Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : B+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Elektrik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Elektrik Tesisleri ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Cumhuriyet İlkokulu
 • Orta Okul : Atatürk Ortaokulu
 • Lise : Kütahya Lisesi
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Mimarlık
 • Lisans Bölüm : Elektrik Elektronik Mühendisliği (2001)
 • Y.Lisans : Dumlupınar Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Elektrik Elektronik Mühendisliği (2004)
 • Doktora : Sakarya Üniversitesi
 • Doktora Dal : Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • (2010)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı             : Asım Gökhan YETGİN

2. Doğum Tarihi       : 1979-Kütahya

3. Ünvanı                   : Dr. Öğr. Üyesi

4. E-mail                    : agyetgin@mehmetakif.edu.tr

5. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

1997-2001

Y. Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği

(Elektrik Makinaları)

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2001-2004

Doktora

Elektrik Elektronik Mühendisliği

(Elektrik Makinaları)

Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2004-2010

  6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Alan

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makinaları)

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2001-2004

Arş. Gör.

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makinaları)

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2004-2010

Arş. Gör. Dr.

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makinaları)

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2010-2012

Yrd. Doç. Dr.

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makinaları)

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2012-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makinaları)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

2018-

7. Çalışma Konuları:

1: Elektrik makinaları

2: Elektrik motor/makina tasarımı, modellenmesi, simülasyonu

3: Enerji tasarrufu/verimliliği

4: Sonlu elemanlar yöntemi

8. Yönetilen Lisansüstü Tezler:

8.1. Yüksek Lisans Tezleri

1: Standart ve yüksek verimli asenkron motorun sac özellikleri ve performansa etkileri (2015)

2: Standart verimli asenkron motorun sargı çeşitlerinin motor performansına etkisinin uygulamalı gösterimi (Devam Ediyor)

3: Asenkron motorun stator ve rotor oluk şekillerinin motor performansına etkisinin 2D analizi (Devam Ediyor)

