Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Rektörlük
 • Bölümü : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Soma Linyit Lisesi
 • Önlisans : Afyon Kocatepe Üniv. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (16/06/2003)
 • Lisans : Dumlupınar Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik (24/08/2007)
 • Y.Lisans : Dumlupınar Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Nükleer Fizik (17/03/2010)
 • Doktora : Dumlupınar Üniversitesi
 • Doktora Dal : Nükleer Fizik
 • (18.01.2018)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ahmet BİÇER and Kaan MANİSA, “Properties Of Symmetric Nuclear Matter With Skyrme Interactions”, Mathematical and Computational Applications, Vol. 16, No. 4, pp. 900-912. (2011)
2- Latife Sahin, Nurgül Hafızoğlu, Hakan Çetinkaya, Kaan Manisa, Engin Bozkurt & Ahmet Biçer, ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES, ISSN: 1025-6016 (Print) 1477-2639 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/gieh20, 2016. (2016)
3- Biçer, A., Manisa, K., Çalık, A. E., Erdoğan, M., Şen, M., Bircan, H. Dapo, H. & Boztosun, I. Determination of the energy transitions and half-lives of Rubidium nuclei. Open Physics, 16(1), 63-68. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Semih ŞENAY, Ahmet BİÇER, Faruk KOYUNCU ve Kaan MANİSA “Neden Nükleer Enerji?”, Nüksem 2007 Nükleer Enerji Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007, Mersin Üniversitesi, MERSİN (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Mehmet ERDOĞAN ve Ahmet BİÇER, “Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı ve Etkin Kütlesinin Yoğunluk Bağımlı Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi”, Adım Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Isparta (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 38). (2014)
2- Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Mürsel ŞEN, A. Engin ÇALIK ve Mehmet ERDOĞAN, “Fotonükleer Reaksiyon İle Rubidyum İzotoplarının Yarı-ömürlerinin Belirlenmesi” Adım Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Kütahya (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 50). (2015)
3- Mürsel ŞEN, A. Engin ÇALIK, Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, ve MehmetrnERDOĞAN, “Fotonükleer Reaksiyon İle Baryum İzotoplarının Yarı ÖmürlerininrnBelirlenmesi” Adım Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, KÜTAHYA. (sözlü sunum, özetrnkitapçığında basıldı, sayfa : 51) (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Faruk KOYUNCU, Ahmet BİÇER ve Kaan MANİSA , “Güneş Enerjisi NükleerrnEnerjiye Alternatif Mi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü, II. Ulusal Güneşrnve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 12-13 Haziran 2008, ESKİŞEHİR. (poster sunum, özetrnkitapçığında basıldı, sayfa : 63) (2008)
2- Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, A.Engin ÇALIK, Mehmet ERDOĞAN ve Ahmet BİÇER, “Nükleer Madde Durum Denkleminin (EOS) Önemi Ne? Niçin Üzerinde Çalışıyoruz? Adım Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, ESKİŞEHİR. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 118) (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Ülfet ATAV and Serap BOSTAN, “Parameters Of The Skyrme Interaction In Terms of The Nuclear Matter Constants”, 7th InternationalrnStudent Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-7, 4-7 September 2009, Bodrum – Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 32). (2009)
2- Nurgul HAFIZOĞLU, Latife ŞAHİN YALÇIN, Kaan MANİSA, Hakan ÇETİNKAYA, Engin BOZKURT, Ahmet BİÇER and Serap BOSTAN, “Kütahya İli Ve İlçelerinde Çevresel Gama Radyasyonu Ölçümü”, Turkish Physical Society 30. International Physics Congress, 02-05 September 2013, İstanbul-Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 215). (2013)
3- Ahmet BİÇER, Nevin Zeynep ERDOĞAN and Kaan MANİSA, “Nükleer Madde İçin Yeni Bir Landau Parametre Seti”, VI. Workshop On Nuclear Structure Properties, 18-20 September, 2013, Karabük / Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 11). (2013)
4- T. BABACAN, İ. YÜKSEL, A. BİÇER, V. SARIKAYA, K. HAMDOUSH, İ. MARAŞ "The Investigation of Gamow-Teller Transition Properties within the Framework of pn-QRPA: The Case of Fe Isotopes in the Mass Region of 60-80”International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30, 2016, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 40). (2016)
5- Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Ahmet BİÇER, “Determination of Half-Lives of Dysprosium Isotopes via Photonuclear Reaction”, IX. Workshop On Nuclear Structure Properties, 1-3 September, 2016, Sivas / Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 41). (2016)
6- Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Ahmet BİÇER, “Determination of Energy Levels of Dysprosium Isotopes via Photonuclear Reaction”, IX. Workshop On Nuclear Structure Properties, 1-3 September, 2016, Sivas / Turkey (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 42). (2016)
7- Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN, Ahmet BİÇER "A new Aziz potential parameter set for nucleon-nucleon interaction: first results." International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22, 2018, Akdeniz University, Antalya, TURKEY (2018)
8- Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN, Ahmet BİÇER "VMC calculations for nuclear matter by using Aziz potential with a new parameter set" International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22, 2018, Akdeniz University, Antalya, TURKEY (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kaan MANİSA, Ülfet ATAV and Ahmet BİÇER, “Symmetric Nuclear Matter With Skyrme Interaction” Turkish Physical Society 26. International Physics Congress, 24-27 September 2009, Bodrum-TURKEY. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 537). (2009)
2- Serap BOSTAN, Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Ülfet ATAV, and Rıza OĞUL,“Properties of Equation of State of Nuclear matter with skyrme-type interactions”, NUFRA2009 Second International Conference on Nuclear Fragmentation From Basic Research to Applications, September 27-October 4, 2009, Kemer (Antalya), TURKEY (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 45). (2009)
3- Nurgul HAFIZOĞLU, Latife ŞAHİN YALÇIN, Kaan MANİSA, Hakan CETİNKAYA, Engin BOZKURT, Serap BOSTAN, Ahmet BİÇER, “Measurement of environmental gammarnradiation in province of Kutahya” 3rd European Nuclear Physics Conference, August 31–September 4, 2015, Groningen, The Netherlands. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 114) (2015)
4- Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN ve Hasan BİRCAN ve "Equation of state of neutronrich matter” International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), May 10-12, 2017, Çukurova University, Adana, TURKEY (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :11) (2017)
5- Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, A. Engin ÇALIK, Mehmet ERDOĞAN, Hasan BİRCAN, Mürsel ŞEN, Haris DAPO, İsmail BOZTOSUN, “Photonuclear Reaction: Experimental Determination of Energy Levels and Half of Rubidium and Barium Isotopes”, X. International Conference on Nuclear Structure Properties, 20-22 September, 2017, Karabük / Turkey (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 89). (2017)
6- Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Mehmet ERDOĞAN and Ahmet BİÇER, “Relation Between Incompressibility and Effective Mass For Nuclear Matter”, X. International Conference On Nuclear Structure Properties (NSP2017)”, 20-22 September 2017, Karabük, TURKEY (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 91). (2017)
7- Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN, Hasan BİRCAN and Ahmet BİÇER “Assesment of Gamma Dose Rates in Some Turkish Spas”, 8th International Symposium on Occupational Health and Safety, (SESAM, 2017), 19 October, 2017, Bucharest / Romania (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa: 20). (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- SKYRME ETKİLEŞİM PARAMETRELERİYLE SİMETRİK NÜKLEER MADDE HESAPLAMALARI (2010)
Doktora Tezi
1- Fotonükleer Reaksiyon: Rubidyum ve Baryum İzotoplarının Enerji Seviyelerinin ve Yarı-Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje adı : Kütahya İl ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü. Proje No:2010/4. Konumu: Araştırmacı. Tarih: 09.03.2010-01.08.2012. (2010)
2- Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje adı : Baryum ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon ile Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi. Proje no: 2014-51. Konumu: Araştırmacı. Tarih: 24.07.2014-12.08.2015. (2014)
3- Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje adı : Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyon ile Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi. Proje no: 2016-14401097. Konumu: Araştırmacı. Tarih: 04.11.2014-29.12.2016. (2016)
4- Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje adı : Kütahya’nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Proje no: 2017-53. Konumu: Araştırmacı. Tarih:25.08.2017-Devam ediyor. (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Kaan MANİSA and Ahmet BİÇER

Danışman Hocam

10:05:50 20.09.2013

Bu galeride fotoğraf 2 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 1198
Email ahmetbicer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.