Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : 0RH +
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Yabancı Diller Eğitimi
 • Anabilim Dalı : İngilizce Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : Mobil İlkokulu (1997)
 • Orta Okul : Kesme PİO. Sütçüler / ISPARTA (2000)
 • Lise : Karatay Lisesi, ANTALYA (2004)
 • Lisans : Uludağ Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Yabancı Diller Eğitimi (06.09.2008)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Ders Dönemi
 • Y.Lisans Dal : İngilizce Öğretmenliği (2011)
 • Doktora : Southampton Üniversitesi, İngiltere
 • Doktora Dal : İngilizce Öğretmenliği - Uygulamalı Dilbilim
 • (Haziran 2016)
ÖZGEÇMİŞ

I graduated from English Language Teaching department of Uludağ University, Bursa, Turkey. I earned my PhD in Applied Linguistics from Southampton University, UK. Currently, I'm working as an assistant professor at the English Language Teaching department of Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey. My main research interests include Global Englishes, English as a lingua franca, Language policy and planning, and teacher education.

İLGİ ALANLARI

English as a Lingua Franca

Applied Phonetics

English-medium Instruction at higher education

Language attitudes and ideology

Language policy and planning

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karakas, A. & Bayyurt, Y. forthcoming. ‘The scope of linguistic diversity in the language policies, practices and linguistic landscape of a Turkish EMI University’ In J. Jenkins,, & A. Mauranen (eds.), Linguistic Diversity on the International Campus: Insider accounts of the use of English and other languages in ten universities within Asia, Australasia and Europe. Abingdon, New York: Routledge. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakaş, A. & Karaca, G. (2011). Use And Importance Of Illustration As Materials In Foreign Language Teaching. Balıkesir University. The Journal Of Social Sciences Institute. 14 (26), 351-357. (2011)
2- Karakaş, A. (2012). English as a Lingua Franca: Practices of Academics in a Turkish University. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 160-179. (2012)
3- Karakaş, A., AlZahrani, S. M. & Boonsuk, Y. (2015). Organization of repair structures in dyadic written exchanges among Facebook users. ELTA Journal, 3(3), 68-94. (2015)
4- Karakaş, A. (2017). The forgotten voices in higher education: Students' satisfaction with English-medium instruction. The Journal of English as an International Language, 12(1), 1-14. (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakaş, A. & Karaca, G. (2011). Yabancı Dil Öğretiminde Resmin Materyal Olarak Kullanımı ve Önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Sayı 110, Nisan-Mayıs-Haziran, s. 14-19. (2011)
2- Karakaş, A. (2012). Foreign Accent Problem of Non-native Teachers of English. Humanising Language Teaching, 14(5). (2012)
3- Karakaş, A. (2012). Evaluation of the English Language Teacher Education Program in Turkey. ELT Weekly Newsletter, 4(15). (2012)
4- Karakaş, A. (2012). How to cope with Speaking Anxiety in EFL Classrooms. ELT Weekly Newsletter, 4(28). (2012)
5- Karakaş, A. (2013). [Review of the book Multilingualism and Creativity, by A. V. Kharkhurin]. LINGUIST List 24. 226. (2013)
6- Karakaş, A. (2013). [Review of the book Multilingual Corpora and Multilingual Corpus Analysis, by T. Schmidt]. LINGUIST List 24.2603 (2013)
7- Karakaş, A. (2013). [Review of the book English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges, by A. Doiz,, D. Lasagabaster & J. Manuel]. The Electronic Journal for English as a Second Language (TESL-EJ), 17(2), 1-4. (2013)
8- Karakaş, A. (2014). [Review of the book Developing Critical Languaculture Pedagogies in Higher Education, by A. R. Díaz]. LINGUIST List 25.4459 (2014)
9- Karakaş, A. (2014, August). Internationalization as Englishization. Language on the Move. Available from http://www.languageonthemove.com/language-globalization/internationalization-as-englishization (2014)
10- Karakaş, A. (2012). The role of questions posed to young learners in classroom interaction. Available at http://www.developingteachers.com/articles_tchtraining/questions1_ali.htm (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakaş, A. (2011). Motivational Attitudes of ELT Students towards Using Computers for Writing and Communication. The Journal of Teaching English with Technology, 11(3), 37-53. (Indexed in ERIC) (2011)
2- Karakaş, A. & Sarıçoban, A. (2012). The Impact of Watching Subtitled Animated Cartoons on Incidental Vocabulary Learning of ELT Students. The Journal of Teaching English with Technology, 12(4), 3-15. (Indexed in ERIC) (2012)
3- Karakaş, A. (2013). Is Communicative Language Teaching a Panacea in ELT? - Student and Teacher Perspectives. Journal of Second and Multiple Language Acquisition, 1(1), 1-19. (2013)
4- Karakaş, A. (2013). Intercultural Attitudes of Turkish Students Studying in a UK University. Journal of Intercultural Communication, 31. (Indexed in SCOPUS) (2013)
5- Karakaş, A. (2013). The Expansion of the English Language across Turkey: Threat or Opportunity. Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 159-171. DOI: 10.13114/MJH/201322477 (2013)
