Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Biyokimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : Atatürk İlköğretim Okulu (1995)
 • Lise : Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi (1998)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ (2003)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Biyokimya
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

EDUCATION

PhD, Ankara University, Health Science Institute, Department of  Biochemistry, Turkey, 2006-2012        

Title of Thesis : The effects of Selenium and Vitamin C on apoptosis in hepatocellular carcinoma cells

DVM, Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, TURKEY, 1998-2003

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 

Asis. Prof. Dr.   2012- University of Mehmet Akif Ersoy, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Burdur

Research Assistant   2011-2012  University of Mehmet Akif Ersoy, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Burdur 

Project Assistant      2006-2011 Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Biochemistry, Ankara                            

Veterinarian,            2011   Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Çankırı

Veterinarian,              2005 - 2006, Baskent Animal Hospital, Ankara               

Sales Assistant,           2004 – 2005, Harrod’s Ltd. (Pet Shop), London/ UK

Gap Year                     2003-2004, attended an English Language Course in London, UK

 

PROJECTS

The Effects of Vitamin E on Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells, 2008-2010 (Supported by Ankara University Scientific Researches grant)

WORKSHOP, CONGRESSES and SYMPOSIUMS

 

2011                5th National Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Aydın, TURKEY

2008                Workshop on Laboratory Animal Surgery, GATA, Ankara     

2007                Modern Technics In Biochemistry and Molecular Biology, (Theorical and practical course) Ege University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biochemistry, Didim, Turkey

2007                Practical Course on Advanced Molecular Technics and Biology of germ cells, “Application of Immunohistochemistry and TUNEL methods” Akdeniz University Medical Faculty Department of Histology & Embryology Morphology Antalya, Turkey

2006                Teaching Workshop on Apoptosis in Health and Disease (Lecturers; Dr. Vincenzo De LOURENZI, Dr. Hüseyin MEHMET, Dr. Giorgio STASSI, Dr. Hennig WALCZAG) Dokuz Eylül University Health Science Institute, Balçova – İzmir

2006                International Symposium on Selenium in health and disease, Ankara

2006                Proteomics Workshop on two-dimensional electrophoresis, Ankara

(Given by Dr Carsten Lück from Munich Technical University)

2006                31st FEBS Congress, Molecules in Health and Disease, Istanbul, 2006

2006                12th Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry

Veterinary Comparative Hematology and Cytology Course, Istanbul          

Veterinary Clinical Biochemistry Course, Istanbul                                        

2005                1st Veterinary Pharmacology Congress, Ankara

2004               Royal Society of Medicine ″Medical and Veterinary Education and Professional Development In 2010 and beyond″ London, UK                                   

2003                Istanbul University 5thInternational Veterinary Students Congress, Istanbul

Istanbul University, 4th International Veterinary Students Research Congress, İstanbul

2002                International Wildlife Animal Rehabilitation Concill 2nd Euroasian IWRC Wildlife Rehabilitation Symposium and Workshop ( organisation staff )

                              

INTERNSHIP AND TRAINING

 

2003    Ludwig Maximilian University, Faculty of Veterinary Medicine

External Student, Munich, GERMANY                                                           

Department of Small Animal Surgery

Department of Gynaecology

Department of Internal Medicine

2003    Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Internship, Ankara, TURKEY

Gynaecology Clinic                                                                                        

2002    Ludwig Maximilian University, Faculty of Veterinary Medicine

External Student, Munich, GERMANY

Small Animal Surgery Clinic                                                                          

1999    Kusadasi Veterinary Clinic, Junior Assistant, TURKEY                       

                                                            

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

 

Member, Cell Death Research Society

Member, European Association for Cancer Research

Member, Molecular Cancer Research Association (MOKAD)

