Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : B Rh +
 • Birimi : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE, 62.5
 • İlk Okul : Fevzi Çakmak İlkokulu (1996)
 • Orta Okul : Recepbey İiköğretim Okulu (1999)
 • Lise : NAZİLLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ (2002)
 • Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ (2007)
 • Y.Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Y.Lisans Dal : MAKİNE EĞİTİMİ (2009)
 • Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : MAKİNE EĞİTİMİ
 • (04/09/2014)
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Ahmet UYUMAZ

1985 yılında Nazilli’de doğdu. 1991-1996 yılları arasında Nazilli Fevzi Çakmak İlkokulu’nda, 1996-1999 yılları arasında Recepbey İlköğretim Okulu’nda ve 1999-2002 yılları arasında Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu.

2002-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Otomotiv Öğretmenliği’nde Lisans öğrenimi gördü. 2005 yılında Nazilli Ford Dikmenler Yetkili servisinde staj yaptı. Lisans öğrenimi süresince orta düzey yöneticilik, temel Almanca gibi eğitimlere katıldı.

2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimi gördü ve “Pamuk Yağı Esaslı Biyodizel İle Çalışan Bir Dizel Motorunda Yakıt Püskürtme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri” adlı tezi tamamlayarak mezun oldu.

2007-2009 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Jet Revizyon Müdürlüğü’nde Savaş uçakları motorlarının balans işlemleri üzerinde çalıştı.

2010-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimi gördü ve “Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Benzin Motorunda Supap Kalkma Miktarının Yanma ve Performansa Etkilerinin İncelenmesi” adlı tezi tamamlayarak mezun oldu.

2009 yılında Eskişehir’deki işinden istifa ederek aynı yıl Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Meslek Yüksekokulu, Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi  Programına Öğretim Görevlisi olarak atandı.2015 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını aldı ve halen bu kurumda çalışmaktadır.

İLGİ ALANLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR, TAŞITLAR MEKANİĞİ, ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKITLAR

