Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : AB Rh+
 • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Fevzi Paşa İlkokulu (1985)
 • Orta Okul : Isparta Anadolu Ticaret Lisesi (1993)
 • Lise : Isparta Ş.A.İ.K. Lisesi (1997)
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Lisans Fakülte : Ziraat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Bitki Koruma (2001)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Bitki Koruma (2004)
 • Doktora : Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Bitki koruma
 • (2010)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Entomoloji (2017)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı

: Baran ASLAN

Doğum Yeri Ve Yılı

Medeni Hali

: İstanbul  08.04.1978

: Evli

Yabancı Dili

E-Posta

: İngilizce

aslanb@mehmetakif.edu.tr

  aslanb32@gmail.com

 

Eğitim Durumu

Lise                  :

Isparta Ş.A.İ.K. Lisesi (1993-1996)

Lisans              :

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (1997-2001)

Yüksek Lisans:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı (2001-2004)

Doktora           :

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı (2004-2010)

Yüksek Lisans Tezi:

Isparta İli ve  İlçelerinde Zararlı Olan Yaprakbiti (Hom.: Aphidoidae) Türleri ve Doğal Düşmanlarının Tespiti

 

Doktora Tezi:

Kovada Gölü Milli Parkı Havzası Böcek Faunası ve Biyolojik Çeşitlilik Analizi

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıllar

2002-2010 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi2010- 2017 M.A.K.U Tefenni Meslek Yüksekokulu, Yrd. Doç. Dr.

2018-          M.A.K.Ü. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, Doç. Dr.

