Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1968
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Almanca
 • Yabancı Dil 2 : İngilizce
 • Lise : Ünye Lisesi (1986)
 • Lisans : Selçuk Üni.Fen Edebiyat Fak.
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat
 • Lisans Bölüm : Alman Dili ve Edebiyatı (1993)
 • Y.Lisans : Selçuk Üni.Sosyal Bilimler Enst.Alman Dili ve Ed.
 • Y.Lisans Dal : Alman Dili ve Edebiyatı (1997-09-17 12:02:00)
 • Doktora : Anadolu Üniv. Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Alman Dili Eğitimi
 • (2004-11-19 17:16:05)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Edebiyat, Edebiyat Öğretimi, Çocuk Edebiyatı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BİLGEN, M., (2015), Sagalassos Masallarına Vladimir Propp’ça Yaklaşım. 1. Teke Yöresi Sempozyumu , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 04-06 Mart 2015. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ORUÇ, B. - BİLGEN, M., (2016), Çanakkale Savaşı Hikâyeleri Öykü Setinde Okunabilirlik, 15 TH International Primary Teacher Education Symposium 11-14 May 2016, Bodrum/MUĞLA TURKEY. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BILGEN, M. - SELEK, M., (2014), Values Education In Animal Stories By Osman YALÇIN. V. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences September11-14 2014, Baltic İnstitute Humanities St. Petersburg, Russia (2014)
2- BILGEN, M., (2015), LOVE OF COUNTRY IN İSMAİL BİLGİN’S HEROES OF INDEPENDENCE STORIES. VII. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences June 11-13, 2015,Bucharest, Romania. (2015)
3- BILGEN, M., (2009), Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kapı, Anahtar ve Vladimir Bartol'un Alamut Adlı Romanlarında Haşhaşi (Terör) Örgütünde Kadın. International Multidisciplinary Women's Congress. Dokuz Eylül University October 13-16 2009. (2009)
4- UYSAL, R.-BILGEN, M.-TOKER, S. (2015), Teachers' Opinions About How Elementary School Teachers With Inclusive Classrooms Arrange The Learning Environment To Accommodate Students With Disabilities. ICSER, International Conference on Social Sciences and Education Research 29-31 October 2015, Antalya-TURKEY. (2015)
5- BILGEN, M., (2015), Stereotypes In Çanakkale War Stories Written For Elementary School . International Conference on Social Sciences and Education Research 29-31 October 2015, Antalya-TURKEY. (2015)
6- SOLAK, A.- ATALAY AKAR, F. - BİLGEN, M., (2016), Gündar Kandeyer'in Büyüyen Çocuk-2 Öykü Dizisindeki Kitapların Ateşman'ın Okunabilirlik Formülüne Göre İncelenmesi, 15 TH International Primary Teacher Education Symposium 11-14 May 2016, Bodrum/MUĞLA TURKEY (2016)
7- YURDUSEVER, U. - ORUÇ, B. - BİLGEN, M., (2016), Büyüyen Çocuk Dizisi-1 Hikâyeleri Öykü Setinde Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik, 15 Th International Primary Teacher Education Symposium 11-14 May 2016, Bodrum/MUĞLA TURKEY. (2016)
8- BİLGEN, M.(2016), Readability Of Begining Readers Stories By Muzaffer İzgü, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences 19-22 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2016)
9- Bilgen, M., (2016), Tarihi Romanlarda Haşişiler, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016, Selçuk Üniversitesi Konya, Türkiye. (2016)
10- BİLGEN, M., (2017), Erich Kästner’in Uçan Sınıf Adlı Eserinde Çocuk Liderlerinin Karakteristik Özellikleri Ve Davranışları, International Congress Of Eurasian Social Sciences 6-April 2017 Alanya/TURKEY. (2017)
11- BİLGEN, M., (2017), Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 5. Sınıflar için Okutulan KLAR TEXT 5 adlı Almanca Ders Kitabının Çok Kültürlülük Açısından Değerlendirilmesi, IV. International Eurasian Educational Research Congress(EJER2017 Congress) 11-14 Mai 2017 Pamukkale University Denizli/TURKEY. (2017)
12- BİLGEN, M.- UYSAL, R., (2017), Veli Ve Öğrenci Görüşlerine Göre İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme, rnİnternet Kullanımı Ve Kitap Okuma Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. IV. International Eurasian Educational Research Congress(EJER2017 Congress) 11-14 Mai 2017. Pamukkale University Denizli/Turkey. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Bilgen, M. (1997), Kreuzzüge In Der Deutschen Und Türkischen Literature. Eine Vergleichende Untersuchung Über Die Romane Von Wolfgang Hohlbein Und Mustafa Necati Sepetçioğlu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. (1997)
Doktora Tezi
1- Bilgen, M. (2004), Lessings Fabeln Aus Didaktischer Perspektive. Eine Fallstudie, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. (2004)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Dergi Ayrıntı (Alan Editörü Süre:2013) (Süre : 2013 Yıl)
2- Dergi Ayrıntı (Alan Editörü Süre:2014) (Süre : 2014 Yıl)
3- Dergi Ayrıntı (Alan Editörü Süre:2015) (Süre : 2015 Yıl)
4- Dergi Ayrıntı (Alan Editörü Süre:2016) (Süre : 2016 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte Kurulu Üyeliği (2008-20011) (Yıl:2008)
2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2014) (Yıl:2011)
3- Eğitim Fakültesi Uygulama Koordinatörlüğü (2009-2012) (Yıl:2009)
4- Eğitim Fakültesi Uygulama Koordinatörlüğü (2013) (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Kütüphane ve Okuma" konulu Konferans. 52. Kütüphane Haftası Etkinlikleri.28.3.2016 (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası 6.Bilim Şenliği Düzenleme kurulu Üyesi (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- ÖZARSLAN, P., (2012), MUZAFFER İZGÜ'NÜN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİKÂYE VE ROMANLARINDAKİ EĞİTSEL İLETİLER. (2012)
2- UYSAL, R., (2012), TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUĞU (İLKÖĞRETİM 4. SINIF) (2012)
3- ÇAYIR ÇEVİK, Y., (2014), TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER VE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ'İN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (2014)
4- SELEK, M., (2014), OSMAN YALÇIN'IN HAYVAN HİKÂYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ (2014)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Oturum Başkanlığı, International Conference on Social Science and Education Research 19-31 October 2015. Antalya TURKEY (2015)
2- Oturum Başkanlıği, 15Th International Primary Teacher Education Symposium 11-14 May 2016, Bodrum / MUĞLA TURKEY (2016)
3- Oturum Başkanlığı, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences May 19-22, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2016)
Ulusal jüri üyeliği
1- Nazife KOYUTÜRK (2014) İlköğretim Ana Bilim Dalı Okulöncesi Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunması Jüri Üyeliği MAKÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü. (2014)
2- Gülşah YÜCE (2015) İlköğretim Ana Bilim Dalı Okulöncesi Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunması Jüri Üyeliği MAKÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü. (2015)

Makaleler, Yazılar

Love of Country in İsmail Bilgin's Heroes of Independence Stories

29.09.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 24 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Çocuk Edebiyatı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Drama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
İkinci Yabancı Dil I (Almanca I) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2017
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
İkinci Yabancı Dil II (Almanca II) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2017
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
İkinci Yabancı Dil III (Almanca III) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2017
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
Almanca I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2017
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Almanca II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2017
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Almanca III - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2017
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Almanca IV - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2017
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Lisanüstü

Çocuk Edebiyatı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2009-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İlköğretimde Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2009-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4054
Email bilgen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.