Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı : Ulaştırma
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İnşaat mühendisliği (1999)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : İnşaat Mühendisliği (2002-07-03)
 • Doktora : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : İnşaat Mühendisliği
 • (2008-02-21)
ÖZGEÇMİŞ

 

Süleyman Demirel Üniversitesi  

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

ULAŞTIRMA  

Doktora 

2008 

 

Akdeniz Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

Yüksek Lisans 

2002 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi  

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

Lisans 

1999 

İLGİ ALANLARI

Karayolu Ulaştırması,

Endüstriyel atıkların yol malzemesi olarak kullanımı

Yapı Teknolojileri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Water effect on deteriorations of asphalt pavements” TOJSAT The Online Journal of Science and Technology, Volume 2, Issue 1, pp 1-6. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Use of ferrochromium slag as an artificial aggregate in pavement layers, ASTM International Journal, 9(1), pp 9. (2012)
2- "Göller Yöresinde İşletilen Kireçtaşı Agregalarının Yol İnşaatı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması" Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 18, sayı 3, pp 199-207. (2012)
3- Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi, S.Demirel Üniv., Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 12(1), 26-34. (2008)
4- Muaveni ,M., Tutumluer, E., Yılmaz, A. "Laboratory Characterization of Compaction and Damping Properties of Stone Matrix Asphalt" International Journal of Pavement Research & Technology Jan 2014, Vol. 7 Issue 1, p1. (2014)
5- Yılmaz, A., Karaşahin, M. "Compressive strength of cement-bound base layers containing ferrochromium slag" Turkish J Eng Env Sci, (2013) 37: 247 – 258 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mechanical properties of Ferrochromium slag in granular layers of flexible pavements, Materials and Structures, 43(3) p. 309-317 (2010)
2- Ferrokrom Cürufunun Yol Temel Malzemesi Olarak Kullanımı, Teknik Dergi, 19(3), ss. 4455-4470, (2008)
3- "Physical Properties of Multi-Layer Seal Surfacing in Turkey", Journal of ICE Transport, Volume 166, Issue 3, pages137 –143. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yılmaz, A. “Kentçi Yollarda Alternatif Asfalt Kaplama Yöntemlerinin Kullanımı, WMA (Ilık Karışım Asfalt) ve Poröz Asfalt Örneği” 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 14-15 Ekim 2011. Antalya. (2011)
2- "Birden Fazla Tabakali Sathi Kaplamalarin Fiziksel Özelliklerinin Araştirilmasi", 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, YTMK, KGM, Ankara, Kasım 2009. (2009)
3- Yıldız, A.H., Karaşahin, M., Yılmaz, A., Taciroğlu, M., "Burdur Bej, Bucak Traverten ve Afyon Beyaz Doğal Taş Parça Atıklarının Yol Temel İnşaatında Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Mersem, Türkiye 6. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, Afyonkarahisar. (2008)
4- Aktaş, B., Yılmaz, A., Karaşahin, M., Esnek Üstyapılarda Yorulma Ömrünün ANFIS ile Modellenmesi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran 2008, S.Demirel Üniversitesi, Isparta. (2008)
5- Yılmaz, A., Karaşahin, M., "Granüler Yol Malzemelerinde Esneklik Modülünün Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran 2008, S.Demirel Üniversitesi, Isparta. (2008)
6- Granüler Yol Malzemelerı Üzerınde Uygulanan Dınamık Deney Yöntemlerı, Süleyman Demırel Ünıversıtesı, 15.Yıl Mühendıslık Mımarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta. (1.Isım) (2007)
7- Ferrokrom Cürufu Kullanılarak Hazırlanan Asfalt Betonu Numunelerinin Mühendislik Özellikleri" - Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 22-24 Eylül 2005 (1. İsim) (2005)
8- Bitümlü Karışımlarda Yorulma Ömrünü Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ile Modelleme Çalışması" Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS'2005, BUMAT ve Kocaeli Üniversitesi, 16 - 18 Kasim 2005 (1.İsim) (2005)
9- Tufa'nın Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımı - Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Şubat 2003. İstanbul (2003)
10- Bir Elektrometalurji Tesisinin Atıklarının Yol Üstyapısında Kullanılabilirliğinin Araştırılması" - IV. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Eylül 2002, Balıkesir (2002)
11- “Donma-Çözülme Etkisindeki Granüler Zeminlerin Elastiklik Özelliğinin YSA ile Belirlenmesi”, ASYU 2012, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon. Pp. 265-269. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Compressive strength properties of cement-bound base layers containing ferrochromium (FeCr) slag”, Transportation Research Board 91th Annual meeting, 22-26 January 2012. Washington DC, USA. (2012)
