Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A Rh-
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Antropoloji
 • Anabilim Dalı : Paleoantropoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Ödemiş Lisesi (1988)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Antropoloji (1992)
 • Y.Lisans : Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Fizik ve Paleoantropoloji (Paleoantropoloji ABD) (20-11-2000)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Antropoloji (Paleoantropoloji)
 • (16-04-2007)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Biyolojik Antropoloji

Biyoarkeoloji

Paleoekoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Demirel, A. Mağara Paleoekolojisi ve Mikrofauna Tafonomisi. Işın Yalçınkaya’ya Armağan (Editörler: H. Taşkıran, M. Kartal, K. Özçelik, M.B. Kösem, G. Kartal), sf. 101-112, Bilgin Yayınları, Ankara. (2011)
2- Demirel, A. Two weapon-related traumas from the Enclosure, 2008, Amorium Reports 3: The Lower City Enclosure, Find Reports and Technical Studies. (Editorler: C.S. Lightfoot ve E.A. Ivison), 387-384, Zero Prodüksiyon Kitap-Yayın-Dağıtım San. Ltd. Şti., İstanbul. (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demirel, A. Antik Yunan’da Biyolojik Evrim Düşüncesi, Folklor/Edebiyat, Cilt: 17/Sayı 68, sf.53-60 (2011)
2- Demirel, A. Türkiye Antropolojisinin Tarihçesi ve Gelişimi Üzerine. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4: 128-134. (2011)
3- Üstündağ, H. Demirel, F.A. Alanya Kalesi İskelet Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2009, Cilt 26/Sayı 1, sf:219-234. Ankara (2009)
4- Üstündağ, H., Demirel, F.A. Alanya Kalesi Kazılarında Bulunan İnsan İskelet Kalıntılarının Osteolojik Analizi, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 8: 79-90, Ankara (2008)
5- Demirel, A. Tafonomi ve Paleoantropolojik Çalışmalara Katkıları: Rudabanya Örneği. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 5, sayfa: 23–28, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara (2005)
6- Yaşar, Z.F., Demirel, F.A., Çankaya, A. Burdur/ Kızılin Mağarası İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı:2, sf. 129-142. (2012)
7- Demirel, A. (2013). Amorium Aşağı Şehir Kilisesi Bebek ve Çocuk İskeletleri, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt 53/Sayı 1, sf. 349-364 (2013)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Güngör, A. Neolitik Dönemde Beslenmenin İnsan Morfolojisi Üzerine Yansımaları, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Sayı: 38, Cilt:1–2, sayfa: 367–380, Ankara (1998)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demirel, A., Andrews, P., Yalçınkaya, I., Ersoy, A. The taphonomy and the palaeoenvironmental implications of the small mammals from Karain Cave, Turkey. Journal of Archaeological Science 38: 3048-3059 (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Demirel, A. Eski Anadolu Toplumlarında Çevre ile Bağlantılı Hastalıklar, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale (2011)
2- Demirel, A., Yaşar, Z. F. Kızılin İskeletleri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 4-6 Kasım 2010, Burdur (2010)
3- Yaşar, Z. F., Demirel, A., Antik Dönem Diş Tedavi Örneği, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 4-6 Kasım 2010, Burdur (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Alpagut, B., Demirel, A. Paşalar Kazısı (Bursa) Arkeometrik Araştırmaları: Küçük Memeliler Tafonomisi. 19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, sf: 107–116, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. (2004)
2- Alpagut, B, Çelebi, H. Gençtürk, İ, Alpagut, A., Demirel, A. Paşalar Kazısı-2000. 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I, sf: 151-162, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. (2002)
3- Demirel, F.A. Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması-2010. 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, sf.361-368. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- Tafonomik Analizlerde Taramalı Elektron Mikroskobu Analizlerinin Kullanımı: Paşalar, Rudabanya ve Neuadd’tan Bulunan Bazı Küçük Omurgalı Örnekleri Üzerinde Bir Deneme (2000)
Doktora Tezi
1- Karain Mağarası Küçük Memeli Tafonomisi (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Antropoloji Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (vekaleten) (Yıl:2009)
2- Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (vekaleten) (Yıl:2010)
3- Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (vekaleten) (Yıl:2011)
4- Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- 0111-NAP–10 numaralı “Burdur İli ve Çevresi Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokaliteleri Yüzey Araştırması” başlıklı MAKÜ BAP Proje Yürütücülüğü (2010)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Doktora çalışması için ARIT (Amerikan Araştırma Enstitüsü) ve Türk Kültür Vakfı İşbirliği bursu. (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3046
Email arzudemirel(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.