İLGİ ALANLARI

Elektrik Makinalarının Tasarımı, Modellenmesi ve Simülasyonu

Elektrik Makinalarında Enerji Tasarrufu/Enerji Verimliliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Asım Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, Ali İhsan ÇANAKOĞLU, Asenkron Motorun Boyunduruk ve Diş Boyutlarının Motor Performansına Etkileri, DPÜ Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:27, ss. 79-88, Nisan 2012, Kütahya. (2012)
2- A. İhsan ÇANAKOĞLU, A. Gökhan YETGIN, Mustafa TURAN, “Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Performans Değerlendirmesi”, DPÜ Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:16, ss. 61-68, Eylül-2008, Kütahya. (2008)
3- A. Gökhan YETGİN, A. İhsan ÇANAKOĞLU, “Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi”, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (4), ss. 699-707, 2005, Elazığ. (2005)
4- A. İhsan ÇANAKOĞLU, A. Gökhan YETGİN, “Asenkron Makinalarda Oluk Kaçak Endüktanslarının Hesaplanması”, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eylül 2003, Sayı 4, ss. 175–185, 2003, Kütahya. (2003)
5- Yetgin, A.G. “The Effect of Induction Motor Shaft Diameter on Motor Performance”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (4), 2017, 604-608. DOI: 10.16984/saufenbilder.309406. (2017)
6- Asım Gökhan Yetgin, Murat İmre, “Experimental and Analytical Investigation on Stator Winding Turn Influence in Squirrel Cage Induction Motor Performance: Energy Efficiency”, Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, Vol. 19, No. 2, pp. 267-277, 2018. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- A. İhsan ÇANAKOĞLU, A. Gökhan YETGİN, M. Murat TEZCAN, Yılmaz ASLAN, "Development of a Test Bed for Examination of an Induction Motor with Broken Rotor Bars", International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 8, No. 1, pp. 121-127, 2013. (2013)
2- Asim Gokhan Yetgin, Mustafa Turan, “A Novel Slitted Tooth Core Design to Improve the Torque-Speed Characteristic of Squirrel Cage Induction Motor”, International Journal of Research in Engineering & Technology, Vol. 5, No. 5, pp. 480-487, May 2016. DOI: 10.15623/ijret.2016.0505092. (2016)
3- Yetgin Asim Gökhan, Turan Mustafa, Ünlükaya Efe, “Analyzing the Effect of the Slit Depth and Width on the Electrical Performance of a Squirrel Cage Induction Motor”, Girne American University Journal of Social and Applied Sciences, Vol. 7, No. 11, pp. 26-37, Jan. 2015. (2015)
4- Asim Gokhan Yetgin, Mehmet Murat Tezcan, “Influencies of the Slits on Magnetic Flux Density for Induction Motors Having Different Rotor Slot Geometries”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 3, No. 12, pp. 6226-6229, December 2016. (0)
5- Asim Gokhan Yetgin and Mustafa Turan, “Effects of Rotor Slot Area on Squirrel Cage Induction Motor Performance”, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, No. 11, pp. 105-109, November 2016. (2016)
6- Asim Gokhan Yetgin, Efe Unlukaya, “New Design in order to Reduce Rotor Reaction for Squirrel Cage Induction Motor: Skewed Slits”, Journal of Electrical Systems, Vol. 14, No. 1, pp. 1-12, 2018. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Gökhan A. Yetgin, Mustafa Turan, Efficiency Improvement in Induction Motor by Slitted Tooth Core Design, The Journal Tehnički vjesnik – Technical Gazette, Vol. 24, No. 5, pp. 1291-1296, 2017. DOI: 10.17559/TV-20140325133232. (2017)
2- A. Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, "Efficiency Optimization of Slitted–Core Induction Motor", Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, Vol. 65, No 1, pp. 60-64, 2014. DOI: 10.2478/jee-2014-0009. (2014)
3- A. Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU, "A Novel Slitted Tooth Core Design to Decrease Leakage Flux in Induction Motor", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 27, No. 3, pp. 607-614, 2012. (2012)
4- A. İhsan CANAKOGLU, A. Gökhan YETGİN, Hasan TEMURTAS, Mustafa TURAN, "Induction Motor Parameter Estimation using Metaheuristic Methods", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 22, No. 5, pp. 1177-1192, 2014. DOI:10.3906/elk-1211-171. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet Murat TEZCAN, Asim Gökhan YETGİN, Ali Ihsan ÇANAKOGLU, “Influencies of Winding Topology and Turn Number on Induction Motor Performance and Space Harmonics”, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 2721-2728, May 24-28, 2016. (2016)
2- Asim Gökhan YETGIN, Mustafa TURAN, Mehmet Murat TEZCAN, Ali Ihsan CANAKOGLU, “Investigation of Stator and Rotor Slit Effects on Medium Powered Induction Motor”, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 2713-2720, May 24-28, 2016. (2016)
3- GÖK O., YETGİN A. G., ÇANAKOĞLU A. İ., TURAN M., “Evaluation of Constructional Differences and Performances upon Standard and High Efficiency Squirrel Cage Induction Motors”, IMCOFE’15 International Multidisciplinary Congree of Eurasia, September 01-05, Skopje-Macedonia, pp. 745-756, 2015. (2015)
4- A. Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU, “Calculation of Fringing Coefficient with Numerical Methods for C-Type Core”, Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13–15 Mayıs 2009, pp. 502-507, Karabük, Türkiye. (2009)