İLGİ ALANLARI

Ziraat, Entomoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Aphidoidea

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Aslan, B., Karaca, İ., 2006. Asma Salkım Güvesinin (Lobesia botrana (Dennis and Schiffermüller)) (Lepidoptera: Tortricidae) Tanınması, Biyolojisi ve Savaşım Olanakları. Hasad Dergisi, 21(250), 92-95. (2006)
2- Karaca, İ., Karsavuran, Y., Avcı, M., Demirözer, O., Aslan, B., Sökeli, E.,Bulut, S., 2006. Isparta İlinde Coleoptera Takımına ait Türler Üzerinde Faunistik Çalışmalar. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2),180-184. (2006)
3- Karaca, İ., Aslan, B., Demirözer, O.,Karsavuran, Y., 2006. Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme. S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 49-52. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ay, R., Yaşar, B., Demirözer, O., Aslan, B., Yorulmaz, S., Kaya, M., Karaca, İ., 2007. Isparta İli Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Bazı İlaçların Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk. Entomol. Derg., 31(4), 297-306. (2007)
2- Aslan, B., Aslan, E., G., Karaca, İ., Kaya, M., 2008. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanında (Isparta) Farklı Habitatlarda Çukur Tuzak Yöntemi İle Yakalanan Carabidae ve Tenebrionidae (Coleoptera) Türleri ile Biyolojik Çeşitlilik Parametrelerinin Karşılaştırılması.SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 3(2), 122-132. (2008)
3- Karsavuran, Y., Demirözer, O., Aslan, B., Karaca, İ., 2008. Studies on Pentatomidae and Scutelleridae (Heteroptera) Fauna of Isparta Province (Turkey).Journal of Entomology, 5(3), 213-217. (2008)
4- Japoshvili, G., Kaya, M., Aslan, B., Karaca, İ., 2009. Coleoptera diversity and abundance in Golcuk Natural Park,in Isparta, Turkey. Entomologia Hellenica, 18, 3-11. (2009)
5- Aslan, B., Karaca, İ., 2012. Comparative diversity of insects in various habitats of Kovada Lake National Park Basin (Isparta, Turkey). Scientific Research and Essays, 7(24): 2160-2167. (2012)
6- Deniz, F., Aslan, B., Karaca, İ., 2018. Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 1022-1029. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Aslan, B., Karaca, I., 2005. Fruit Tree Aphids and Their Natural Enemies in Isparta Region, Turkey. Journal of Pest Science, 78(4), 227-229. (2005)
2- Gök, A., Aslan, E., G., Aslan, B., 2007. Xanthogaleruca subcoerulescens (Weise, 1884) (Coleoptera: Chrysomelidae), A Little Known Galerucine From Turkey, With A Deblockedion of the Female, Additions To The Deblockedion Of the Male, And Ecological Remarks. Entomological News, 118(3), 259-262. (2007)
3- Karaca, G., Karaca, İ., Yardımcı, N., Demirözer, O., Aslan, B., Kılıç, H., Ç., 2010. Investigations on Pests, Diseases and Present Early Warning System of Apple Orchards in Isparta, Turkey. African Journal of Biotechnology, 9(6), 834-841. (2010)
4- Japoshvili, G., Çelik, H., Aslan, B., Karaca, İ., 2010. Hymenopteran diversity and abundance in Gölcük Natural Park in Isparta, Turkey. Türk. entomol. derg. 34 (4): 435-446. (2010)
5- Gök, A., Aslan, E., G., Aslan, B., 2005. Monolepta anatolica Bezdek, 1998 (Coleoptera: Chrysomelidae): A New Pest on Some Stone Fruit Trees (Rosaceae) in Turkey. Entomological News, 116(5), 335-340. (2005)
6- Aslan, E.G., Japoshvili, G., Aslan, B., Karaca, İ., 2012. Flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) collected by Malaise trap method in Gölcük Natural Park (Isparta, Turkey) with a new record for the Turkish fauna. Archives of Biological Sciences, Belgrade, 64(1), 365-370. (2012)
7- Aslan B., Karaca, İ., 2012. Insect fauna of Kovada Lake Natural Park basin (Isparta, TURKEY). Turkish Journal of Entomology. 36(4), 473-486. (2012)
8- Aslan, E.G., Beenen, R., Bayram, F., Aslan, B., 2013. Chloropterus versicolor (Morawitz) in Turkey: Indigeneity Confirmed (Coleoptera: Chrysomelidae). J. Entomol. Res. Soc., 15(2): 113-116. (2013)
9- Aslan, B., Bayram, F., Aslan, E.G., 2014. First Record of the Flea Beetle Psylliodes wrasei Leonardi and Arnold (Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) in Turkey: A Promising Biological Control Agent for Hoary Cress, Lepidium draba L. (Brassicaceae). J. Entomol. Res. Soc., 16(2), 111-115. (2014)
10- Aslan, B., 2015. Survey of the Predatory and Parasitoid Species-Complex of Aphids (Hemiptera: Aphididae) at Fruit Growing Areas in Burdur, Turkey. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 25(1), 261-265. (2015)
11- Aslan, B., Yılmaz, A., Bayram, F., Aslan, E. G., 2015. Contributions to the insect fauna of Burdur Province (Turkey) in terms of Hydrophilidae, Helophoridae and Chrysomelidae (Coleoptera) with Chorotype Analyses. Fresenius Environmental Bulletin, 24(6). (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demirözer, O., Japoshvili, G., Ay, R., Karaca, İ., Aslan, B., Yaşar, B., 2007. Isparta İlinde Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe (Hemiptera: Coccidea) ve Asalakları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı. 27-29 Ağustos 2007. Isparta. 22 s. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Aslan, E., G., Aslan, B., Gök, A., Ayvaz, Y., 2008. Çığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği ve Benzerliğinin Karşılaştırmalı Analizi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. (2008)