6- Korumaz, M. & Karakaş, A. (2014). An Investigation of English Language Instructors' Attitudes towards Reflective Teaching. Pegem Journal of Education & Instruction, 4(1), 27-46. DOI: 10.14527/pegegog.2014.001 (2014)
7- Karakaş, A. (2014). Lecturers' Perceptions of Their English Abilities and Language Use in English-Medium Universities. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(2), 114-125. (2014)
8- Karakaş, A. (2015). Orientations towards English among English-medium Instruction Students. Englishes in Practice, 2(1), 1-38. DOI 10.1515/eip-2015-0001 (2015)
9- Karakaş, A., Uysal, H., Bilgin, S., & Bulut, B. (2016). Turkish EFL learners’ perceptions of native Englishspeaking teachers and non-native English-speaking teachers in higher education. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 10(2), 180-206. (Indexed in ERIC & Ulakbim) (2016)
10- Karakaş, A. (2016). Turkish lecturers’ views on the place of mother tongue in the teaching of content courses through English medium, Asian Englishes, 18(3), 242-257. (Indexed in SCOPUS & ESCI) (2016)
11- Karakaş, A. (2017). Teacher preferences in content and language-focused courses in higher education: The case of Turkish EMI students. The Journal of Language Teaching and Learning, 7(2), 127-145. (Indexed in ESCI) (2017)
12- Karakaş, A. (2017). Students‟ perceptions of „Good English‟ and the underlying ideologies behind their perceptions. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(2), 487-509. (Indexed in ERIC) (2017)
13- Karakaş, A. (2017). English voices in ‘Text-to-speech tools’: representation of English users and their varieties from a World Englishes perspective. Advances in Language and Literary Studies, 8(5), 108-119. (Indexed in ERIC) (2017)
14- Karakaş, A., Toksöz, S. & Toksöz, İ. (2017). Problems faced by pre-service English language teachers in writing research papers. Balikesir University The Journal of Social Sciences Institute, 20(38), 369-385. (Indexed in Ulakbim) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Karakaş, A. & Uysal, H. (2017). [Review of the book English as a Lingua Franca: Perspectives and Prospects: Contributions in Honour of Barbara Seidlhofer, by M. Pitzl, R. Osimk-Teasdale] ELT Research Journal, 6(4), 337-342. (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Karakaş, A. (2015). English Medium Instruction. Key Concepts in Intercultural Dialogue, 66. Available from http://centerforinterculturaldialogue.org/publications/ (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erol, O., Sezgin, S.,Dulkadir, N, Karakaş, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi: MAKÜ Örneği 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur - TÜRKİYE (2011)
2- Karakaş, A. & Sarıçoban, A. (2011). Altyazılı Çizgi Filmlerin Öğrencilerin Tesadüfi Kelime Öğrenimleri Üzerine Etkisi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 8-10 Eylül 2011, Burdur - TÜRKİYE. (2011)
3- Korumaz, M. & Karakaş, A. (2012). İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumları. 21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, İstanbul - TÜRKİYE. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakaş, A. & Sönmez, E. (2011) The Teaching of [θ] and [ð] Sounds in English. In: 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2011)
2- Sezgin, S., Erol, O., Dulkadir, N., Karakaş, A. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşleri: MAKÜ Örneği . International Educational Technology Conference (IETC). 25-27 Mayıs 2011, Istanbul Üniversitesi, Istanbul – TÜRKİYE (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakaş, A. (2012). English as a Lingua Franca: Practices of Academics in a Turkish University. The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca. May 24-26, 2012. Bogazici University, Istanbul - TURKIYE (2012)
2- Karakaş, A. (2014). Lecturers' Perceptions of Their English Abilities and Language Use in English-medium Universities, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24- 26 April 2014, Antalya, Türkiye. (2014)
3- Karakaş, A. (2014). Orientation to English in English-medium Instruction Universities. 7th International English as a Lingua Franca Conference, 4-6 September 2014, Athens, GREECE. (2014)
4- Karakaş, A. (2015). Language gardening practices of English-medium instruction teachers in higher education. 10th Newcastle Upon Tyne Postgraduate Conference in Linguistics. 20 March 2015. University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle, UK. (2015)
5- Karakaş, A. (2015). Academic English language policies and their impacts on language practices in English-medium universities. The Humanities Graduate School Student Network (Gradnet) 8th Annual Postgraduate Conference, 23 March 2015, University of Southampton, Southampton, UK. (2015)
6- Karakaş, A. (2016). The place of mother tongue in the teaching of content courses through English-medium instruction. 5th International Conference on Language, Literature and Culture (LLC 2016), 12-14 May 2016. Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey. (2016)
