Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1968
 • Kan Gurubu : A +
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Anabilim Dalı : Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Ege Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik (1996)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Fizik
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Fizik
 • Doçenlik : MAKÜ
 • Doçenlik Dal : Fizik-Atom ve Molekül Fiziği
 • Profesörlük : MAKÜ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- 1. Bölüm yazarlığı. Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Lisans Yayıncılık, Istanbul2009. (2009)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- B.Bardakçı. "FTIR-ATR spectroscopic characterization of monochlorophenols and effects of symmetry on vibrational frequencies" Çankaya Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences. 2007 (2007)
2- Songül ŞEN, Belgin BARDAKÇI, Ayşe Gül YAVUZ, Ayşegül UYGUN (GÖK), "LTA tip zeolit/polifuran kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu " Kibited 1(3) 197-208, (2009) (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Canbay H, S. Ve B. Bardakçı. “Determination of Fatty Acid, C, H, N and Trace Element Composition in Grape Seed by GC/MS, FTIR, Elemental Analyzer and ICP/OES” SDU Journal of Science (E-Journal), 2011, 6 (2): 140-148 (2011)
2- B.Bardakçı ve H.Seçilmiş, " Isparta Bölgesideki Gül Yağının Kimyasal İçeriğinin GC-MS ve FTIR tekniği ile İncelenmesi" Fen Dergisi (E-Dergi) SDÜ Fen-Ed Fak, 2006, 1(1-2), 64-69 (2006)
3- Bardakçı. B. ve M. Yılmazer, "Isparta, Sütçüler Bölgesi Kekik Yağının Kimyasal Yapısının İncelenmesi" Fen Dergisi (E-Dergi), S.D.Ü. Fen-Ed. Fak. Cilt 2, Sayı 1, 77-82. (2007) (2007)
4- T.Kalaycı, B.Bardakçı and N.K.Kınaytürk. "Removal of 2-Nitrophenol by Linde Type A (LTA) zeolites" International Journal of Physical Sciences Vol. 8(1), pp. 1-5, 9 January, 2013, DOI: 10.5897/IJPS12.595 (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çiçek E., Bardakçı B., Ucun F., Bahçeli S., (2003). Absorption of trimethyl phosphite on H-KA, H-NaA, H-CaA and H-NaX zeolites: an IR study. Z. Naturforsch, 58a 313-316. (2003)
2- B.Bardakçı.and S.Bahçeli., (2005). " An IR study of benzoyl chloride adsorbed on on KA, NaA and CaA zeolites" Z.Naturforsch, A. 60a, 637 - 640 (2005)
3- S.Şen. B.Bardakçı. A.G.Yavuz. A.Uygun "POLYFURAN/ZEOLITE LTA COMPOSITES AND ADSORPTION PROPERTIES" European Polymer Journal. 44, 8, 2008 p.2708-2717 (2008)
4- B.Bardakçı. "Monitoring of monochlorophenols adsorbed on metal (Cu and Zn) supported pumice by Infrared Spectroscopy" Environmental Monitoring and Assessment. volume 148 p-353-357 (2009) (2009)
5- B.Bardakçı. "Spectroscopic Studies of 5-o-Tolyl-2-pentene Adsorbed on 5A, NaY and NaX Zeolites"Asian Journal of Chemistry. 21, 4, PP: 3161 - 3165 (2009) (2009)
6- Bardakçı. B. And Kaya. N. "FT-IR Spectroscopic Study of Triethyl Phospate Adsorption on FAU type zeolites" 21, 6, p.4914-4918, 2009 Asian Journal of Chemistry. (2009)
7- B.Bardakçı, H.Seçilmiş ve M.Yılmazer "INFRARED SPECTRAL COMPOSITION OF ROSE OIL FROM TURKEY"(2009)Asian Journal of Chemistry 21, 9, p7303-7308 (2009)
8- B.Bardakçı and S.Bahçeli. "FTIR study of modification of transition metal on zeolites for adsorption" Indian Journal of Pure and Applied Physics, Vol 48, 9, 2010, pp.615-620. (2010)
9- Parlak,C, Bilge,M. Kalaycı, T. Bardakçı, B. " DFT, FT-Raman and FT-IR investigations of 5-o-tolyl-2-pentene "doi:10.1016/j.saa.2011.04.022, Spectrochimica ActaPartA 79, 5, 1077-1083 (2011) (2011)
10- L. KVITEK, M. KARLIKOVA, J. SOUKUPOVA, A. PANACEK, R. PRUCEK, S. KOZAKOVA, B. BARDAKCI “NANOCOMPOSITES ON THE BASES OF SILICATE MATERIALS AND SILVER NANOPARTICLES” p.25-30, NANOCON 2011, (2011)
