Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Bölümü (2004)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü-Organik Kimya (2007)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü-Organik Kimya
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Doğal Ürün Ekstraksiyonu (Extraction of Natural Product)

Organik Sentez (Organic Synthesis)

Heterosiklik Bileşikler (Heterocyclic Compounds)

Azoboyar Maddeler (Azo Dyes)

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karabacak Ç., Tilki T., Cengiz M., 2010, Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neo-klerod-13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 5(1), 75-80. (2010)
2- Karabacak Atay Ç., Gökalp M., Tilki T., 2017, Pirazol Bazlı Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, DEU Journal of Science and Engineering, 19(55), 194-202. (DOI: 10.21205/deufmd. 2017195515) (2017)
3- Karabacak Atay Ç., Ciçen G., Tilki T., 2016, Bir Seri Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, CBU Journal of Science, 12(3), 579-584 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karabacak, Ç., Tilki, T., Cengiz, M., 2009, Two Diterpenoids From Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No.3, 2253-2258. (2009)
2- Yavuz, M., Tilki, T., Karabacak, Ç., Erol, Ö., Ünal, H.İ., Ulutürk, M., Çabuk, M., 2010, Electrorheological behavior of biodegradable modified corn starch/corn oil suspensions, Carbohydrate Polymers, Vol.79, Issue 2, 318-324.(DOI: 10.1016/j.carbpol.2009.08.008) (2010)
3- Uygun Gök, A., Şen, S., Aytemiz, N., Tilki, T., Yavuz, A.G.,Maslakcı, Z., Karabacak, Ç., Yavuz, M., 2010, Some Novel Conducting Polythiophene Derivatives: Theoretical Analysis, Synthesis, Characterization and Electroreological Properties, Journal of Macromolecular Science, Part A. Pure and Applied Chemistry, 47, 432-444. (DOI: 10.1080/10601321003659655) (2010)
4- Tilki, T., Yavuz, M., Karabacak, Ç., Çabuk, M., Ulutürk, M., 2010, Investigation of Electroreological Properties of Biodegredable Modified Cellulose/ Corn Oil Suspensions, Carbohydrate Research, 345, 672-679. (DOI: 10.1016/j.carres.2009.12.025) (2010)
5- Karabacak, Ç., Dilek, Ö., 2014, Synthesis, Solvatochromic Properties and Theoretical Calculation of Some Novel Disazo Indole Dyes, Journal of Molecular Liquids, 199, 227-236. (DOI:10.1016/j.molliq.2014.09.019) (2014)
6- Karabacak, Ç., Tilki, T.,Tuncer Özden, B., Cengiz, M., 2015, Antimicrobial Pyrazole Dyes: Synthesis, Characterization and Absorption Characteristics, Research on Chemical Intermediates, 41(4), 1985-1999. (DOI: 10.1007/s11164-013-1326-6) (2015)
7- Atay Karabacak Ç., Kara Y., Gökalp M., Kara I., Tilki T., Karcı F., 2016, Disazo Dyes Containing Pyrazole and Indole Moieties: Synthesis, Characterization, Absorption Characteristics, Theoretical Calculations, Structural and Electronic Properties, Journal of Molecular Liquids, 215, 647–655. (DOI: 10.1016/j.molliq.2016.01.031) (2016)
8- Atay Karabacak Ç., Gökalp M., Tuncer Özden B., Tilki T., 2017, Antimicrobial Activities and Absorption Properties of Disazo Dyes Containing Imidazole and Pyrazole Moieties,Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 54(4), 236-242. (DOI: 10.1080/10601325.2017.1282695) (2017)
9- Atay Karabacak Ç., Gökalp M., Özdemir Kart S., Tilki T., 2017, Mono Azo Dyes Derived From 5-Nitroanthranilic Acid: Synthesis, Absorption Properties and DFT Calculations, Journal of Molecular Structure, 1141, 237-244. (DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.03.107) (2017)
10- Ciçen G., Atay Karabacak Ç., Tilki T., 2017, Disazo dyes containing pyrazole and benzothiazole moieties: Synthesis, characterization, absorption characteristics & tautomeric structures, Research on Chemical Intermediates,43, 6803-6816. (DOI:10.1007/s11164-017-3021-5) (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ç.Karabacak, T.Tilki, M.Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisindeki Diterpenik Bileşiklerin Kimyasal Yapılarının Tayin Edilmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (2006)
2- Ç.Karabacak, T.Tilki, M.Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisindeki Ajugarin V Bileşiğinin Kimyasal Yapısının Tayin Edilmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya (2007)
3- T.Tilki, Ç.Karabacak, M.Yavuz " Bazı 3-Sübstitüe Tiyofen Türevlerinin Sentezi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya (2007)
