Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1964
 • Kan Gurubu : B (Rh poziti
 • Birimi : İlahiyat Fakültesi
 • Bölümü : Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Anabilim Dalı : Din Bilimleri ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Arapça
 • Lisans : Atatürk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İlahiyat Fakültesi
 • (1985)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Din Eğitimi (1997)
 • Doktora : The University of Leeds
 • Doktora Dal : Social Psychology of Religion / Din Sosyolojisi
 • (Ekim 2000)
 • Doçenlik : Üniversiteler Arası Kurul
 • Doçenlik Dal : Din Sosyolojisi (08.01.2009)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Din Sosyolojisi (20.01.2016)
ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Kemer’de doğdu. Lise’den sonra İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Üniversitesinde din eğitimi alanında yüksek lisansını, İngiltere Leeds Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede içerik çözümlemesi ve söylem analizi konularında post-doktora çalışması yaptı. 2009 yılı Ocak ayında da din, bilgi ve kültür sosyolojisi alanında doçent oldu. Bu arada, Leeds Üniversitesi’nde ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilir. 

Vaizlik, müftülük ve müfettişlik görevleri yanında 2003-2004 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı, iç denetçilik ve 2010-2014 yıllarında Danimarka Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinden sonra 2015 yılı Ocak ayında tekrar iç denetçi olarak atanan Ahmet Onay, 2016 yılı Şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinden ayrılarak naklen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen anılan üniversitede din sosyolojisi profesörü olarak vazife yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Dindarlık, kimlik, Diyanet, dini grup ve cemaatler, camiler, Kuran-ı Kerim meal ve tefsiri, içerik ve söylem analizi, din ve değerler eğitimi, sınav kaygısı, yönelim psikolojisi, Likert tipi ölçekler, veri harmanlama ve veri madenciliği, istatistik ve SPSS

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Dindarlık Etkileşim ve Değişim (2004)
2- Hacıların Gözüyle, Türkiye’nin Hac Organizasyonu (2008)
3- Türkiye’nin Cami Profili, (Fizikî ve Sosyolojik Açılardan Bir Analiz) (2008)
4- Türkiye’de Hac Hizmetleri, Boylamsal Bir Analiz (2003-2008) (2015)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Koranen På Dansk (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kürsüden Öğütler, 52 Konuda Vaaz Örnekleri, Bölüm adı:(Ana-Baba Hakları ve Yaşlılara Saygı) (2006)
2- Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, Bölüm adı:(Din Sosyolojisinde Metot ) (Tercüme) (2012)
3- Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, Bölüm adı:(Dinin Tanımlanması, Bir Sosyal Bilim Yaklaşımı) (Tercüme) (2012)
4- Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, Bölüm adı:(Din Bilimlerinde Kavramsal Modeller ) (Tercüme) (2012)
5- Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, Bölüm adı:(Bilişsel Bilimin Dini ve Onun Gelişimini Açıklama Girişimine Eleştirel Bir Bakış) (Tercüme) (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Dini Yönelim Ölçeği: Ölçek Geliştirmede Yöntem, Teorik Altyapı, Geçerlilik ve Güvenilirlik (2002)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mabet İçinde Eğitim ya da İçinde Eğitim Olan İbadet (2008)
2- Yüksek Din Öğretimi ve Diyanet İlişkileri (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İslam Fıkhında Vadeli Satış (1993)
2- İngiltere’de İslam: Sosyo-Psikolojik Açıdan Kısa Bir Tahlil (1998)
3- Dindarlık Ölçme Çalışmaları: Dindarlık Ölümünde Üç Farklı Yaklaşım ve Ölçmenin Esaslar (2001)
4- Mezun Oldukları Liselere Göre Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine ve Dini Gruplara Yönelim Durumları (2003)
5- Diyanet Hutbelerinin Muhteva Analizi (2004)
6- Hac Yapan Kişilerin Hacdan Sonraki Dinî Tutumları (2006)
7- Cami Eksenli Din Hizmetleri (2007)
8- Türkiye’de Camilerin Gruplandırılması, Sınıflandırılması ve Görevli İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma (2007)
9- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Camilerin Finansmanı (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Cami Eksenli Din Hizmetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Alandaki Formasyon İhtiyaçları (2003)
2- Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Yayın Faaliyetleri (2004)
3- Cami Eksenli Din Hizmetleri (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi ve Dindarlık Yansımaları (2003)
2- Dini İçerikli Film, Dizi ve Dramalarda Senaryo ve Görsellik Sorunu (SosyoPsikolojik Bir Analiz) (2004)
3- Dinin Değer Oluşturma Öğretisi. Değerler Eğitimi Uluslararası Konferans Bildirileri 28-29 Mayıs 2010, İstanbul (2010)
4- Danimarka’da Gençlere Yönelik Din Hizmeti, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri – Sakarya 2016, sh.13-22. Ensar Neşriyat, İstanbul (2016)
5- İslami Bir Mesele Olarak Engelliler Konusunu Ele Alışımız ve Engellilerin Dünyasındaki Karşılığı Sorunu, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, Engellilik Bağlamında Dini Yaklaşım, Dini Başaçıkma ve Din Eğitimi 18-20 Kasım 2016, sayfa: 353-364. Bağcılar Belediyesi Yayını, İstanbul (2016)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2009 Yıl)
2- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2010 Yıl)
3- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2011 Yıl)
4- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2012 Yıl)
5- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2013 Yıl)
6- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2014 Yıl)
7- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2015 Yıl)
8- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2009 Yıl)
2- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2010 Yıl)
3- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2011 Yıl)
4- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2012 Yıl)
5- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2013 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
2- Değerler Eğitimi Dergisi (2009 Yıl)
3- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2004 Yıl)
4- Değerler Eğitimi Dergisi (2005 Yıl)
5- Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Turkish Studies (2016 Yıl)
6- Değerler Eğitimi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan V. (Yıl:2016)
2- Bşlüm Başkanı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Eserin, yurtdışında satın alınması; bunların sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
1- Genel Yayın Yönetmeni ve Metin Yazarı (2014)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Din Sosyolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Eğitimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016 - 101
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2920
Email aonay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 5 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.