Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji) (2004-06-29 10:55:59)
 • Doktora : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji)
 • (2008-12-25 10:55:59)
 • Doçenlik Dal : Biyoloji (Hidrobiyoloji) (24 02 2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- D. İnnal, Yerli V. S. 2003. Kağıt Endüstrisi Atık sularının Balıklar üzerine etkisi, Standard, 497: 80-83 (2003)
2- D. İnnal, 2004. Arıtma çamurlarının gübre olarak değerlendirilmesi, Hasad, 225: 24-26rn rn (2004)
3- D. İnnal, 2004. Türkiye iç sularında balıklandırma çalışmaları, Hasad Hayvancılık, 7: 31-34rn (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Morphometric characters and length-weight relationship for Chlorophthalmus agassizi Bonaparte 1840 from Antalya Gulf (Mediterranean-Turkey) (2012)
2- Age and Growth Properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) Living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey) (2012)
3- Fish Assemblage Structure of the Köprüçay River Estuary (Antalya -Turkey) (2012)
4- Alien fish species in reservoir systems in Turkey: a review (2012)
5- Distribution and impacts of Carassius species (Cyprinidae) in Turkey: a review (2011)
6- Evaluation of the stocking success of Rainbow trout [Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)] in Camkoru Pond (2010)
7- The Dynamics of the Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) in three Cyprinid Species [Alburnus escherichii Steindachner, 1897; Gobio gobio (Linnaeus, 1758) and Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] in Camkoru Pond (Ankara-Turkey) (2010)
8- Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler (2008)
9- Distribution of Ligula intestinalis (L.) in Turkey (2007)
10- Philometra ovata (Zeder, 1803) (Philometridae) in European Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) Living in Çamkoru Lake (Çamlıdere-Ankara) (2005)
11- D. Innal, B. Kisin, D. Akdoganbulut, 2015. Length-weight Relationships and Morphometry of Sillago suezensis from Antalya Gulf-Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC STUDIES, 2 (4), 107-112 (2015)
12- D. Innal, F. Özdemir, B. Dogangil, 2015. Length -Weight relationships of Oxynoemacheilus theophilii (Teleostei: Nemacheilidae) from Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC STUDIES, 2 (4), 249-250 (2015)
13- D. Innal, M. Aksu, D. Akdoganbulut, B. Kisin, M. C. Unal, M. Oztop, B. Dogangil, E. Pek, 2015. Age and growth of Nemipterus randalli from Antalya Gulf-Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC STUDIES, 2 (4), 299-303 (2015)
14- D. Innal and D. Akdoganbulut, 2015. Length-weight, length-length relationships and morphometry of Chelidonichthys lucerna (Actinopterygii: Triglidae) from Antalya Gulf-Turkey. REVIEW OF HYDROBIOLOGY, 8 (1), 1-13rnrn (2015)
15- D. Innal and F. Erk'akan, 2015. Length-weight relationship of Gobio sakaryaensis (Teleostei: Cyprinidae) from Camkoru Pond (Ankara-Turkey). INTERNATIONAL JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC STUDIES, 2 (6), 424-426 (2015)
16- D. Innal, D. Akdoganbulut, M. Aksu, S. Mavruk, 2015. Occurrence of Lessepsian Equulites klunzingeri (Actinopterygii: Leiognathidae) and its length-weight relationship in the Seyhan River Estuary (Mersin-Turkey) REVIEW OF HYDROBIOLOGY, 8 (2), 67-76 (2015)
17- D. Innal, 2015.Östarin Balık Stoklarının Yapısı ve Çevresel Faktörler. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 6(1): 36-42 rnrn (2015)
18- D. Innal, 2016. Fish Diversity and Distribution in the Aksu River Estuary (Antalya-Turkey), in Relation to Environmental Variables ECOLOGICA MONTENEGRINA, 5, 2016, 90-98 (2016)
19- D Innal, A. Aydoğdu, S. S. Güçlü, 2016. Invasion of Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934) (Cestoda: Bothriocephalidea) in Turkey, ACTA BİOLOGICA TURCICA, 29(1), 20-25 (2016)
20- F. Küçük, İ. Gülle, D. İnnal, S. S. Güçlü, 2016. Burdur İli Balıkları: Biyoçeşitlilik Envanteri, Popülasyon ve Habitat Durumları, MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI, 7(Ek Sayı 1): 232-239 (2016)
