Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1978
  • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bölümü : Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
  • Anabilim Dalı : Otomotiv Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : Teknik Eğitim Fakültesi - Tesisat Öğretmenliği
  • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Eğitimi
  • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Doktora Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği-Enerji Ana Bilimdalı
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLER-ISITMA,SOĞUTMA,İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ-TERMODİNAMİK,ISI TRANSFERİ-ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2009. Plakalı ısı eşanjörü kullanılan soğutma uygulamalarında soğutma etkinlik katsayısının deneysel incelenmesi. Tesisat Mühendisliği, Yıl:15, Sayı:113, 19-24. (2009)
2- ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., KILIÇ, B., 2010. Isıtma ve Soğutma Uygulamalarında Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlerinin Deneysel Analizi. TÜBAV Bilim Dergisi, 3(1), 35-44. (2010)
3- Bayram KILIÇ, Osman İPEK, Ali ÖZ, Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013). (2013)
4- Bayram KILIÇ, Kazım KUMAŞ, Burdur İli Güneşlenme Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini, SDU TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, 6, 38-44, 2016 (2016)
5- Bayram KILIÇ. Organik Rankine Çevriminin Ekserji Verimi Analizi. Mesleki Bilimler Dergisi, 2016, 5 (2): 1 – 5 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ŞENCAN, A., KILIÇ, B., SELBAŞ, R., 2010. Second Law Analysıs ofa Plate Heat Exchanger. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 2(2), 79-87. (2010)
2- KILIÇ B., 2011. Evaluating of Renewable Energy Potential in Turkey. International Journal Of Renewable Energy Research, IJRER, Vol.1, No.4, 259-264. (2011)
3- KILIÇ, B., İPEK, O., UĞUZ, S., 2013. Evaluatıng On Exergy Analysıs Of Refrıgeratıon System Wıth Two-Stage And Economıser. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), Vol.4, Issue 4, 15-25 (2013)
4- KILIÇ, B., ARABACI, E., 2015. Burdur İli Gelecekteki Rüzgar Hızı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, ISSN-1302-3055, 45-50. (2015)
5- ARABACI, E., KILIÇ, B., 2015. Solkane Programı İle Organik Rankine Çevriminin Etkinlik Oranı Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, ISSN-1302-3055, 139-146. (2015)
6- Bayram KILIÇ, Alternative Approach For Thermal Analysis Of Transcritical Co2 One-Stage Vapor Compression Cycles, International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS) Vol.8, Issue 1(2016)1-6 (2016)
7- Tayfun YILMAZ, Bayram KILIÇ, "FORECASTING BIST 100 INDEX USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN) AND ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS) METHOD", Journal of Applied Research in Finance and Economics, Vol. 2, No. 1, 18-27, 2016.rnrn (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- SELBAŞ, R.,ŞENCAN, A., KILIÇ, B., 2009. Alternative approach in thermal analysis of plate heat exchanger. Heat Mass Transfer, 45(3), 323 - 329. (2009)
2- ŞENCAN ŞAHİN, A., KILIÇ, B., KILIÇ, U., 2011. Design and economic optimization of shell and tube heat exchangers using Artificial Bee Colony (ABC) algorithm. Energy Conversion and Management, 52(11), 3356-3362. (2011)
3- ŞENCAN ŞAHİN, A., KILIÇ, B., KILIÇ, U., 2011. Optimization of heat pump using fuzzy logic and genetic algorithm. Heat and Mass Transfer, 47(12), 1553–1560. (2011)
4- KILIÇ. B. 2012. Exergy analysis of vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler. Heat Mass Transfer 48:1207–1217. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yakut, A.K., Kılıç, B., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2007. Alternatif soğutucu akışkanların bilgisayar programı yardımıyla performans analizi, II.Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2007, 15-18 Kasım 2007, Antalya, 195-212. (2007)
