Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : A Rh-
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Genel Biyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Kurtuluş İlkokulu- Eskişehir (1985)
 • Orta Okul : Ondokuz Mayıs Ortaokulu-Eskişehir (1988)
 • Lise : Atatürk Lisesi-Eskişehir (1990)
 • Lisans : Akdeniz Üiversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (1997)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2000)
 • Doktora : Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2007)
ÖZGEÇMİŞ

                                                                     

ÖZGEÇMİŞ

 

 

KİŞİSEL BİLGİ

 

Soyadı: PEKGÖZ

Adı: Asuman

Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir,   28.02.1973

Kan Grubu: A Rh (-)

Medeni Durumu: Bekar

Web sayfası: https://scholar.google.com.tr/citations?user=858IlYwAAAAJ&hl=tr

 ÖĞRENİM

 

İlkokul:                       Kurtuluş İlkokulu,  Eskişehir (1980-1985).

Ortaokul:                    Ondokuzmayıs Ortaokulu,   Eskişehir (1985-1987).

Lise:                            Atatürk Lisesi,   Eskişehir (1988-1990).

Üniversite-Lisans:       Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

                                   Antalya (1993-1997).

Yüksek Lisans:            Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Antalya (1997-2000). 

Doktora:                      Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji

                                    Anabilim Dalı Antalya  (2000- 2006).

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

Araştırma Görevlisi Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ekim 1997-Aralık 2006.

 

Öğretim Üyesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eylül 2007-halen.

 

İDARİ GÖREVLERİ

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı, 2012-halen.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007- 2010.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği, 2007-2011.

 

 

 

 

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ DENEYİMLER

 

Ø  Tıbbi bitkiler, bitki ekstraksiyonu, saflaştırması, bitki ekstraktlarının biyoaktivitesi (antioksidan, sitotoksik), fitokimya

Ø  Bitki anatomisi, morfolojisi ve fizyolojisiyle ilgili lisans ve lisansüstü dersleri ve laboratuar çalışmaları

Ø  İnsan hücre kültüründe temel teknikler, MTT, XTT, resazurin boyama testleriyle UV-Vis ve Fluoresans spektrofotometrik olarak sitotoksisitenin belirlenmesi.

Ø  Meyve sineği’nde (Drosophila melanogaster) kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART).

Ø  Değişik kaynaklardan (hücre dışı kültür filtratı veya kombine ekstrakt) bitki büyüme hormonlarının ekstraksiyonu, saflaştırılması, ince tabaka kromatografik (TLC) ve yüksek performans sıvı kromatografik (HPLC) analizi.

 

YAZDIĞI TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi: Bazı Bakteri Türlerinde Oksin, Gibberellin ve Absisik Asit            Üretiminin Belirlenmesi (Antalya, 2000).

 

Doktora Tezi: Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Pestisitlerin Mutajenik, Rekombinojenik ve Promoter (Kanser İlerletici) Etkilerinin Araştırılması (Antalya 2006).

 

YÖNETTİĞİ TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

EYİİŞ, Esra. Burdur-Isparta yöresinde yayılış gösteren Lathyrus aphaca var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis, L. cicera L. ve L. sphaericus Retz. türlerinin antioksidan etkilerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı- 2011.

 

GÖKGÖZ, Yasemin. Burdur ili pazarlarında satılan bazı meyvelerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı- tez yazım aşamasında.

 

YURTDIŞI DENEYİMİ

 

Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi Eczacılık ve Biyokimya Enstitüsü Farmasötik Biyoloji Bölümü (Mainz)’nde bitki ekstraktlarının insan kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkisi ve bunun apoptotik ve otofajik mekanizmaları üzerine araştırmalar. 01.06-31.08.2011. (3 ay).

 

Macaristan 12.  Avrupa Birliği Bitki Fizyolojisi Federasyonu (FESPP) Kongresi, 21-25 Ağustos 2000, Budapeşte, (Poster bildiri sunulmuştur).

 

Gürcistan (Tiflis, Batum) Kültürel gezi. Asi Yaban Keçileri Doğa Sporları Kulübü (Antalya) ile birlikte (Temmuz 2013).

