Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji) (2004-06-29 10:55:59)
 • Doktora : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji)
 • (2008-12-25 10:55:59)
 • Doçenlik Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji) (24 02 2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- D. İnnal, Yerli V. S. 2003. Kağıt Endüstrisi Atık sularının Balıklar üzerine etkisi, Standard, 497: 80-83 (2003)
2- D. İnnal, 2004. Arıtma çamurlarının gübre olarak değerlendirilmesi, Hasad, 225: 24-26rn rn (2004)
3- D. İnnal, 2004. Türkiye iç sularında balıklandırma çalışmaları, Hasad Hayvancılık, 7: 31-34rn (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Morphometric characters and length-weight relationship for Chlorophthalmus agassizi Bonaparte 1840 from Antalya Gulf (Mediterranean-Turkey) (2012)
2- Age and Growth Properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) Living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey) (2012)
3- Fish Assemblage Structure of the Köprüçay River Estuary (Antalya -Turkey) (2012)
4- Alien fish species in reservoir systems in Turkey: a review (2012)
5- Distribution and impacts of Carassius species (Cyprinidae) in Turkey: a review (2011)
6- Evaluation of the stocking success of Rainbow trout [Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)] in Camkoru Pond (2010)
7- The Dynamics of the Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) in three Cyprinid Species [Alburnus escherichii Steindachner, 1897; Gobio gobio (Linnaeus, 1758) and Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] in Camkoru Pond (Ankara-Turkey) (2010)
8- Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler (2008)
9- Distribution of Ligula intestinalis (L.) in Turkey (2007)
10- Philometra ovata (Zeder, 1803) (Philometridae) in European Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) Living in Çamkoru Lake (Çamlıdere-Ankara) (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Length-weight relationships for some endemic stone and spine loach species in Anatolia (2014)
2- Length-weight relationships for five Cyprinid species in Turkey (2014)
3- Identifying growth parameters for two endemic species [Capoeta antalyensis (Batttalgil, 1943) and Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992] in Duden Creek, Antalya, Turkey (2014)
4- Length–weight relationships for ten endemic fish species of Anatolia (2013)
5- Length-Weight relationship of Pseudophoxinus alii Küçük, 2007 in Lake Yamansaz, a Coastal Freshwater Lake in Antalya, Turkey (2013)
6- Species composition of fish community in Kundu Estuary (Antalya-Turkey) and their length-weight relationships (2012)
7- Occurrence of Lernaea cyprinacea on mosquito fish (Gambusia affinis) from Kundu Estuary (Antalya-Turkey) (2012)
8- Parasitic Isopods of Bogue [Boops boops (Linnaeus, 1758)] from the Antalya Gulf (Turkey) (2012)
9- Population structures and some growth properties of three Cyprinid species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey) (2010)
10- The parasitic isopods, Anilocra frontalis and Anilocra physodes (Crustacea; Isopoda) on some marine fish in Antalya Gulf, Turkey (2007)
11- Helminth communities of the Turkish endemic fish, Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960): four helminth parasites for a new host record (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Çamkoru Göletine (Çamlıdere-Ankara) Gökkuşağı Alabalığı [Oncorynchus mykiss (Walbaum)] Balıklandırmalarının Değerlendirilmesi, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (2007)
2- A. Aydoğdu, H. Emence, F. N. Altunel, D. İnnal, 2007. Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helminth Parazitler, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (2007)
3- D. İnnal, A. Aydoğdu, F. Erk’akan, 2007. Türkiyede Asya Balık Şeridinin, Bothriocephalus acheilognathi, Dağılımı ve Enfeksiyon Yoğunluğu, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (0)
4- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Türkiye Baraj Göllerinde Balıklandırma Çalışmaları, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
5- D. İnnal, 2007. Türkiye Nehirleri Acısu zonu ve Lagün Gölleri Balık Faunası, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
6- D. İnnal, Y. Demirkalp, F. Erk’akan, 2007. Türkiyede Nehir Acısu zonu ve Kıyısal Lagün Sistemlerinde Balık Türlerinin Yaşamını Etkileyen Çevresel Faktörler, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
7- D. İnnal, Y. Demirkalp, F. Erk’akan, 2007. Nehir Acısu zonu ve Kıyısal Lagün Sistemlerinin Balık Türleri Açısından Önemi ve Biyotik-abiyotik Parametrelerin Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
8- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
9- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Alburnus escherichii Steindachner, 1897’nin Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
10- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758’un Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
11- D. İnnal, 2007. Markalama Yöntemi ile Stok Tespitinde Uygulanması Gereken ön çalışma: Balık Türlerinin Yaşayabilirliğinin Sınanması, Çamkoru Göleti Örneği, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
12- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Cyprinus carpio Lınaeus, 1758 ve Tinca tinca (Lınaeus, 1758) Balıklandırmalarının Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
13- D. İnnal, 2008. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’ne Bırakılan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)nın Populasyon Yapısı ve Büyüklüğü ile Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008)