4- A.Gök, S.Şen, A.Yavuz, T.Tilki, Ç. Karabacak, N.Aytemiz "3-Sübstitüe Politiyofen Türevlerinin Kimyasal Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya (2007)
5- Ç.Karabacak, T.Tilki, M.Cengiz, M.Çiçek "Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida Edmondson Bitki Çiçeklerinin GC-MS Analizi", VIII. Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta (2008)
6- T.Tilki, Ç.Karabacak, M.Cengiz "Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinin Aseton Ekstraktının GC-MS Analizi", VIII. Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta (2008)
7- Ç.Karabacak, M.Ulutürk, M.Çabuk, T.Tilki, M.Yavuz "Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C. (2008)
8- M.Ulutürk, Ç.Karabacak, M.Çabuk, M.Yavuz, T.Tilki "Modifiye Edilmiş Biyobozunur Mısır Nişastasının Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C. (2008)
9- Ç. Karabacak, T. Tilki, M. Cengiz, "Heterojen Katalizörlerin Kullanılmasıyla 7-hidroksi-4-metil kumarinin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi", 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak. (2010)
10- M.A. Tezeren, Ç. Karabacak, T. Tilki "Bazı Pirazol Halkası İçeren Azo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yüksek Yoğunluklu Optik Depolama Aygıtlarında Kullanımının Spektroskopik Olarak Araştırılması", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur. (2013)
11- Ö. Dilek, Ç. Karabacak, T. Tilki "İndol Halkası İçeren Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur. (2013)
12- T.A.Yeşil, M. Yavuz, Ç. Karabacak, Ö. Dilek, M. Ökten "Bentonit/Poli(2-Okso-2-Feniletil-2-Amino Benzoat) Nanokompozitinin Sentezi Ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur. (2013)
13- Ç. Karabacak, T. Tilki, M. A. Tezeren, G. Ciçen "Some Azo Dyes: Synthesis, Characterization, Preparation of Metal Complexes and Investigation of Their Spectroscopic Properties", Paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi, 22-25 Ekim 2014, İstanbul (2014)
14- T. Tilki, Ç. Karabacak, F. Karcı, Ö. Dilek, M. Gökalp "Some Disperse Disazo Dyes Containing Heterocyclic Compounds: Synthesis, Characterization and Investigation of Absorption Properties", Paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi, 22-25 Ekim 2014, İstanbul (2014)
15- M. Gökalp, Ç. Karabacak, T. Tilki, Heterosiklik Bileşen İçeren Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, 2015 (2015)
16- G. Ciçen, Ç. Karabacak, T. Tilki, Bir Seri Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, 2015 (2015)
17- Ç. Karabacak, G. Ciçen, T. A. Yeşil, S. N. Tutal, E. Kurtaran, Polipirol/Gümüş Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İletkenliğinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, 2015 (2015)
18- Ç. Karabacak Atay, M. Gökalp, H.H. Kart, T. Tilki, Synthesis, Spectroscopic Properties and DFT Calculations of Some Novel Mono Azo Dyes Derived From 5-Nitroanthranilic Acid, 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Sözlü Sunum), 15-21 Ağustos 2016, Mersin (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- T.Tilki, M.Yavuz, M.Çabuk, Ç.Karabacak. 2009. " Electrorheological Properties of Environmental Friendly Modified Cellulose " , 1. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- A.Uygun, S.Sen, AG. Yavuz, T.Tilki, Ç.Karabacak, Z.Maslakçı, M.Yavuz, N.Aytemiz, A.F.Özdemir. 2008. Synthesis and Characterization of Poly[3-(2,5-Dimethyl-4-tienyl) Phenyl Tiyophene] (P3DMTPT): Electroreological Properties the some Electrical Properties of the P3DMTPT/n-lnP Structure, APA 2008, New Delhi, India. (2008)
2- S.Sen, A.Uygun, A.G. Yavuz, T.Tilki, Ç.Karabacak.2008. Synthesis and Characterization of Some N-Phenyl Substituted Polypyrroles, APA 2008, New Delhi, India. (2008)
3- Ç. Karabacak Atay, M. Gökalp, B. Özden Tuncer, T. Tilki, Antimicrobial Activities and Absorption Properties of Disazo Dyes Containing Imidazole and Pyrazole Moieties, International Conference on Research in Education and Science (ICRES 2016), May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey. (Sözlü sunum) (2016)
4- Ç. Karabacak Atay, G. Ciçen, T. Tilki, Disazo Dyes Containing Benzothiazole and Dimedone Moieties: Synthesis, Characterization and Absorption Properties, International Research Conference on Chemical, Biological and Medical Sciences (RCCBMS-2016), June 2-3, 2016, Antalya, Turkey, (Sözlü sunum) (2016)
