Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1966
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Tarih
 • Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lisans : MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (1988)
 • Y.Lisans : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Y.Lisans Dal : ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (1994)
 • Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH ANABİLİM DALI
 • (1999)
 • Doçenlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Doçenlik Dal : YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI (2006)
 • Profesörlük : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
 • Profesörlük Dal : YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI (2014)
ÖZGEÇMİŞ

1966 yılında Isparta’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1988-92 yıllarında çeşitli orta öğretim kurumlarında Tarih Öğretmeni olarak görev yaptı. 1992-1993 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1993-2005 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005-2011 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-2014 yıllarında da Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmıştır.  

            Hasan Babacan, 1991-1993 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Revan Kazası” konulu Yüksek Lisans Tezini, 1994-1999 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)” konulu doktora tezini tamamladı. 2008 yılında Doçent, 2014 tarihinde de Profesör unvanını kazandı.

Çalışmalarının önemli bir kısmı, son dönem Osmanlı Tarihi, Ermeni Meselesi ve Millî Mücadele Döneminde Isparta ve yöresi üzerinedir. Çok sayıda kitabı, makalesi ve ilmi tebliği olan Prof. Dr. Hasan Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.
İLGİ ALANLARI

Balkan Tarihi

Askeri Tarih

Siyasi Düşünce Tarihi

Tarihi Coğrafya

Türk Siyasal Hayatı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Cavid Bey Meşrutiyet Ruznâmesi (2014), Cilt: I, BABACAN Hasan, AVŞAR. Servet, Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu, ISBN:978-975-16-2733-9, Türkçe (2014)
2- Tehcir Mi? Soykırım Mı? (2012)., BABACAN HASAN, Altınpost Yayınları, Türkçe (2012)
3- Isparta Tarihi (Böcüzâde Süleyman Sami) (2012)., BABACAN HASAN, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınlarıİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları (2012)
4- Londra Konferansı'ndaki Meselelerden, Anadolu'da Türkiye Yaşayacak mı, Yaşamayacak mı? (2011)., BABACAN HASAN, Geçit, Sayfa Sayısı 156, ISBN:978-975-6127-27-8, Türkçe (2011)
5- İlk Adımdan Cumhuriyet’e Millî Mücadele Bölüm adı:(Ali Şükrü Bey’in İttihatçılığı ve Trabzon İttihatçılarıyla İlişkisi) (2008)., BABACAN HASAN, Uğur Üçüncü, İlkadım Belediyesi (2008)
6- Mülazım Mehmet Sinan Harp Hatıralarım (Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi) (2006)., BABACAN HASAN, Vadi YayınlarıVadi Yayınları, Sayfa Sayısı 300, ISBN:975-6768-70-3, Türkçe (2006)
7- Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar (Altıncı Fırka Çanakkale Harbi'nde) (2006)., BABACAN HASAN, Vadi YayınlarıVadi Yayınları, Sayfa Sayısı 350, ISBN:975-6768-71-1, Türkçe (2006)
8- Böcüzâde Süleyman Sami'nin İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Dönemi Anıları (2005)., BABACAN HASAN, Isparta Yeni MatbaaIsparta Yeni Matbaa, Sayfa Sayısı 200, ISBN:975-94132-2-1, Türkçe (2005)
9- Türkiye'nin Sıhhî-i İçtimai Coğrafyası, Hamidâbad (Isparta) Sancağı (2013)., BABACAN HASAN, Isparta Yeni Matbaa, Sayfa Sayısı 145, ISBN:978-605-88974-0-3, Türkçe (2013)
10- Üç Devirde Gördüklerim (2011)., BABACAN HASAN, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı 146, ISBN:978-975-16-2449-9, Türkçe (2011)
11- Böcüzâde Süleyman Sami'nin Isparta Ahalisine Beyannâmesi ve Şehir Mektupları (2012)., BABACAN HASAN, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları (2012)
12- Enver Paşa Nasıl Öldürüldü? (2011)., BABACAN HASAN, Bengi, Sayfa Sayısı 206, ISBN:976-605-88577-5-9, Türkçe (2011)
13- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur (2011)., BABACAN HASAN, Fakülte Kitabevi, Sayfa Sayısı 300, ISBN:978-605-4324-15-6, Türkçe (2011)
14- Tarihçe-i Harb Üçüncü Alay (2011)., BABACAN HASAN, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978-975-16-2459-8, Türkçe (2011)
15- Geçmişten Günümüze Merzifon (2010)., BABACAN HASAN, Merzifon Belediyesi, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978-605-88398-0-9, Türkçe (2010)
16- Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti?nin Karar ve Yazışma Defteri (2009)., BABACAN HASAN, Isparta Valiliği, Sayfa Sayısı 134, ISBN:9786053781097, Türkçe (2009)
17- Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler (2008)., BABACAN HASAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sayfa Sayısı 127, ISBN:9789757150848, Türkçe (2008)
18- İlk Adım'dan Cumhuriyet'e Milli Mücadele (2008)., BABACAN HASAN, Yeni Türkiye, Sayfa Sayısı 10, ISBN:1300-4174, Türkçe (2008)