5- A. Gökhan YETGİN, A. İhsan ÇANAKOĞLU, K. Nur BEKIROĞLU, Sibel ZORLU, “Optimum Design and Performance Analysis of Three-Phase Induction Motor”, Eleventh International Conference on Electrical Machines, Drivers and Power Systems, September 15–16 2005, pp. 24–30, Sofia, Bulgaria. (2005)
6- A. Gökhan YETGİN, Nevra AKBILEK, “An Analysis of Stator and Rotor Leakage Reactance in Induction Motors Based on Slot Dimensions”, Eleventh International Conference on Electrical Machines, Drivers and Power Systems, September 15–16 2005, pp. 237–242, Sofia, Bulgaria. (2005)
7- Mehmet Murat TEZCAN, Asim Gokhan YETGIN, Ali Ihsan CANAKOGLU, Barış CEVHER, Mustafa TURAN, Murat AYAZ, “Induction Motor Torque Analysis using Three Different Equivalent Circuit Models”, XXII. Slovak–Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2017), September 5–8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia. (2017)
8- Ali Ihsan Canakoglu, Mehmet Murat Tezcan, Asım Gökhan Yetgin, Barış Cevher, Mustafa Turan, “Locus Diagrams of Net Magnetic Field Vector of Dual Winding Induction Motor”, IEEE 11th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017), October 11-13, 2017, Chisinau, R. Moldova, pp. 108-112. (2017)
9- Mehmet Murat Tezcan, Ali Ihsan Canakoglu, Asım Gökhan Yetgin, Barış Cevher, Mustafa Turan, Ayhan Gün, “Analysis of One Phase Special Electrical Machines using Finite Element Method”, IEEE 11th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017), October 11-13, 2017, Chisinau, R. Moldova, pp. 113-118. (2017)
10- Ali İhsan Çanakoğlu, Mehmet Murat Tezcan, Asım Gökhan Yetgin, Barış Cevher, Mustafa Turan, “Electric Field Calculation of Line Charge Distributions using Cubic Spline Interpolation”, I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), Urgup, Turkey, 05-08 October 2017, pp. 26-31. (2017)
11- ASIM GOKHAN YETGIN, MUSTAFA TURAN, BARIS CEVHER, ALI IHSAN CANAKOGLU, AYHAN GUN, INDUCTION MOTOR DESIGN PROCESS AND THE EFFECT OF OUTPUT COEFFICIENT, International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), Antalya, Turkey, 28 April -May 1, 2018, pp. 152-159. (2018)
12- ASIM GOKHAN YETGIN, ALI IHSAN CANAKOGLU, AYHAN GUN, MUSTAFA TURAN, BARIS CEVHER, EFFECT OF THE INDUCTION MOTOR STATOR OUTER INNER DIAMETER RATIO ON THE MOTOR PERFORMANCE, International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), Antalya, Turkey, 28 April -May 1, 2018, pp. 241-245. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- A. Gökhan YETGİN, Mustafa TURAN, Efe UNLUKAYA, “Analyzing the Effect of Slit Depth and Width on the Electrical Performance of a Squirrel Cage Induction Motor”, The Second International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2014), 5-7 November 2014, Girne, North Cyprus, pp. 24, 2014. (2014)
2- Ali İhsan Çanakoğlu, Ayhan Gün, Asım Gökhan Yetgin, Umut Karaca, Osman Okay, Mehmet Murat Tezcan, “Design and Analysis of a High Powered Industrial Type Isolation Transformer for Uninterruble Power Supplies”, I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), Urgup, 05-08 October 2017, pp. 24-25. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Üç Fazlı Asenkron Makina Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004, Kütahya. (2004)
Doktora Tezi
1- Yarıklı Nüve Tasarımı ile Asenkron Motor Performansının İyileştirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010, Sakarya. (2010)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- International Journal of Electrical Components and Energy Conversion (ABD) (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (2018 Yıl)
2- ISA TRANSACTIONS (2018 Yıl)
3- APPLIED SOFT COMPUTING (2018 Yıl)
4- Electric Power Components and Systems (2018 Yıl)
5- IEEE Transaction on Industrial Electronics (2018 Yıl)
6- IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- American Journal of Applied Sciences (2018 Yıl)
2- International Journal of Research and Analytical Reviews (2018 Yıl)
3- IEEE Transaction Transportation Electrification (2018 Yıl)
4- Journal of Electrical System (2018 Yıl)
5- Global Journal of Computer Science and Technology (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Standart ve yüksek verimli asenkron motorun sac özellikleri ve performansa etkileri (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması (2014)
2- Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı (2016)
2- Yüksek Verimli Asenkron Motor Tasarımı (2008)
3- Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2017)
4- Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2017)
Faydalı model
1- Alternatif Akım Elektrik Makinalarında L Tipi Stator Oluk Tasarımı Patent No: 2015/02579, Patent Sınıfı: H02M 7/00, Tescil Tarihi: 2016/05/23 (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Asenkron ve Senkron Makinalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü - Sınıf Eğitimi
Trafo ve Doğru Akım Makinaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü - Sınıf Eğitimi
Özel Tesisat - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü - Sınıf Eğitimi

Lisans

Elektrik Makinaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği - Makine Teorisi ve Dinamiği
Elektrik Makinaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Makinaları Lab - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 213 2778
Email agyetgin(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi abs.mehmetakif.edu.tr/agyetgin
Adres MAKÜ Müh. Mim. F. Elk. Elt. Müh. Bölümü İstiklal Yerleşkesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.