Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1978
  • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bölümü : Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
  • Anabilim Dalı : Otomotiv Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : Teknik Eğitim Fakültesi
  • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Makine Eğitimi
  • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Doktora Dal : Makine Mühendisliği
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLER-ISITMA,SOĞUTMA,İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ-TERMODİNAMİK,ISI TRANSFERİ-ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Plakalı Isı Eşanjörleri - Dinamik ve Termal Parametrelerin Etkileri (2016)., KILIÇ BAYRAM, Lambert Academic Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 71, ISBN: 978-3-330-01291-2, Türkçe (Ders Kitabı) (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bayram KILIÇ. Organik Rankine Çevriminin Ekserji Verimi Analizi. Mesleki Bilimler Dergisi, 2016, 5 (2): 1 – 5 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kılıç Bayram, Arabacı Emre, 2015. Burdur İli Gelecekteki Rüzgar Hızı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, ISSN-1302-3055, 45-50. (2015)
2- Tayfun Yılmaz, Bayram Kılıç, (2016). Forecasting BİST 100 Index Using Artificial Neural Networks (ANN) And Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Method", Journal of Applied Research in Finance and Economics, Vol. 2, No. 1, 18-27. (2016)
3- Bayram Kılıç. Optimisation of Refrigeration System with Two-Stage and Intercooler Using Fuzzy Logic and Genetic Algorithm. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), Vol.9, Issue 1(2017) 42-54. (2017)
4- Bayram Kılıç. Alternative Approach For Thermal Analysis Of Transcritical Co2 One-Stage Vapor Compression Cycles. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), Vol.8, Issue 1(2016) 1-6. (2016)
5- Bayram Kılıç, Osman İpek, Sinan Uğuz. Evaluating On Exergy Analysis Of Refrigeration System With Two-Stage And Economiser. International Journal of Engineering & Applied Sciences (IJEAS), Vol.4, Issue 4(2012)15-25. (2012)
6- Bayram Kılıç. Evaluating of Renewable Energy Potential in Turkey. International Journal Of Renewable Energy Research, IJRER, Vol.1, No.4, pp.259-264. (2011)
7- Arzu Şencan, Bayram. Kılıç, Reşat Selbaş, Second Law Analysis Of A Plate Heat Exchanger. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), Vol.2, Issue 2(2010) 79-87. (2010)
8- Kılıç Bayram (2017). Farklı Plaka Yüzey Açısına Sahip Plakalı Isı Değiştiricilerin Ekserji Analizi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 283-290. (2017)
9- Kılıç Bayram, Kumaş Kazım (2016). Burdur İli Güneşlenme Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 6(1), 38-44. (2016)
10- Arabacı Emre, Kılıç Bayram (2015). Solkane Program İle Organik Rankine Çevriminin Etkinlik Oranı Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 139-146. (2015)
11- Kılıç Bayram, Öz Ali, İpek Osman (2013). Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (4). (2013)
12- Kılıç Bayram, Selbaş Reşat, Şencan Şahin Arzu (2010). Isıtma ve Soğutma Uygulamalarında Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlerinin Deneysel Analizi. TÜBAV Bilim Dergisi (3). (2010)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bayram Kılıç. Thermo-Economic Analysis of Transcritical CO2 One-Stage Vapor Compression Cycle. A Science And Technology Journal, 32(8), 2-9. (2017)
2- Osman İpek, Bayram Kılıç, Barış Gürel. Experimental investigation of exergy loss analysis in newly designed compact heat exchangers. Energy, 124, 330-335. (2017)
3- Bayram Kılıç, Osman İpek. Experimental investigation of heat transfer and effectiveness in corrugated plate heat exchangers having different chevron angles. Heat Mass Transfer (2017) 53:725–731. (2017)
4- Bayram Kılıç. Exergy analysis of vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler. Heat Mass Transfer (2012) 48:1207–1217. (2012)
5- Arzu Şencan Şahin, Bayram Kılıç, Ulaş Kılıç. Design and economic optimization of shell and tube heat exchangers using Artificial Bee Colony (ABC) algorithm. Energy Conversion and Management 52 (2011) 3356–3362. (2011)
6- Arzu Şencan Şahin, Bayram Kılıç, Ulaş Kılıç. Optimization of heat pump using fuzzy logic and genetic algorithm. Heat Mass Transfer (2011) 47:1553–1560. (2011)