19- Türkmen Aşiretleri (2008)., BABACAN HASAN, Vadi Yayınları, Sayfa Sayısı 390, ISBN:978-975-6768-99-0, Türkçe (2008)
20- Mehmed Talât Paşa (1874-1921) (2005)., BABACAN HASAN, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı 380, ISBN:975-16-1698-0, Türkçe (2005)
21- Isparta 2003 (2003)., BABACAN HASAN, Isparta Valiliği, Sayfa Sayısı 8, ISBN:9755853871, Türkçe (2003)
22- Hafız İbrahim Demiralay'ın Hatıratı ve Millî Mücadele'de Isparta ile İlgili Belgeler (1998)., BABACAN HASAN, Isparta Yeni Matbaa, Sayfa Sayısı 350 (1998)
23- Mehmed Talât Paşa 1874-1921, Türk Tarih Kurumu Yay. İkinci Baskı, Ankara 2014, ISBN: 978-975-16-2908-1 (2014)
24- Cavid Bey Meşrutiyet Ruznâmesi (2014), Cilt: II, BABACAN Hasan, AVŞAR. Servet, Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu, ISBN:978-975-16-2732-2, Türkçe (2015)
25- Cavid Bey Meşrutiyet Ruznâmesi (2014), Cilt: III, BABACAN Hasan, AVŞAR. Servet, Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu, ISBN:978-975-16-3038-4, Türkçe (2015)
26- Cavid Bey Meşrutiyet Ruznâmesi (2014), Cilt: IV, BABACAN Hasan, AVŞAR. Servet, Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu, ISBN:978-975-16-3039-1, Türkçe (2015)
27- Ermeni Meselesi Tehcir mi Soykırım mı?, Öncü Kitabevi, Ankara 2015 (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Türkler Bölüm adı:(Enver Paşa) (2002)., BABACAN HASAN, Yeni TürkiyeYeni Türkiye, Editör:Çiçek K., Güzel Hasan Celal, ISBN:1300-4174, Bölüm Adı:Enver Paşa, Türkçe (2002)
2- Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik Bölüm adı:(XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Çarşamba Kazasında Nüfus ve Sosyal Yapı) (2013)., BABACAN HASAN, Canik Belediyesi (2013)
3- Kuva-yı Milliye’den Cumhuriyet’e Burdur Bölüm adı:(Isparta Kuva-yı Milliye Hareketi’nin Burdur’daki Millî Mücadele’ye Etkisi) (2011)., BABACAN HASAN, Fakülte Kitabevirn rn (2011)
4- Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid Bölüm adı:(Sultan II. Abdülhamid’in Ölüm Raporu) (2011)., BABACAN HASAN, Erciyes Üniversitesi, Editör:Hülagü M., Batmaz Ş., Alan G. (2011)
5- Geçmişten Günümüze Merzifon - I Bölüm adı:(Tehcir Kanunu’nun Uygulanmasında Merzifon’da Muaf Tutulan Bir kısım Ermeniler) (2010)., BABACAN HASAN, Öncü Kitabevi (2010)
6- Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan Bölüm adı:(Büyük Taarruz Öncesi Siyasi Çözüm Arayışları) (2010)., BABACAN HASAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2010)
7- İlk Adımdan Cumhuriyete Milli Mücadele, "Ali Şükrü Bey'in İttihatçılığı ve Trabzon İttihatçılarıyla İlişkisi", Samsun İl adım Belediyesi Yay, Samsun 2008, ss. 545-554. (2008)
8- Ermeni Tehcirini Hazırlayan Faktörler ve Tehcir, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri (Der. İdris Bal ve Mustafa Cufalı), Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ağustos 2003. (2003)
9- "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Eğirdir Gölü'nde Taşımacılık", Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, Cilt: I, Haz: Şakir Batmaz-Özen Tok, Not Yayınları, Kayseri 201, ss. 583-590. ISBN: 978-605-64249-4-6 (2015)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Malisor Rebellion and the attitude of The Ottoman Empire", 100 Yers of Independence, Tirana, Botimed Albanolgjike. (2014)
2- Balkan Wars in The Ottoman Military Press (The Sample of the Journal of Ordu ve Donanma), South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Edit: Ionut Cojocaru and Abidin Temizer, ISBN: 978-606-537-272-6 (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BABACAN HASAN (1998). Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Faaliyetleri ve Yazışmalarına Dair Bir Defter. Askeri Tarih Bülteni(47) (1998)
2- BABACAN HASAN, Servet Avşar (2010). Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı-Bulgur İttifakı ve Talât Paşa. Düşünen Siyaset(26) (2010)
3- BABACAN HASAN, Servet Avşar (2008). Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nde Filistin'de Kilise Politikaları. Düşünen Siyaset(23) (2008)
4- BABACAN HASAN (2005). Sevk ve İskân Kararının Uygulanmasında Talât Paşa'nın Hassasiyeti. 2023 (38) (2005)
5- BABACAN HASAN (2004). Birinci Dünya Savaşı Başlarında Antalya'da Bazı Polisiye Olaylar ve Alınan Tedbirler. Polis Dergisi(38) (2004)
6- BABACAN HASAN (2003). Yurt Dışına Kaçan Ermenilerin İkinci Meşrutiyet'in İlanı Üzerine Geri Dönme Çabaları. Ermeni Araştırmaları(17)rn (2003)
7- BABACAN HASAN (2001). Cemal Paşa. Arayışlar(5) (2001)
8- BABACAN HASAN (1999). Trablusgarb Harbinde İtalyan Mallarını Boykot Meselesi. Arayışlar(2) (1999)
9- BABACAN HASAN (1999). Milli Mücadelenin Gelir Kaynaklarından Oktruva Vergisi ve Isparta'da Uygulanması. Arayışlar(1) (1999)
10- BABACAN HASAN (1996). Selimiye'de Bulgar Yağması. Tarih ve Medeniyet(47) (1996)
11- "Berlin Antlaşması Sonrası Karadağ ve Kosova Vilayeti Arasında Sınır Sorunları ve Hudut Tahdidi Çalışmaları", Yeni Türkiye, Mart-Haziran 2015, Yıl: 21, Sayı: 70, ISSN 1300-4174, ss. 5214-5225. (2015)