İçten yanmalı motorlar, Yanma, Taşıt kaynaklı egzoz emisyonları

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinde Güneş Takip Mekanizması Kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011)
2- Bir Dizel Motorun Bilgisayar Yardımı İle Termodinamik ve Performans Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2013)
3- Su Enjeksiyonu ile Egzoz Isısı Geri Kazanımlı Altı Zamanlı Motor İçin Kam Tasarımı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2014)
4- The Effects of iso-propanol and n-heptane Fuel Blends on HCCI Combustion Characteristics and Engine Performance, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2015)
5- Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2015)
6- Dizel ve Hardal Yağı Biyodizeli Karışımı İle Çalışan Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Yanma Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2016)
7- RCCI Bir Motorda Enjeksiyon Zamanlaması ve Lamdanın Yanma ve Performans Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2016)
8- Emme Havası Giriş Sıcaklığı ve Ön Karışımlı Yakıt Oranının RCCI Yanma Karakteristiklerine ve Motor Performansına Etkileri, Politeknik Dergisi (2017)
9- Nötralize Atık Kızartma Yağından Elde Edilen Biyodizelin Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi,Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2016)
10- Understanding the Effects of Residual Gas Trapping on Combustion Characteristics, Engine Performance and Operating Range in a HCCI Engine, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Benzin Motoru İçin Kam Tasarımı ve İmalatı, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29,(1),15-22. (2014)
2- Preperation Of Diesel Emulsion Using Auxiliary Emulsifier Mono Ethylene Glycol and Utilization in A Turbocharged Diesel Engine, Energy Conversion and Management, 86,973-980. (2014)
3- Experimental Examination of The Effects of Military Aviation Fuel JP-8 and Biodiesel Fuel Blends on the Engine Performance Exhaust Emissons and Combustion in a Direct Injection Engine, Fuel Processing Technology, 128,158-165. (2014)
4- Effects of intake air temperature on combustion, performance and emission characteristics of a HCCI engine fuelled with the blends of 20 % n-heptane and 80 % isooctane fuels, Fuel Processing Technology, 130,275-281. (2015)
5- Effects of valve lift on the combustion and emissions of a HCCI gasoline engine, Energy Conversion and Management 94,158-169. (2015)
6- Investigation of usability of the fusel oil in a single cylinder spark ignition engine, Journal of the Energy Institute, 88, 258-265 (2014)
7- Numerical Study on the Effects of EGR and Spark timing to Combustion Characteristics and NOx Emission of a GDI Engine, International Journal of Green Energy, 13(1), 63-70, (2016)
8- An experimental investigation into combustion and performance characteristics of an HCCI gasoline engine fueled with n-heptane, isopropanol and n-butanol fuel blends at different inlet air temperatures, Energy Conversiond and Management, (98, 199-207) (2015)
9- Thermal performance of a Stirling engine powered by a solar simulator Applied Thermal Engineering (86,161-167) (2015)
10- Experimental Investigation Of The Effects Of Direct Water Injection Parameters on Engine Performance in aSix-StrokeEngine, Energy Conversion and Management, (98, 89-97) (2015)
11- An Experimental Study on The Effects of Diesel and Jet-A1 Fuel Blends on Combustion, Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine, J. of Thermal Science and Technology, (36,2, 51-60) (2016)
12- Combustion and Performance Characteristics of a HCCI Engine Utilizing Trapped Residual Gas Via Reduced Valve Lift, Applied Thermal Engineering, 100, 586-594. (2016)
13- A Comparison of Performance and Exhaust Emissions With Different Valve Lift Profiles Between Gasoline and LPG Fuels in a SI Engine, Applied Thermal Engineering,(107,1261-1268) (2016)
14- Combustion, Performance and Emission Characteristics Of a DI Diesel Engine Fueled With Mustard Oil Biodiesel Fuel Blends At Different Engine Loads, Fuel (in review) (0)
15- Combustion, Exhaust Emissions and Performance Comparison of Inedible Crambe Abyssinica Oil Biodiesel and Edible Hazelnut, Corn, Soybean, Sunflower and Canola Oil Biodiesels, (in review) (0)
16- Effects of Engine Load on Combustion, Performance and Emission Characteristics in a DI Diesel Engine Fueled With Diesel and Non-Edible Linseed Oil Biodiesel-Diesel Fuel Blends, Applied Thermal Engineering, (in review) (0)
17- Performance and Emission Characteristics of a Miller Cycle Engine, (inreview), Applied Thermal Engineering. (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Pamuk Yağı Esaslı Biyodizel İle Çalışan Bir Dizel Motorunda Yakıt Püskürtme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri (2010)
2- Bir HCCI Benzin Motorunda RON 45 Yakıtının Yanma ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi (2013)
3- Influence of Residual Gas Fraction on Performance and Combustion Characteristics in HCCI Engine with Reduced Valve Lift (39-44) (2015)
4- An experimental study for the effects of supercharging on performance and combustion of an early direct injection HCCI engine (2015)
5- Benzin ve MTBE10 Yakıtları İle Çalışan Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin İncelenmesi (2015)
6- Understanding the Effects of Residual Gas Trapping on Combustion Characteristics, Engine Performance and Operating Range in a HCCI Engine (2015)
7- An Investigation of Engine Performance and Exhaust Emissions of Diesel Emulsion Fuels Containing Water at Different Ratios (2016)
8- Modelling of Archeological and Cultural Heritage Via Using Laser Technology and Creation of Three Dimensional VirtualrnMuseum, 7th MAC in Prague (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Bir Dizel Motorunda GTL Katkılı Dizel Yakıtı Kullanımının İncelenmesi (2013)
Yüksek Lisans Tezi
1- Pamuk Yağı Esaslı Biyodizel İle Çalışan Bir Dizel Motorunda Yakıt Püskürtme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri (2009)
Doktora Tezi
1- HOMOJEN DOLGULU SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ BİR BENZİN MOTORUNDA SUPAP KALKMA MİKTARININ YANMA VE PERFORMANSA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Applied Thermal Engineering (2015 Yıl)
2- International Journal of Energy Research (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
3- Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İmalat Sektörünün Mevcut Durum Tespiti İyileştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri (2012)
2- LPG Yakıtlı Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Supap Zamanlaması Değişiminin Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi (2011)
3- Nötralize atık kızartma yağından biyodizel üretim sürecinin optimizasyonu ve motor performans testleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4510
Email auyumaz(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi auyumaz@mehmetakif.edu.tr
Adres Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi Özkanevler Sitesi C-Blok K:1 D:2 BURDUR-MERKEZ


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.