Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Doğum ve Jinekoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Pirimehmet İlk Okulu (1983)
 • Orta Okul : Isparta Merkez Ortaokulu (1986)
 • Lise : Çorlu Lisesi (1989)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner (1994)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Doğum ve Jinekoloji
 • (2000-05-12)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Sarıbaşak, H., Kaçar, M.S., Başaran, M.A., Cengiz, Y., Köker, A., Sert, A. 2005. Alageyik (Dama dama L. 1758) Üretim ve Yerleştirme Teknikleri. Teknik Bülten No : 23 (ISSN : 1302-3624) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Antalya. (2005)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Bölüm 1. Konu 8. Güç Doğum (2012)
2- Bölüm 2. Konu 6. Gebelik Patolojisi (2013)
3- Bölüm 6. Sağım ve Sağım Makinelerinin Temel İlkeleri (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- - Köker, A., Özenç, E. 2005. Sağım Makinalarının Kaliteli Süt Üretimindeki Rolü. Hasad Hayvancılık Dergisi, 21 (245): 24-29. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- - Ergün, Y., Köker, A., Musal, B., Taş, S. 2000. Subklinik İnek Mastitislerinde Sağaltım Yaklaşımları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6:1-2, 101-105. (2000)
2- - Köker, A., Salmanoğlu, R. 2000. Sütçü ineklerde Subklinik Mastitislerin Şekillenmesinde Sağım Makinesine İlişkin Sorunların İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2):107-113. (2000)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- - Özmen, Ö., Köker, A. 2004. Superfetation and Double Parturition in an Ewe. Indian Veterinary Journal, May 2004; 81 : 586 - 587. (2004)
2- - Sezik, M., Ozkaya, O., Arslanoglu, E., Koker, A., Cetin, H., Ozbasar, D., Kaya, H. 2007. Evaluation of intra-amniotic surfactant administration for lung maturation in preterm sheep. Journal of Experimental Animal Science 43 (2007) ; 301-307. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- - Köker, A. 2001. Theriogenolojik Açıdan BSE Risk Faktörleri. Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) Sempozyumu, 30-31 Mart 2001, Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Burdur, sayfa: 68-75. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- - Köker, A. 2003. Burdur Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sağım Sistemlerine İlişkin Sorunlar. I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, 4-6 Eylül 2003, sayfa: 94-95. (2003)
2- - Özmen, Ö., Köker, A. 2003. Burdur'da Karşılaştığımız Anomali ve Diğer Konjenital Patolojik Olaylar. I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, 4-6 Eylül 2003, sayfa: 196-197. (2003)
3- - Kaya, H., Köker, A., Aydın, E., Aydın, A.R. 2006. Gebe Koyunlarda İntraamniyotik Surfaktan Uygulamasının Prematüre Kuzuların Akciğer Gelişimi Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi. II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 2-5 Kasım 2006, Belek /Antalya (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- - Köker, A. Yetiştirici Mastitisten Şüpheli İneği için Ne Yapmalıdır? 2001. Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2001, Burdur Veteriner Fakültesi, Burdur. (2001)
2- - Sarıbaşak, H., Kaçar, M.S., Başaran, M.A., Cengiz, Y., Köker, A., Sert, A. 2006. Alageyik (Dama Dama L. 1758) Üretim Ve Yerleştirme Teknikleri. II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 2-5 Kasım 2006, Belek /Antalya (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- - Köker, A., Sarıbaşak, H., Kaçar, M.S., Başaran, M.A., Cengiz, Y., Sert, A. 2002. Antalya Düzlerçamı Bölgesindeki Alageyikler (Cervus Dama Dama): Mevcut Durum, Sorunları, Çözüm Önerileri, Çalışmalarımız. II'nci Avrasya IWRC Yaban Hayatı Rehabilitasyon Sempozyumu, 16 - 20 Mayıs 2002, Ankara. (2002)
2- - Sarıbaşak, H., Kaçar, M.S., Başaran, M.A., Cengiz, Y., Sert, A., Köker, A. 2002. Alageyik (Dama dama L.) Doğal Yaşama Ortamlarının İyileştirilmesi. II'nci Avrasya IWRC Yaban Hayatı Rehabilitasyon Sempozyumu, 16 - 20 Mayıs 2002, Ankara. (2002)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- - Özmen, Ö., Şen, Ş., Köker, A. 2001. Schistosomus Reflexus in a Prenatal Malta Goat. 19th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2001, Thessaloniki, Greece, 25-28 September 2001, sayfa: 164. (2001)