12- "1590 Tarihinde Revan'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı", Yeni Türkiye, Sayı: 78, Kafkaslar Özel Sayısı, Cilt VIII, Ankara 2015, ss.662-679 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BABACAN HASAN (2013). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta’da Gayrimüslim Nüfus. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(22) (2013)
2- BABACAN HASAN (2010). Harf İnkılâbı'nın Isparta'da Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(18) (2010)
3- BABACAN HASAN (1999). Osmanlı Kanunnâmelerine Bir Örnek: 1590 Tarihli Revan Vilayeti Kanunnamesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(5) (1999)
4- Mehmet Özçelik, BABACAN HASAN (1996). Bedirhan İsyanı Üzerine Bir Destan. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2) (1996)
5- BABACAN HASAN (1995). 1590 Tarihinde Revan'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 43-60. (1995)
6- "Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Cephe Gerisi Faaliyetleri", SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2014, Sayı: 31, ss. 45-51. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- BABACAN HASAN (2013). “Gusine ve Plav’ın Karadağ’a Terki Meselesi”, Pitanje ustupanja Plava i Gusinja Crnoj Gori. Almanah(55-56) (2013)
2- BABACAN HASAN, Uğur Üçüncü (2010). Türk Basınına Göre Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Meşrutiyet Kutlamaları. History Studies (International Journal of History)(2) (2010)
3- BABACAN HASAN, Kadir Temurçin (2008). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Şehrinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Gayrimüslimler. Erdem(62) (2008)
4- BABACAN HASAN (2006). Millî Mücadele'de Ispartalı Rumlar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi(62) (2006)
5- BABACAN HASAN (2002). Ermeni Tehciri Hakkında Bir Değerlendirme. Yeni Türkiye(37) (2002)
6- BABACAN HASAN (2002). İttihat ve Terakki'nin Üç Paşası (Siyasi Mücadeleleri ve Rekabetleri). Yeni Türkiye(44), 265 (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BABACAN HASAN Osmanlı Fethinde Revan ve Havalisinde Nüfus. Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi (2000)
2- BABACAN HASAN (2002). Talât Paşa ve Ermeni Tehciri Üzerine Bir Değerlendirme. Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi (2002)
3- BABACAN HASAN (2003). Ispartalı Bazı Yerli Rumların Millî Mücadele Aleyhine Faaliyetleri ve Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Bunlara Karşı Aldığı Tedbirler. Millî Mücadele'de Alaşehir Kongresi ve İç Ege Bölgesi Sempozyumu (2003)
4- BABACAN HASAN (2004). 1895 Maraş Ermeni Olayları ve Amerikalı Misyonerler. I. Kahramanmaraş Sempozyumu (2004)
5- BABACAN HASAN (2006). Milli Mücadele Döneminde Çal Cephesi ve Demiralay'ın Cepheye Katkıları. Çal Sempozyumu (2006)
6- BABACAN HASAN (2012). Mahkûmiyetten Kahramanlığa: Demirci Mehmet Efe ve Mahmut Efe’lerin Millî Mücadele’de Isparta Havalisindeki Faaliyetleri. Zeybek Ateşi 2. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu (2012)
7- BABACAN HASAN (2010). Birinci Dünya Harbi'nde Sevk ve İskan Kanunu Çerçevesinde Bazı Ermenilerin Çankırı'ya Sürgün Edilmesi. Milli Mücadele'de İstiklal Yolu ve Çankırı (2010)
8- BABACAN HASAN (2010). XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA MERZİFON'DA GAYRİMÜSLİM NÜFUS. Geçmişten Günümüze Merzifon-II Sempozyumu (2010)
9- BABACAN HASAN (2010). Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Alaşehir Kongresi İlişkileri. Millî Mücadele'de Manisa ve Kuva-yı Milliye Sempozyumu (2010)
10- BABACAN HASAN (1997). Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Faaliyetleri ve Yazışmalarına Dair Bir Defter. Isparta'nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II (1997)
11- BABACAN HASAN (2006). Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygulamaları Üzerine Birkaç Belge. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumurnrn rn (2006)
12- "Tehcir ve Talât Paşa", 24-25 Nisan 2003 Belgelerin Işığında Ermeni Meselesi Semineri, Balıkesir 2004. (2004)
13- "Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Faaliyetlerine Dair Bir Belge", Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, 16-17 Mayıs 1998, sunulan bildiri (1998)
14- "1840 Tarihli Nüfus Defteri'ne Göre Burdur", 4-6 Mart 2015 Tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleşen I. Teke Yöresi Sempozyumu'nda sunulan bildiri (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- I. Dünya Savaşı Karşısında İttihat ve Terakki Liderleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri Sempozyumu, 23-24 Ekim 2015, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- BABACAN HASAN Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Vakfiyesi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu (2006)
2- BABACAN HASAN, Timuçin Kodaman Türkiye ve Dağlık Karabağ Olayları. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı (2006)