21- S. Karataş, D. İnnal, S. S. Birecikligil, E M Korkmaz, E. Çiçek, 2016. New localities of Scardinius elmaliensis Bogutskaya, 1997 (Teleostei: Cyprinidae) and its phylogenetic relationship based on mtDNA Cytb region sequences, FİSHTAXA, 1(2): 127-132rnrn (2016)
22- D. Innal and N. Keskin, 2006. The Infection of European Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) with Ligula Intestinalis Plerocercoids in Çamkoru Lake (Turkey) JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 5 (2): 108-110rnrn (2006)
23- D. Innal, M. Aksu, D. Gianneto, 2016. Length-weight relationships, population structure and body condition of Aphanius anatoliae (Cyprinodontidae) and Pseudophoxinus ninae (Cyprinidae) living in Karaevli Lake (Burdur-Turkey). Review of Hydrobiology, 9(2), 73-83 (2016)
24- D. Innal, D. Akdoganbulut, S. Mavruk, 2015. Occurrence of Hemigrammocapoeta culiciphaga (Cyprinidae) and its morphometry in the Seyhan River Estuary (Mersin-Turkey), Review of Hydrobiology, 9,1: 37-45 rnrn (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Length-weight relationships for some endemic stone and spine loach species in Anatolia (2014)
2- Length-weight relationships for five Cyprinid species in Turkey (2014)
3- Identifying growth parameters for two endemic species [Capoeta antalyensis (Batttalgil, 1943) and Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992] in Duden Creek, Antalya, Turkey (2014)
4- Length–weight relationships for ten endemic fish species of Anatolia (2013)
5- Length-Weight relationship of Pseudophoxinus alii Küçük, 2007 in Lake Yamansaz, a Coastal Freshwater Lake in Antalya, Turkey (2013)
6- Species composition of fish community in Kundu Estuary (Antalya-Turkey) and their length-weight relationships (2012)
7- Occurrence of Lernaea cyprinacea on mosquito fish (Gambusia affinis) from Kundu Estuary (Antalya-Turkey) (2012)
8- Parasitic Isopods of Bogue [Boops boops (Linnaeus, 1758)] from the Antalya Gulf (Turkey) (2012)
9- Population structures and some growth properties of three Cyprinid species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey) (2010)
10- The parasitic isopods, Anilocra frontalis and Anilocra physodes (Crustacea; Isopoda) on some marine fish in Antalya Gulf, Turkey (2007)
11- Helminth communities of the Turkish endemic fish, Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960): four helminth parasites for a new host record (2014)
12- A. Aydogdu , N. Keskin, F. Erk'akan, D. Innal, 2015. Occurence of helminth parasites in the Turkish endemic fish, Squalius anatolicus (Cyprinidae). BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 35(5): 185-191. (Science Citation Index Expanded) (2015)
13- MC. Unal, D. Innal, K. Civanova, MM Stavrescus Bedivan, B. Koubkova, O. Ozmen, M. Gelnar, 2017. Identification of two gill parasites Lamproglena compacta (Copepoda: Lernaeidae) and Paradiplozoon bliccae (Monogenea: Diplozoidae) from endemic Aegean chub (Squalius fellowesii), Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 37(4) 135-147rnrn (2017)
14- D Innal, D. Giannetto, 2017. Length-weight relationships of two sympatric species ( Knipowitschia byblisia Ahnelt, 2011 and K. caunosi Ahnelt, 2011) in Köycegiz Lake, Turkey, J Appl Ichthyol. 2017;33:855–857 (2017)
15- S.Engin, D. İnnal, 2017. A new species of Pomatoschistus (Teleostei: Gobiidae) from Southern Anatolia, Zoology in the Middle East, DOI: 10.1080/09397140.2017.1361187 (2017)
16- D. Innal, A. Avenant Oldewage, B. Dogangil, M.M. Stavrescu Bedivan, O. Ozmen, S. Mavruk, 2017 Susceptibility of endemic and non-indigenous fish to Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae): a case study from Düger Spring, Turkey, Bulletin- European Association of Fish Pathologists 37(3):100-109 (2017)
17- D. Innal and F. Erk’akan, 2006. Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey. REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES, 16:39–50 (Science Citation Index)rnrn (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Çamkoru Göletine (Çamlıdere-Ankara) Gökkuşağı Alabalığı [Oncorynchus mykiss (Walbaum)] Balıklandırmalarının Değerlendirilmesi, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (2007)
