Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1988
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sınıf Öğretmenliği (2009)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İlköğretim (2012)
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi
 • Doktora Dal : İlköğretim-Matematik Eğitimi
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Olkun, S. Çelik, E. Tural Sönmez, M. ve Can, D. (2014). İlköğretim Birinci Sınıf Türk Öğrencilerinde Sayma İlkelerinin Gelişimi. Baskent University Journal of Education, 1(2), 115-125. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çakmak, D., Demirkaya, H. and Can, D. (2010). Perception of Teacher of Primary School Students’ Parents. e-Journal of New World Sciences Academy,6(1), 1309-1317. (2010)
2- İlköğretim Ders Kitaplarında Engellilik (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Olkun, S. Can, D. ve Yeşilpınar, M. (2013). Hesaplama Performansı Testi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesince 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda (USOS) sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır, s. 89-92. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Olkun, S., Çelik, E., Tural Sönmez, M. ve Can, D. (2014). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinde Sayma İlkelerinin Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesince 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda (USOS) sunulmuş bildiridir (2014)
2- Can, D. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Hakları Konusundaki Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince 8-10 Eylül 2011 tarihlerinde Burdur’da düzenlenen 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiridir. (2011)
3- Can, D. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Matematik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince 8-10 Eylül 2011 tarihlerinde Burdur’da düzenlenen 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiridir. (2011)
4- EFFECTS OF NUMBER TALKS ON NUMBER SENSES OF PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kaya, G., Candan, S., Avşar Tuncay, A. Hakverdi Can, M., Can, D. ve Pekbay, C. (2013). "Aging education in elementary textbooks."5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University of Rome,05-08 February 2013. (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öztürk, M. K. ve Can, D. “The Levels of Primary Teachers’ Being Able To Benefit From The Enviromental Opportunities Within The Scope Of The Social Sciences Courses.” The Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana-Champaign, May 16-19, 2012, s.325. (2012)
2- Can, D., Pekbay, C., Hakverdi Can, M., Kaya, G., Avşar Tuncay, A. Candan, S. “Invisibility of Disabled People in Elementary School Textbooks. “ The Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana-Champaign, May 13-18, 2013, s.335. (2013)
3- Şahin, A.E., Avşar Tuncay, A., Can, D., Kardaş, N., İnce, N.B. “A Qualitative Analysis of Students’ Age Differences in Their Adaptions to a New Program.” The Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana-Champaign, May 13-18, 2013, s.57. (2013)
4- OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNE YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ MATEMATİKSEL KAVRAMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ (2016)
5- Sınıf Öğretmenlerinin Matematiği Algılama ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Durumları (2017)
6- SAYI KONUŞMALARININ DİSKALKULİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAYI DUYULARINA ETKİSİ (2017)
7- İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2017)’NDA SAYI DUYUSUNUN YERİ (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Can, Derya. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Çevre Olanaklarından Yararlanabilme Düzeyleri (Burdur Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011. (2011)
Doktora Tezi
1- İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI DUYULARININ BAĞLAM TEMELLİ VE BAĞLAM TEMELLİ OLMAYAN PROBLEM DURUMLARINDA İNCELENMESİ (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- VI. International Congress of Educational Research, 05-08 June 2014, Hacettepe University, Ankara/Turkey Düzenleme Kurulu Üyeliği (2014)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Tübitak Bideb 2211-A Yurtiçi Doktora Bursiyeri (2012)
2- Tübitak-Bideb 2210-Yurtiçi Yüksek Lisans Bursiyeri (2010)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4149
Email deryacakmak(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.