Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : O Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce, YÖKDİL Puanı: 95,00
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Orman Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Orman Mühendisliği Bölümü (2003)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Orman Mühendisliği (2005)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Orman Mühendisliği (2008)
 • Doçenlik : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Orman Mühendisliği (20 Mart 2015)
ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ, 1980 yılında Isparta'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2008 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 1 yıl süreli Doktora Sonrası Araştırma Bursu (YÖK)’undan faydalanarak School of Forest Resources and Environmental Science, Michigan Technological University (USA)’de 1 yıl süreli bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. 2015 yılında Orman Mühendisliği bilim dalında “Doçent” ünvanını aldı.

Nisan 2004-Temmuz 2008 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi, Mayıs 2009-Ekim 2015 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Bartın Üniversitesi’nde bulunduğu sırada Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ, halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Öğretim Üyeliği çerçevesinde, Lisans ve Lisansüstü dersler vermekte ve aynı zamanda Yüksek Lisans danışmanlıklarını yürütmektedir. 

Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ, ana dili Türkçe’nin yanı sıra akademik-yazım-çevirim-konuşma aşamasında çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. İsveç, Fransa, Çek Cumhuriyetleri, Hırvatistan, Portekiz, Slovenya, ve Bosna Hersek'e bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar genetik çeşitlilik, tohum ve ve fidan özellikleri, kent ormanları ve korunan alanlar üzerine uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. 

İLGİ ALANLARI

Genetic Variation, Seed and Seedling Characteristics, Urban Forestry, Conservation Areas

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2013. Orman ağacı tohumları ve tohumdan fidan yetiştirme tekniği. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yayın No: 57, Orman Fakültesi Yayın No: 56, II. Baskı, 151 s., Isparta (2013)
2- GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2006. Ormancılıkta ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma tekniği. SDÜ Orman Fakültesi Yayınları No: 63, 158 s., Isparta (2006)
3- GEZER, A., GÜLCÜ, S., YÜCEDAĞ, C., 2006. Ormancılıkta bitki genetiği ve ıslahına giriş. SDÜ Orman Fakültesi Yayınları No: 67, 122 s., Isparta (2006)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- GÜL, A., GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2009. Kentsel alanlarda kullanılabilecek bazı ağaç türlerinin özellikleri ve kullanım alanları. 6. Bölüm. (Editörler: Gezer, A. ve A. Gül, Kent Ormancılığı (Kavramsal,Teknik ve Kültürel Yaklaşımlar)). SDÜ Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86, s: 211-244. Isparta (2009)
2- GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2009. Kentiçi ve yakın çevresinde fidan dikim ve bakım çalışmaları. 5. Bölüm. (Editörler: Gezer, A. ve A. Gül, Kent Ormancılığı (Kavramsal,Teknik ve Kültürel Yaklaşımlar)). SDÜ Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86, s: 175-210. Isparta (2009)
3- GEZER, A., GÜL, A., YÜCEDAĞ, C., 2009. Kent ormancılığının kavramsal süreci ve bazı temel kavramlarla ilişkisi. 2. Bölüm. (Editörler: Gezer, A. ve A. Gül, Kent Ormancılığı (Kavramsal,Teknik ve Kültürel Yaklaşımlar)). SDÜ Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86, s: 33-80. Isparta (2009)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- YÜCEDAĞ, C., KAYA, L.G., 2017. Recreational Trend and Demands of People in Isparta-Turkey. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Editors: Arapgirlioğlu, H., Atik, H., Elliott, R.L., Turgeon, L., Gece publishing, Vol. 1, p. 927-934. (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GÜLTEKİN, C.H., YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., GÜLTEKİN, Ü.G., DİVRİK, A., 2005, Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea L.) tohumlarında çimlenme yüzdesi üzerine değişik ekim zamanlarının etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1): 64-67 (2005)