2- A. Aydoğdu, H. Emence, F. N. Altunel, D. İnnal, 2007. Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helminth Parazitler, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (2007)
3- D. İnnal, A. Aydoğdu, F. Erk’akan, 2007. Türkiyede Asya Balık Şeridinin, Bothriocephalus acheilognathi, Dağılımı ve Enfeksiyon Yoğunluğu, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya (0)
4- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Türkiye Baraj Göllerinde Balıklandırma Çalışmaları, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
5- D. İnnal, 2007. Türkiye Nehirleri Acısu zonu ve Lagün Gölleri Balık Faunası, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
6- D. İnnal, Y. Demirkalp, F. Erk’akan, 2007. Türkiyede Nehir Acısu zonu ve Kıyısal Lagün Sistemlerinde Balık Türlerinin Yaşamını Etkileyen Çevresel Faktörler, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
7- D. İnnal, Y. Demirkalp, F. Erk’akan, 2007. Nehir Acısu zonu ve Kıyısal Lagün Sistemlerinin Balık Türleri Açısından Önemi ve Biyotik-abiyotik Parametrelerin Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
8- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
9- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Alburnus escherichii Steindachner, 1897’nin Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
10- D. İnnal, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758’un Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
11- D. İnnal, 2007. Markalama Yöntemi ile Stok Tespitinde Uygulanması Gereken ön çalışma: Balık Türlerinin Yaşayabilirliğinin Sınanması, Çamkoru Göleti Örneği, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
12- D. İnnal, F. Erk’akan, 2007. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Cyprinus carpio Lınaeus, 1758 ve Tinca tinca (Lınaeus, 1758) Balıklandırmalarının Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
13- D. İnnal, 2008. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’ne Bırakılan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)nın Populasyon Yapısı ve Büyüklüğü ile Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008)
14- D. İnnal, F. Erk’akan, A. M. Aytekin, 2008. Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Alburnus escherichii Steindachner, 1897 ve Squalius cephalus Linnaeus, 1758’un Atasal ve Hibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu ve Populasyon Yapısı, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008)
15- A. Aydoğdu, F. Erk’akan, D. İnnal, N. Keskin, 2010. Türkiye endemik balık türlerinden Pseudophoxinus crassus (Osteichthyes: Cyprinidae)’un helmint komuniteleri: Dört helmint parazit için yeni bir konak kaydı, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010)
16- D. İnnal, 2010. Antalya Körfezine Dökülen 4 farklı Acısu Sisteminde (Kundu ve Beşgöz Çayı, Aksu ve Köprüçay Nehri) yaşayan balık türlerini etkileyen çevresel müdahaleler Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 kasım, 2010, Burdurrn (2010)
17- S. S. Çağlar, D. İnnal, 2010. Kundu Turizm Merkezinde Yürütülen Entegre Atık Yönetimi, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım, 2010, Burdur (2010)
18- D. İnnal, 2011. Aksu Çayı (Antalya)nda avlanan Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cyprinidae) ve Liza aurata (Risso, 1810) (Mugilidae) Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011rn (2011)
19- D. İnnal, 2011. Yamansaz Gölü (Antalya)nde yaşayan Pseudophoxinus alii Küçük, 2007 (Cyprinidae) ve Mugil cephalus Linnaeus, 1758 (Mugilidae) Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011rn (2011)
20- D. İnnal, 2011. Düden Çayı (Antalya)nda yaşayan Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 Populasyonlarının Bazı Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce 5-7 Mayıs 2011 (2011)
21- D. İnnal, 2011. Akarsu Sistemlerinin Acısu Zonu ve Kıyısal Lagün Göllerinde Yaşayan Balık Türlerinin Stok Yapısı ve Değişimleri, II. Türkiye Sulakalanlar Kongresi, Kırşehir 22-24 Haziran 2011 (2011)