11- Belgin Bardakçı, Neslihan Kaya and Taner Kalaycı "Anisidine adsorption on Co-supported pumice" DOI 10.1007/s12665-012-2173-2, Environmental Earth Sciences, September 2013, Volume 70, Issue 2, pp 849-856 (2013)
12- B. Bardakçı and S. Bahçeli "Adsorption of n-propyl mercaptan on Pb/LTA zeolites" Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces July 2013, Volume 49, Issue 4, pp 455-459 (2013)
13- Belgin Bardakçı and Giorgio Masoero "An IR spectroscopic investigation of tarhana " Agro FOOD Industry hi tech, vol 24(6). p.10-12, 2013 (2013)
14- B. Bardakçı, T. Kalaycı and N. K. Kınaytürk, "Spectroscopic Investigation of the Adsorption ofrnNitrophenol Isomers on Ammonium Zeolite of Type “Y”" Spectroscopy Letters , 47:8, 621-629, DOI: 10.1080/00387010.2013.836674rn2014, (2014)
15- Taner Kalaycι, Belgin Bardakçι, "A spectroscopic investigation for the adsorption of 4-nitrophenol onto synthetic zeolites" Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces November 2014, Volume 50, Issue 6, pp 709-714 (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Belgin Bardakçı, (2005), " Trietanolaminin pomza/metal katkılı pomza da adsorpsiyonunun IR spektroskopisi ile incelenmesi", Moseley'i Anma Çalıştayı, Çanakkale (2005)
2- B.Bardakçı ve E.Çiçek, (2005), "İnsan kanının moleküler yapısının titreşim spektroskopisi incelenmesi", Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, Çanakkale (2005)
3- E.Çiçek ve B.Bardakçı "Nevşehir Pomzasının Radyoaktif Atıkların Adsorplanmasında Kullanımı" Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı , 2005, Çanakkale (2005)
4- E.Çiçek ve B.Bardakçı"Zeolitlerin Radyofarmasötik Atıkların Adsorplanmasında Kullanımı" Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 2005, Çanakkale (2005)
5- B.Bardakçı ve E.Çiçek, (2005), "Isparta Pomzasının Radyoaktif Atıkların Adsorblanmasında Kullanımı" Türkiye Pomza Sempozyumu Ve Sergisi 2005, Isparta. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- B. Bardakçı, S. Şen, A.G. Yavuz, A. Gök, (2007), "A Tipi Zeolitlerle Hazırlanan Zeolit/Polifuran Nanokompozitlerde Benzoil Klorür Adsorbsiyonun Kırmızıaltı Spektroskopisi İle İncelenmesi", XIII. Ulusal Kil Sempozyumu 12-14 Eylül 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2007)
2- S. Şen,B. Bardakçı, A.G. Yavuz, A. Gök, (2007), "Zeolit/Polifuran Nanokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu" XIII. Ulusal Kil Sempozyumu 12-14 Eylül 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2007)
3- N.Kaya ve B.Bardakçı, (2007), "NaY ve 13X Zeolitlerinde Adsorbe Edilen Trietil Fosfatın IR İncelenmesi", İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 04-07 Temmuz 2007,X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Urla. (2007)
4- E.Çiçek, B.Bardakçı ve O.Çankıran, (2005), " Kayseri pomzasının Radyoaktik Atıkların Adsorblanmasında Kullanımı" X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Kayseri (2005)
5- B.Bardakçı ve S.Bahçeli "Cd+2 Metal Katyonu Katkılanmış A-, X- Ve Y- Tipi Zeolitlerde Adsorbe Edilmiş 1-PT'nin Kırmızıaltı Spektroskopisi İle İncelemesi"Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 2005,Çanakkale (2005)
6- B.Bardakçı, Klorfenollerin Isparta Pomzasında Adsorblanmasının FT-IR Spektroskopisi ile İncelenmesi, 2005, IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent, Ankara (2005)
7- B. Bardakçı, Ç. Çırak, N. Öztürk Ve S. Bahçeli, Bazı Sentetik Zeolitlerde Sıvı Fazda Adsorbe Edilen Fenol Bileşiklerinin Kırmızıaltı Spektroskopisi İle İncelenmesi, 2005, Erzurum Fizik Günleri, Erzurum. (2005)
8- B. Bardakçı, E.Çiçek, M.Yıldız, (2005) Tc-99m'nin Eritrosit Üzerine Etkilerinin FTIR-ATR ile incelenmesi, IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent, Ankara (2005)