5- Ç. Karabacak Atay, T. Tilki, Synthesis, Characterization & Absorption Properties of Novel Monoazo Dyes: 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate and 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate, International Academic Researches Congress (INES 2016), November 3-5, 2016, Antalya, Turkey, (Sözlü sunum) (2016)
6- Ç. Karabacak Atay, Synthesis, Characterization and Absorption Properties of Azo Dyes Containing Ribonucleoside Analogue, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-21, 2017, Antalya, Turkey, (Sözlü sunum) (2017)
7- A. Kara, A. Türker, Ç. Karabacak Atay, Investigation of Science Teacher Candidates' Attitudes toward Laboratory Skills According to Various Variables (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi), International Multidisciplinary Studies Congress (IMSC), November 25-26, 2017, Antalya, Turkey. (Sözlü sunum) (2017)
8- A. Türker, A. Kara, Ç. Karabacak Atay, Analysis of Science Teacher Candidates' Levels of Laboratory Readiness by Selected Variables (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Hazır Bulunuşluk Düzeyinin Seçili Değişkenlere Göre İrdelenmesi), International Multidisciplinary Studies Congress (IMSC), November 25-26, 2017, Antalya, Turkey. (Sözlü sunum) (2017)
9- T. Tilki, Ç. Karabacak Atay, B. Dede, A Novel Ligand Including Azo Group And Its Mononuclear Cu(II) Complex: Synthesis, Spectroscopic Properties and Catalase-Like Enzymatic Activity Studies, 1st International Health Sciences and Life Congress, May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (Sözlü sunum) (2018)
10- Ç. Karabacak Atay, T. Tilki, B. Dede, Molecular Docking Studies of Azo Derivatives as Potential Antibacterial Agents,1st International Health Sciences and Life Congress, May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (Sözlü sunum) (2018)
11- B. Dede, Ç. Karabacak Atay, M. Gökalp, T. Tilki, Use of Azo Derivatives to Remove Some Heavy Metals from Aqueous Media by Applying Solvent Extraction Method, 1st International Health Sciences and Life Congress, May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (Sözlü sunum) (2018)
12- Ç. Karabacak Atay, M. Gökalp, B. Dede, T. Tilki, Determination of Antioxidant Capacities Of Azo Molecules Using DFT Method, 1st International Health Sciences and Life Congress, May 2-5, 2018, Burdur, Turkey. (Sözlü sunum) (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin Araştırılması" (2007)
Doktora Tezi
1- "Pirazol Halkaları İçeren Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi" (2011)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, 2011. (Süre : 2011 Yıl)
2- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, 2012. (Süre : 2012 Yıl)
3- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, 2013. (Süre : 2013 Yıl)
4- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, 2014. (Süre : 2014 Yıl)
5- SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, 2015. (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Medicinal Chemistry Research, 2013. (2013 Yıl)
2- Medicinal Chemistry Research, 2014. (2014 Yıl)
3- Dyes and Pigments, 2015. (2015 Yıl)
4- Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015. (2015 Yıl)
5- Medicinal Chemistry Research, 2016. (2016 Yıl)
6- Medicinal Chemistry Research, 2016. (2016 Yıl)
7- Open Chemistry, 2017. (2017 Yıl)
8- Sensors and Actuators B: Chemical, 2017. (2017 Yıl)
9- Medicinal Chemistry Research, 2018. (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SDU Journal of Science (E-Journal), 2011. (2011 Yıl)
2- Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 2017. (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Benzotiyazol ve Pirazol Halkası İçeren Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2017 (Gülşah Ciçen) (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin Araştırılması, SDÜ-BAP, 1269-YL-06.Tamamlandı. (2006)
2- Pirozol Halkaları İçeren Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜ-BAP, 2144-D-10, 2011. Tamamlandı. (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Geliştirilmesi, TBAG, Aralık 2005, Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı. (2005)
2- Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin Araştırılması, TBAG, Ekim 2006, Yardımcı Araştırmacı.Tamamlandı. (2006)
3- Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi, TBAG 108T615, Ekim 2008, Tamamlandı. (2008)
4- Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı,"Bazı Benzimidazol Türevlerinin Heterojen Katalizörler Kullanılarak Mikrodalga ve Kimyasal Yöntemle Sentezi", Proje Danışmanlığı- 2010- Osman Gökhan Gülfidan/Tolga Yenilmez. Tamamlandı. (2010)
5- Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı,"Pirol/Gümüş Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İletkenliğinin İncelenmesi", Proje Danışmanlığı- 2014- Sema Nur Tutal/Erhan Kurtaran. Tamamlandı. (2014)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 'The Seventh International Conference on Chemical Physics 19-20 May 2006 Eğirdir-Isparta/TURKEY' (2006)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- VIII. Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta (2008)
2- 216. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı (ÜAK), 9 Eylül 2013, Isparta. (2013)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Turkey)-Palacky University (Czech Republic), 2008-2009 Academic Year second semester, Founded by EU Comm. (2008)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu (2004)
2- TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu (2007)
Ulusal jüri üyeliği
1- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Doktora savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Süleyman KINECİ) (2016) (2016)
2- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Bengisu MUTLUTÜRK) (2016) (2016)
3- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Seda ALKAN) (2016) (2016)
4- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Selma KARATEKİN GÜMÜŞBAŞ) (2016) (2016)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Araştırma görevlisi alım sınavı, Jüri üyeliği (2016) (2016)
6- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Elif Köksal) (2016) (2016)
7- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Osman Gökhan GÜLFİDAN) (2016) (2016)
8- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Tolga YENİLMEZ) (2016) (2016)
9- Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Jüri üyeliği, (Hakkı Yasin ODABAŞIOĞLU) (2016) (2016)
10- Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Tez Öneri Savunması, Jüri üyeliği, (Hakkı Yasin ODABAŞIOĞLU) (2016) (2016)
11- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Gülşah Ciçen) (2017) (2017)
12- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Anıl Bodur) (2017) (2017)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Jüri üyeliği, (Tolga Acar YEŞİL) (2017) (2017)
14- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Doktora Yeterlilik Sınavı, Jüri üyeliği, (Ömer DİLEK) (2017) (2017)
15- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Çağla AYDIN) (2017) (2017)
16- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Hande Havva TOPRAK ÇİÇEK) (2017) (2017)
17- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Olkan AKARKAN) (2017) (2017)
18- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Hidayet ŞAHİN) (2017) (2017)
19- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Merve GÖKALP) (2017) (2017)
20- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Murat YILDIZ) (2017) (2017)
21- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Okan BAYRAM) (2017) (2017)
22- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Kazım Bağrıaçık) (2017) (2017)
23- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Hüseyin ÖZKAN) (2017) (2017)
24- SDÜ, Fen Bilimleri Ens, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans savunma Sınavı, Jüri üyeliği, (Aslı TUĞRUL) (2017) (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları (I) (1201217) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Genel Kimya - III (Analitik Kimya) (1211217) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi
Kimyada Özel Konular (1211313) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi
Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırmaları (Formasyon) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi
Öğretmenlik Uygulaması (I) (1201423) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları (II) (1201218) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Genel Kimya (1201104) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Genel Kimya - IV (Organik Kimya) (1211216) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi
Topluma Hizmet Uygulamaları (1201318) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması (II) (1201424) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi

Lisanüstü

Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü -
Laboratuar Güvenliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90248213 4046
Email ckatay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.