22- D. İnnal, 2011. Sulak Alanların Biyolojik Bütünlüğüne Yönelik Önemli Bir Tehdit; Balıklandırma, II. Türkiye Sulakalanlar Kongresi, Kırşehir 22-24 Haziran 2011 (2011)
23- D. İnnal, F. Erk’akan, 2011. Aksu Nehri’ne (Antalya) sonradan giren balık türlerinin ekolojik kategorileri ve acısu tür kompozisyonuna etkileri, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011 (2011)
24- D. İnnal, S. S. Çağlar, 2011. Üniversitelerde Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011 (2011)
25- D. İnnal, 2011. Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ve Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Poeciliidae) Türlerinin Türkiye Dağılımı ve Ekosistem Etkileri, Faba 2011 Sempozyumu, 7-9 Eylül 2011, Samsun (2011)
26- D. İnnal, 2011. Ot Sazanının [Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)] Türkiye’de Dağılımı ve Ekosistem Etkileri, Faba 2011 Sempozyumu, 7-9 Eylül 2011, Samsun (2011)
27- D. İnnal, İ. Demir, L. Dağ, 2012. Antalya Körfezi (Akdeniz)’nde Yeşilgöz Balığı Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840’nın Biyometrik ve Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilisrn (2012)
28- D. İnnal, B. Kişin, 2012. Antalya Körfezi (Akdeniz)’nde Yabani Mercan Pagellus acarne (Risso, 1827)’ın Biyometrik ve Büyüme Özellikleri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
29- B. Doğangil, Y. Çildoğan, D. İnnal, 2012. Sağlık Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerde Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliği, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
30- Y. Çildoğan, B. Doğangil, D. İnnal, 2012. Sağlık İşletmeleri Laboratuvarlarında Üretilen Atıklar ve Yönetimi, Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis (2012)
31- D. İnnal, 2012. Limnoloji Laboratuvarlarında Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliği, V. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta (2012)
32- D. İnnal, B. Kişin, M.C. Ünal, 2013 Antalya Körfezi’nde Serranus cabrilla (Teleostei-Serranidae)’nın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi, 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir (2013)
33- D. İnnal, B. Kişin, 2013 Antalya Körfezi’nde Kızıldeniz Göçmeni Sillago sihama (Forsskal, 1775) (Teleostei - Sillaginidae)’nın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi (2013)
34- H. Yıldız, A. Bilginer, D. İnnal, 2013. Moleküler Biyoloji ve genetik laboratuarlarında çevre yönetim sisteminin (ISO 14001) uygulanması, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- D. Innal, 2008. Parasites of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey, Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, 21-28 May 2008, Antalya (2008)
2- M. M. Akıner, S. S. Çağlar and D. Innal, 2009. Efficiency and Persistance of Six Mosquito Larvicides in Semiartificial Pool an Integrated Vector Control Program Area. The 5th European Mosquito Control Association Workshop 9-13 March 2009, Turin Italy (2009)
3- S. S Çaglar, Ç. Karacaoglu, D. Innal, I. E. Ozcan, M. M. Akıner, 2010. GIS Based Integrated Pest Management (IPM) Study in Kundu Tourism Center, Antalya-Turkey, 17 th European Society for Vector Ecology Conference, 13-18 September 2010, Wroclaw Poland (2010)
4- D. Innal, F. Erk’akan, 2013 Morphometric characteristics and length weight relationship for Gobio sakaryaensis (Teleostei: Cyprinidae) from Çamkoru Pond (Ankara-Turkey), SEFS 8 Symposium for European Freshwater Sciences, July 1-5 2013, Munster-Germany (2013)
5- D. Innal, 2014 Seasonal Variations in Species Diversity and Relative Abundance of Fishes in Belek Coast of Antalya Gulf-Turkey Ecology and Evolutionary Biology Symposium, July 12-13 2014, Bogaziçi University, Istanbul Turkey (2014)
6- S. Karatas, D. Innal, 2014. Evaluation of Molecular and Morphometric structure of Scardinius Genus in Turkey, FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon (2014)
7- M. C. Unal, D. Innal, K. Civáňová, M. M. Stavrescu-Bedivan, B. Koubková, 2015. Occurrence of gill parasites in the Turkish endemic fish, Squalius fellowesii (Cyprinidae); including new host records, Ecology and Evolutionary Biology Symposium, August 5-7 2015, Middle East Technical Universiy, Ankara-Turkey (2015)