 

İspanya (Barselona) Kültürel gezi. (Şubat 2015)

AKADEMİK ÇALIŞMALAR       Projeler

 

(Yürütücü olarak)

 

Ø  Burdur ili pazarlarında satılan bazı meyvelerin antioksidan kapasitesinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Yüksek Lisans Tez Projesi (Gökgöz Yasemin; Proje No: 0209-YL-13). Proje çalışması devam etmektedir.

 

Ø  Burdur-Antalya yöresinde doğal yayılış gösteren bazı bitkilerin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, (Proje No: 0121-NAP-10). Proje çalışması tamamlanmış ve projenin sonuç raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

Ø  Burdur-Isparta yöresinde yayılış gösteren Lathyrus aphaca var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis, L. cicera L. ve L. sphaericus Retz. türlerinin antioksidan etkilerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Yüksek Lisans Tez Projesi (Eyiiş Esra; Proje No: 0086-YL-09). Proje çalışması tamamlanmış ve projenin sonuç raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

Ø  Burdur-Isparta Yöresinin Bazı Lathyrus Türlerinin ODAP (– β-N-oksalil-L-α, β –diamino propiyonik asit) Seviyelerinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, (Proje No: 0013-NAP-07). Proje çalışması tamamlanmış ve projenin sonuç raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

 (Yardımcı araştırmacı olarak)

 

Ø  Kızılçam orman ekosistemlerinde yaygın bulunan bitki taksonlarının orman yenilenmesi üzerine allelopatik etkileri, TÜBİTAK TOVAG 111O625, (2012-2014). Proje çalışması tamamlanmış ve Proje Sonuç Raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

Ø  DPT- MAKÜ Alt yapı projesi MERLAB kurulması (2009 da kabul edildi).

 

Ø  Merkez Araştırma Laboratuarı kurulması, DPT projesi (Etüd Proje-2008)

 

Ø  Anti-kanser ilaç taşıyıcı ferritin-doksorubisin kompleksinin rekombinant insan ferritini kullanılarak oluşturulması ve sitotoksik etkisinin belirlenmesi. TÜBİTAK, TBAG 105T338, 2006-2009 (Yardımcı personel).

 

Ø  Kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesi: Ferritin-doksorubisin kompleksinin tanımlanması ve in vitro sitotoksik etkisinin araştırılması TÜBİTAK, SBAG 104S354, 2005-2008 (Yardımcı personel).

 

Ø  Bazı bitki büyüme düzenleyicileri ve pestisitlerin mutajenik, rekombinojenik ve promoter (kanser ilerletici) etkilerinin araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Proje no: 2003.03.0121.010).

 

Ø  Gibberellin A4/7/9 karışımı ve kısmi boğma uygulaması ile içsel büyüme hormonları seviyesinin kızılçam (Pinus brutia Ten.) tohum bahçesinde çiçeklenme ve tohum verimine etkilerinin araştırılması. Orman Bakanlığı Projesi (Proje no: ANK 021 1107/ 2000-2003). Proje çalışması tamamlanmış ve projenin sonuç raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

Ø  Bazı bakteri türlerinde oksin,  gibberellin  ve    absisik  asit  üretiminin  belirlenmesi,  Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Proje no: 98.01.0121.09). Proje çalışması tamamlanmış ve projenin sonuç raporu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.

 

 

YAYINLAR

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SCI-Exp. kayıtlı dergi)

 

 

1.      Karadeniz A., Alexie G., Greten H. J., Andersch K, Efferth T. Cytotoxicity of medicinal plants of the West-Canadian Gwich'in Native Americans towards sensitive and multidrug-resistant cancer cells. Journal of Ethnoprahmacology doi: 10.1016/j.jep.2015.03.052.