2- Kılıç, B., Şencan Şahin, A., İpek, O., 2011. Aynı çalışma şartlarında üç farklı soğutma sisteminin karşılaştırmalı performans analzi,İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Antalya, 601-609. (2011)
3- KILIÇ, B., ŞENCAN, Ş., A., İPEK, O., 2011. İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR, 1329-1336. (2011)
4- KILIÇ, B., ŞENCAN, Ş., A., SELBAŞ, R., EZEN, H., H., 2011. Kojenerasyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR, 743-750. (2011)
5- KILIÇ, B., İPEK, O., 2012. Isı Pompalarında Aşırı Kızdırma Ve Aşırı Soğutmanın Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi, 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Eylül 2012- Balıkesirrn (2012)
6- KILIÇ, B., İPEK, O., 2015. Farklı Plaka Açılarına Sahip Plakalı Isı Eşanjörlerinde Isı Transferi ve Etkinliğin Deneysel Olarak İncelenmesi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – 08/11 NİSAN 2015/İZMİR. (2015)
7- UĞUZ,S.,KILIÇ,B.,ŞİŞECİ,M., Akıllı Ev Otomasyonu Sistemlerinde Zigbee Tabanlı Ağ Uygulamaları, III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında 6. Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, 21-24 Kasım 2013, İzmir. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yakut, A.K., Kılıç, B., Çırak, B., Selbaş, R., Şencan, A., 2007. Güneş enerjili bir iklimlendirme sisteminin tasarımı ve uygulaması, ULIBTK' 2007, 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 636-640. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2010. Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Symposium CD, paper no:60 (2010)
2- KILIÇ, B., ŞENCAN, A., İPEK, O.,2010. Evaluating of solar and wind energy in Isparta and İzmir, The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, ANKARA-TURKEY, 928-933. (2010)
3- KILIÇ, B., ŞENCAN, A., İPEK, O.,2010. Experimental analysis of effectiveness in the plate heat exchanger, The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, ANKARA-TURKEY, 940-945. (2010)
4- KILIÇ, B., KILIÇ, U., 2011. İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy Lojik ve Genetik Algoritma İle Optimizasyonu. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. (2011)
5- Bayram KILIÇ, Emre ARABACI, "PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNDE PLAKA YÜZEY AÇISININ ISI TRANSFERİNE OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI",5th International Vocational Schools Symposium – Prizren-Kosova 18-20 May 2016, 86-94.rn (2016)
6- Bayram KILIÇ, "ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİNİN EKSERJİ VERİMİ ANALİZİ", 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren-Kosova 18-20 May 2016, 872-877. rn (2016)
7- Hasan Hüseyin AKSU, Bayram KILIÇ, Emre ARABACI, "BURDUR İLİ GELECEKTEKİ YILLIK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI METODU İLE TAHMİNİ", 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren-Kosova 18-20 May 2016, 877-880.rnrn (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Environmental Progress & Sustainable Energy (2011 Yıl)
2- Environmental Progress & Sustainable Energy (2012 Yıl)
3- International Journal of Green Energy (2013 Yıl)
4- Environmental Engineering and Management Journal (2013 Yıl)
5- Environmental Progress & Sustainable Energy (2013 Yıl)
6- Journal of Thermal Science and Technology (2016 Yıl)
7- Energy Conversion and Management (2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Basic Research Journal of Engineering Innovation (2013 Yıl)
2- International Journal of Renewable Energy Research (IJRER) (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- SDU TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Transesterifikasyon Yöntemi Kullanılarak Biyodizel Üretimi ve Ultrasesin Etkileri, MAKÜ BAP, (devam ediyor) (2016)
2- Tek Silindirli İçten Yanmalı Motorların Performans Karakteristiklerinin Belirlenmesi İçin Düşük Maliyetli Basit Bir Motor Dinamometresi Tasarımı ve İmalatı (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483259900 /121
Email bayramkilic(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.