2- GEZER, A., GÜLTEKİN, H.C., DELİGÖZ, A., YÜCEDAĞ, C., 2005. Bazı Üvez Türlerinde Değişik Katlama Süreleri ve Ekim Zamanlarının Çimlenme Oranına Olan Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (3): 92-97 (2005)
3- GÜLTEKİN, H.C., YÜCEDAĞ, C., BAYAV, A., ÖZTÜRK, G., 2007. Bazı sert çekirdekli takson tohumlarının ekim zamanının tespiti üzerine araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2): 167-172 (2007)
4- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., 2009. Nar (Punica granatum L.) tohumlarının çimlenmesine katlama süresi ve ekim zamanının etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1): 87-90 (2009)
5- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., DURUŞKAN, Ö., 2015. Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1): 6-10. (2015)
6- GEMİCİ, B.T., YÜCEDAĞ, C., KARAKOÇ, E., ALGUR, D. 2015. Kuyu Suyunda Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi: Bartın Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1): 18-23. (2015)
7- YÜCEDAĞ, C., KAYA, L.G., 2016. Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 67-74. (2016)
8- YÜCEDAĞ, C., BİNGÖL, B., KAYA, L.G., 2016. Forest Genetic Resources in Burdur, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(5): 6-12. (2016)
9- YÜCEDAĞ, C., KAYA, L.G., ULU, A., 2017. Burdur Kenti Toplu Konut ve Site Alanlarının Peyzaj Tasarım Yeterliliğinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 114-122. (2017)
10- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., BİNGÖL, B., 2017. Usage of Ineffective Mining Quarries for Recreational Purposes:rnThe Case Study of Burdur City, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 184-190. (0)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- DELİGÖZ, A., YÜCEDAĞ, C., 2005, Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica Boiss.) nin bazı meyve özellikleri ile nem içeriğinin çimlenme yüzdesine olan etkileri, Orman ve Av Dergisi, Sayı: 2005-3, s. 13-16 (2005)
2- GÜLTEKİN, H. C., YÜCEDAĞ, C., 2007.Unutulan bir meyve ağacı; Geyik elması. Popüler Bilim, Mayıs 2007, Yıl: 14, Sayı: 159, Ankara, s. 44-47 (2007)
3- ATMIŞ, E. GÜNŞEN, H.B., YÜCEDAĞ, C., LISE, W., 2014. Türkiye’deki Kent Ormanlarının Durumu, Kullanımı ve Yönetimi. Orman ve Av, Ocak-Şubat Sayı 1, 37-46. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., 2011. Effects of fruit collection date on Phillyrea latifolia L. seed germination. Pakistan Journal of Biological Sciences, 14(15): 785-787 (2011)
2- ATMIŞ, E. GÜNŞEN, H.B., YÜCEDAĞ, C., LISE, W., 2012. Status, use and management of urban forests in Turkey. South-East European Forestry, 3(2): 69-78 (2012)
3- DOĞANOĞLU, Ö., GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2006, Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yöresi’nin önemli bazı tıbbi ve aromatik taksonları üzerine araştırmalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1): 66-73 (2006)
4- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., 2008. Adi Çitlenbik (Celtis australis L.) ve Doğu Çitlenbiği (Celtis tournefortii Lam.) tohumlarının çimlenmesi üzerine araştırmalar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (3): 182-185 (2008)
5- YÜCEDAĞ, C., CARUS, S., 2005, Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta) ormanlarının kuruluş yapıları, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, s. 62-77 (2005)
6- GÜLTEKİN, H.C., GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., 2006. Bazı Ahlat (Pyrus L.) türlerinin tohum özellikleri ve çimlendirme olanakları üzerine araştırmalar, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, s. 80-88 (2006)
7- YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., 2007. Beyaz Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) tohumlarında değişik katlama sürelerinin çimlenme üzerine etkileri ile şaşırtma işleminin fidanların bazı morfolojik özelliklerine etkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1, s. 20-27 (2007)
8- GÜLTEKİN, H.C., YÜCEDAĞ, C., ÇALIŞKAN, S., 2007. At Elması (Eriolobus trilobatus (Poiret) Roemer.) tohumu üzerine bazı araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 57 (1): 31-47 (2007)
9- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., PIRLAK, İ.T., 2010. Sera ve açık alanda Sumak (Rhus coriaria L.) tohumları çimlenmesi üzerine ekim zamanı ve örtülemenin etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1, s. 9-15 (2010)
10- ONARAN, M.A., YÜCEDAĞ, C., 2013. The Effects on Germination and Growth of Bean and Chickpea of Boron Waste. SDU Journal of Science (E-Journal), 8 (1): 48-53 (2013)
11- DELİKANLI, N.E., YÜCEDAĞ, C., KAPDI, A., 2014. Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma", Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2, 21-39 (2014)
12- KIRDAR, E., YÜCEDAĞ, C., BALABAN, B., 2016. The Effects of Magnetic Field on Germination of Seeds and Growth of Seedlings of Stone Pine. Journal of Forests, 3(1): 1-6. (2016)
13- ATMIŞ, E. GÜNŞEN, H.B., YÜCEDAĞ, C., LISE, W., 2017. Factors Affecting the Use of Urban Forests in Turkey. Turkish Journal of Fotrestry, 18(1): 1-10. (2017)
14- YÜCEDAĞ, C., ÖZEL, H.B., 2017. Variability of Leaf Characteristics in Seedlings of Pubescent Oak of Kırıkkale, Turkey. International Journal of Plant & Soil Science, 17(5): 1-7. (2017)
15- Güven, N., GÜNEŞ, A.N., YÜCEDAĞ, C., 2016. Energy Yield from Waste Tires Using Pyrolysis Method. Lançamento revista: Espaços Vividos e Espaços Construídos: Estudos sobre a cidade, 1(4): 115-119. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- DERELİ, Z., YÜCEDAĞ, C., PEARCE, J.C., 2013. Simple and Low-Cost Method of Planning for Tree Growth and Lifetime Effects on Solar Photovoltaic Systems Performance. Solar Energy, 95: 300-307 (2013)
2- YÜCEDAĞ, C., GAILING, O., 2013. Differences among Juniperus excelsa populations as revealed at morphological traits. Dendrobiology, 70: 65-72 (2013)
3- YÜCEDAĞ, C., GAILING, O., 2013. Morphological and genetic variation within and among four Quercus petraea and Quercus robur natural populations. Turkish Journal of Botany, 37: 619-629 (2013)
4- YÜCEDAĞ, C., GAILING, O., 2013. Genetic variation and differentiation in Juniperus excelsa M. Bieb. populations in Turkey. Trees-Structure and Function, 27(3): 547-554 (2013)
5- YÜCEDAĞ, C., GAILING, O., 2012. Effects of seedbed density on seedling morphological characteristics of four broadleaved species. Forest Systems, 21(2): 218-222 (2012)
6- YÜCEDAĞ, C., 2011. Effects of cracking and sowing time on germination of Styrax officinalis L. seeds. African Journal of Biotechnology. 10(73): 16448-16451 (2011)
7- YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., FAKİR, H., 2011. Variation of Fraxinus ornus subsp. cilicica (Lingelsh) Yalt. in the Lakes District of Turkey. Scientific Research and Essays. 6(22): 4788-4791 (2011)
8- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., 2011. The Effect of sowing time on germination of twenty two leguminosae species. African Journal of Agricultural Research 6(16): 3809-3816 (2011)
9- YÜCEDAĞ, C., GÜLTEKİN, H.C., 2011. Effects of cold stratification and sowing time on germination of almond (Amygdalus communis L.) and wild almond (Amygdalus orientalis L.) seeds. African Journal of Agricultural Research, 6(15): 3522-3525 (2011)
10- YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., ORHAN, H., 2010, The genetic variation in Crimean juniper populations from the Lakes District of Turkey. Romanian Biotechnological Letters, 15(4): 5487-5492 (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ATMIŞ, E., GÜNŞEN, H.B., YÜCEDAĞ, C., 2011. Akdeniz Bölgesi’ndeki kent ormanları üzerine bir değerlendirme. 1. Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 26-28 Ekim 2011, s. 78-91, Kahramanmaraş (2011)
