Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1963
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : İstanbul Ünv.Edebiyat Fak.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : Coğrafya
 • Y.Lisans : Abant İzzet Baysal Ünv. Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : Eğitimde Program Geliştirme (2001-01-17 11:49:49)
 • Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı
 • (2006-06-14 09:16:40)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Savas,B.,Ünüvar,P.(1999).İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı Modül 8: Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi.MEB.Ankara (1999)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Savas, B. Arslan, M. (Ed.). (2007).Öğrenme ve Öğretme Stratejileri. "Öğrenme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri". Anı Yayıncılık262s.Ankara. (2007)
2- Savas, B. Arslan, M. (Ed.). (2007).Öğretim Yöntemleri. "Öğrenme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri". Anı Yayıncılık262s.Ankara. (2007)
3- Savas, B. Arslan, M. (Ed.). (2007).Öğretim Teknikleri "Öğrenme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri". Anı Yayıncılık262s.Ankara. (2007)
4- Savas,B. Kaya, A. (Ed.). (2007). Beyin Temelli Öğrenme."Eğitim Psikolojisi". PegemA Yayıncılık.637s.Ankara. (2007)
5- Savas,B. Kaya, A. (Ed.). (2007). Yapılandırmcı Öğrenme."Eğitim Psikolojisi". PegemA Yayıncılık.637s.Ankara. (2007)
6- Savas,B.(Kaya,A. Ed.).(2004) BilimleriÖğretim ilke ve Yöntemleri. "Öğretmen Adayları İçin KPSS Eğitim" Çağdaş Öğretmen Yayınları. Ankara (2004)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Savas,B.,Topak,E.,2005.Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin beklentileri ve lisansüstü öğrenimi talep etme gerekçeleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi-2005-17 (2005)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Savas,B.,2004.Matematikten Kork. Cumhuriyet Bilim Teknik.s.814.26 Ekim 2004. (2004)
2- Savaş,B., 2007. Öğretim İlke ve Yöntemleri, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, S.14. Aralık 2007 (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Savas,B.,2003.Buca Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler son sınıf öğrencilerinin fakülte kampüsüne ait zihin haritaları ve ölçek kullanma becerilerinin karşılaştırılması. I. Sosyal bilimler eğitimi kongresi (2003)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Savaş, B., Karakelle, S.,ve Eren, K. S.(2008).İlköğretim 2. Kademe Yeni Türkçe Öğretim Programının Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi.Türkçe Öğretimi Kongresi MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü-Bahçeşehir Üniversitesi,18-20 Mayıs 2008, İstanbul (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Savaş, B., Sağ, R. (2008). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi 2006-2007 Ögretim Yılı Mezunları KPSS Sınav Sonuçları Analizi."Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu"28-30 Mayıs 2008, Kuşadası (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Senemoglu, N., Berliner, D., Yildiz, G., Dogan, E., Savas, B., Celik, K. (2007). Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education. EARLI 12th Biennial Conference. August 28-September 1, 2007 hosted by University of Szeged. Budapest, Hungary (2007)
2- Senemoğlu, N., Berliner, D., Yıldız, G., Doğan, E., Savaş, B. & Çelik, K.(2007)Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu.12 - 14 Mayıs 2007 - Bakü (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Savaş, B, Karakelle, S.(2008). Factors Affecting Teacher Opinions Towards Renewed Primary Education Programmes. Girne American University III. International Education Congress. 16-18 Nisan 2008. Girne-Kıbrıs (2008)
Yüksek Lisans Tezi
1- Sınıf öğretmenliği öğrencileri ile sınıf öğretmenliği sertifika grubu öğrencilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (2001)
Doktora Tezi
1- İlköğretim 4. sınıfta bütünleştirilmiş ünite ve yapılandırmacı yaklaşımın öğrencilerin öğrenme düzeylerine, öğrenmeye karşı tutumlarına, akademik özgüvenlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktor Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006. (2006)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Stratejik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yıl:2007)
2- MAKÜ Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2007)
3- Dekan Yardımcısı (Yıl:2008)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ Bilimsel Araştırmalar Projeler Komisyon Üyesi (Yıl:2007)
2- MAKÜ ADEK Kurulu Üyeliği (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği "Eğitim Bilim Penceresinden Köy Enstitüleri" İzmir Sanat Merkezi,20 Mart 2004 (Yıl:2004)
2- Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği "Eğitim Bilim Penceresinden Köy Enstitüleri" Balıkesir, 17 Nisan 2004 (Yıl:2004)
3- Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği "Eğitim Bilim Penceresinden Köy Enstitüleri" Kiraz (İzmir), 3 haziran 2004 (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Senemoğlu, Nuray, Perihan Ünüvar, Behsat Savaş, Ziynet Yıldız (2001). "Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejilerini Öğrenmeleri Sağlanan Öğretmenlerin öğrencilerinin Öğrenme Düzeyindeki Artışın İzlenmesine İlişkin Bir Araştırma." Yayımlanmamış Araştırma Raporu ve El Kitabı. Burdur: UNDP - GAP BKİ Kırsal Alanda Okula Erişimin İyileştirilmesi Proje No : 7-8. (2001)
2- Çocuk dostu eğitim ortamları nasıl olmalıdır? Manisa Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Sen Akhisar Temsilciliği İşbirliğiyle Düzenlenen Eğitimcilerin Eğitimi Konferansları. 27 Haziran 2002. Akhisar Belediyesi Kültür Merkezi. Akhisar-Manisa. (2002)
3- Senemoglu, N., Berliner, C. D., Yildiz, G., Dogan, E., Celik, K., Savas, B., (2006). Turkish and American Students' Study Skills and Learning Approaches. Arizona State University/Hacettepe University. (2006)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İlköğretim Müfettişlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri. Öğretim Görevlisi ve akademik danışman Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1999 (1999)
2- İlköğretim Müfettişlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri I ve II. Öğretim elamanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000. (2000)
3- MEB Sosyal bilgiler programı tanıtma semineri. Sinop,2000 (2000)
4- Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Okulu Müdürleri Hizmet-içi Eğitimi Öğretim Elemanı. 2000. (2000)
5- İlköğretim Okulu Branş Öğretmenlerine Yönelik Aktif Öğrenme Semineri I ve II. Öğretim elamanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2001. (2001)
6- Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Müdürü Adayları Hazırlık Eğitimi Öğretim Elemanı. 2002. (2002)
7- II. Etkili Öğretim Semineri. Süleyman Demirel Üniversitesi. Öğretim Elamanı. 21-26 Şubat 2004 (2004)
8- Öğretim yöntem ve teknikleri formatörlük kursu, MEB HİE Daire başkanlığı, Öğretim elamanı .2-6 temmuz 2007 ve 9-13 temmuz 2007 Erzurum (2007)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Eğitimde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Düzenleme ve yürütme Kurulu Sosyal Komite Üyeliği (2003)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4110
Email bsavas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.