Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Resim-İş Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Fransızca
 • Lisans : SDÜ. Burdur Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Resim İş Eğitimi
 • Y.Lisans : MAE Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Resim İş Eğitimi (2008-05-01 18:10:25)
 • Doktora : Marmara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Resim-İş Öğretmenliği
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Comparative Examination of the Standards of Visual Arts Teachers (The Case of Turkey and the State of Virginia, the USA)", Küreselleşen Dünya'da Eğitim E-Kitabı. Pegem Akademi. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İLKÖĞRETİM 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERS İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ, Kesit Akademi Dergisi, Aralık,Sayı 6, s. 122-143 (2016)
2- GÜN, E., KONAK, A., GÜN DURU, E., (2016). "Okul öncesi sanat eğitimi alanında yapılmış tez çalışmalarının incelenmesi", (ASOS)The Journal of Academic Social Science, 4(37), Aralık (2016)
3- RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI, ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, CİLT 16, SAYI 61 (2017)
4- "Opinions of Art Teachers on the Standards of the International Society for Technology in Education: The Case of Western Mediterranean Region, Turkey", Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 3; March 2018 (2018)
5- KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM BECERİLERİNE ETKİSİ - EFFECTS OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE DESIGN SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ART TEACHING DEPARTMENT, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), Mart, 2018. (2018)
6- Türkiye’de Sanat Eğitimcisi ve Sanat Eğitimi Bağlamında Demokrasi Bilinci, Konak,A.&Bulut,Ü., İlköğretim Online, 2018; 17(2): s.1002-1013. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- lköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sanatsal Yaratıcılık Düzeyleri İle Görsel Sanatlar Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması (2009)
2- Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Sanat Eğitimi Dersindeki Başarı Düzeylerini Karşılaştırılması (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- lköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Şekilsel Yaratıcılık Düzeylerinin Çoklu Zekâ Alanları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (2009)
2- THE OPİNİONS OF THE ART EDUCATION SENIOR CLASS STUDENTS TOWARDS THE SUBJECT SPECIFIC COMPETENCIES OF VISUAL ARTS TEACHERS (2016)
3- Examining the Intellectual Levels and Democratic Attitudes of Students of Art Teaching Department, 3. Intenational Congress on Social Sciences, Chine to Adriatic. (2016)
4- "Resim-iş Öğretmen Adaylarının Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği Standartlarına Yönelik Görüşleri",3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, 12-14 Eylül. Porto, Potekiz. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- De La Peinture a L'ecriture. 2nd International Conference on Education, Economy and Society, Paris. (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Şekilsel Yaratıcılık Düzeyleri (2008)
Doktora Tezi
1- İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi Dersiçi Etkinliklerinin Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Etkisi (2012)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
3- El Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Eserin, yurtdışında satın alınması; bunların sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
1- 2. Paris Art Fair, International Painting Symposium- Paris. (2017)
Uluslararası jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu- Anadolu Üniversitesi/Eskişehir (2014)
2- "Selçukludan Günümüze Geometri" Konya (2016)
3- "Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Sergisi", 20-23 Nisan 2017, Starlight Hotel, Antalya. (2017)
4- "I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Sergisi", 20-22 Nisan 2017, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2017)
5- "Sevgi için", Marmara Üniversitesi Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Anadolu Hisarı Kampüsü, 3-12 Mayıs 2017. (2017)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- "Değişim-La Variation", Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi, Kadıköy-İstanbul. (2013)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, 29-30 Aralık 2016. Burdur (2016)