3- BABACAN HASAN (2006). Ermeni Dul ve Yetimleri ve Osmanlı Devletinin Bunlara Karşı Takip Ettiği Politikalar. Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (2006)
4- Malisor Rebellion and the Attitude of the Ottoman Empire. 100 YEAR ALBANIAN INDEPENDENCE (2014)
5- BABACAN HASAN (2010). Modern Türkiye'nin Doğuşu Sürecinde Bir Monografya Araştırması: "Türkiye'nin Sihhî-i İçtimaî Coğrafyası: Hamidâbad (Isparta) Sancağı. Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi (2010)
6- BABACAN HASAN Mehmet Akif'in Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Dönemlerindeki Dini ve Siyasi Propaganda Faaliyetleri. Uluslararası Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu 11-13 Mart 2011 Balıkesir (2011)
7- BABACAN HASAN (2010). Mehmet Akif'in Almanya Seyahati. Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu (2010)
8- BABACAN HASAN (2008). İkinci Meşrutiyet Seçimlerinde Bir Mebus Portresi: Böcüzade Süleyman Sami ve Seçim Beyannamesi. 100.Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, İstanbul, 2009. (2008)
9- "Osmanlı Askeri Basınında Sultan II. Abdülhamid'in Hal Meselesi", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Bildiriler, Cilt: II, s. 309-322. (2014)
10- BABACAN Hasan, "Harf İnkılabının Isparta'da Uygulanması", 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Kasım 2008. (2009)
11- "The Balkan Wars in the Ottoman Military Press (in the case of the Army and Navy Journal), Osmanlı Askeri Basınında Balkan Savaşları (Ordu ve Donanma Mecmuası Örneigği), 22-23 November 2013 South-East European Diplomacy 100 Years since The Balkan Wars, Sempozyumunda sunulan bildiri (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Maliye Nazırı Cavid Bey'in Anılarında Adana ve Çukurova Çiftlikleri, I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 17-19 Nisan 2015, adana (2015)
2- "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’'NİN ROMANYA İLE İTTİFAK ARAYIŞLARI", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: Balkan History and Turkish language in the Balkans, 22-26 Nisan 2015, Bükreş Romanya, ISBN 978-9944-729-14-7, (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- 1590 Tarihli Tahrir Defterine Göre Revan Kazası (1993) (1994)
Doktora Tezi
1- Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı) (1999) (1999)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 1995 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 1996 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 1997 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 1998 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 1999 Yıl)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2000 Yıl)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2001 Yıl)
8- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2002 Yıl)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2003 Yıl)
10- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2004 Yıl)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Arap Baharı’na Suriye: Milliyetçilik ve Ulus İnşası, Kitap, Editör, Altınpost Yay. (Süre : 2000 Yıl)
2- Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1720-1747), Kitap, Editör, Altınpost (Süre : 2001 Yıl)
3- İttihatçıların Trabzon’daki Faaliyetleri, Kitap, Editör, Altınpost (Süre : 2002 Yıl)
4- Eski Yakındoğu Tarihinde ALALAH, Kitap, Editör, Altınpost (Süre : 2003 Yıl)
5- Yoksullukla Mücadele ve Üçüncü Sektör, Kitap, Editör, Araganot Yay. (Süre : 2004 Yıl)
6- Türkiye’de PKK Terörü Neden Bitmez?, Kitap, Editör, Altınpost (Süre : 2005 Yıl)
7- Küreselleşme ve Türk Milliyetçiliği Dün ve Yarın, Kitap, Editör, Altınpost (Süre : 2006 Yıl)
8- Geçmişten Günümüze Merzifon, Kitap, Editör, Merzifon Belediyesi (Süre : 2007 Yıl)
9- Millî Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Kitap, Editör, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Süre : 2008 Yıl)
10- Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Kitap, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi (Süre : 2009 Yıl)
11- Türkler Ermeniler ve Avrupa, Kitap, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yay. (Süre : 2009 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi/Journal of Ottoman Legacy Studies, Kasım 2014, ISSN: 2148-5704 (Süre : 2014 Yıl)
2- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/1-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
3- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/2-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
4- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/3-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
5- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/4-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
6- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/6-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
7- History Studies International Journal of History, Samsun, Ocak 2014, Volume 6/5-2014, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2014 Yıl)