 

2.      Karadeniz A., Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two fungicides, cyprodinil and fludioxonil, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Fresenius Environmental Bulletin, (in press)

 

3.      Karadeniz A., Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two herbicides, fluazifop-p-butyl and fenoxaprop-p-ethyl, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Fresenius Environmental Bulletin, (in press)

 

4.      Karadeniz A., Çinbilgel İ., Şeref Gün S., Çetin A. Antioxidant activity of some Turkish medicinal plants. Natural Product Research.

doi: 10.1080/14786419.2015.1005618

 

5.      Karadeniz A., Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two plant growth regulators, indole-3-acetic acid and b-naphthoxyacetic acid, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Toxicology and Industrial Health, 27 (9), 840-848, 2011.

 

6.      Bozcuk H, Özdoğan M, Aykurt O, Topcuoğlu F, Öztürk H, Ekinci D, Karadeniz A., Mutlu A, Burgucu D. Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) extract induces more cytotoxicity than standard chemotherapeutics in the A549 non-small cell lung cancer (NSCLC) cell line. Turkish Journal of Medical Sciences, 41(1), 101-108, 2011.

 

7.      Karadeniz A., Erdoğan N., Genç H., Emre İ. ODAP levels in some Lathyrus species distributed on Burdur-Isparta Provinces in Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 57:1121-1126, 2010.

 

 • Karadeniz, A., Topcuoğlu, Ş. F., İnan, S., Auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid production in some bacteria. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22: 1061-1064, 2006.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Diğer Makaleler

   

  9.      Harput, US, Karadeniz, A., Genç, Y., Saracoglu, İ., Comparative bioactivity studies on four Veronica Species, FABAD Turkish Journal of Pharmaceutical Sciencies, 34 67-72, 2009.

   

  10.  Çinbilgel, İ., Karadeniz, A., Gökçeoğlu, M., Morphological and anatomical study on endemic Saponaria pamphylica Boiss. & Heldr. (Caryophyllaceae). Journal of Applied Biological Sciences 1 (2): 19-25, 2007.

   

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan makaleler

   

  11.  N. Erdoğan, H. N. Büyükkartal, A. Karadeniz, H. Çölgeçen. Sertavul Geçidi ve Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren bazı Euphorbia L. taksonlarının anatomik yönden incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 3 (1), 22-31. 2012.

   

  12.  Ersoy N, Gözlekçi Ş, Karadeniz A, Kaynak A. Changes in zeatin levels of developing fig fruit (Ficus carica L. Bursa Siyahı), Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): 21-24, 2007.

   

 • Öztürk, H., Şeref, S. Keskin, S., Topcuoğlu, Ş. F., Şahin, M., Alan, M. , Korkmaz, B., Karadeniz, A., Gibberellin A4/7/9 ve Kısmi boğma uygulaması ile içsel büyüme hormonları seviyesinin kızılçam (Pinus brutia             Ten.) tohum bahçesinde çiçeklenme üzerine etkilerinin araştırılması, T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve Tohum Islahı Araştırma   Müdürlüğü, Ankara, Teknik Bülten No: 14, Bakanlık Yayın No: 264, Müdürlük Yayın No: 26, ISBN: 975-8273-74-4, 92 sayfa, 2005.
 •  

  BİLDİRİLER

   

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

   

 • Karadeniz, A., Çinbilgel, İ., Gün, S. Ş., Çetin. A. Antioxidant activity of some Turkish medicinal plants. VII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu (ISEEP). 18-21 Aralık 2013 Antalya.
 •  

 • Karadeniz, A., Erdoğan, N., Genç, H., Emre, İ., Canlı, K. Determination of ODAP (– β-N-oxalyl-L-α, β –diamino propionic acid) levels of some Lathyrus species collected from Burdur-Isparta region. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), 26-30 April 2010. Antalya (poster bildiri).
 •  

 • Karadeniz A., Kaya, B., Savas, B., Kocaoglu, S., Topcuoglu, Ş. F. Genotoxicity of two plant growth regulators: IAA and BNOA, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006 (poster bildiri).
 •  

 • Karadeniz A., Kaya, B., Savas, B., Kocaoglu, S., Topcuoglu, Ş. F. Genotoxicity of two fungicides: Cyprodinil and Fludioxonil, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006 (poster bildiri).
 •  

 • Karadeniz A., Kaya, B., Savas, B., Kocaoglu, S., Topcuoglu, Ş. F. Genotoxicity of two herbicides: Fluazyfop-p-butyl and Fenoxaprop-p-ethyl, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006 (poster bildiri).
 •  