2- Ay, R., Yaşar, R., Demirözer, O., Aslan, B., Yorulmaz, S., Kaya, M., Karaca, İ., 2007. Isparta İli Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Diazinon, Parathion-methyl ve Methidathion Kalıntı Düzeylerinin GC ile Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı. 27-29 Ağustos 2007, Isparta. 207 s. (2007)
3- Karaca İ., Karsavuran Y., Avci M., Bulut S., Demirözer O., Aslan B., Sökeli E., 2004. Isparta İlinin Coleoptera Faunası. I. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül 2004. Samsun (2004)
4- Aslan, B., Bayram, F., Aslan, E. G., 2013. Psylliodes wrasei Leonardi & Arnold (Chrysomelidae: Alticinae) yaprak pire böceğinin Türkiye’den ilk kaydı: Lepidium draba L. (Brassicaceae) için umut verici biyolojik kontrol ajanı. 1. Zooloji Kongresi, Nevşehir. (2013)
5- Aslan, B., 2016. Burdur Ilinde Meyve Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Bulunan Yaprakbiti Türleri (Hemiptera:Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8, Eylül, Konya.107 s. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karsavuran, Y., Demirözer, O., Aslan, B., Karaca, İ., 2006. Faunistic Studies on Pentatomidae and Scutellaridae Families Belonging to Heteroptera Order in the Region of Isparta, Turkey. VIIth European Congress of Entomology, September 17-22, 2006. İzmir, Turkey. 102 pp. (2006)
2- Aslan, E.,G., Aslan, B., 2018.A Review on Flea Beetles (Chrysomelidae: Alticini) of Turkeyy With Respect to Species Number andrnHost Plant Associations. XI European Congress of Entomology, Napoli 2-6 July 2018, 108 p. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Deniz, F., Aslan, B., Karaca, İ. 2017. Predator Macrolophus pygmaeus (Rambur) on Different Prey Species Under Laboratory Conditions. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Minsk – BELARUS, 589. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Isparta İli ve İlçelerinde Zararlı Olan Yaprakbiti (Hom.: Aphidoidae) Türleri ve Doğal Düşmanlarının Tespiti (2004)
Doktora Tezi
1- Kovada Gölü Milli Parkı Havzası Böcek Faunası ve Biyolojik Çeşitlilik Analizi (2010)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011 Yıl)
2- SDÜ Fen Bilimleri Dergisi (2015 Yıl)
3- SDÜ Fen Bilimleri Dergisi (2015 Yıl)
4- Journal of Experimental Agriculture International (2018 Yıl)
5- Asian Journal of Agricultural and Horticultural Research (2018 Yıl)
6- Asian Journal of Biotechnology and Genetic Engineering (2018 Yıl)
7- Journal of Agriculture, Environment and Food (2018 Yıl)
8- Science of the Total Environment (2018 Yıl)
9- Journal of Experimental Agriculture International (2018 Yıl)
10- Plant Cell Biotechnology And Molecular Biology (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2018)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Tefenni Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanlığı (Yıl:2010)
2- Tefenni Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanlığı (Yıl:2017)
3- Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Fatma DENİZ, Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. (2017)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- 1Biological Control of Globose Scale By Parasitic Wasps (NATO-G)(CPB.EAP.CLG.982206) (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bitki Kliniği Laboratuvarı'nın Altyapısının Tamamlanması (SDÜ. APYB- Altyapı projesi, 2003-45) (2003)
2- Isparta İli ve İlçelerinde Meyve Ağaçlarında Zararlı Yaprakbiti (Homoptera: Aphidoidea) Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar (SDUBAP, 03-YL-684) (2003)
3- Bitki Koruma Bölüm Laboratuvarı'nın Altyapısının Desteklenmesi (SDÜBAP, 2004/101) (2004)
4- Elma Zararlılarına Karşı Erken Uyarı Sistemlerinin Oluşturulması (SDÜBAP, 1091-m-05) (2005)
5- Isparta İlinde Yetiştirilen Elmalarda Bazı Organik Fosforlu İlaçların Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (SDÜ-BAP, 1387-M-06) (0)
6- Kovada Gölü Milli Parkı Havzası Böcek Faunası ve Biyolojik Çeşitlilik Analizi (SDÜBAP, 1421-D-06) (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Isparta)'nın Chrysomelidae (Coleoptera) Biyoçeşitliliği, Konak Bitki İlişkileri ve Bolluk Değerlerinin Araştırılması (TUBİTAK, TOVAG-105O181) (0)
2- Biyolojik savaş etmenleri araştırma ve üretim merkezi kurulması (DPT, 2007K121320) (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (0)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Aslan, B., Karaca, I., 2005. Fruit Tree Aphids and Their Natural Enemies in Isparta Region, Turkey Journal of Pest Science 78(4). 227-229) (0)
2- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Gök, A., Aslan, E., G., Aslan, B., 2007. Xanthogaleruca subcoerulescens (Weise, 1884) (Coleoptera: Chrysomelidae), A Little Known Galerucine From Turkey, With A Deblockedion of the Female, Additions To The Deblockedion Of the Male, And Ecological Remarks. Entomological News. 118(3), 259-262) (0)
3- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2013. (Aslan B., Karaca, İ., 2012. Insect fauna of Kovada Lake Natural Park basin (Isparta, TURKEY). Turkish Journal of Entomology. 36(3), 473-489) (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 213 2279
Email aslanb(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.