2- - Özmen, Ö., Köker, A. 2002. Pathological Observations on Teat Lesions in Dairy Cattle. 20th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology- ESVP-2002, Grugliasco (Turin), Italy, 18-21 September 2002, sayfa: 196. (2002)
3- - Sarıbaşak, H., Kaçar, M.S., Başaran, M.A., Cengiz, Y., Köker, A., Sert, A. 2007. Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerimizden Biri Olan Alageyik (Dama dama L. 1758) ve Sorunları. Orman kaynaklarının işlevleri kapsamında darboğazlar, çözüm önerileri ve öncelikler, Forest2007, 17-19 Ekim 2007, İstanbul. (2007)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- - Köker, A., Kaya, H., Aydın, A.R. 2005. The histopathologic evaluation of a new tubo-tubal anastomosis technique without suture and biological glue in ewes. 38. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 10 -11 Febrary 2005, Zurich, Swiss (2005)
Doktora Tezi
1- - Köker, A. 2000. Sütçü İneklerde Subklinik Mastitislerin Şekillenmesinde Sağım Makinesine İlişkin Sorunların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2000)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- - Türk Veteriner Jinekoloji Derneği (2002)
2- - Doğal Kaynakları ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (2002)
3- - Burdur Veteriner Hekimliği Eğitimini Destekleme Derneği (1997)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji (Süre : 2013 Yıl)
2- Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji (Süre : 2012 Yıl)
3- Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji (Süre : 2015 Yıl)
4- Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları (Süre : 2016 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- - Mutluer, B., Hatipoğlu, F.Ş., Türütoğlu, H., Özmen, Ö., Oğuz, N., Ata, A., Avki, S., Köker, A., Karakurum, Ç. 2001. Süt İneği Yetiştiricisinin Temel Sorunu: Mastitis. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Yetiştirici Yayınları Serisi. Yayın no: 001, 58s. Burdur. (Süre : 2001 Yıl)
2- - Mutluer, B., Evrim, M., Ünsal, A., Avki, S., Türütoğlu, H., Özmen, Ö., Köker, A. 2001. Süt İnekçiliğinde Mastitis. Sempozyum Kitabı. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Bilimsel Yayınlar Serisi, Yayın no : 002. 223s. Burdur. (Süre : 2001 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1997)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Yıl:2006)
2- - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu (Yıl:2006)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- - Köker, A. 1998. Hayvan Hastalıkları. Hayvancılık konulu çiftçi eğitim seminerleri, 30 Kasım 1998, Burdur. (Yıl:1998)
2- - Köker, A. 2002. Sağım ve sağım hijyeni. Süt sığırcılığı Seminerleri, 08-29 Ocak 2002, Burdur. (Yıl:2002)
3- - Arka Pencere Programı, Kanal 15, Burdur. (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- - Daha kaliteli süt ve daha verimli üretim projesi, (TR-0205.01/002/01/022).2004. AB, Türkiye İş Kurumu, Köy-Koop Burdur Birliği. (2004)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- - Alageyik (Cervus dama) Üretim, Yerleştirme ve İzleme Teknikleri. (19. 8403/1999-2001-2004).1999. Tübitak-TARP. (2001)
2- - Sütçü ineklerde kontrollü tohumlama amacı ile uygulanan PGF2α + GnRH kombinasyonunun follikül dinamiğine etkisinin ultrasonografi ve bazı hormon düzeylerinin ölçümü ile araştırılması (2003.01.0108.003). Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. (2003)
3- - Yüksek verimli ineklerden OPU (Ovum Pick Up) ve post mortem follikül aspirasyonu yöntemleri ile elde edilen oositlerin ICSI (Intracytoplasmic Spermatozoa Injection) yöntemi ile döllenerek değerlendirilmesi, (2005.DP.0120.160).2005. DPT (Üniversitelere ait ileri araştırma projesi) (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- - Burdur ili süt sığırcılığı işletmelerinde repeat breeder (döl tutmayan) sorunu üzerine araştırmalar, (1999.01.0108.001).1999. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu. (1999)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- - Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) Sempozyumu, 30-31 Mart 2001, Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Burdur. (2001)
2- - Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2001, Burdur Veteriner Fakültesi, Burdur. (2001)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

aa

aa

21:38:00 29.06.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2237
Email afsinkoker(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.