9- N.Kaya ve B.Bardakçı."Infrared Spectroscopic Study of Acrylontrile Adsorbed On Modified 13X Zeolite" 8. Kimyasal Fizik Kongresi, İstanbul, 2008 (2008)
10- Hale Seçilmiş, Belgin Bardakçı, Mustafa Yılmazer. "GC/MS VE FT/IR TEKNİĞİ İLE ISPARTA BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN BAZI UÇUCU YAĞ İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ" Kromatografi Kongresi 2008, Isparta (2008)
11- Neslihan Kaya, Belgin Bardakçı, Songül Şen, Gökhan Güven Batır, Ayşegül Uygun, Erhan Aslan " Characterization of polythiophene/NaY (PTh/NaY) nanostructures synthesized in presence of anionic surfactant " 4. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr4) 2008, İstanbul (2008)
12- Erhan Aslan, Songül Şen, Belgin Bardakçı, Gökhan Güven Batır, Ayşegül Uygun, Neslihan Kaya " Preparation of polyfuran/13X (PFu/13X) nanostructures by oxidative chemical polymerization " 4. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr4), 2008,İstanbul (2008)
13- N.Kaya ve B.Bardakçı " FT-IR Spectroscopic Study of Triethyl Phosphate Adsorbed on 3a and 4a Zeolites" 2. Ulusal Kataliz Konferansı,2008, Erzurum (2008)
14- T.Kalaycı ve B.Bardakçı."NH4Y Zeolitine Adsorbe Edilen Aminofenol İzomerlerinin FT-IR Spektroskopisiyle İncelenmesi" 11. Ulusal Spektroskopi kongresi, Gazi Üni., Ankara (2009)
15- N.Kaya ve B.Bardakçı "NH4 Zeolitine Adsorbe Edilen Kloranilinlerin Simetrik Özelliklerinin Titreşim Frekansları Üzerine Etkisi" 11. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Gazi Univ., Ankara. 2009 (2009)
16- Kalayci T, Kaya N, Bardakçı B. "Investigation of behaviour of chlorophenol Isomers Adsorbed on type 13X zeolite by FT-IR Spectroscopy" 3. Ulusal Kataliz Kongresi, Mayıs 2010 Zonguldak, p.128 (2010)
17- Kalaycı T. Ve Bardakçı B. "NaY Zeolinde Adsorbe edilen 4-klorofenolün Kırmızıaltı Spektroskopisiyle İncelenmesi" ADIM Fizik günleri I, Mayıs 2010, Afyon, p.93 (2010)
18- Bardakçı, B. N. Erdoğan, T. Kalaycı, “Endemik euphorbia anacampseros boiss. var. anacampseros’ın FTIR spektroskopisi ile fonksiyonel alt grupların belirlenmesi”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 152s., Burdur 2010. (2010)
19- N. Kaya, Bardakçı, B. "Anisidin İzomerlerinin Katkılanmış Isparta Pomzası üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 149s., Burdur 2010. (2010)
20- Bardakçı, B.. "Kibrya Antik Kentinde, Seramik Üretiminden kandillerin ve Unguentariumların FTIR spektrumlarının İncelenmesi”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 154s., Burdur 2010. (2010)
21- H. S. Canbay, Bardakçı, B. N. Erdoğan,A Çetin, "Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech. fil. ENDEMİK TÜRÜNE AİT UÇUCU YAĞ BİLEŞİKLERİNİN TAYİNİi”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 81s., Burdur 2010. (2010)
22- Kalaycı, T. B. Bardakçı, “A tipi (3A,4A,5A) Zeolitlerde Adsorbe Edilen 2-Nitrofenol'ün Kırmızı-altı Spektroskopisiyle İncelenmesi”, Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 76s., Side-Antalya 2011. (2011)
23- B.Bardakçı, N.K.Kınaytürk, T.Kalaycı "2,4 dinitrofenolün modifiye edilmiş pomza üzerinde adsorpsiyonunun incelenmesi" ADIM FİZİK GÜNLERİ II, Denizli 2012, s127 (2012)
24- T.Kalaycı, N.K.Kınaytürk, B.Bardakçı,,"4 aminofenolün sentetik zeolitlerde adsorpsiyonunun kırmızı-altı spektroskopisiyleincelenmesi" ADIM FİZİK GÜNLERİ II, Denizli 2012, s96 (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- B.Bardakçı "Kırmızı altı (IR) Spektroskopisi ile Tarhananın Kimyasal Yapısı" XIII. ulusal Spektroskoi Kongresi Mayıs 2013, Burdur (2013)
