Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : İlköğretim Matematik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Mahmut Esat Anadolu Lisesi (2003)
 • Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2007)
 • Y.Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2009)
 • Doktora : Uludağ Üniversitesi
 • Doktora Dal : İlköğretim Matematik Eğitimi
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Durmaz, B. (2017). Matematik öğretmenleri ile adaylarının tamsayılarla dört işlemi sayma pullarıyla modelleme başarıları, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 171-192. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Durmaz, B., Altun, M. (2014). “Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenme Düzeyleri”,Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 73-94. (2014)
2- Altun, M. , Durmaz, B. (2013). “Doğrusal İlişki Bilgisini Oluşturma Süreci Üzerine Bir Durum Çalışması”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , 26(2), 423-438. (2013)
3- Oksal, A., Durmaz, B. ve Akın, A. (2013). “SBS’ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(4), 47-62. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Durmaz, B. ve Altun,M. “Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenme Düzeyleri” (2014). 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, 165-166. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Durmaz, B. ve Özer, N. “İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavına İlişkin Görüşleri” Proc. 3rd. İnternational Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 2012. (2012)
2- Avcu, T. ve Durmaz, B. “Tam Sayılarla İlgili İşlemlerde İlköğretim Düzeyinde Yapılan Hatalar ve Karşılaşılan Zorluklar” Proc. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 1648- 1656, Antalya, Turkey,2011. (2011)
3- Oksal, A., Durmaz, B. ve Akın, A. “An Investigation into the Exam and Maths Anxiety of Students Preparing for Level Determination Exam (SBS) in terms of Specific Variables”, Proc. 1st International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 133, Antalya, Turkey,2010. (2010)
4- Durmaz, B. ve Durmaz, S. “Mangala Öğretiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemleri Çözme Başarıları Üzerine Etkisi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Altun, M. ve Durmaz, B. “İlköğretim Öğrencilerinin Doğrusal İlişki Bilgisini Soyutlama Süreci” Proc. I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey, 2011. (2011)
2- Karaaslan, K.G. ve Durmaz, B. “Investigation of The Problems Posed by The Pre-Service Elementary Mathematics and Classroom Teachers”, International Conference on Research in Education and Science (ICRES),114-115, Bodrum, Turkey, 2016. (2016)
3- Can, D. ve Durmaz, B. “Effects of Number Talks on Number Senses of Pre-Service Primary Teachers”, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 59, Bodrum, Turkey (2016)
4- Durmaz, B. “The Effect of The History of Mathematics on Pre-Service Elementary School Mathematics Teachers’ Mathematics Teaching Efficacy Beliefs and Mathematics Teaching Anxiety Levels”, 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 38, Savonlinna, Finland. (2016)
5- Öztürk, M., Durmaz, B., ve Can, D. (2017). Sayı Konuşmalarının Diskalkulik Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyularının Gelişimine Etkisi, ISCER 2017, Konya. (2017)
6- Ünal, Y., Çağlar, S., Çalışkan, B., Gürel, R., ve Durmaz, B. (2017). Matematik Dersine Yönelik Öğrenme Alanları Oluşturmanın Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Etkisi, ICES-UEBK 2017, Antalya. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavı’na Yönelik Görüşleri (2009)
Doktora Tezi
1- Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenme Düzeyleri (2014)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Uluslararası Yetenekli Öğrenciler Eğitim Programları Derneği (UYCEP) Haziran 2015-2016 (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
2- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
3- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
4- İlköğretim Online (2016 Yıl)
5- International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (2016 Yıl)
6- International Online Journal of Educational Sciences (2016 Yıl)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
8- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
9- Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Bakanlığı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı [Sevgi ALTINAY Yürütücülüğünde, Zeka Oyunlarının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi] (2018)
2- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Bakanlığı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı [Fadime ELMAS Yürütücülüğünde, Köklü Sayıların Öğretiminde Hikayeleştirmenin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi] (2018)
3- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Bakanlığı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı [Mertcan ESEN Yürütücülüğünde, İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Cisimlerin Alan ve Hacim Hesabı Konusundaki Başarılarına İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi] (2018)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Bakanlığı, 2210- Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu (2007)
2- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Bakanlığı, 2211- Yurt İçi Doktora Bursu (2009)
3- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2017)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Amerika ve Türkiye Açısından Üstün Yetenekliler Eğitim Sistemi ve Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencileri için Matematik Eğitiminde Yaratıcılığın Geliştirilmesine Yönelik Öğretimsel Materyal ve Stratejilerin Karşılaştırılması-New York (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Matematik Tarihi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - İlköğretim Matematik Eğitimi
Matematik Felsefesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - İlköğretim Matematik Eğitimi
Matematik Öğretimi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Matematik Öğretimi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Topluma Hizmet Uygulamaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - İlköğretim Matematik Eğitimi
Okul Deneyimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - İlköğretim Matematik Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - İlköğretim Matematik Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 4108
Email bdurmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.