Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • İlk Okul : Kütahya Azot İlkokulu
 • Orta Okul : Kütahya Ali Güral Lisesi
 • Lise : Kütahya Ali Güral Lisesi
 • Lisans : SDÜ. Burdur Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Sınıf Öğrt.
 • Y.Lisans : Dumlupınar Üniv. Sosyal Bİl.
 • Y.Lisans Dal : İşletme (Yönetim-Organizasyon) (2000-07-10 15:03:24)
 • Doktora : Uludağ Üniversitesi Sosyal Bil.
 • Doktora Dal : Sınıf Öğrt.
 • (2005-12-12 15:03:24)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Ü.
 • Doçenlik Dal : Sınıf Öğretmenliği (19.03.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Arslan, D.(2008). Türkçe Öğretiminin İlkeleri ve Türkçe Programı. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım. (2008)
2- Arslan, D.(2008). Dinleme. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım. (2008)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Arslan, D., Ilgın, H. (2011). Türkçe Dersinde Öğrenci Günlüklerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 225-238.rn (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Arslan, D., Dirik, Z. (2008). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımların Etkisi. Uludağ Üniverisitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1). (2008)
2- Arslan, D., Aytaç, A. (2010). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim Online Dergisi, 9 (3), 841-850. (2010)
3- Arslan, D., Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik yazı ile İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92. (2010)
4- Arslan, D., Aytaç, A. ve Ilgın, H. (2011). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Biçimlerine (Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı) Göre Okuma Düzeyleri. e-Journal of World Sciences Academy Education Sciences, 6 (2), 1423-1434. (2011)
5- Arslan, D., Atış, A. (2012). Evaulation of beginning reading and writing softwares. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (2), 15-38. (2012)
6- Ilgın, H., Arslan, D. (2012). Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 157-176. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Arslan, D. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Öğretimlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (4), 2829-2846. (2012)
2- Karataş, Z., Arslan, D. & Karataş, M. E.(2014). Öğretmenlerin durumluk, sürekli kaygı ve bitişik eğik yazı kaygılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (1), 229-248. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Arslan, D., Dirik, M. Z., 2006, İlköğretim İkinci Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Güçlükleri İle İlgili Çalışmaları, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan 2006, Ankara, 2. Cilt, 486-492. (2006)
2- Arslan, D., Aşıkcan, M., Özaslan, P. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Kullanımına İlişkin Görüşleri. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Arslan, D., Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları ve Kaynaştırma Eğitiminden Beklentileri,Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2006, Muğla. (2006)
2- Arslan, D., Aşıkcan, M. (2010). Sınıf Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Kalem Tutma ve Kağıdın Duruşu). 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs. (2010)
3- Arslan, D., Atış, A. (2011). İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. 10. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Babaoğlan, E., Arslan, D.(2008). Primary School Students' Opinions About Effective Use of Computers in The Class. VIII. International Educational Technology Conference. 6-9 May. Eskişehir, Turkey. (2008)
2- Arslan, D., Karataş, Z. (2012). Cursive handwriting anxiety scale for teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5146 – 5152.rn (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Arslan, D., Babaoğlan, E.(2008). The Opinions of Elementary School Principals about Inclusive Education. 2nd International Conference on Special Education.18-21 June.Marmaris, Muğla, Turkey. (2008)
2- Sağ, R., Arslan, D., Karataş, Z (2014). Comparing the written work of two age groupsrnat the first grade. Sixth World Conference on Educational Sciences, Malta. (2014)
3- Arslan, D. (2014). First grade teachers teach reading with songs. International Conference on New Horizons in Education, Paris, France. (2014)
4- Arslan, D., Karataş, Z. (2015). Mirror of Prospective Teachers’ Mind: Metaphors. Seventh World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece. (2015)
5- Arslan, D., Karataş, Z. Sağ, R. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin yazı becerileri ile görsel-motor gelişimlerinin incelenmesi. International EJER Congress, İstanbul University Congress Center, İstanbul. (2014)
6- Karataş, Z., Sağ, R., Arslan, D. (2015). Development of the social skills rating scale for first and second grade primary school students and its psychometric properties. Seventh World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
2- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Ilgın, H. (2010). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Metinlerle Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Özgeçmiş foto

Özgeçmiş

22:24:52 15.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4038
Email deryaarslan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.