabilim dalında yüksek lisansını yaptı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) Almanca- Türkçe okutmanı olarak çalışmaya başladı. TÖMER'de çalıştığı sürelerde okutmanlığının yanı sıra idari görevlerde bulundu ve ulusal/ uluslararası bir çok projede yer aldı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim dalından mezun olarak doktor ünvanı aldı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda uzmanlaştı. 2006 yılında Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü 'nde yardımcı doçent olarak görevlendirildi. 2016 yılında Chengchi Üniversitesi'nden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne geçti. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. 
İLGİ ALANLARI

Türk Dili, Yabancı Dil Türkçe, Almanca, Dilbilim

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Yeni Hitit 3 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı. Editör: N. Engin Uzun. Yazarlar: Cemil Kurt vd. Konu Desenleme: Dursun Köse. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2009. ISBN: 9789754828023 (2009)
2- Yeni Hitit 2 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı. Editör: N. Engin Uzun. Yazarlar: Cemil Kurt vd. Konu Desenleme: Dursun Köse. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008. ISBN: 9789754827910 (2008)
3- Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı. Editör: N. Engin Uzun. Yazarlar: Cemil Kurt vd. Konu Desenleme: Dursun Köse. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008. ISBN: 9789754825404 (2008)
4- Yabancı Dil Olarak Türkçe Kazanımlar İçin Başvuru Rehberi A1.1, Y. Polat, K. Dursun, D. Peçenek, A.O. Durmuş, Danışman: Jean Claude Beacco, Kurmay Yayınları, 2018 (2018)
5- Yabancı Dil Olarak Türkçe İlk Kazanımlar İçin Başvuru Rehberi A1.1 (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Köse, D., Tseng L,, Uzman M., Li P.土耳其語聽力與詞彙教學 Dinleme ve Sözcük Öğretimi Çalışmaları. National Chengchi University Press. Taipei, 2014. ISBN: 9789866475399 (2014)
2- Köse, D. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bildirme ve Dilek Kipleri. Showwe Yayınları. Taipei, 2009. ISBN: 9789862211960 (2009)
3- Köse, D. Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Dersleri. Showwe Yayınları. Taipei, 2007 ISBN 9789866732423 (2007)
4- Köse, D., Yılmaz Ö., ve Lin Li, P.,Tayvanlılar için Türkçe Ders ve Çalışma Kitabı, A1-A2 Türkçe Öğreniyorum I. Genki-Japan, Eylül, 2017, Taipei, Tayvan. ISBN 978-986-95158-4-9. (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Köse, D. Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi 80. Yıl Armağanı. “The Main Gaternof Chengchi University.” Yuan- Liou Publishing. Taipei, 2007 (2007)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Köse, D. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınavların Hazırlanması ve Uygulanması.” Ankara Üniversitesi Dil Dergisi. S. 139. s. 36- 47. Ankara, 2008 (2008)
2- Köse, D. Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMER. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi. S. 125, Ankara, 2004 (2004)
3- Köse, D., Köse, B. Cemil Kavukçu’nun İllaki adlı Öyküsünün Biçembilimsel Olarak İncelenmesi:rnYöntem ve Çözümleme. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi. Ankara. Temmuz, 2001rn (2001)
4- Köse, D. Salih Mercanoğlu'nun Bisiklet Şiirinin Biçembilimsel Olarak İncelenmesi.rnAnkara Üniversitesi Dil Dergisi, Ankara. Temmuz, 2001rn (2001)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Köse, D. Tarihsel Boyutuyla Türkçe- Çince Deyim ve Atasozlerinde Hediyeleşmenin Kültürlerarası Ilişkisi. Tarihin Pesinde, Uluslararasi Tarih ve Sosyal Bilimler Arastirmalar Dergisi, S.14 ss. 00-00. 2015 (2015)
2- Köse, D. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Alman ve Tayvanlı Lisans Öğrencilerinin Yaptıkları Olumsuz Aktarımlar ve Çözüm Önerileri. National Chengchi University. Foreign Language Studies. Vol.22. p. 75-95. Taipei. June, 2015 (2015)
3- Köse, D. Present Continuous Tense in Teaching Turkish as Foreign Language. National Chengchi University. Foreign Language Studies. Vol.8. p. 103-119. Taipei. June, 2008 (2008)
4- Köse, D. Ortak Başvuru Metni’ne Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. S. 18. Bişkek, 2007 (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Köse, D. Türk Dil Kurumu. 729. Türk Dil Bayramı “Türkçenin Coğrafyaları Birleştiren KimliğirnII. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ortak Ölçütler.” 08. 05. 2006, Ankara.rn (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Köse, D. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı. Türkçeyi Yabancı Dil olarak Öğrenen Alman ve Tayvanlı Öğrencilerin Yaptıkları Olumsuz Aktarımlar ve Çözüm Önerileri. 19- 21 Haziran 2014. Muğla. (2014)
2- Köse, D. Niğde Üniversitesi 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı. “İletişimselrnDil Edinci Açısından Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe”. 4- 6 Temmuz 2013. Niğde.rn (2013)