8- D. Innal, A. Avenant-Oldewage, B. Dogangil, 2015. Infestation of Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) in two endemic and one non indigenous fish species from Düger Spring Creek (Burdur-Turkey), Ecology and Evolutionary Biology Symposium, August 5-7 2015, Middle East Technical Universiy, Ankara-Turkeyrnrn (2015)
9- D. Innal, D. Akdoganbulut, M. Aksu, S. Mavruk, 2015. Occurrence of Endemic Freshwater Species Crossocheilus caudomaculatus and Its Length-weight Relationship in High Salinity Zone of Seyhan River Estuary, Aquatic Biodiversity International Conference, October 7-10 2015, Sibiu-Romaniarnrn (2015)
10- M. C. Unal, D. Innal, 2015. Population Structures and Some Growth Properties for Two Endemic Cyprinid Species (Pseudophoxinus burduricus and Squalius fellowesii) Living in the Doganbaba Creek, Burdur, Turkey, Aquatic Biodiversity International Conference, October 7-10 2015, Sibiu-Romaniarnrn (2015)
11- D. Innal, M. Aksu, D. Akdoganbulut, 2015. Population Structure and Length-weight Relationships of Alburnus baliki (Cyprinidae) in Manavgat River Estuary, Aquatic Biodiversity International Conference, October 7-10 2015, Sibiu-Romaniarnrn (2015)
12- D. Innal and M. Aksu, 2015. Population Structure and Length Weight Relationships of Aphanius anatoliae and Pseudophoxinus ninae Living in Karahivli Lake, Burdur (Turkey), ISEM6 The Sixth International Symposium of Ecologists of Montenegro, October 15-18 2015, Ulcinj-Montenegro rnrn (2015)
13- D. Innal, M. Yıldırım, SS. Güçlü, MC. Ünal, B. Doğangil, 2016. Occurrence and infection dynamics of Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatoidea) in four endemic Aphanius (Cyprinodontidae) species from Turkey, 2nd international Symposium on Euroasıan Biodiversity, 23 - 27 May 2016, Antalya -Turkey (2016)
14- D. Innal, 2016. Length-weight, length-length relationships and morphometry of Lessepsian Pomadasys stridens (Actinopterygii: Haemulidae) from Antalya Gulf-Turkey, 2nd international Symposium on Euroasian Biodiversity, 23 - 27 May 2016, Antalya -Turkey (2016)
15- D. Innal, Ş. Gürkan, 2016. Present distribution of the Pipefishes (Actinopterygii: Syngnathidae) in River Estuaries and Lagoon Lakes of Mediterranean Coast of Turkey, 2nd international Symposium on Euroasıan Biodıversity, 23 - 27 May 2016, Antalya -Turkey (2016)
16- D. Innal, Present Distribution and Threats of the Twaite Shad (Alosa fallax) in Some River Estuaries of Turkey, 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 October 2016, Barcelona-Spainrn rnrnrn (2016)
17- D. Innal, J DeFaveri, J Merilä, Notes on ecology and genetics of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) in Turkey, Internatıonal Conference on Biologıcal Sciences, Konya, Turkey, October 21-23, 2016 (2016)
18- D Innal, I Gülle, F Küçük, Distribution and possible impacts on native fish fauna of Rainbow Trout [Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)] in Aquatic systems of Burdur Province /Turkey, Internatıonal Conference on Biologıcal Sciences, Konya, Turkey, October 21-23, 2016 (2016)
19- D. Innal, Present Distribution, Threats and Length-weight Relationships of the Mediterranean Killifish (Aphanius fasciatus) in Brackish waters of Mediterranean Coast of Turkey, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya-Turkey (2016)
20- E. Güzel, D. Innal, ÖG Dilek, Kyphosis in Barbus pergamonensis (Cyprinidae- Actinopterygii) from Dalaman Stream (Golhisar/Burdur), in Relatıon to Environmental Variables, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya-Turkeyrnrn (2016)
21- D. Innal, S. Engin, Length-weıght Relatıonshıps of Atherina boyeri and Atherina hepsetus (Teleosteı: Atherınıdae) ın Some Aquatıc Systems of Turkey, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya-Turkey (2016)
22- D. Innal, Parasites of non-indigenous fish species in the inland waters of Turkey, 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, 28–30 March 2017, Sofıa, Bulgarıa (2017)