2- Özge Akpolat ve Belgin Bardakçı "Kırmızı-altı Spektroskopisi ile Gıdalarda Tağşiş Belirleme" ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 28-29 Mayıs, 2015 P.133rn (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- B.Bardakçı, S.Bahçeli. "FT-IR Spectroscopic Studies of Ethanolamines Adsorbed on CaA and NaX Zeolites" 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan 2006, Denizli (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- B.Bardakçı and S.Bahçeli, (2005), " FT-IR Study of 1-PT Adsorbed on the 3A, 4A, 13X and NaY Zeolites with Introduced Pb+2 cations", 23. International Physics Congress, Muğla/Türkiye (2005)
2- Bardakcı B, Ucun F, Cicek E, and Bahceli S. (2001). FT-IR Spectra of Introduction of Rare-Earth and Transition Metal Ions in Some Zeolites by Solid and Liquid State Reactions. ICAVS-1 (International Congress of Advanced Vibrational Spectroscopy) Congress in Finland. (2001)
3- B.Bardakçı, L.Öksüz "FTIR Spectroscopic Characterization of Dried Food",Seventh (VII) International Conference on Chemical Physics, Eğirdir, 19-20 May 2006 (2006)
4- N.Kaya and B.Bardakçı "FT-IR spectroscopic investigation of 1-propanethiol adsorption on A type zeolites" Muğla, Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, 2008 (2008)
5- Ekrem Çiçek, Belgin Bardakçı, A. Jaworska " The Use of Zeolites to Adsorb Tc-99m pertechnetate, Tc-99m methylene diphosphonate and Tc-99m dimercaptosuccinic acid" Recent Development And Applications Of Nuclear Technologies, POLAND, 2008 (2008)
6- B.Bardakçı and N.Kaya "Isomer effects for adsorption of aminothiophenols on synthetic zeolites" First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 2009, Fransa (2009)
7- B.Bardakçı, S.Sen and A.Uygun "The Conductivity Properties of NaY/Polythiophene Composites Synthesized in The Presence of Surfactant (DBSA)" First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 2009, Fransa (2009)
8- S.Sen, B.Bardakçı and A.Uygun "Investigation of the Adsortion Capability of Cadmium (Cd) Modified 13X /Polyfuran Composites. "First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 2009, Fransa (2009)
9- T.Kalaycı. N.Kaya. B.Bardakçı "FTIR STUDY OF CHLOROANILINE ISOMERS ADSORBED ON COBALT SUPPORTED NEVSEHİR PUMICE" 13th European International Conference on Application of Surface and Interface Science, Antalya, October 18-23, 2009 (2009)
10- Kalaycı, T., C.Parlak. B.Bardakçı, “An experimental and theoretical vibrational spectroscopic study of 5-o-tolyl-2-pentene”, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, 454p., 2010. (2010)
11- Kalaycı, T., B. Bardakçı, “FAU tipi (NaX,NaY,NH4Y) Zeolitlerde Adsorbe Edilen 2-Nitrofenol’ün Kırmızıaltı Spektroskopisiyle İncelenmesi”, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, 455p., 2010. (2010)
12- Alver, Ö., Parlak, C., Bilge, M., Kalaycı, T., Bardakçı, B., “Experimental and Theoretical NMR Study of 4--Pyrrolidinyl Piperidine” Ninth Triennial Congress of the World Association Of Theoretical And Computational Chemists, Santiago De Compostela, İspanya, Poster Session III, Poster Number 151, 2011 (2011)
13- Kalaycı, T., Bardakçı, B., “FAU tipi (NaX,NaY,NH4Y) Zeolitlerde Adsorbe Edilen 3-Nitrofenol’ün Kırmızıaltı Spektroskopisiyle İncelenmesi”, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum, 455p., 2011 (2011)
14- Belgin Bardakçı, Neslihan Kınaytürk, Taner Kalaycı, "The efeect of Nickel Cations on Pumice to Improve the Ability of Adsorption" International Porous and Powder Materials PPM 2013 Çeşme, 3-6 Eylül, p, 292 (2013)
15- Belgin Bardakçı, Taner Kalaycı, Neslihan Kınaytürk " Removal of Some Phenol Derivatives on Modified Pumice Monitored by IR Spectroscopy" International Porous and Powder Materials, PPM 2013 3-6 Eylul Çeşme,p.292 (2013)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- TFD-2008 den beri... (2008)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Degisi (Süre : 2010 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Environmental monitoring and assesment- EMAS-4404 (2009 Yıl)