2- CARUS, S., YÜCEDAĞ, C., ÇATAL, Y., 2005. Burdur yöresi orman işletmeciliği, I. Burdur Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-19 Kasım 2005, Cilt- 2, s. 1168-1171, Burdur (2005)
3- GEZER, A., CARUS, S., YÜCEDAĞ, C., 2005, Doğuladini (Picea orientalis (L.) Link) 'nde tohum kaynağının belirlenmesinde ayırma analizinin (discriminant analysis) kullanımı, Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2005, II. Cilt, s. 719-726, Trabzon (2005)
4- CARUS, S., YÜCEDAĞ, C., 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ormancılık eğitim ve öğretim sistemine bakışı. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi "150. yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi" Bildiriler Kitabı, 20-22 Mart 2008, s.77-84, Ankara (2008)
5- CARUS, S., YÜCEDAĞ, C., 2008. Kuraklığın Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) ağaçlarında artım ve büyümeye etkileri: Isparta-Eğirdir Örneği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiri Kitabı, 15-16 Mayıs 2008, s. 260-268, Ankara (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- DELİGÖZ, A., YÜCEDAĞ, C., 2004. Isparta-Atabey yöresinde kent ormancılığı bağlamında yapılan çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler Kitabı, 9-11 Nisan 2004, s. 525-533, Ankara (Poster) (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- GEZER, A., YÜCEDAĞ, C., CARUS, S., 2006. Rehabilitation the juniper forest ecosystems in terms of their present silvicultural situation in Turkey. Proceedings of IUFRO Division 2 Joint Conference: Low Input Breeding and Genetic Conservation of Forest Tree Species, 9-13 Ekim 2006, Antalya, Türkiye, s. 65-79. (2006)
2- YÜCEDAĞ, C., ŞEN, A.U., 2010. Manna ash (Fraxinus ornus L.) in Turkey. Acta Horticulturae 885, I. International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, 26-30 Mayıs 2008, Prag, Çek Cumhuriyeti, s. 425-428 (2010)
3- YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., 2014. Studies on morphogenetic characteristics of juvenile and one year old seedlings of some registered Brutian pine (Pinus brutia Ten.) seed stands in lakes district. Natural Resources, Green Technology and Sustainable Development, 26-28 Kasım 2014, Zagreb, Hırvatistan (2014)
4- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., 2016. Evaluation of a Potential Wildlife Crossing in the City of Burdur. The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), p. 487-490, Saraybosna, Bosna Hersek (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GÜLCÜ, S., YÜCEDAĞ C., BİLİR, N., 2015. Over-View to An Important Taxa in Rehabilitation of Forest Areas: Junipers, International Scientific Forum: Rehabilitation & Restoration of Degraded Forests, 8-12 Haziran 2015, Astana, Kazakistan (2015)
2- GÜVEN, N., GÜNEŞ, A.N., YÜCEDAĞ, C., 2015. Energy Production from Waste Tires Using Pyrolysis Method. Sustainable Development Symposium, 15-17 Haziran 2015, Lizbon, Portekiz. (2015)
3- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., ÇOKYİĞİT, H., 2017. Design of Seperator Element Inspired by Peacock Feather for a Proposed Cafe-Bar. Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), 12-16 Haziran 2017, Sayfa 737, Prag, Çek Cumhuriyetleri. (2017)
4- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., DURUŞKAN, Ö., 2017. To determine the potential of potential of outdoor recreation areas: The city of Burdur (Turkey). Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), 12-16 Haziran 2017, sayfa 660, Prag, Çek Cumhuriyetleri. (2017)
5- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., BİNGÖL, B., 2017. Recreational use of mining quarries that completed economic value: The case study of Burdur city and its environs, Turkey. Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), 12-16 Haziran 2017, sayfa 644, Prag, Çek Cumhuriyetleri. (2017) (2017)
6- YÜCEDAĞ, C., KAYA, L.G., SAĞIR, E., 2017. Assessment of Urban Forestry Activities in Çivril, Denizli-Turkey. International Congress of Landscape Architecture Research (ICLAR), 6-10 Eylül 2017, Saraybosna, Bosna Hersek. (2017)