23- D. Innal, D. Giannetto, Age and growth of the non-indigenous Redbelly tilapia, Coptodon zillii (Cichlidae), in the Pınarbaşı Spring Creek (Burdur- Turkey), 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, 28–30 March 2017, Sofıa, Bulgarıa (2017)
24- D. Innal, Present Status And Threats Of The European Eel [Anguilla Anguilla (Linnaeus, 1758)] In Some River Estuaries Of Turkey, III. International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3-7 May 2017, Budapest (2017)
25- D. Innal, Alien Fish Species of Göksu River Estuary (Mersin - Turkey), 3th international Symposıum on Euroasian Biodıversity, 05-08 July 2017, Minsk Belarus (2017)
26- D. Innal, Present Distribution, Threats and Length-weight Relationships of the Mediterranean Blenniids (Actinopterygii, Blennidae) in Brackish Waters of Mediterranean Coast of Turkey, XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, 12-15 September 2017, Edirne-Turkey (2017)
27- D. Innal, I. Gülle, New localities and host records for Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) in West mediterranean region of Turkey, XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Lviv, 18-21 September 2017 (2017)
28- D. Innal, B. Tocan, Review of the Geographic Distribution and host records of Ligula intestinalis (Cestoda) in Turkey, XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Lviv, 18-21 September 2017 (2017)
29- D. Innal, Ö. Özmen Infection of European eel, Anguilla anguilla, with the invasive nematode Anguillicola crassus from Some Estuarine Systems in Turkey, II. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on Invasive Ecology, 27-29 September 2017, Bodrum-Turkey (2017)
30- D. Innal, Alien Fish Species of Ceyhan River Estuary (Adana - Turkey), International Iskenderun Bay Symposium, 11-13 October 2017, İskenderun-Turkey (2017)
31- D. Innal, I. Gülle, M. Dügel, D. Avşar, Fish Diversity and Distribution in the Ceyhan River Estuary (Adana-Turkey), in Relatıon to Environmental Variables International Iskenderun Bay Symposium, 11-13 October 2017, İskenderun-Turkey (2017)
32- D. Innal, SS Güçlü, MC. Ünal, B. Doğangil, Age and Growth of Aphanıus transgradıens (Cyprinodontidae) from Lake Acıgöl-Turkey, 6th Internatıonal Conference of Ecosystems, Tirana Albania, June 03 - 06, 2016 (2016)
33- D. Innal, SS Güçlü, MC. Ünal, B. Doğangil, Age and Growth of Aphanıus sureyanus (Cyprinodontidae) from Lake Burdur-Turkey, 6th Internatıonal Conference of Ecosystems, Tirana Albania, June 03 - 06, 2016rnrn (2016)
34- D. Innal, SS Güçlü, MC. Ünal, B. Doğangil, Age and Growth of Aphanıus splendens (cyprınodontıdae) from Lake Salda-Turkey, 6th Internatıonal Conference of Ecosystems, Tirana Albania, June 03 - 06, 2016 (2016)
35- D. Innal, M Yıldırım, M. M. Stavrescu-Bedivan, S.S. Güçlü, M.C. Ünal, B. Doğangil, Occurrence and infection dynamics of Salsuginus sp. (Monogenea, Ancyrocephalidae) in four endemic Aphanius (Cyprinodontidae) species from Turkey, 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016 (2016)
36- D. Innal, B Tocan, Occurrence of Non-indigenous Carassius gibelio (Cyprinidae) and Its Length-Weight Relationship in the Seyhan River Estuary (Turkey), 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016 (2016)
37- D. Innal, M. Yıldırım, SS. Güçlü, MC. Ünal, B. Doğangil, Occurrence and infection dynamics of Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatoidea) in four endemic Aphanius (Cyprinodontidae) species from Turkey, 2nd international Symposium on Euroasıan Biodiversity, 23 - 27 May 2016, Antalya -Turkey (2016)
38- D. Innal, F. Ozdemir, S. Karatas, 2015. Population Structure and Length-weight Relationships of Three Alien Species (Carassius gibelio, Pseudorasbora parva, Gambusia holbrooki) Living in Onac Creek, Burdur (Turkey), ISEM6 The Sixth International Symposium of Ecologists of Montenegro, October 15-18 2015, Ulcinj-Montenegro (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3045
Email denizinnal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.