14- D. İnnal, F. Erk’akan, A. M. Aytekin, 2008. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Alburnus escherichii Steindachner, 1897 ve Squalius cephalus Linnaeus, 1758’un Atasal ve Hibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu ve Populasyon Yapısı, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008)
15- A. Aydoğdu, F. Erk’akan, D. İnnal, N. Keskin, 2010. Türkiye endemik balık türlerinden Pseudophoxinus crassus (Osteichthyes: Cyprinidae)’un helmint komuniteleri: Dört helmint parazit için yeni bir konak kaydı, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010)
16- D. İnnal, 2010. Antalya Körfezine Dökülen 4 farklı Acısu Sisteminde (Kundu ve Beşgöz Çayı, Aksu ve Köprüçay Nehri) yaşayan balık türlerini etkileyen çevresel müdahaleler Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 kasım, 2010, Burdurrn (2010)
17- S. S. Çağlar, D. İnnal, 2010. Kundu Turizm Merkezinde Yürütülen Entegre Atık Yönetimi, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım, 2010, Burdur (2010)
18- D. İnnal, 2011. Aksu Çayı (Antalya)nda avlanan Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cyprinidae) ve Liza aurata (Risso, 1810) (Mugilidae) Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011rn (2011)
19- D. İnnal, 2011. Yamansaz Gölü (Antalya)nde yaşayan Pseudophoxinus alii Küçük, 2007 (Cyprinidae) ve Mugil cephalus Linnaeus, 1758 (Mugilidae) Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011rn (2011)
20- D. İnnal, 2011. Düden Çayı (Antalya)nda yaşayan Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011 (2011)
21- D. İnnal, 2011. Akarsu Sistemlerinin Acısu Zonu ve Kıyısal Lagün Göllerinde Yaşayan Balık Türlerinin Stok Yapısı ve Değişimleri, II. Türkiye Sulakalanlar Kongresi, Kırşehir 22-24 Haziran 2011 (2011)
22- D. İnnal, 2011. Sulak Alanların Biyolojik Bütünlüğüne Yönelik Önemli Bir Tehdit; Balıklandırma, II. Türkiye Sulakalanlar Kongresi, Kırşehir 22-24 Haziran 2011 (2011)
23- D. İnnal, F. Erk’akan, 2011. Aksu Nehri’ne (Antalya) sonradan giren balık türlerinin ekolojik kategorileri ve acısu tür kompozisyonuna etkileri, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011 (2011)
24- D. İnnal, S. S. Çağlar, 2011. Üniversitelerde Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011 (2011)
25- D. İnnal, 2011. Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ve Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Poeciliidae) Türlerinin Türkiye Dağılımı ve Ekosistem Etkileri, Faba 2011 Sempozyumu, 7-9 Eylül 2011, Samsun (2011)
26- D. İnnal, 2011. Ot Sazanının [Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)] Türkiye’de Dağılımı ve Ekosistem Etkileri, Faba 2011 Sempozyumu, 7-9 Eylül 2011, Samsun (2011)
27- D. İnnal, İ. Demir, L. Dağ, 2012. Antalya Körfezi (Akdeniz)’nde Yeşilgöz Balığı Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840’nın Biyometrik ve Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilisrn (2012)
28- D. İnnal, B. Kişin, 2012. Antalya Körfezi (Akdeniz)’nde Yabani Mercan Pagellus acarne (Risso, 1827)’ın Biyometrik ve Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
29- B. Doğangil, Y. Çildoğan, D. İnnal, 2012. Sağlık Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerde Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliği, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
30- Y. Çildoğan, B. Doğangil, D. İnnal, 2012. Sağlık İşletmeleri Laboratuvarlarında Üretilen Atıklar ve Yönetimi, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
31- D. İnnal, 2012. Limnoloji Laboratuvarlarında Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliği, V. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta (2012)
32- D. İnnal, B. Kişin, M.C. Ünal, 2013 Antalya Körfezi’nde Serranus cabrilla (Teleostei-Serranidae)’nın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi, 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir (2013)
33- D. İnnal, B. Kişin, 2013 Antalya Körfezi’nde Kızıldeniz Göçmeni Sillago sihama (Forsskal, 1775) (Teleostei - Sillaginidae)’nın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi (2013)
34- H. Yıldız, A. Bilginer, D. İnnal, 2013. Moleküler Biyoloji ve genetik laboratuarlarında çevre yönetim sisteminin (ISO 14001) uygulanması, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- D. Innal, 2008. Parasites of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey, Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, 21-28 May 2008, Antalya (2008)
2- M. M. Akıner, S. S. Çağlar and D. Innal, 2009. Efficiency and Persistance of Six Mosquito Larvicides in Semiartificial Pool an Integrated Vector Control Program Area. The 5th European Mosquito Control Association Workshop 9-13 March 2009, Turin Italy (2009)
3- S. S Çaglar, Ç. Karacaoglu, D. Innal, I. E. Ozcan, M. M. Akıner, 2010. GIS Based Integrated Pest Management (IPM) Study in Kundu Tourism Center, Antalya-Turkey, 17 th European Society for Vector Ecology Conference, 13-18 September 2010, Wroclaw Poland (2010)
4- D. Innal, F. Erk’akan, 2013 Morphometric characteristics and length weight relationship for Gobio sakaryaensis (Teleostei: Cyprinidae) from Çamkoru Pond (Ankara-Turkey), SEFS 8 Symposium for European Freshwater Sciences, July 1-5 2013, Munster-Germany (2013)
5- D. Innal, 2014 Seasonal Variations in Species Diversity and Relative Abundance of Fishes in Belek Coast of Antalya Gulf-Turkey Ecology and Evolutionary Biology Symposium, July 12-13 2014, Bogaziçi University, Istanbul Turkey (2014)
6- S. Karatas, D. Innal, 2014. Evaluation of Molecular and Morphometric structure of Scardinius Genus in Turkey, FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3045
Email denizinnal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.