Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1989
 • Kan Gurubu : 0 rh +
 • Birimi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Spor yöneticiliği Bölümü (2012)
 • Y.Lisans : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Beden Eğitimi ve spor Anabilim Dalı Spor yönetimi (2014)
 • Doktora : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu
 • Doktora Dal : Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Investigation of the Effect of Participation in Sports on Physical Education Course Sportsmanship Behaviors (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Examining identification levels of sports spectators in terms of various demographic characteristics. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(1), 39-42 - 2013 (2013)
2- Analysıs On The Self-Confıdence Perceptıons Of Unıversıty Students Playıng Tennıs In Sports. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports (2016)
3- Analysis on Some Superstitious Behaviors of University Students Engaging in Tennis Batman University Journal of Life Sciences; Volume 6 Number 1 (2016)
4- Examınıng The Crıtıcal Thınkıng Levels Of Students Receıvıng Educatıon In The School Of Physıcal Educatıon And Sports In Terms Of Vaarıous Demographıc Factors (2016)
5- Analysis on basic psychological needs of the students studying in higher education institutions offering sports education (2016)
6- Assessment Of Vıolence Tendency Of Muay Thaı Athletes Partıcıpatıng In Intercollegıate Sport Competıtıons (2017)
7- Evaluation of strategies for managing stress among muay thai sportsmen participating in intervarsity sports competitions (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporda Şiddet Ve Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- The Examınatıon Of Crıtıcal Thınkıng Levels Of The Physıcal Educatıon And Sports Hıgh School Students İn Terms Of Varıous Demographıc Characters (2014)
2- Physıcal Educatıon And Sport Scıences Students On The Educatıonal Level Of Internet Use The Investıgatıon Of Self-Suffıcıency (2015)
3- Lise Öğrencilerinde Spora Katılımın Akran İlişkileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (2017)
4- Spora Katılımın Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışları Üzerine Etkisinin Araştırılması (2017)
5- Spora Katılımın Ve Seçili Bazı Özelliklerin Lise Öğrencilerinde Akran Sapması Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2017)
6- Spora Ve Fiziksel Aktiviteye Katılımın Öz Güven Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Iİnvestıgatıon Of The Unıversıty Of Mountaıneerıng And Outdoor Actıvıtıes Students Partıcıpatıng In The Effect Of Socıal Integratıon (2015)
2- Iİnvestıgatıon Of Physıcal Educatıon And Sports Communıcatıon Skılls Students Perceptıon (2015)
3- Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Meslekten Beklentilerinin İncelenmesi (2015)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi (2015)
5- Atletizm Ve Futbol Sporlarıyla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Batıl İnançlarının İncelenmesi (2015)
6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (2014)
7- Taraftarların Takımlarıyla Olan Özdeşleşme Düzeylerinin Çeşitli Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi (2012)
8- Mehmet Akif Ersoy University School of Physical Education and Sports School Students Problem Solving Ability of Evaluation of different variables (2016)
9- Mehmet Akif Ersoy University of Physical Education and Sports School Students' Ability of Sports Imagery Evaluation of different variables (2016)
10- Investigation Mehmet Akif Ersoy University of Physical Education and Sports School and concerns for public personnel selection exam Levels of the Turkish Education Final Grade Students (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünmedüzeylerinin çeşitli demografik faktörler açısından incelenmesi (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 4635
Email aykarafil(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.