7- Karakaş, A. (2016). Investigation of the policies of English-medium universities in terms of the language attitudes and ideologies of university staff in Turkey. Paper presented at the International PhD Conference on Global Englishes, 24 June 2016. MarkusLiebherr Lounge, St. Mary’s Stadium, Southampton, UK (2016)
8- Karakaş, A. (2016). An exploration of language policy documents at EMI universities in Turkey. Paper presented at the 9th International Conference of English as a Lingua Franca (ELF9), 27-29 June 2016. The university of Lleida, Lleida, Spain. (2016)
9- Karakaş, A. & Başer, B. (2016). English-medium instruction in a Turkish University: Policy and practices through the eyes of lecturers and students. Paper presented at the colloquium Linguistic Diversity on the International Campus, at the 9th International Conference of English as a Lingua Franca (ELF9), 27-29 June 2016. The university of Lleida, Lleida, Spain. (2016)
10- Karakaş, A. (2016). EMI Students’ Teacher Preferences in Content-focused and Language-focused Courses. Paper presented at First International Research Congress (INES 2016), 3-5 November 2016. Antalya, Turkey. (2016)
11- Karakaş, A. (2016). Embarking on the career of English teaching: student teachers’ motivational orientations and perceptions. Paper presented at First International Research Congress (INES 2016), 3-5 November 2016. Antalya, Turkey. (2016)
12- Karakas, A. & Bayyurt, Y. (2017). The scope of linguistic diversity in the language policies, practices and linguistic landscape of a Turkish EMI university. Paper presented at the ELF10 Pre-conference workshop: 'After all that, what do we know - and what do we still need to know? Findings from the Linguistic Diversity on the International Campus (LDIC) project. 12 June 2017. University of Helsinki, Helsinki, Finland. (2017)
13- Karakaş, A. (2017). Reconceptualising the notion of Good English: Students' perceptions and ideologies. Paper presented at the 1st international Blacksea Conference on Language and Language Education. 22-23 September 2017, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey. (2017)
14- Karakaş, A. & Bayyurt, Y. (2017). Linguistic landscape at a major Turkish university: The analysis of the use of languages. Paper presented at the 1st International Blacksea Conference on Language and Language Education. 22-23 September 2017, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey. (2017)
15- Karakaş, A., Toksöz, S., & Toksöz, İ. (2017). Student English language teachers' research paper writing experiences. Paper presented at the 2nd International Contemporary Education Research Congress. 28 September - 1 October 2017, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey. (2017)
16- Karakaş, A. (2017). Students' satisfaction with English-medium instruction in a private institution. Paper presented at the 2nd International Contemporary Education Research Congress. 28 September - 1 October 2017, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey. (2017)
17- Karakaş, A. (2018). Are student English teacher ready for ELF accents?: Findings from a coursebook evaluation. Paper presented at the 4th Çukurova International ELT Teachers Conference, 5-7 April, 2018, Çukurova University, Adana, Turkey. (2018)
18- Karakaş, A. (2018). Avowed principles and ground realities in English-medium higher education institutions: The issue of Tarzanish-English. Paper presented at the 4th Çukurova International ELT Teachers Conference, 5-7 April, 2018, Çukurova University, Adana, Turkey. (2018)
19- Karakaş, A. (2018). Investigation of the English language teaching curriculum in Turkey from an ELF perspective. Paper presented at the 20th Annual International Conference of the English Department, 7-9 June 2018, Bucharest University, Bucharest, Romania. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Karakaş, A. (2013, November). Turkish University Students and Lecturers' Perceptions of English in English-Medium Instruction (EMI). Poster session presented at ILC Symposium: New Directions for Research in Language and Culture. 6 November 2013. Southampton, UK. (2013)
2- Karakaş, A. (2015, March). Norms and reference accents in the international university: Students’ perspectives on language policies. Poster session presented at the 2nd Sheffield Postgraduate Conference in Linguistics. 5-6 March 2015. Sheffield University, Sheffield, UK. (2015)
3- Karakaş, A. (2015, November). Turkish lecturers' and students' perceptions of English in English-medium universities. Poster presented at Oxford EMI Symposium, English Medium Instruction: Global Views and Countries in Focus, 4 November 2015, Department of Education, University of Oxford, Oxford, UK. (2015)
4- Karakas, A. (2017, June). English voices in 'Text-to-speech tools': how representative are they from a Global Englishes perspective. Poster session presented at the 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca. 12-15 June 2017. University of Helsinki, Helsinki, Finland. (2017)
Doktora Tezi
1- Karakaş, A. (2016). Turkish lecturers’ and students’ perceptions of English in English-medium universities. (PhD dissertation). Southampton: Southampton University. (2016)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Dil Editörü) (Süre : 2017 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- The Journal of English as an International Language (Süre : 2016 Yıl)