 • Öztürk H., Keskin S., Şahin M., Topcuoglu Ş. F., Şeref S., Korkmaz B., Alan M. and Karadeniz A. The Effect of Gibberelline A4/7/9 (GA4/7/9) Injection on flower production in a Turkish Red Pine (Pinus brutia <
 • İLGİ ALANLARI

  İlgi alanı girilmemiş

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR

  Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Ersoy N, Gözlekçi Ş, Karadeniz A, Kaynak A. Changes in zeatin levels of developing fig fruit (Ficus carica L. Bursa Siyahı), Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): 21-24, 2007. (2007)
  2- N. Erdoğan, H. N. Büyükkartal, A. Karadeniz, H. Çölgeçen. Sertavul Geçidi ve Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren bazı Euphorbia L. taksonlarının anatomik yönden incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 3 (1), 22-31. 2012. (2012)
  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- Çinbilgel, İ., Karadeniz, A., Gökçeoğlu, M., Morphological and Anatomical Study on Endemic Saponaria pamphylica Boiss. & Heldr. (Caryophyllaceae), Journal of Applied Biological Sciences 1 (2): 19-25, 2007. (2007)
  2- Harput, US, Karadeniz, A., Genç, Y., Saracoglu, İ., Comparative bioactivity studies on Four Veronica Species, FABAD Turkish Journal of Pharmaceutical Sciencies, 34 67-72, 2009. (2009)
  3- Gökgöz, Y., Karadeniz Pekgöz A. Antioxidant capacities and total phenolic and flavonoid contents of some indigenous fruits from Turkey. International Journal of ChemTech Research, 10 (15), 440-448. 2017. (2017)
  SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  1- A Karadeniz, N Erdoğan, H Genç, İ. Emre, ODAP levels in some Lathyrus species distributed on Burdur-Isparta Provinces in Turkey. Genet Resour Crop Evol, 57:1121-1126, 2010. (2010)
  2- Bozcuk H, Özdoğan M, Aykurt O, Topcuoğlu F, Öztürk H, Ekinci D, Karadeniz A, Mutlu A, Burgucu D. Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) extract induces more cytotoxicity than standard chemotherapeutics in the A549 non-small cell lung cancer (NSCLC) cell line e. Turkish Journal of Medical Sciences, 41(1), 101-108, 2011. (2011)
  3- Karadeniz A, Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two plant growth regulators, indole-3-acetic acid and -naphthoxyacetic acid, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Toxicology and Industrial Health, 27 (9), 840-848, 2011. (2011)
  4- Karadeniz, A., Topcuoğlu, Ş. F., İnan, S., Auxin, Gibberellin, Cytokinin and Abscisic Acid Production in Some Bacteria, World Journal of Microbiology and Biotechnology, (2006) 22: 1061-1064. (2006)
  5- Karadeniz A., Alexie G., Greten H. J., Andersch K, Efferth T. Cytotoxicity of medicinal plants of the West-Canadian Gwich'in Native Americans towards sensitive and multidrug-resistant cancer cells. Journal of Ethnoprahmacology, 168, 191-200. (2015)
  6- Karadeniz A., Çinbilgel İ., Şeref Gün S., Çetin A. Antioxidant activity of some Turkish medicinal plants. Natural Product Research. rndoi: 10.1080/14786419.2015.1005618rn (2015)
  7- Karadeniz A., Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two fungicides, cyprodinil and fludioxonil, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Fresenius Environmental Bulletin, 24 (5b): 1920-1925. (2015)
  8- Karadeniz A., Kaya B., Savaş B., Topcuoğlu ŞF. Effects of two herbicides, fluazifop-p-butyl and fenoxaprop-p-ethyl, on genotoxicity in Drosophila SMART assay and on proliferation and viability of HEK293 cells from the perspective of carcinogenesis. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 2052-2056. (2015)
  9- 1. Thomas Efferth, Mita Banerjee, Norbert W. Paul, Sara Abdelfatah, Joachim Arend, Gihan Elhassan, Sami Hamdoun, Rebecca Hamm, Chunlan Hong, Onat Kadioglu, Janine Naß, Dominic Ochwangi, Edna Ooko, Nadire Ozenver, Mohamed E. M. Saeed, Mathias Schneider, Ean-Jeong Seo, Ching-Fen Wu, Ge Yan, Maen Zeino, Qiaoli Zhao, Mohammad S. Abu-Darwish, Kai Andersch, Gladys Alexie, Dawn Bessarab, Dipita Bhakta-Guha, Vanderlan Bolzani, Else Dapatl, Fedor V. Donenko, Monika Efferth, Henry J. Greten, Leslie Gunatilaka, Ahmed A.Hussein, Asuman Karadeniz, Hassan E. Khalid, Victor Kuete, Ik-Soo Lee, Liang Liu, Jacob Midiwo, Rodrigo Mora, Hiroshi Nakagawa, Olipa Ngassapa, Chanai Noysang, Leonida K. Omosa, Fred Hwiemtun Roland, Abdelaaty A.Shahat, Antoine Saab, Elfatih M. Saeed, Letian Shan, Salam J.J. Titinchi. Biopiracy of natural products and good bioprospecting practice. Phytomedicine, 23,166-173, 2016. (2016)
  Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  1- Öztürk, H., Şeref, S. Keskin, S., Topcuoğlu, Ş. F., Şahin, M., Alan, M. , Korkmaz, B., Karadeniz, A., Gibberellin A4/7/9 ve Kısmi Boğma Uygulaması ile İçsel Büyüme Hormonları Seviyesinin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması, T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve Tohum Islahı Araştırma Müdürlüğü, Ankara, Teknik Bülten No: 14, Bakanlık Yayın No: 264, Müdürlük Yayın No: 26, ISBN: 975-8273-74-4, 92 sayfa, 2005. (2005)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Karadeniz, A., Topcuoğlu, Ş. F., İnan, S., Bazı Bakteri Türlerinde, Oksin, Gibberellin, Sitokinin ve Absisik Asit Üretiminin Belirlenmesi, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara. (2006)
  2- Çinbilgel, İ., Karadeniz, A., Gökçeoğlu, M., Saponaria pamphylica Boiss. & Heldr. (Caryophyllaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/Aydın. (2006)
  3- Karadeniz, A., Şen, S. Türkiye Bitkilerinin Etken Maddeleri ve in vitro Sitotoksisiteleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon. (2008)
  4- Şen, S. Karadeniz, A. Türkiye bitkilerinden elde edilen etken maddelerin iletken polimerlerle modifiye edilmiş enzim elektrotlarla tayini. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon.rn (2008)
  5- Hakan Bozcuk, Mustafa Özdoğan, Fatih Topcuoğlu, Oktay Hasan Öztürk, Durmuş Burgucu, Deniz Ekinci, Asuman Karadeniz. Urginea maritima Ekstresinin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Hücrelerindeki Sitotoksisitesi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi 21-26 Nisan 2009, Antalya. (2009)
  6- Ü Şebnem Harput, Asuman Karadeniz, Yasin Genç, İclal Saracoğlu, Dört Farklı Veronica Türünün Antioksidan Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 19. BİHAT (Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı), 27-30 Ekim 2010, Mersin. (2010)
  7- Esra Eyiiş, Asuman Karadeniz, Bazı Lathyrus L. Türlerinin Radikal Süpürücü Aktiviteleri. 19. BİHAT (Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı), 27-30 Ekim 2010, Mersin. (2010)
  8- Mehmet Akif Kılıç, Erdal Özlü, Ezgi Başar, Asuman Karadeniz, Gülgün Gündüz Protein Yapı ve Fonksiyonundan Teknolojiye: Ferritin Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistemi XX. Biyokimya Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Kapadokya, Nevşehir. (2008)
  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
  1- Esra Eyiiş, Asuman Karadeniz, Hasan Genç, Neslihan Erdoğan, Bazı Lathyrus L. Türlerinin Radikal Süpürücü Aktiviteleri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Burdur. (2010)
  2- Neslihan ERDOĞAN, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Asuman KARADENİZ Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. Taksonlarının AnatomikYönden İncelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Burdur. (2010)
  Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
  1- Özturk H., Keskin S., Şahin M., Topcuoglu Ş. F., Şeref S., Korkmaz B., Alan M. and Karadeniz A. The Effect of Gibberelline A4/7/9 (GA4/7/9) Injection on Flower Production in a Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Seed Orchard. IUFRO Division 2 Joint Conference: Low input breeding and genetic conservation of forest tree species. 2006. (2006)
  Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
  1- A. Karadeniz, B. Kaya, B. Savas, S. Kocaoglu, Ş. F. Topcuoglu, Genotoxicity of two plant growth regulators: IAA and BNOA, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006. (2006)
  2- A. Karadeniz, B. Kaya, B. Savas, S. Kocaoglu, Ş. F. Topcuoglu, Genotoxicity of two fungicides: Cyprodinil and Fludioxonil, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006. (2006)
  3- A. Karadeniz, B. Kaya, B. Savas, S. Kocaoglu, Ş. F. Topcuoglu, Genotoxicity of two herbicides: Fluazyfop-p-butyl and Fenoxaprop-p-ethyl, in the Drosophila wing spot test. 6th IC-TST, 2-5 November 2006. (2006)
  4- Karadeniz A, Erdoğan N, Genç H, Emre İ, Canlı K, Determination of ODAP (– β-N-oxalyl-L-α, β –diamino propionic acid) Levels of Some Lathyrus Species Collected from Burdur-Isparta Region. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), 26-30 April 2010. Antalya. (2010)
  Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
  1- Karadeniz, A., Topcuoğlu, Ş. F., İnan, S., Determination of Auxin, Gibberellin, Cytokinin and Abscisic Acid Production in Some Bacteria, Plant Physiology and Biochemistry, Special issue, p. 83, 2000. (2000)
  2- Karadeniz, A., Kaya, B., Savas, B., Kocaoğlu, S., Topcuoğlu, Ş., F., Mutagenic and cancer promoter effects of plant growth regulators IAA and BNOA, Annals of Oncology Vol.17 Supplement 9, September 2006, ix66, 129. (2006)

