Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Çavdır Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
 • Anabilim Dalı : Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Denizli H.İ.D. Cumhuriyet İlköğretim Okulu
 • Lise : Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi (2004)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sosyoloji (2010)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Sosyoloji A.B.D. (2012)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyoloji A.B.D.
 • (19.06.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Sosyal Hizmetler, Kadın, Engelli, Yaşlı, Toplumsal Bütünleşme, Medya.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Engellilik: Kavramlar, Nedenler, Yaklaşımlar", Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Engellilik ve Sosyal Hizmet, içinde, Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016, s. 1-22. (2016)
2- "Sosyal Hizmet Mesleğinin Engellilik Alanındaki Rol ve Sorumlulukları", Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Engellilik ve Sosyal Hizmet, içinde, Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016, s. 197-217. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GÖNÜLLÜ TAŞKESEN, C. (2017), “Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Denizli İli Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 92-124. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Marifetname’nin Bireysel ve Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi", Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 16-18 Kasım 2011, Erzurum. (2011)
2- "Ahmet Hamdi Tanpınar'da Doğu-Batı Yaklaşımı", Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri, Türkiye Yazarlar Birliği ve Keçiören Belediyesi'nin Ortaklaşa Organizesi, 28 – 29 Ocak 2012, Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri Bildiri Kitabı, (239-250), Keçiören, Ankara. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Günümüz Toplumlarında Temel Sorun Bunalım mı Yoksa Değerlerin Hafifsenmesi mi?", Değerler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,26–28 Ekim 2011, Eskişehir. (2011)
2- "Çalışan Kangurular: Bebek Bakım Sorunuyla İlgili Sosyolojik Bir İnceleme" 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 9-11 Nisan 2015, Adana. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Yeni Turizm Anlayışı: Yaşlı Turizmi Ve Yaşlı Turizminin Isparta İlinin Eğirdir İlçesi’nde Uygulanabilirliği", I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta 2011. (2011)
2- "Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı: Isparta İli Araştırması", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 2403-2442, Isparta. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Education As A Tool For Having A Job: Training Class For A Trade", İnternational Symposium On The Sociology Of Education, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10-11 May 2012, 1. Uluslararası Eğitim sosyolojisi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (180), Ankara. (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 12.09.2012, ISPARTA. (2012)
Doktora Tezi
1- "Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Denizli İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 19.06.2017. (2017)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Engellilik ve Sosyal Hizmet, Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016. (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus+ Eğitim Verme Hareketliliği, University of Craiova, Romanya. (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Burdur, Panelist. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Proje Numarası: 2904-YL-11 (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Münazara Eğitim Programı Eğitmenliği, 26-30 Ocak 2015. (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Göç ve Kentleşme Sorunları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Türkiye\'nin Toplumsal Yapısı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Hizmete Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyolojiye Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Türkiye\'de Sosyal Hizmet Araştırmaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Engellilerle Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Suç Sosyolojisi ve Adli Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 427 20 61 / 6512
Email cgtaskesen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.