Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Karışık Dişlenme Dönemindeki Çocuklarda Rotasyonel Panoramik Radyografilerde Maksiller Sinüsün Yaşa Bağlı Gelişimi ve Asimetri İndeksinin Kantitatif ÖlçümleriSAĞLAM ALİ ALP, ÇINA MÜGE11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
2Lokal Anestezik Olarak Da Kullanılabilen Difenhidramin Hidroklorid’in Etkinliğinin Artikain Hidroklorid ve Prilokain’le Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiSAĞLAM ALİ ALP11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
3Diş Hekimlerinin Sigara Kullanım İnsidansı ve Anksiyete ile İlişkisiSAĞLAM ALİ ALP11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
4Çeşitli Ağız Cerrahisi İşlemlerinde Diş Hekimlerinin ve Akademisyenlerin Tercih Ettikleri Antibiyotik GruplarıSAĞLAM ALİ ALP11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
5Pratisyen Diş Hekimlerinin Ağız Cerrahisine Müdahale Etme SınırlarıSAĞLAM ALİ ALP11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
6Daimi Dişlerin Çekim Zamanları Üzerine Bir AraştırmaSAĞLAM ALİ ALP, ÇINA MÜGE11th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons17.10.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
7Sabit ortodontik tedavi öncesi ve sonrası stimülasyonsuz total salyadaki glukoz konsantrasyonuSAĞLAM ALİ ALP, SAĞLAM Aynur Medine, GÜLTEKİN FATİH11.Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi19.09.2003Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
8Odontomalarda Farklı Klinik GörünümlerBAYKUL Timuçin, SAĞLAM ALİ ALP, ÇINA MÜGE, TÜZÜM M. Şenol10th Int. Congress of Türkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons16.10.2002Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
9Odontomalarda Farklı Klinik GörünümlerBAYKUL Timuçin, SAĞLAM ALİ ALP, ÇINA MÜGE, TÜZÜM M. Şenol10th Int. Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons04.09.2002Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
10Sekonder Candida Enfeksiyonu ve Kronik İnflamatuar Reaksiyon Gösteren Fokal Epitelyal Hiperplazi (Heck Hastalığı)AYDIN ÜLKEM, SAĞLAM ALİ ALP, OYGÜR TÜLİN2nd International Scientific Congress, Gazi University20.10.2001Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
11Condylar Asymmetry Measurements in Patients With Temporomandibular DisordersSAĞLAM ALİ ALP, ŞANLI GülperiThird Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery with 9th TAOMS National Meeting09.09.2001Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
12Metastatic Lung Carcinoma to the Maxilla (Case Report)SAĞLAM ALİ ALP, SARI AliyeThird Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery with 9th TAOMS National Meeting09.09.2001Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
13Peripheral Ameloblastoma-A Case ReportAYDIN ÜLKEM, SAĞLAM ALİ ALP5th Congress of the Balkan Stomatological Society16.04.2000Tam metin bildiri, Basılı, Thessaloniki
14Chondroma of Mandible-Case ReportTÜZÜM M. Şenol, SAĞLAM ALİ ALP, SARI Aliye6th Int.Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons03.04.1999Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
15Influence of the Mandibular Third Molars' Presence and/or Absence on the Mandibular Fracture LocationsÇADIR BİLGE, BAYKUL Timuçin, SAĞLAM ALİ ALP, TÜZÜM M. Şenol2. Ağız Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Uluslararası KongresiTam metin bildiri, , Antalya