Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (1970)
 • Doktora : Atatürk Üniversitesi
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (1974)
 • Doçenlik : Atatürk Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Biyoloji (1982)
 • Profesörlük : Selçuk Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Biyoloji (1989)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çetik, R., Tatlı, Â., A phytosociological and ecological study on the vegetation of Palandöken mountain. Comm. Serie C2, Tome 19,1975, Ankara. (1975)
2- Tatlı, Â., New floristic records from A3 (Erzurum). Comm. Serie C2, Tome 22,1978, Ankara. (1978)
3- Tatlı, Â., Nemrut dağının bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi yönünden incelenmesi. Atatürk Üniv. Fen Fak. Derg. Cilt 1, 537-549, 1982. (1982)
4- Tatlı, Â., Serçeme vadisinin sulu dere vejetasyonu. J. Sci. Atatürk Üniv. 1 (4), 60-73, 1984. (1984)
5- Tatlı, Â., Gavur dağları (Erzurum) vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Doğa Bilim Derg. Seri A2. Cilt 9 Sayfa 3, 1985. (1985)
6- Tatlı, Â., A9 (Erzurum-Kars) için yeni floristik kayıtlar. Doğa Bilim Derg. Seri A2. Cilt 9 sayı 2, 1985. (1985)
7- TATLI, Â., Allahuekber dağlarının bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Doğa TU Botanik D. C. 11, S.1, 1987. (1987)
8- Tatlı, Â., Altan, Y., Iğdır ovası florasına katkılar. Doğa TU Botanik D. C. 13, S.1, 1989. (1989)
9- Behçet, L., Tatlı, Â., Dumlu dağları (Erzurum) vejetasyonu üzerine fitososyolojik bir araştırma. Doğa TU Botanik D. C. 13, S.3, 1989. (1989)
10- Tatlı, Â., Allahuekber dağları florasına katkılar. Doğa TU Botanik D. C. 13, 1989. (1989)
11- Tatlı, Â., Gavur dağları (Erzurum) florasına katkılar. Doğa TU Botanik D. C. 13, S.3, 1989. (1989)
12- Tatlı, Â., Eyce, B., Serin, M., Loras, Çal ve Kızılören Dağları (Konya) Florasına Katkılar. S. Ü. Fen Derg. Sayı: 11, 46-61, 1993. (1993)
13- Gümüş, İ., Tatlı, Â., Tahir Dağları Florasına Katkılar. S. Ü. Fen Derg. Sayı: 11, 1993. (1993)
14- Tatlı, Â., Eyce, B., Serin, M., Loras, Çal ve Kızılören Dağları (Konya) Vejetasyonu. Tr. J. of Botany, 18:267-288, 1994. (1994)
15- Bağcı, Y., Serin, M., Tatlı, Â., Konya-Karapınar bölgesinin florasına katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi. Cilt 1, sayı 2,27-41,1994. (1994)
16- Tel, A.Z., Akan,H., Tatlı, Â., B2 Karesi için yeni floristik kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 2,1,117-124, 1995. (1995)
17- Tatlı, Â., Tel, A. Z., Akçiçek, E., Yakut, E., New floristik records for B2 squares from Kütahya (Turkey). Tr. J. Botany, 21, 313-315, 1997. (1997)
18- Tatlı, A., Tel, A.Z., Kütahya Çevresinin bitki Örtüsüne Genel Bir Bakış, Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Derg., sayı 1, yıl 1, 332-335, 2000. (2000)
19- Varol, Ö., Tatlı, A. The vegetation of Çimen mountain (Kahraman Maraş). Türk J. Bot., 25, 5, 335-358, 2001. (2001)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tatlı, Â.. Phytosociological investigation of vegetation of winderoded areas of Eastern Anatolia. Ecological Mediterranean, XVII, 161-168, 1991. (1991)
2- Varol, Ö. and Tatlı, Â.. Phytosociological investigation of a Pinus pinea L. Forest in the East-Mediterranean region (K.Maraş-Turkey). Plant Ecology, 158, 223-228, 2002, Netherlands. (2002)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Varol, Ö., İlçim, A., Tatlı, Â., “A New Observation on two poorly known Turkısh species” Thaiszia, J. Bot. Kosice, 8 ; 53-56 , 1998. (1998)
2- Tel, A. Z., Tatlı, Â. Varol, Ö. Phytosociological Structure of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey). Turk Journal Botanik. 34 (2010) 417-434. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tatlı, Â., Festucion calcophaeae-Doğu Anadolu sualpin ve alpin bölge vejetasyonunun yeni bir alyansı. Tübitak VII. Bilim Kongresi 1980, İzmir. (1980)
2- Tatlı, Â., İstanbulluoğlu, A., Iğdır ovasındaki çorak saha vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, cilt 1, 54-69,1986, İzmir. (1986)
3- Tatlı, Â., Tel, A. Z., Kureyşler Baraj Sahasının (Kütahya) Vejetasyonu. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, 21-24 Eylül 1998, İstanbul. (1998)
4- Akan, H., Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları (Kütahya) Florası Üzerinde Çalışmalar(I). XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, 1996, İstanbul. (1996)
5- Tel, A. Z., Tatlı, Â., Şaphane Dağı (Kütahya) Florası Üzerinde Çalışmalar (II). XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, 1996, İstanbul. (1996)
6- Akan, H., Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları (Kütahya) Florası Üzerinde Çalışmalar(II). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, 1998, Samsun. (1998)
7- Akan, H., Tatlı, Â., Beşkarış (Kütahya) Baraj Alanının Florası. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, 21-24 Eylül 1998, İstanbul. (1998)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tatlı, Â.., Gümüş, İ., Tel, A.Z. A New syntaxon in East Anatolia. Plant Life in South-West and Central Asia Proceedings of the Vth International Symposium, 175-179,1998, Taşkent, Uzbekistan. (1998)
2- Tatlı, Â., Karaca, B., Tel, A.Z., Pinus nigra Arn. ssp.pallasiana (Lamb.)Holmb. var. pyramidata (Acat) Yaltırık’ın Vejetasyon Yapısı, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam Symposium Proceedings; 23-26Eylül 1999, 163-176, Kütahya. (1999)
3- Tatlı, Â., Memiş, R., Akan, H., Temel, M., Kütahya’da Yayılış Gösteren Endemik BitkilerinTehlike Sınıfları Açısından Değerlendirilmesi, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam Symposium Proceedings; 23-26 Eylül 1999, 280-294, Kütahya. (1999)
4- Tatlı, Â., Küçükkaraca, B., Akan, H., Kütahya’nın Anıt Ağaçları , 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam Symposium Proceedings; 23-26 Eylül 1999, 623-630, Kütahya. (1999)
5- Akan, H., Temel, M., Tatlı, Â., Kütahya’da nadir Yayılış gösteren Gentiana lutea L. ssp. rnsymphandra (Murb.)Hayek Üzerinde taksonomik, Morfolojik ve Ekolojik Bir Araştırma, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam Symposium Proceedings; 23-26 Eylül 1999,269-279, Kütahya.rn (1999)
6- Küçükkaraca, B., Tatlı, Â., Ehrami Karaçam populasyonunun floristik yapısı, 1st rnInternational Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam Symposium Proceedings; 23-26 Eylül 1999, 14-32, Kütahya.rn (1999)
7- Tatlı, A., Akan, H.,Tel, A.Z., Kara, C. The flora of upstairs Ceyhan valley rn(Kahramanmaraş). Second Balkan Botanical Congress. İstanbul, May 14-18, 2000. rn (2000)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Rektör Yardımcılığı: Dumlupınar Üniversitesi (Yıl:1993)