8- History Studies International Journal of History, Samsun, Volume 7/1-2015, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2015 Yıl)
9- History Studies International Journal of History, Samsun, Volume 7/2-2015, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2015 Yıl)
10- History Studies International Journal of History, Samsun, Volume 7/3-2015, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2015 Yıl)
11- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi/Journal of Ottoman Legacy Studies, Cilt: 2, Sayı: 2, Mart 2015, ISSN: 2148-5704 (Süre : 2015 Yıl)
12- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi/Journal of Ottoman Legacy Studies, Cilt: 2, Sayı: 3, Temmuz 2015, ISSN: 2148-5704 (Süre : 2015 Yıl)
13- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi/Journal of Ottoman Legacy Studies, Cilt: 2, Sayı: 4, Kasım 2015, ISSN: 2148-5704 (Süre : 2015 Yıl)
14- History Studies International Journal of History, Samsun, Volume 7/4-2015, ISSN: 1309-4688 (Süre : 2015 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, Editörler: Asım Çoban, H. Babacan, M. Çolak, İ. Serbestoğlu, A. Sağlam, Edge Yayınavi, Ankara 2015, ISBN:978-605-4559-09-1 (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- History Studies (2010 Yıl)
2- History Studies (2011 Yıl)
3- History Studies (2012 Yıl)
4- History Studies (2013 Yıl)
5- History Studies (2014 Yıl)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008 Yıl)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011 Yıl)
8- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2005 Yıl)
2- OTAM 'Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 38, Güz 2015 (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (Yıl:2009)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2006)
2- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
3- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Alanlar Etik Kurul üyeliği (Yıl:2014)
2- Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) Danışmanlığı (Yıl:2001)
3- Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) Danışmanlığı (Yıl:2008)
4- Isparta Valiliği tarafından, Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'ne bağışlanan Yazma ve Basma eserlerin tespit edilerek hizmetie sunulması komisyonu başkanlığı. (Yıl:2005)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TİKA ve DAG Kültür Derneği'nin 21 Mart 2015 tarihinde Kosova/Pirizren'de ortaklaşa düzenledikleri 100. Yılında Çanakkale Savaşları Konulu Panelde "Bazı Osmanlı Subayları ve Devlet Adamlarının Anılarında Çanakkale Savaşları" başlıklı konuşma (Yıl:2015)
2- 24 Nisan 2015 tarihinde TC Bükreş Büyükelçiliği ve Türk İşadamları Derneği tarafından düzenlenen "I. Dünya Savaşı ve 1915 Olayları" Başlıklı konferans (Yıl:2015)
3- Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarafından 22-23 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen, Uluslararası Konferans-Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik, An International Conference on Armenian Question: Myths an Realities konferansına katılım (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- "Atatürk ve Gençlik", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi?nce 19 Mayıs 1992?de Sinop?ta düzenlenen konferans. (Yıl:1992)
2- "Tehcir ve Soykırım Kavramları Çerçevesinde Ermeni Meselesi", Kütüphanecilik Haftası münasebetiyle Burdur Halk Kütüphanesinde 26.03.02 tarihinde verilen konferans. (Yıl:2002)
3- "Talât Paşa", 3 Mayıs 2002 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde sunulan seminer ve konferans. (Yıl:2002)
4- "Ermeni Meselesi", Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Atabey-Isparta, Konferans, 31.05.2002 (Yıl:2002)
5- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, 8.7.2002 (Yıl:2002)
6- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Valilik Toplantı Salonu, Konferans, 22.7.2002 (Yıl:2002)
7- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Seminer, 14.08.2002 (Yıl:2002)
8- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Seminer, 25.09.2002 (Yıl:2002)
9- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Seminer, 4.10.2002 (Yıl:2002)
10- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Seminer, 8.7.2002 (Yıl:2002)
11- "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Gerçekler", Isparta Belediyesi Toplantı Salonu, Eğitim Semineri, 11.12.2002 (Yıl:2002)
12- "Asılsız Ermeni Soykırımı İddialarına Karşı Alınacak Tedbirler", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Sivil Toplum Örgütlerine verilen Konferans, 10.06.2003 (Yıl:2003)
13- "Ermeni Meselesinin Gelişimi ve Tehcir'in Değerlendirilmesi", Şarkikaraağaç Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu-Şarkikaraağaç, Konferans, 25.11.2003. (Yıl:2003)
14- "Ermeni Meselesi ve Türk Kamuoyu", Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, MEB personeli ve Öğretmenlere verilen Konferans, Isparta, 23.9.2003 (Yıl:2003)