  EDİTÖRLÜK


  HAKEMLİK

  SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
  1- Turkish Journal of Botany (2010 Yıl)
  2- Turkish Journal of Biology (2015 Yıl)
  Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
  1- MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011 Yıl)

  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

  Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
  1- MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
  2- MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2013)
  Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  1- MAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği (Yıl:2007)

  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  1- EYİİŞ E, Burdur-Isparta Yöresinde Yayılış Gösteren Lathyrus aphaca var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis, L. cicera L. ve L. sphaericus Retz. Türlerinin Antioksidan Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı- 2008-2011. (2011)
  2- GÖKGÖZ, Yasemin. Burdur ili pazarlarında satılan bazı meyvelerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı- 2015 (2015)
  Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
  1- Karadeniz, A. Arslantürk, N., Genç, H., Emre, İ., Burdur-Isparta Yöresinin Bazı Lathyrus Türlerinin ODAP (– β-N-oksalil-L-α, β –diamino propiyonik asit) Seviyelerinin Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, (Proje No: 0013-NAP-07). (0)
  2- Karadeniz A. Eyiiş E. Burdur-Isparta Yöresinde Yayılış Gösteren Lathyrus aphaca var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis, L. cicera L. ve L. sphaericus Retz. Türlerinin Antioksidan Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Yüksek Lisans Tez Projesi (Proje No: 0086-YL-09). (0)
  3- Karadeniz A, Çinbilgel İ, Şeref Gün S. Burdur-Antalya yöresinde doğal yayılış gösteren bazı bitkilerin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, (Proje No: 0121-NAP-10). (0)
  Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
  1- Johannes Gutenberg Üniversitesi Farmasötik Biyoloji Bölümü Mainz, Almanya. (2011) (0)

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Dosyalar

  Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

  Fotoğraflar

  Fotoğraf Eklenmemiş.

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans


  Lisanüstü

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon 248213 3027
  Email akaradeniz(at)mehmetakif.edu.tr
  Adres


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  19 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.