Ulusal jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek
1- “İKSEV 18. İzmir Avrupa Caz Festivali 9. Caz Afişi Yarışması-Sergisi”, İzmir. (2011)
2- “İKSEV 21. İzmir Avrupa Caz Festivali 12. Caz Afişi Yarışması-Sergisi”, İzmir. (2014)
3- "Eğitim Fakülteleri Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi" TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi. Beşiktaş-İstanbul (2016)
4- Enigma, 21 Şubat-2 Mart 2017, Nişart Galeri, Maşka-Beşiktaş, İstanbul. (2017)
5- "2. Duygusunu Geçmişten Alan Sergi". 28 Ekim-9 Kasım 2017. Galeri Abay, Nişantaşı. İstanbul. (2017)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Osten Bienal of Drawing, Makedonya. (2016)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Sergisi”, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Üst Salonu- İstanbul. (2009)
2- “Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Sasav, Maltepe- İstanbul. (2009)
3- “Hayatın Olduğu Yerde Savaşmak İstiyorum”, Çağdaş Sanatlar Galeri&Müzayede, Kurtuluş, İstanbul. (2010)
4- "Sanatta Buluşanlar”, Kadıköy Belediye Başkanlığı Fuayesi Söğütlüçeşme, Kadıköy- İstanbul. (2010)
5- “ Atatürk ve Cumhuriyet”, M.Ü. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Kadıköy-İstanbul. (2010)
6- “24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi”, Görsed-Ankara. (2010)
7- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Sergisi Cumhuriyet Müzesi, Sultanahmet-İstanbul. (2011)
8- Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Gazi Üniversitesi- Ankara. (2011)
9- “Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Sergisi”, Başkent Üniversitesi- Ankara. (2012)
10- “Kadına Adını Yazdıran Sergi”, Şirket-i Hayriye Sergi Salonu/Kadıköy- İstanbul. (2013)
11- “Marmara Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Sergisi”, Gazi Üniversitesi- Ankara. (2012)
12- "30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI 2013"Şirket-i Hayriye Sergi Salonu/Kadıköy- İstanbul. (2013)
13- Görsed Üyeleri Bahar Sergisi, Büyülü Fırça Sanat Galerisi, Etlik-Ankara (2011)
14- 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi- Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Konferans Salonu (2014)
15- 24 Kasım Öğretmenler Günü Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi, Nevali Hotel/Şanlıurfa (2015)
16- "Kırmızı-Beyaz 5", 03-10 Aralık 2016, Çakabey Sergi Salonu, Beşiktaş-İstanbul. (2016)
17- Plastik Sanatlar Gönüllüleri Derneği Karma Resim Sergisi, 2-8 Mayıs 2017, Burdur. (2017)
18- 41. Turizm Haftası Karma Sergisi, Burdur Belediyesi Sergi Salonu, 15-22 Nisan 2017, Burdur (2017)
19- "6. Kırmızı&Beyaz", Galeri Abay-Nişantaşı, 24-31 Ağustos. (2017)
20- Karma Resim Sergisi, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi, 12-17 Mart, Isparta (2018)
21- "Hayatın İçindeki Kadın" Karma Sergi, 08-13 Mart 2018, Galeri Abay, Nişantaşı-İstanbul. (2018)
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- 6. Uluslararası Kervansaray Buluşması-Malatya (2014)
2- International Painting Symposium, 03-09.12.2017, Zevas Art, B&B Hotel Porte de Lilas.Paris. (2017)
3- 27th International Conference on Education Sciences-Exhibition (2018)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- Özgün Baskı Resim Sergisi-Taşoda Konağı Burdur (2014)
2- Özgün Baskı Resim Sergisi, 30 Mayıs-2 Haziran 2016, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu. (2016)
3- Özgün Baskı Resim Sergisi, 24-27 Ekim, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur. (2017)
Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı
1- "Bağlamanın Telinden Nefes ve Sesin Diliyle Türküler, Konser Afişi Tasarımı". (2017)
2- "Bağlama Üzerine, Söyleşi-Dinleti Afiş Tasarımı." (2017)

DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Burdur (2008)
2- Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği. Gaziantep. (2017)
3- 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği. Antalya. (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- “Okul Öncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması Sürecine Yeni Bakış Açıları” Çalıştayı-Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta (2006)
2- 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu-Marmara Üniversitesi/İstanbul (2012)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı-TÜBİTAK (2010)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- İKSAD Bilim Teşvik Ödülü (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213-4278- 4274
Email akonak(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.