15- "Atatürk'ün Çağdaşlaşma Hedefi", Isparta İl Jandarma Alay Komutanlığı personeline verilen Konferans, 23.01.2004 (Yıl:2004)
16- "Talat Paşa ve Ermeniler" konulu Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 2. Eğitim Binası Erdal Akar Konferans Salonu, 15 Mart 2006'da verilen Konferans (Yıl:2006)
17- “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Toplumunda Zihniyet Değişimi”, konulu Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 2. Eğitim Binası Erdal Akar Konferans Salonu, 30 Akim 2006’da verilen Konferans (Yıl:2006)
18- “Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türk Toplumuna Kazandırmak İstedikleri”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. Bolvadin Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 6 Kasım 2006 (Yıl:2006)
19- “Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türk Toplumuna Kazandırmak İstedikleri”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. İscihesar Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 7 Kasım 2006 (Yıl:2006)
20- “Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türk Toplumuna Kazandırmak İstedikleri”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. Emirdağ Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 7 Kasım 2006 (Yıl:2006)
21- “Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türk Toplumuna Kazandırmak İstedikleri”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. Sandıklı Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 8 Kasım 2006 (Yıl:2006)
22- “Atatürk’ü Anlamak”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. Çay Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 9 Kasım 2006 (Yıl:2006)
23- “Atatürk’ü Anlamak”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla, AKÜ. Sultandağı Meslek Yüksek okulunda düzenlenen, Atatürk ve Atatürkçülük Konulu Panel’de yapılan konuşma, 9 Kasım 2006 (Yıl:2006)
24- “Atatürk’ü Anlamak”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampusü 1. Eğitim Binası, Abdullah Kaptan Konferans Salonunda yapılan konuşma (Yıl:2006)
25- Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi'nde 18 Mart 2010 tarihinde verilen “Çanakkale Ruhu ve Kahraman Mehmetçik” konulu konferans. (Yıl:2010)
26- Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Gazi Magosa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 18 Mart 2010 tarihinde verilen “Çanakkale Ruhu ve Kahraman Mehmetçik” konulu konferans. (Yıl:2010)
27- Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Girne'de Girne Ameritan Üniversitesi'nde 19 Mart 2010 tarihinde verilen “Çanakkale Ruhu ve Kahraman Mehmetçik” konulu konferans. (Yıl:2010)
28- İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde 19 Mart 2012 Tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen panelde sunulan "Mehmet Akif Ersoy'un Millî Müdadele'de Propaganda Faaliyetleri" başlıklı bildiri. (Yıl:2012)
29- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Nisan 2014 tarihinde Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Sözde Ermeni İddiaları ve Gerçekler" konulu panelde sunulan "Ermeni Tehcirinin uygulanması ve Talât Paşa" başlıklı bildiri.’ (Yıl:2014)
30- Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen konferansta yapılan, 'Ermeni Meselesi ve Talat Paşa' konulu konuşma. (Yıl:2014)
31- "Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı" konulu Bucak Zeliha Tolunay Yüksek Okulu'nda 11 Mart 2015 tarihinde verilen konferans (Yıl:2015)
32- "100. Yılında Çanakkale Ruhu", Çeltikçi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 16 Mart 2015 tarihinde, Çeltikçi Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans. (Yıl:2015)
33- 18 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta sunulan "Çanakkale Ruhu" konulu konferans (Yıl:2015)
34- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 19 Mart 2015 tarihinde düzenlenen "Devler Ülkesinde Devlerin Savaşı" konulu panelde "Osmanlı Subaylarının Anılarında Çanakkale Savaşı" başlıklı konuşma (Yıl:2015)
35- 28 Nisan 2015 Tarihinde YURT-KUR Burdur İl Müdürlüğünde düzenlenen "Çanakkale Zaferi Dirilişin Destansı Hikayesi" başlıklı konferans (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- ILIK MUHSİN, (2011). Temettuat defterlerine göre İskilip'in sosyal ve ekonomik yapısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2011)
2- ÖZMEN SERKAN, (2011). Atatürk'ün yaverleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2011)
3- KÜNDEYİ MUSTAFA ABDULLAH, (2009). Temettuat Defterleri'ne göre Karamık'ın sosyal ve ekonomik yapısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2009)
4- KENDİRLİ SEFA, (2008). Temettuât defterlerine göre Nevâhî- Barçın kazasının sosyo- ekonomik yapısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2008)
5- KARAGÖZ HAKAN, (2001). 1590 tahririne göre Nahçıvan kazası, Süleyman Demirel Üniversitesi (2001)