2- Environmental Monitoring and Assesment-EMAS-3565 (2008 Yıl)
3- Environmental Monitoring and Assesment- EMAS-4868 (2009 Yıl)
4- Environmental Monitoring and Assessment-EMAS-3690 (2009 Yıl)
5- Environmental Monitoring and Assessment-EMAS-3222 (2008 Yıl)
6- Bioresource Technology- BITE-D-11-01312 (2011 Yıl)
7- Bioresource Technology-BITE-D-02599R1 (2010 Yıl)
8- Bioresource Technology-BITE-D-10-01353R1 (2010 Yıl)
9- Bioresource Technology-BITE-D-09-03544 (2009 Yıl)
10- Spectrochimica Acta Part A- SAA-D-14-02185 (2014 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SDÜ-Fen dergisi (2014 Yıl)
2- Chemical Engineering Communications-CEC MS 227-10 nolu makalede hakemlik (2010 Yıl)
3- SDÜ fen Dergisi-FD-F40 (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- SDÜ-fen Bilimleri dergisi 11-44 kodlu makale (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Dekan (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fen-Ed. Fakültesi Dekan Yrd. (Yıl:2008)
2- Fizik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2008)
3- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2008)
4- Fen Bilimleri Enst Müd. (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ ADEK-Araştırma ve Geliştirme Alt Kurulu Görev Alma (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus Ders verme hareketliliği,Çek Cumhuriyeti 2010 (Yıl:2010)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- oturum başkanlığı (Yıl:2012)
2- DPT Hazırlık için davetli Konuşmacı-Hakkari Üniversitesi (Yıl:2012)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- düzenleme kurulu üyeliği (Yıl:2013)
2- 8.Anadolu Adli Bilimler Kongresi- Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Taner Kalaycı (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- S.D.Ü BAP 1297-M-06 (2007)
2- 012-NAP-07 NOLU PROJE (2008)
3- 044-NAP-08 NOLU PROJE (2008)
4- 62-NAP-09 nolu proje (2009)
5- 118-NAP-10 (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- S.D.Ü. BAP 364 NOLU PROJE (2002)
2- TÜBİTAK TBAG-AY/301 (103T003) numaralı proje (2004)
3- S.D.Ü. BAP 621 NOLU PROJE (2004)
4- 35-NAP-08 projede yardımcı araştırmacı (2008)
5- Merkaz Araştırma Laboratuarı kurulması- DPT alt-yapı projesi-etüd proje olarak (100.000 TL destekle) kabul edilmiştir. (2009)
6- BAKA-Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Merkez Araştırma Lab-alt yapı projesi-2010K121180 (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Batı Akdeniz Doğa BİLİMLERİ Sempozyumu- Bilim Kurulu Üyeliği (2010)
2- ADIM Fizik Günleri I- Bilim Kurulu Üyeliği (2010)
3- ADIM Fizik Günleri III -Bilim Kurulu Üyeliği (2014)
4- bilim kurulu üyesi (2016)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tubitak teşvik ödülü (SCI- yayınlar için) (2003)
2- Tubitak teşvik ödülü (SCI- yayınlar için) (2005)
3- Tubitak teşvik ödülü (SCI- yayınlar için) 2 kez (2008)
4- SCI yayınlar için bir kez (2009)
5- B.Bardakçı 2009 yılı Fen bilimleri alanında (1. cilik) en çok yayın yapan kişi olarak yayın teşvik ödülü (2009)
6- Fen Bilimi alanında MAKU de en çok yayın 2.cilik (2013)
7- 2011 yayınları tubitak teşvik ödülü (2011)
8- Tübitak teşvik ödülü2 kez (2013)
9- Tübitak yayın teşvik ödülü (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- Nuri Öztürk doktora bitirme jürisi (2011)
2- Halil Gökçe doktora savunma jürisi (2013)
3- Nimet Işık doktora bitirme (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

kitaplarınız geldi

01.01.1970
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3029-3002- 3000
Email btunali(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.