Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Sosyoloji
 • Anabilim Dalı : Kurumlar Sosyolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Denizli H.İ.D. Cumhuriyet İlköğretim Okulu
 • Lise : Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi (2004)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sosyoloji (2010)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Sosyoloji A.B.D. (2012)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyoloji A.B.D.
 • (19.06.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Sosyal Hizmetler, Kadın, Engelli, Yaşlı, Toplumsal Bütünleşme, Medya.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Engellilik: Kavramlar, Nedenler, Yaklaşımlar", Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Engellilik ve Sosyal Hizmet, içinde, Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016, s. 1-22. (2016)
2- "Sosyal Hizmet Mesleğinin Engellilik Alanındaki Rol ve Sorumlulukları", Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Engellilik ve Sosyal Hizmet, içinde, Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016, s. 197-217. (2016)
3- "Kent ve Çevre", Feridun Merter, Mustafa Talas (ed.), Kent Sosyolojisi, içinde, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017, 249-260. (2017)
4- "Sosyolojinin Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi", Feridun Merter, Mustafa Talas (ed.), Sosyoloji, içinde, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017, 17-41. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GÖNÜLLÜ TAŞKESEN, C. (2017), “Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Denizli İli Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 92-124. (2017)
2- "Önlisans Eğitiminde Uygulama Sorunu Üzerine Bir Araştırma: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu Örneği", Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 2, S: 1, 2018, s. 26-35. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Marifetname’nin Bireysel ve Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi", Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 16-18 Kasım 2011, Erzurum. (2011)
2- "Ahmet Hamdi Tanpınar'da Doğu-Batı Yaklaşımı", Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri, Türkiye Yazarlar Birliği ve Keçiören Belediyesi'nin Ortaklaşa Organizesi, 28 – 29 Ocak 2012, Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri Bildiri Kitabı, (239-250), Keçiören, Ankara. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Günümüz Toplumlarında Temel Sorun Bunalım mı Yoksa Değerlerin Hafifsenmesi mi?", Değerler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,26–28 Ekim 2011, Eskişehir. (2011)
2- "Çalışan Kangurular: Bebek Bakım Sorunuyla İlgili Sosyolojik Bir İnceleme" 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 9-11 Nisan 2015, Adana. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Yeni Turizm Anlayışı: Yaşlı Turizmi Ve Yaşlı Turizminin Isparta İlinin Eğirdir İlçesi’nde Uygulanabilirliği", I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta 2011. (2011)
2- "Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı: Isparta İli Araştırması", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 2403-2442, Isparta. (2014)
3- Living in Nursing Homes and Alternative Living Places for the Elderly: Example of Burdur Province, International Conference on Social Science Research (ICONSR 2018) September 5-9 in Prizren, Kosovo, International Conference on Social Science Research Proceedings & Abstracts Book (82-89), Prizren, Kosova. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Education As A Tool For Having A Job: Training Class For A Trade", İnternational Symposium On The Sociology Of Education, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10-11 May 2012, 1. Uluslararası Eğitim sosyolojisi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (180), Ankara. (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 12.09.2012, ISPARTA. (2012)
Doktora Tezi
1- "Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Denizli İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 19.06.2017. (2017)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Engellilik ve Sosyal Hizmet, Mustafa Özcan TAŞKESEN, Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN (ed.), Karaağaç Yayınevi, Ankara, 2016. (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus+ Eğitim Verme Hareketliliği, University of Craiova, Romanya. (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Burdur, Panelist. (Yıl:2015)
2- 1. MAKÜ disiplinlerarası Çocuk Konferansı: Çocuk Cinsel İstismar ve İhmalinde Müdahale Süreci, "Çocuk Cinsel İstismarı ve İhmalinde Medyanın Yansımaları", MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, 26 Aralık 2018. (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Türkiye'de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı; Resmi Karar ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Proje Numarası: 2904-YL-11 (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Münazara Eğitim Programı Eğitmenliği, 26-30 Ocak 2015. (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Göç ve Kentleşme Sorunları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Türkiye\'nin Toplumsal Yapısı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Hizmete Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyolojiye Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Türkiye\'de Sosyal Hizmet Araştırmaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Engellilerle Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Suç Sosyolojisi ve Adli Sosyal Hizmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Çavdır Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık - Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Lisans

Sosyoloji Tarihi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Kurumlar Sosyolojisi
Gelişim Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Kurumlar Sosyolojisi
Güncel Toplumsal Tartışmalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji - Sosyal Antropoloji
Sosyolojiye Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Antropoloji - Sosyal Antropoloji
Eğitim Sosyolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Kurumlar Sosyolojisi
Sosyoloji Tarihi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Kurumlar Sosyolojisi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3217
Email cgtaskesen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.