6- YILDIRIM MUHAMMET, (2001). 16. yüzyılda Osmanlı Devleti`nin Kızıldeniz, Yemen, Basra Körfezi ve Habeşistan politikaları, Süleyman Demirel Üniversitesirn rn (2001)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- DOĞAN CABİR, (2010). Cizre ve Bohtan Emiri Bedirhan Bey (1802-1869), Afyon Kocatepe Üniversitesi (2010)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora öğrencilerinden Hüseyin Erol'un "Bir Sosyal Hareketlilik Merkezi Olarak Kütahya" başlıklı tezi (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- AKÜ BAP tarafından Kabul edilen "85. Yılında Tarih, Edebiyat, Coğrafya ve Turizm Açısından Kocatepe-Büyük Taarruz" adlı projede alınan görev (2008)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- 8. Oturum Başkanlığı (2014)
2- 13-15 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Uluslararası Zeki Velidi Togan Sempozyumu Düzenleme kurulu Başkanlığı (2010)
3- 13-15 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Uluslararası Zeki Velidi Togan Sempozyumu 5. oturumu Başkanlığı (2010)
4- 22-23 November 2013 South-East European Diplomacy 100 Years since The Balkan Wars, Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (2013)
5- 22-23 November 2013 South-East European Diplomacy 100 Years since The Balkan Wars, Sempozyumu 6. Oturumunda başkanlık etmek (2013)
6- 17-19 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşen I. Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu Üçüncü Oturumunda Başkanlık yapmak (2015)
7- III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu Birinci Oturumunda Başkanlık Yapmak (8.9.2015) (2015)
8- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Türk Dili, 22-26 Nisan 2015 Bükreş Romanya'da düzenlenen Sempoyumunun Altıncı Oturum başkanlığını yapmak (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu 20-21 Şubat 2014, Selanik, Bilim Kurulu Üyeliği (2014)
2- Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) Tarafından 12-13 Mayıs 2005 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığında Düzenlenen, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyuma bildiri ile katılma (2005)
3- 7-8 Kasım 2013 Tarihinde gerçekleştirilen, Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan şahsiyetler Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği (2013)
4- I. ULUSLARARASI BALKAN TARİHi ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR 26-28 Nisan 2013 Balıkesir/Türkiye, sempozyumunda Yürütme Kurulu Üyeliği (2013)
5- 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyeliği. (2015)
6- 17-19 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşen I. Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu Yürütme Kurulu üyeliği (2015)
7- III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği (2015)
8- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Türk Dili, 22-26 Nisan 2015 Bükreş Romanya'da düzenlenen Sempoyumunun Düzenleme kurulu üyeliği yapmak (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- 11-12 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen Geçmişten Günümüze Merzifon II Sempozyumu Düzenleme komitesi başkanlığı (2010)
2- 15-17 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen Geçmişten Günümüze Merzifon I Sempozyumu Düzenleme Komitesi başkanlığı (2009)
3- 4-6 Mart 2015 tarihinde düzenlenen I. Teke Yöresi Sempozyumu 5. Oturumu Başkanlığı (2015)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Romanya Bilimler Akademisi'nin Kuruluşunun 80. yılı münasebetiyle, Tarih ve Balkan Tarihi'ne katkılarından dolayı Üstün Hizmet Diploması ve Madalyası, Nisan 2015, Bükreş, Romanya (2015)
Uluslararası jüri üyeliği
1- 12.8.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Lisansüstü Bilim Mülakat Sınavı jürisi üyeliği (2008)
2- 18.7.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Engin Güneş'in yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2008)
Ulusal jüri üyeliği
1- Fatih Sansar Tez izleme komitesi (2014)
2- 15.12.2014 tarihinde yapılan Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi alım sınavı (2014)
3- 29.12.2014 Tarihinde Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan Nihal Yılmaz Demiraslan'ın doktora tez izleme komitesi (2014)
4- 4.2.2014 Tarihli MAKÜ Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla Dr. Abidin Temizer'in Yrd. Doç. Atama jüri üyeliği (2014)
5- 22.02.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kararıyla Zelkif Polat'ın Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2008)
6- 22.02.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kararıyla Zelkif Polat'ın Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2008)
7- 22.02.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kararıyla Zelkif Polat'ın Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2010)
8- 22.02.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kararıyla Burak Çalışkan'ın Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2008)
9- 22.02.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kararıyla Burak Çalışkan'ın Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2009)