2- The Asian EFL Journal (Süre : 2016 Yıl)
3- The Journal of English as an International Language (Süre : 2017 Yıl)
4- The Asian EFL Journal (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Educational Research and Reviews (ERR), Vol. 11 No. 12 (2016 Yıl)
2- Educational Research and Reviews (ERR), Vol. 8 No. 24. (2013 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- International Journal of Applied Linguistics & English Literature (2012 Yıl)
2- International Journal of Applied Linguistics & English Literature (2013 Yıl)
3- Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt 3 Sayı 4. (2013 Yıl)
4- International Journal of Linguistics (2014 Yıl)
5- International Journal of Linguistics (2015 Yıl)
6- International Journal of Linguistics (2016 Yıl)
7- Journal of English Language and Literature (2014 Yıl)
8- Journal of English Language and Literature (2015 Yıl)
9- Journal of English Language and Literature (2016 Yıl)
10- Journal of Second and Multiple Language Acquisition, Vol. 4 No. 2 (2016 Yıl)
11- European Journal of Language Policy, Vol. 9, No. 1 (2017 Yıl)
12- International Journal of Linguistics (2017 Yıl)
13- Journal of English Language and Literature (2017 Yıl)
14- Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (2017 Yıl)
15- Journal of Language Education and Research (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Karakaş, A. (2017). The expansion of English-medium instruction at Turkish Higher Education: Policy and practice – A mismatch. A talk given at the Second International Conference on Linguistics & Literature (ICOLL 2017), December 6-8, 2017. The Islamia University of Bahawalpur, Bahawalpur, Pakistan. (Invited speaker) (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Karakas, A. (2016). "The (in)visibility of linguistic diversity in Turkish EMI universities' language policies and practices" A talk given within the scope of the guest speaker seminars organized by Boğaziçi University Sociolinguistics and Foreign Language Education Research Group (BUSFLERG), 10.11.2016. Boğaziçi University, İstanbul, Turkey. (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Panel Chair at The Humanities Graduate School Student Network (Gradnet) 8th Annual Postgraduate Conference, 23 March 2015, University of Southampton, Southampton, UK. (2015)
2- Panel Chair at 5th International Conference on Language, Literature and Culture (LLC 2016), 12-14 May 2016. Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey. (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4. Uluslararasi Bilim Şenligi. 10-11 Mayis 2010. Burdur, Turkiye. (2010)
2- University of Southampton, Workshop: ELF and Multilingual Practices in Professional Communication. 7-8 November 2013. Southampton, UK. (2013)
3- The Humanities Graduate School Student Network (Gradnet) 8th Annual Postgraduate Conference, 23 March 2015, University of Southampton, Southampton, UK. (Member of Conference Committee) (2015)
4- University of Southampton, Workshop: Annual Adventures in Research, Conceptualizing Language in EMI: Studies from International Universities in Europe and Asia. 4 June 2015, Southampton, UK. (2015)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Southampton University, HUMS (Humanities) Travel Fund AWARD for Conference (ELF 7) Attendance in Athens, Greece. (2015)
2- Southampton University, HUMS (Humanities) Travel Fund AWARD for Conference (ELF 5) Attendance in Istanbul, Turkey. (2012)
3- Southampton University, Faculty Support Studentship (FSS) award in Humanities in return for 30 hours of assistance in LING6001 Research and Enquiry in Applied Linguistics, 2015-2016 academic term (2015)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- YÖK-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşbirliği ile University of Southampton, School of Humanities bütünleşik DOKTORA BURSU. (2011)
Ulusal jüri üyeliği
1- 2018 Haziran, “İlkokul 3. sınıf İngilizce öğrenci ders kitabının İngilizce öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi”, Hatice Korur, Yüksek Lisans Tez savunma sınavı Asil Jüri Üyeliği (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

ELT/APPLIED LINGUISTICS CELEBRITIES

CONFERENCE / SEMINAR MEETINGS

04:03:45 01.06.2012

Bu galeride fotoğraf 16 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

İleri Okuma ve Yazma I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
Dinleme ve Sesletim I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
İngilizce - Türkçe Çeviri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
Özel Öğretim Yöntemleri II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
İleri Okuma ve Yazma II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016/2017
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi
Sözcük Bilgisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016/2017
Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4069
Email akarakas(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi https://soton.academia.edu/AliKaraka%C5%9F
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.