3- Köse, D. Lin, P. Ulusal Chengchi Üniversitesi Uluslarası Hediye Kültürü Sempozyumu. “Türkçe Deyim ve Atasözlerinde Hediye Kültürü” 12 Kasım 2010. Taipei, Taiwan. (2010)
4- Köse, D. III. Uluslararası Türkçe Eğitim ve Öğretimi Sempozyumu. "Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Anadilden Kaynaklı Öğrenim Zorlukları ve bir Sınıflama Çalışması: Şimdiki Zamanın Hikayesi”. 01-03 Temmuz 2010. 9 Eylül Universitesi, İzmir. (2010)
5- Köse, D. Ankara Üniversitesi TÖMER. 8. Dünyada Türkçe Öğretenler Zirvesi. “TürkçeninrnYabancı Dil olarak Öğretiminde Bildirme ve Dilek Kipleri”. 6-8 Mart 2009. Ankara (2009)
6- Köse, D. Benim Adım Kırmızı Doğu Batı Ekseninde Resim ve Minyatür Sanatı. III. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi.27-30 Ekim 2016 Antalya Türkiye. (2016)
7- Köse, D., Özsoy, E. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar. Almanya ve Tayvan'da Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Görev Odaklı Öğretime göre Karşılaştırılması ss.113-122. 2016, Sakarya Üniversitesi (2016)
8- Köse D., Özsoy E. Göçmenlere Dil Öğretimi Almanya Türkiye Örneği (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Köse, D. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Uluslar arası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. “Türkçenin Anadil Olarak Öğretiminde İkidilli Öğrenci Odaklı Metin Seçimi”. 28-30 Mayıs 2015. Nevşehir. (2015)
2- Uzun, N.E., Köse, D. Marmara Üniversitesi Uluslararası V. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. “Avrupa Dil Portfolyosu ve TÖMER Uygulamaları”. 24- 25 Haziran 2005, İstanbul. (2005)
3- Köse, D. Universitaet Duisburg Essen “Textauswahl für den muttersprachlichen Unterricht bilingualer Schüler” 03.06.2014 (2014)
4- Köse, D. Universitaet Duisburg Essen “Wie kann man den Türkischunterricht an den Schulen (Sek I und Sek. II) Kommunikativ gestallten mit Artbeit fiktionalen und nicht- fiktionalen Textsorten” 03.06.2014. (2014)
5- Köse, D. (杜爾孫)Ulusal Chengchi Üniversitesi, II. Yabancı Dil Öğretimi Semineri. "Etopia" - Dil ve Dünyayı Değiştirmek. 17 Ekim 2015 Tayvan 第二屆外國語文教學研討會易托邦」-語言與變動的世界 民國 104 年 10 月 17 日 (星期六) (2015)
6- Köse, D. Özsoy, E. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı (UTEOK), "Kolay Gelsin Yabancılar için Türkçe Ders Kitabının Görseller Açısından Değerlendirilmesi", 2016 Burdur Mehmet Akif Üniversitesi. (2016)
7- KÖSE, D. Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersinin İletişimsel Yaklaşıma Göre Tasarlanması. Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi TÖMER. Bursarn (2017)
8- Köse, D. Özsoy E. "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Muhtasar Sarf Ve Lügat-I Türkiye". III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Kongresi. 19-21 Mayıs, Tiran/ Arnavutluk. (2017)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- Filoloji Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar / Gece Akademi (Süre : 2018 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- Uluslararası 21. Yüzyılda Mehmet Akif'i Yeniden Okumak. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2016 (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2005 Yıl)
2- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2006 Yıl)
3- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2007 Yıl)
4- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2008 Yıl)
5- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2009 Yıl)
6- Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISSN: 1300-3542 (2010 Yıl)
7- Journal of Language Education and Research (JLERE) Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (DEAD) ISSN: 2149-5602 (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Köse, D. Panel: Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu ve TÖMER” TÖMER Tunalı Hilmi Şubesi, Prof. Dr. Özcan Demirel Başkanlığında. 14. 06. 2004, Ankara (Yıl:2004)
2- Köse, D. Konferans: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. “Avrupa Dil Portfolyosu” 28 Şubat 2006, Denizli. (Yıl:2006)
3- Köse, D. Seminer: Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ölçütlerine Uygun Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınavlar Nasıl Olmalıdır? Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Kızılay Şubesi, 04. 12. 2003, Ankara. (Yıl:2003)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- II. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve II. Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni, Aralık 2017, Tiran/Arnavutluk. Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)
2- "Uluslararası 21. yy. Mehmet Akif Ersoy'u Yeniden Okumak" Paneli ve I. Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni, Mart 2016, Burdur/Türkiye. Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı
1- Köse, D., Lanya Tseng, Pei Lin Lin. Ulusal Chengchi Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi. İnternet ortamında İnteraktif Türkçe Öğretimi Tasarımı (2015)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Köse, D. “Die Literarische Entstehung und Etablierung des Sozialistischen Realismus in de Türkei im Kontext literaturdidaktischer Einsatzmöglichkeiten im Türkischunterricht.” Abdulkerim Adıgüzel. 13.12.2014 Duisburg-Essen Üniversitesi, Almanya. (2014)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
1- Duisburg- Essen Üniversitesi, Augsburg Üniversitesi ve Ulusal Chengchi Üniversitesi. “Türkçeyi Yabancı Dil olarak Öğrenen Alman ve Tayvanlı Öğrencilerin Yaptıkları Olumsuz Aktarımlar” Taiwan Ulusal Bilim (NSC) Araştırma Projesi, Bitiş tarihi: Eylül, 2014 (2014)
2- Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü ile Ankara Üniversitesi TÖMERrnTarafından desteklenen temel, orta ve yüksek düzeyde çoktan seçmeli 5000 adet sorununrnHazırlanması A1- C2 düzeylerine uyarlanması ve Uygulanması. Proje bitiş tarihi: Temmuz, 2008 (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tayvan Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü Çanakkale Projesi. T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. 14.08.2015 - 21.10.2015rn (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Köse, D. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve State University in Novi Pazar arasında düzenlenen "Kültürel ve Akademik İşbirliği Çalıştayı. 8 Nisan 2016 Burdur. (2016)
2- Köse, D. "Unterrichtsplanung im kommunikativen DaF- Unterricht" (Modul 14), Goethe Institut Taipei, 04. Dezember 2011 (2011)
3- Köse, D. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Panel, "Uluslararası 21. Yüzyılda Mehmet Akif'i Yeniden Okumak", Panel Düzenleme Kurulu Üyesi, 11 Mart 2016 (2016)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Şiir Sempozyumu 2000. Ankara Üniversitesi. Düzenleme Kurulu Başkanı. 2000. (2000)
2- Ankara Üniversitesi Antalya Şubesi. Dünyada ve Türkiye’de Türkçe Zorunlu Eğitim Sempozyumu (Ders Kitaplarının Karşılaştırılması) Antalya, 1998. (1998)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Milli Eğitim Bakanlığı- Ankara Universitesi Hizmetiçi Eğitim Programı. Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilme. “Güzel ve Etkili Konuşma Kursu” Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Van. 12-16. 07. 2004 (2004)
2- Köse, D. Ankara Üniversitesi ve T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı. Misafir Yabancı Askeri Personele Türkçe Tekamül Kursu, Ankara, 07. 04- 11. 07. 2003. (2003)
3- Milli Eğitim Bakanlığ- Ankara Üniversitesi işbirliği. Yurtdışında görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine yönelik Türkçe staj Programı. Ankara, 14 - 25. 07. 2003 (2003)
4- Köse, D. Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Ölçütlerine Uygun Türkçenin Yabancı Dil OlarakrnÖğretiminde Sınavlar Nasıl Olmalıdır? Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi. Kızılay Şubesi. 04. 12. 2003, Ankara. rn (2003)
5- Köse, D. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. “Avrupa Dil Portfolyosu” 28. Şubat 2006, Denizli. (2006)
6- Köse, D. Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu ve TÖMER Uygulamaları” Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Tunalı Hilmi Şubesi, 14. 06. 2004, Ankara.rn (2004)
7- Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, "Türkçe Öğretim Metodları Semineri", Yalova-Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 2005. (2005)
8- Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, "Türk Cumhuriyetlerini Tanıtma Semineri" 14-25 Temmuz 2003, Ankara. (2003)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- Köse, D. İKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği) 15/12/2016 tarihli Yönetim Kurulu tarafından verilen"Bilim Teşvik Ödülü" (2016) (2016)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Duisburg- Essen Üniversitesi Türkistik Enstitüsü. Davetli öğretim üyesi olarak görevlendirilme. 01.09. 2013 – 31. 03. 2015 (2013)
2- Tayvan Ulusal ChengChi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi Olarak Görevlendirilme. 01. 08. 2001- 31. 07. 2002 (2001)

Makaleler, Yazılar

Dursun KÖSE'ye ait çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:https://mehmetakif.academia.edu/DursunK%C3%96SE

07.09.2017

...

Yorum : 0 Okunma : 64 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

16:52:36 10.02.2018

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

2017-2018 Akademik Takvim

11.09.2017
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Edebiyat Akımları I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Dili
Türkiye Türkçesi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Dili
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Türk Dili I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik
Türkçenin Ses Bilgisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017/2018
Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi - Türkçe Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 1211/ 3071
Email dkose(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.