10- 21.06.2005 Tarihli SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla Serkan Sarı'nın doktora tez izleme komitesi üyeliği (2005)
11- 8.9.2005 Tarihli SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Servet Avşar'ın doktora yeterlik komitesi üyeliği (2005)
12- 21.06.2005 Tarihli SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla Serkan Sarı'nın doktora yeterlik komitesi üyeliği (2005)
13- 16.01.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Zelkif Polat'ın Doktora yeterlik jürisi üyeliği (2008)
14- 16.01.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Burak Çalışkan'ın Doktora yeterlik jürisi üyeliği (2008)
15- 2.5.2007 tarihli Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Mehmet Ak'ın Yüksek Lisans tezi savunma jürisi üyeliği (2007)
16- 9.9.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Rasim Süt'ün Yüksek Lisans Tezi jürisi üyeliği (2008)
17- 26.5.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Ahmet Traş'ın Yüksek Lisans tezi jürisi üyeliği (2008)
18- 22.5.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Sefa Kendirli'nin Yüksek Lisans tezi jürisi üyeliği (2008)
19- 13.5.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Bülent Küçük'ün Yüksek Lisans tezi jürisi üyeliği (2008)
20- 31.3.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Uğur Üçüncü'nün Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2008)
21- 31.3.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Uğur Üçüncü'nün Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2008)
22- 31.3.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Uğur Üçüncü'nün Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2009)
23- 31.3.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Uğur Üçüncü'nün Doktora tez izleme komitesi üyeliği (2010)
24- 7.2.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Uğur Üçüncü'nün Doktora yeterlik sınavı jürisi üyeliği (2008)
25- 7.2.2008 Tarihli AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu kararıyla Feyza Kurnaz Şahin'in Doktora yeterlik sınnavı jürisi üyeliği (2008)
26- 25.2.2014 tarihli Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile İlhan Ekinci'nin Profesörlük atama jürisi üyeliği (2014)
27- 20.3.2014 tarihli Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile Ergin Ayan'ın Profesörlük atama jürisi üyeliği (2014)
28- 11.2.2014 tarihli Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile Galip Eken'in Profesörlük atama jürisi üyeliği (2014)
29- 25.5.2014 tarihli Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile Mustafa Çolak'ın Profesörlük atama jürisi üyeliği (2014)
30- 20.10.2014 Tarihli Balıkesir Üniv. SBE. yönetim kurulu kararıyla M.Fatih Sansar'ın Tez izleme komitesi üyeliği (2014)
31- 14.10.2014 tarihli BAÜ Soss Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Arzu Dündar'ın doktora tez izleme komitesi üyeliği (2014)
32- 14.10.2014 tarihli BAÜ Soss Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Yelda Tutar Serter'in doktora tez izleme komitesi üyeliği (2014)
33- 17.10.2014 tarihli SDÜ Sos. Bil. ens. yönetim kurulu kararıyla Ferhat Güngör'ün doktora tez izleme komitesi üyeliği (2014)
34- 24.10. 2014 tarihli SDÜ Sos. Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Ferhat Güngör'ün doktora tez savunması jürisi üyeliği (2014)
35- 9.5.2007 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla İlteriş Yıldırım'ın yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2007)
36- 2.4.2007 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Hakkı Cengiz'in yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2007)
37- 19.1.2009 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Servet Avşar'ın yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2009)
38- 16.1.2009 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Yılmaz Koç'un yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2009)
39- 5.9.2006 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla M. Selim Sivritepe'nin yüksek lisans tezi jürisi üyeliği (2006)
40- 29.8.2006 tarihli AKÜ Sos Bil. Ens. yönetim kurulu kararıyla Lilans üstü yabancı dil sınavı jürisi üyeliği (2006)
41- Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen ve 13 Mart 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşen Dr. Uğur Özcan'ın Doçentlik sözlü sınavı jürisi üyeliği (2015)
42- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 4 Mart 2015 tarihinde yapılan görevlendirme gereği 1 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen Dr. Ahmet Karaçavuş'un Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği (2015)
43- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 4 Mart 2015 tarihinde yapılan görevlendirme gereği 2 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen Dr. Hamza Altın'ın Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3082
Email babacan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.