2- Electric-Arc Furnace Slag Utilization in Hot Mix Asphalt, Eurasphalt&Eurobitume Congress, 13-15 June 2012, İstanbul. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Use of ferrochromium slag as an artificial aggregate in pavement layers", International Symposium on Testing and Specification of Recycled Materials for Sustainable Geotechnical Construction, 2-4 February 2011 Baltimore MD, USA. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Electric-Arc Furnace Slag Utilization in Hot Mix Asphalt” ISTEC-2011, International Science and Technology Conference, İstanbul Üniversitesi, 7-9 Aralık 2011 (2011)
2- “Water effect on deteriorations of asphalt pavements” ISTEC-2011, International Science and Technology Conference, İstanbul Üniversitesi, 7-9 Aralık 2011. İstanbul. (2011)
Yüksek Lisans Tezi
1- ANTALYA FERROKROM İŞLETMESİ’NİN ELEKTRİK-ARK FIRINI CÜRUFLARININ VE BACA TOZU ATIKLARININ ASFALT BETONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2002)
Doktora Tezi
1- FERROKROM VE SİLİKOFERROKROM CÜRUFLARI İLE SİLİS DUMANININ YOL ÜSTYAPISINDA KULLANIMININrnİNCELENMESİ (2008)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliği (2008)
2- TRB (Transportation Research Board, USA) (2010)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Materials and Structures (2011 Yıl)
2- Construction and Building Materials (2012 Yıl)
3- Journal of Transportation Engineering (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi (2008 Yıl)
2- AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ (2011 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Ulaştırma ABD Başkanlığı (Yıl:2012)
2- Fen Bil. Enst. İnşaat Mühendisliği Ana Bilimdalı Başkanlığı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
2- BAP Komisyonu üyeliği (Yıl:2011)
3- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (TBMYO) (Yıl:2011)
4- Birim Erasmus Temsilciliği (TBMYO) (Yıl:2011)
5- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı'nda Davetli Konuşmacı, MAEÜ Burdur (Yıl:2012)
2- Beton ve Özellikleri Semineri Davetli Konuşmacı (MAEÜ MYO, Burdur İMO ve İl Çevre ve Şehircilik Müd. ortak faaliyeti) 6 Mart 2012 Burdur Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı (Yıl:2012)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- IEBBS-2015 Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "YOL ÜSTYAPISINDA KULLANILAN KALKER KÖKENLİ GRANÜLER MALZEMELERİN FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ" MAEÜ BAP Projesi 0134-NAP-11 (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Elektrik Ark Fırını Cürufunun Karayolu Üstyapısında Ve Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Verimlilik Analizi" (Akdeniz Üniv. BAP Projesi) 2003.01.0102.001 (2006)
2- "Ferrokrom ve Silikoferrokrom Cürufları ile Silis Dumanının Yol Üstyapısında Kullanımının İncelenmesi" (SDÜ BAP Projesi) 1042-D-05rn (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- "Türkiye’deki Esnek Üstyapılarda Yoğun Olarak Kullanılan Granüler Malzemelerin Tekrarlı Yükler Altındaki Elastik Özelliklerinin İncelenmesi" 109M648 No'lu TÜBİTAK Projesi (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- "Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması" 106M143 No'lu TÜBİTAK Projesi (2008)
2- "Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelenmesi" 105M019 No'lu TÜBİTAK Projesi (2007)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu (0)
2- YÖK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu (6 ay süreli) (2009)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- Yurt Dışı Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK UBYT 2010 (0)
2- Yurt Dışı Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK UBYT 2008 (0)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Post Doctoral Research Fellowship in University of Illinois USA (6 ay süreyle) (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Deneme

07.03.2016
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Beton Yollar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü - Ulaştırma
Yol Üstyapıları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü - Ulaştırma
Karayolu Mühendisliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü - Ulaştırma
Karayolu Tasarımı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü - Ulaştırma
Toprak İşleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü - Ulaştırma

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2740
Email altanyilmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 15030 Burdur/Türkiye


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.