7- Reşat Selbaş, Arzu Şencan, Bayram Kılıç. Alternative approach in thermal analysis of plate heat exchanger. Heat Mass Transfer (2009) 45:323–329. (2009)
8- Bayram Kılıç¸Emre Arabacı. Alternative Approach in Performance Analysis of Organic Rankine Cycle (ORC). DOI 10.1002/ep.12901 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kılıç Bayram, İpek Osman (2015). Farklı Plaka Açılarına Sahip Plakalı Isı Eşanjörlerinde Isı Transferi ve Etkinliğin Deneysel Olarak İncelenmesi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye. (2015)
2- Kılıç Bayram, İpek Osman (2012). Isı Pompalarında Aşrı Kızdırma ve Aşırı Soğutmanın Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi. 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye. (2012)
3- Kılıç Bayram, Şencan Şahin Arzu, İpek Osman (2011). Aynı Çalışma Şartlarında Üç Farklı Soğutma Sisteminin Karşılaştırmalı Performans Analizi. İKLİM 2011, Ulusal İklimlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye. (2011)
4- Kılıç Bayram, Şencan Şahin Arzu, İpek Osman (2011). İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye. (2011)
5- Kılıç Bayram, Şencan Şahin Arzu, Selbaş Reşat (2011). Kojenerasyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hasan Hüseyin Aksu, Bayram Kılıç, Emre Arabacı, Burdur İli Gelecekteki Yıllık Toplam Yağış Miktarı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini, 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren-Kosova 18-20 May 2016, 877-880. (2016)
2- Kılıç Bayram, Arabacı Emre (2017). Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Organik Rankine Çevriminin Etkinlik Oran Analizi. 6th International Vocational Schools Symposium-UMYOS 2017, 1-4. Sarayevo / Bosna - Hersek. (2017)
3- Arabacı Emre, Kılıç Bayram, Akyüz Ali Özhan (2017). Düşük Maliyetli Basit Bir Motor Dinamometresi Tasarımı. 6th International Vocational Schools Symposium-UMYOS 2017, 1-4. - Sarayevo / Bosnia Herzegovina. (2017)
4- Kılıç Bayram (2017). Organik Rankine Çevriminin Etkinlik Oranı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini. 6th International Vocational Schools Symposium-UMYOS 2017, 5-9. Sarayevo / Bosna-Hersek. (2017)
5- Kılıç Bayram, Arabacı Emre (2016). Plakalı Isı Eşanjörlerinde Plaka Yüzey Açısının Isı Transferne Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması. 5th International Vocational Schools Symposium- Prizren – Kosovo, 86-94. (2016)
6- Kılıç Bayram (2016). Organik Rankine Çevriminin Ekserji Verimi Analizi. 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren - Kosovo, 872-877. (2016)
7- Aksu Hasan Hüseyin, Kılıç Bayram, Arabacı Emre (2016). Burdur İli Gelecekteki Yıllık Toplam Yağış Miktarı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren - Kosovo, 877-880. (2016)
8- Arabacı Emre, Kılıç Bayram, İçingür Yakup (2015). Su Enjeksiyonu İle Egzoz Isısını Geri Kazanımlı Altı Zamanlı Bir Motor İçin Su Enjeksiyon Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi . 13. Uluslararas Yanma Sempozyumu - Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye. (2015)
9- Kılıç Bayram,Kılıç Ulaş (2011). İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı So ğutma Sisteminin Fuzzy Lojik ve Genetik Algoritma İle Optimizasyonu. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye. (2011)
10- Kılıç Bayram, Şencan Arzu, İpek Osman (2010). Evaluating of Solar and Wind Energy in Isparta and İzmir. The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Ankara, Türkiye. (2010)
11- Kılıç Bayram, Şencan Arzu, İpek Osman (2010). Experimental Analysis of Effectiveness in the Plate Heat Exchanger. The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Ankara, Türkiye. (2010)
12- Kılıç Bayram, Şencan Şahin Arzu, Selbaş Reşat (2010). Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli – Türkiye. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırbaş Hakan, Kılıç Bayram, Arabacı Emre (2017). Effects of Wind Energy on Rural Area Development. VI International Scientific Conference Determinants Of Regional Development, 15. Pila / Poland. (2017)
2- Kırbaş Hakan, Kılıç Bayram, Arabacı Emre (2017). The Impact Of The Entrepreneurship On Rural Development: The Case Of Bucak District. VI International Scientific Conference Determinants Of Regional Development, 16. Pila / Poland. (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483259900 /121
Email bayramkilic(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.