 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Doğal Enfekte Nematotlu Kilis Keçilerinde Eritrosit SOD, CAT, GPx Enzim rnAktiviteleri ve MDA Düzeyi, (2012) Harran Üniv Vet Fak Derg, 1(2):107-110, (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Retensiyo Sekundinarumlu İneklerde Yaş, Süt Verimi, Vücut Kondisyon Skoru Ve Kan Serumu Se Düzeylerinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22 (3): 127-130. Zonturlu, A.K., Üren, N., Özyurtlu, N., B.Ozkurt G., Alpaslan B.M. (2008). (2008)
2- The Effects of Taurine on Cell Viability in BHK-21 Cell Culture (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Effects of Epigallocatechin Gallate and N-Acetylcysteine on Mobile Phone-Induced Oxidative Stress in Guinea Pig, Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(5): 959-961. Kısmalı G., Ozgur E., Sayiner S., Alpaslan B.M., Guler G., Seyhan N., Sel T. (2009). (2009)
2- Vitamin C'nin HepG2 hücrelerinde apoptozis üzerine etkilerirn (2014)
3- Melatonin receptor 1A gene RsaI and inhibin alpha subunit gene HaeII polymorphisms in Honamlı and Hair goat breeds reared in Western Mediterranean region of Turkey (2015)
4- Pathological and Biochemical Findings of the Cows with Dermatitis Fed with Excessive Molasses (2015)
5- The Evaluation of Epigallocatechin Gallate and N-Acetylcysteine on Serum Testosterone Levels in Male Guinea Pigs Expose to Cell Phone Microwave (2009)
6- The Effects of Vitamin E on Antioxidant Enzyme Activity in HepG2 cells (2016)
7- Donkey milk kefir induces apoptosis and suppresses proliferation of Ehrlich ascites carcinoma by decreasing iNOS in mice (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- The Effects of 2100 MHz UMTS signal of 3G GSM-like radiation on cell viability and nuclear morphology in hepatocellular carcinoma cells (2013)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Bartholin Kisti Olan Bir İnekte Kan Serumu ve Kist Sıvısında Bazı Klinik Biyokimya Değerlerinin Araştırılması, Harran Üniv Vet Fak Derg, 2(2) 102-104; 2013 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Farklı Dozda Uygulanan Vit C’nin Hepg2 Hücrelerinde Apoptozis Üzerine Etkileri, B.M. Alpaslan, T. Sel. 5. Ulusal Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 6-8 Eylül 2011, AYDIN (2011)
2- Enzootik Pnömonili Kuzularda Eritrosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri.Borazan G, Çamkerten, İ., Sahin, T., Daş, A., Alpaslan, B.M. VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 2-4 Temmuz 2009, İstanbul, rn (2009)
3- Assessment of Blood C-Reactive Protein Level with SDS-Page Agar Gel Electrophoresis, in Immunosuppressive Effected Prednisolone given dogs (2002)
4- Measuring Milk and Blood Calcium and Magnesium Level in Immunosuppressive Effected Prednisolone given dogs (2002)
5- VİTAMİN E’ NİN HEPG2 HÜCRELERİNDE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİrn (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Doğal Enfekte Nematodiazisli Kilis Keçilerinde Rikabendazol Uygulamasının Eritrosit Sod, Cat, Gpx Enzim Aktiviteleri Ve MDA Düzeyine Etkileri, Güzin Özkurt - Borazan, İlker Çamkerten, Tekin Şahin, Ahmet Gökçen, Burcu Menekşe Alpaslan, Metin Boz (Poster Sunum) 5. Ulusal Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi, 6-8 Eylül 2011, Aydın (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Selenium compounds induce caspase-independent apoptosis in HepG2 cell line. The 5th EMBO Meeting in Amsterdam, The Netherlands (21-24 September 2013). (2013)
2- Determining the milk and blood Selenium level in dairy cows with subclinical mastitis (2003)
3- Aşırı Miktarda Melas Tüketimine Bağlı Dermatitis Şekillenen Sığırlarda Patolojik ve BiyokimyasalrnBulgular (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Serum Seleniun Levels In Thoroughbred Race Horses In Turkey, B. M. Alpaslan,İ. Altıntaş, N. Üren, G. Yıldız, T. Sel, International Symposium on Selenium in health and disease, 12-13 Ekim 2006, TÜBİTAK, ANKARArn (2006)
2- Kidney Tissue Selenium Levels Of Toxocara Canis Infected Mice Given N.Sativa, G. Özkurt Borazan, N. Üren, B. M. Alpaslan, S. Sayıner, International Symposium on Selenium in health and disease, 12-13 Ekim 2006, TÜBİTAK, ANKARA (2006)
3- Serum Concentratation Of Selenium In Cows With Retained Fetal Membranes, N. Üren, G. Özkurt Borazan, A. Zonturlu, B. M. Alpaslan, International Symposium on Selenium in health and disease, 12-13 Ekim 2006, TÜBİTAK, ANKARA (2006)
4- The effects of 2100 MHz UMTS signal of 3G GSM-like radiation on cell viability and nuclear morphology in hepatocellular carcinoma cells (2013)
5- The Effects of Vitamin Eon HepG2 human hepatocellular Carcinoma Cells (2015)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- The Effects of Epigallocatechin Gallate and N-Acetylcysteine on Mobile Phone-Induced Oxidative Stress in Guinea Pig, Gorkem Kismali , Elcin Ozgur , Serkan Sayiner , Burcu Alpaslan , Goknur Guler , Nesrin Seyhan 32nd FEBS Congress, 7-12 Temmuz 2007, ‘Molecular Machines’, Vienna, Austria rnrn (2007)
2- The effects of Epigallocatechin gallate and N-Acetylcysteine on serum testosterone levels in mobile phone-exposed Guinea pigs, S. Sayiner, E. Ozgur, B. Alpaslan, G. Kismali, G. Guler, N. Seyhan, T. Sel, 32nd FEBS Congress, 7-12 Temmuz 2007, ‘Molecular Machines’, Vienna, Austria rn (2007)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Hücre Ölümü Araştırma Derneği (2012)
2- European Association for Cancer Research (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ (2015 Yıl)
2- Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine-2 (2017 Yıl)
3- Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine-1 (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- İntibak Ve Mezuniyet Komisyon Üyeliği (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ankara Üniversitesi, BAP (2011)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- En İyi Poster Dalında, Üçüncülük Ödülü İstanbul Üniversitesi 4. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Kongresi, 2002 (2002)
2- TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı(UBYT) (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248 2132000/ 2155
Email bmabalkan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.