7- KAYA, L.G., YÜCEDAĞ, C., ÇOKYİĞİT, H., TEMELAT KÜÇÜKOĞLU, T., 2017. Interior Design Concept of Housing in the Earthquake Regions. International Congress of Landscape Architecture Research (ICLAR), 6-10 Eylül 2017, Saraybosna, Bosna Hersek. (2017) (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- YÜCEDAĞ, C., GEZER, A., GÜZEL, N., 2010. Variation of cone and seed characteristics of some natural Crimean juniper populations in Turkey, International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-I (BIORARE-2010), 26-29 Mayıs 2010, Fethiye, Türkiye, s. 85 (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Göller Bölgesi'nde Tescilli Bazı Kızılçam Tohum Meşcerelerinin Fidecik ve 1+0 Yaşlı Fidanların Morfo-Genetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar (2005)
Doktora Tezi
1- Türkiye-Göller Bölgesi Bazı Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Populasyonlarında Tohum ve Fidecik Özelliklerinin Genetik Çeşitliliği Üzerine Araştırmalar (2008)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Journal of Forests (Süre : 2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015 (Süre : 2015 Yıl)
2- Journal of Forests, 2014-2016 (Süre : 2014 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (Süre : 2016 Yıl)
4- Journal of Experimental Agriculture International (2017) (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Fitoterapia (2013 Yıl)
2- African Journal of Biotechnology, 2011 (2011 Yıl)
3- African Journal of Biotechnology, 2011 (2011 Yıl)
4- African Journal of Agricultural Research, 2011 (2011 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- African Journal of Agricultural Research, 2012 (2012 Yıl)
2- African Journal of Biotechnology, 2012 (2012 Yıl)
3- International Journal of Forestry and Wood Science, 2016 (2016 Yıl)
4- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015 (2015 Yıl)
5- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015 (2015 Yıl)
6- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (2016 Yıl)
7- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (2016 Yıl)
8- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (2016 Yıl)
9- British Journal of Medicine and Medical Research, 2016 (2016 Yıl)
10- International Journal of Plant & Soil Science, 2016 (2016 Yıl)
11- Journal of Integrative Agriculture, 2016 (2016 Yıl)
12- Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2016 (2016 Yıl)
13- Journal of Biology and Nature, 2016 (2016 Yıl)
14- Annual Research & Review in Biology, 2017 (2017 Yıl)
15- Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017 (2017 Yıl)
16- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8/1, 2017 (2017 Yıl)
17- Journal of Experimental Agriculture International, 2017 (2017 Yıl)
18- Journal of Scientific Research and Reports, 2017 (2017 Yıl)
19- International Journal of Plant & Soil Science, 2017 (2017 Yıl)
20- Asian Journal of Environment & Ecology, 2017 (2017 Yıl)
21- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8/2, 2017 (2017 Yıl)
22- Asian Journal of Advances in Agricultural Research, 2017 (2017 Yıl)
23- Asian Journal of Biology, 2017 (2017 Yıl)
24- Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2017 (2017 Yıl)
25- Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2017 (2017 Yıl)
26- The Open Agriculture Journal , 2018 (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Bşk., 2009-2010 (Yıl:2009)
2- Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Böl. Bşk. V., 2010-2011 (Yıl:2010)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Çevre Teknolojileri AD Bşk 2009-2011, 2014-2015 (Yıl:2009)
2- BÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Böl. Bşk. Yrd. 2014-2015 (Yıl:2014)
3- MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Böl. Bşk. Yrd. (29 Şubat 2016 - ...) (Yıl:2016)
4- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mekansal Planlama ve Tasarım AD Bşk (12 Ekim 2016 - ...) (Yıl:2016)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Yönetim Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2013-2015 (Yıl:2013)
2- MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Erasmus+ Koordinatörü, 20.01.2016 - ... (Yıl:2016)
3- MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, 20.01.2016 - ... (Yıl:2016)
4- MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Farabi Koordinatörü, 22.02.2016 - ... (Yıl:2016)
5- MAKÜ Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu (Yıl:2016)
6- Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu Üyesi, 08.09.2016 - ... (Yıl:2016)
7- MAKÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü AKTS Koordinatörü, 2016 - ... (Yıl:2016)
8- MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yaz Okulu Komisyonu Üyesi, 2017-... (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- BÜ Çevre Kulübü tarafından düzenlenen “Su ve Orman“ konulu panel, Panel yöneticisi, 22 Mart 2010, Bartın (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Comparative Genomics of Environmental Stress Responses in North American Hardwoods, NSF Projesi, 1025974, Doktora Sonrası Araştırmacı, 2011-2012 (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Göller Bölgesi’nde Tescilli Bazı Kızılçam Tohum Meşcerelerinin Fidecik ve 1+0 Yaşlı Fidanlarının Morfo-Genetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, SDÜ Projesi, 931YL04, Araştırmacı, 2005 (2005)
2- Göller Bölgesi Doğal Bazı Beyaz Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Orijinlerinin Fidecik ve 1+0 Yaşlı Fidanlarının Morfo-Genetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, SDÜ Projesi, 1320M06, Araştırmacı, 2007 (2007)
3- Bartın’da Karaçamlarda (Pinus nigra Arnold.) Biriken Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi, BÜ Projesi, BAP-2011-013, Araştırmacı, 2013 (2013)
4- Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Maden Ocaklarından Rekreasyon Amaçlı Yararlanma Olanakları, MAKÜ Projesi, Araştırmacı (Devam ediyor) (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK 2229, 2017 (2016)
2- Bitkilerde Generatif ve Vejetatif Üretim Eğitimi, TÜBİTAK 2229, 2017 (2017)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Doktora Sonrası Araştırma Bursu (YÖK), 2011-2012, Michigan Technological University, School of Forest Resources and Environmental Science, USA (2011)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Bilimsel Yayınları Destekleme ve Teşvik Ödülü , Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 2005 (2005)
2- Bilimsel Yayınları Destekleme ve Teşvik Ödülü, Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013 (2013)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Michigan Technological University, School of Forest Resources and Environmental Science, USA, (2011-2012) (2011)
Ulusal jüri üyeliği
1- Tez Savunma, Burcu Balaban, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Kasım, 2013 (2013)
2- Tez Savunma, Şakire Dilşad Özüberk, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, 2016 (2016)
3- Tez Savunma, Ayşe Zeliha Erat, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan 2016 (2016)
4- Tez Savunma, Çağla Yılmazer, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat 2017 (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Mühendislik Etiği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mesleki Yabancı Dil - Bartın Üniversitesi / 2014-2015
Mühendislik Fakültesi
Mühendislikte İstatistik Yöntemler - Bartın Üniversitesi / 2014-2015
Mühendislik Fakültesi
Temel Bilgi Teknolojileri - Bartın Üniversitesi / 2014-2015
Mühendislik Fakültesi
Hidroloji - Bartın Üniversitesi / 2014-2015
Mühendislik Fakültesi
İklim Değişikliği - Bartın Üniversitesi / 2014-2015
Mühendislik Fakültesi

Lisanüstü

Mekansal Planlama Açısından Kent Ormanı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mekansal Planlamada Korunan Alan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Fen Bilimleri Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2785
Email cyucedag(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.