2- Rektör Yardımcılığı: Dumlupınar Üniversitesi (Yıl:1994)
3- Rektör Yardımcılığı: Dumlupınar Üniversitesi (Yıl:1995)
4- Yüksekokul Müdürlüğü: Kütahya Sağlık Meslek Yüksekokulu (Yıl:1997)
5- Yüksekokul Müdürlüğü: Kütahya Sağlık Meslek Yüksekokulu (Yıl:1998)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Yıl:1993)
2- Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Yıl:1994)
3- Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Yıl:1995)
4- Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Yıl:1996)
5- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:1998)
6- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:1999)
7- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2000)
8- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2001)
9- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2002)
10- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2003)
11- Araştırma Birimi Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2004)
12- Bölüm Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1988)
13- Bölüm Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1989)
14- Bölüm Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1990)
15- Bölüm Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1991)
16- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1993)
17- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1994)
18- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1995)
19- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1996)
20- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1997)
21- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1998)
22- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1999)
23- Bölüm Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2000)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji (Yıl:1985)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji (Yıl:1986)
3- Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji (Yıl:1987)
4- Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji (Yıl:1988)
5- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1988)
6- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1989)
7- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1990)
8- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1991)
9- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1992)
10- Anabilim Dalı Başkanlığı: Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji (Yıl:1993)
11- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1993)
12- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1994)
13- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1995)
14- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1996)
15- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1997)
16- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1998)
17- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:1999)
18- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2000)
19- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2001)
20- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2002)
21- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2003)
22- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2004)
23- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2005)
24- Anabilim Dalı Başkanlığı: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü (Yıl:2006)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1993)
2- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1994)
3- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1995)
4- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1996)
5- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1997)
6- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1998)
7- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1999)
8- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2000)
9- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2001)
10- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2002)
11- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2003)
12- Fakülte Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2004)
13- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1993)
14- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1994)
15- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1995)
16- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1996)
17- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1997)
18- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1998)
19- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:1999)
20- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2000)
21- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2001)
22- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2002)
23- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2003)
24- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2004)
25- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2005)
26- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Fen-Edebiyat Fak. (Yıl:2006)
27- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Güzel Sanatlar Fak. (Yıl:2000)
28- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Güzel Sanatlar Fak. (Yıl:2001)
29- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Güzel Sanatlar Fak. (Yıl:2002)
30- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Güzel Sanatlar Fak. (Yıl:2003)
31- Fakülte Yön. Kurulu Üyeliği: Dumlupınar Üniv., Güzel Sanatlar Fak. (Yıl:2004)
32- Kurul Üyeliği: Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:1993)
33- Kurul Üyeliği: Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:1994)
34- Kurul Üyeliği: Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:1995)
35- Kurul Üyeliği: Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:1996)
36- Kurul Üyeliği: Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:1997)
37- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği (Yıl:1993)
38- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği. (Yıl:1994)
39- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği (Yıl:1995)
40- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği (Yıl:1996)
41- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği (Yıl:1997)
42- Kurul Üyelikleri: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu Üyeliği (Yıl:1998)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email atatli(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.