Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Birimi : Bucak Teknoloji Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Erciyes Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Makine Mühendisliği (1995)
 • Y.Lisans : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Enerji (1997)
 • Doktora : İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doktora Dal : Enerji
 • (2006)
 • Doçenlik : Akdeniz Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Enerji (2012)
 • Profesörlük : Akdeniz Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Enerji (2017)
ÖZGEÇMİŞ

1974 yılı Niğde doğumlu olan Prof. Dr. Afşin GÜNGÖR, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) tamamlamış ve 2017 yılında halen görevli olduğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Profesör unvanını almıştır. Yenilenebilir Enerji, Enerji Yönetimi, İklimlendirme Sistemleri, Çevre Teknolojisi vb. gibi enerjinin önemli dallarında çalışan Prof. Dr. Afşin GÜNGÖR, akademik hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası önemli bilimsel dergi ve kongrelerde makale, bildiri vb. gibi akademik çalışmalar yapmıştır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK gibi önemli kuruluşlarla da proje çalışmaları yapmıştır. Prof. Dr. Afşin GÜNGÖR 08.02.2018 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesine Dekan olarak atanmıştır.  Prof. Dr. Afşin GÜNGÖR  evli ve bir çocuk babasıdır.
İLGİ ALANLARI

Enerji, Termodinamik, Makina Tasarımı, Çevre Teknolojisi, Yazılımla Hesaplama, Benzetim ve Modelleme, Kalite ve Güvenilirlik, Ergonomi ve İş Güvenliği, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlaması ve Kontrolü, Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi Benzetim, Modelleme ve Tanıma Sinirsel Ağlar, Nano teknoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Energy Potential of Biomass Waste of Western Mediterranean Region- Turkey in View of Gasification Technology, CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ENGINEERING SCIENCES-2018, 230-236. (2018)
2- Dünyada ve Türki̇ye’de Jeotermal Enerji̇ Potansi̇yeli̇nin Durumu, CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ENGINEERING SCIENCES-2018, 481-490. (2018)
3- YEŞIL EV PROJELERINDE SOLAR TERMAL SISTEMLERIN ENERJI TASARRUFUNA ETKISI, ART & CULTURE ECSAC’18, Proceedings Book 2018, 107-114. (2018)
4- TARIM SEKTÖRÜNDE IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI AÇISINDAN KIŞISEL KORUYUCU DONANIM KRITERLERININ UYGULANMASI: MANTAR ÜRETIM TESISLERI, III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE ECSAC’18, Proceedings Book 2018, 115-124. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "SABİT YATAKLI GAZLAŞTIRICI AÇISINDAN TRAKYA BÖLGESİ BİYOKÜTLE POTANSİYELİ", Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, vol.3, pp.155-162 (2016)
2- "GLOBAL GÜNEŞ IŞINIM DEĞERLERİ TAHMİNİNDE AMPİRİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, vol.3, pp.12-18 (2016)
3- "BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE FARKLI İLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, vol.3, pp.127-135 (2016)
4- "Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi", e-Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.1-13 (2015)
5- "Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti", e-Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.37-45 (2015)
6- "Otellerde Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik", Turizmtr, cilt.2, ss.23-27 (2015)
7- "Niğde İli Rüzgar Enerjisi Potansiyeli", Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.37-47 (2012)
8- "Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi: 1 Ve 2 Boyutlu Modeller", Mühendis ve Makina, cilt.49, ss.2-8 (2008)
9- "Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi", İTU Dergisi/D Serisi, cilt.6, ss.27-38 (2007)
10- "Biyokütle Yakan Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların İki Boyutlu Modellenmesi", Mühendis ve Makina, cilt.48, ss.15-21 (2007)
11- "Bir Ofis Binasının Değişken Hava Debili İklimlendirme Sisteminin Modellenmesi Ve Kontrolü", Tesisat Dergisi, cilt.124, ss.86-96 (2006)
12- "Bir Sürdürülebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Ve Türkiye", Termodinamik, cilt.165, ss.102-110 (2006)
13- "Dolaşımlı Akışkan Yataklı Yakıcıların Farklı İşletme Şartlarında İncelenmesi", Tesisat Mühendisliği Dergisi, cilt.84, ss.28-34 (2004)
14- "İki Fazlı Akışlarda Yatay Ve Dik Akışlar Için Su Ile Yapılan Korelasyonlar", Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-16 (1996)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Effect Of Heat Transfer Enhancement: In Inner Tube With Apparatus", International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering– IJAMAE, vol.4, pp.10-13 (2017)
2- "IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR SYSTEM WITH A NEW DESIGN", INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INDUSTRY 4.0, vol.1, pp.73-75 (2017)
3- "Determination of Solar Collector Optimum Tilt Angle for Ankara and Districts", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.21, pp.63-78 (2016)
4- "ENERGY RECOVERY POTENTIAL FROM EXCESS PRESSURE in WATER SUPPLY and DISTRIBUTION SYSTEMS" cilt.2, ss.70-76 (2016)
5- "Effects of global warming on wind energy potential", World Journal of Engineering, vol.12, pp.369-374 (2015)
6- "Comparison of Empirical Models for the Estimation of Monthly Global Solar Radiation at Nigde in Turkey", British Journal of Applied Science & Technology, vol.11, no.2, pp.1-8 (2015)
7- "Exergy analysis of Eregli sugar factory", World Journal of Engineering, vol.12, pp.463-470 (2015)
8- "Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface – A case study in Nigde, Turkey", World Journal of Engineering, vol.13, no.3, pp.307-312 (2015)
9- "Effects Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems", British Journal of Applied Science & Technology, vol.9, pp.77-85 (2015)
10- "Effects Of Operational Parameters On So2 Emission In A Cfbc (Bir Say Yakıcıda İşletme Parametrelerinin So2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri)", Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi , cilt.1, ss.1-11 (2012)
11- "Determination Of Air/Fuel And Steam/Fuel Ratio For Coal Gasification Process To Produce Synthesis Gas", Journal of Environmental Science and Engineering, vol.5, pp.799-804 (2011)
12- "Effects Of Immersed Surfaces On The Combustor Efficiency Of Small-Scale Fluidized Beds", International Journal of Applied Thermodynamics, vol.8, pp.127-136 (2005)
13- Fabrication of 3D Cu0.45Mn0.55O2 nanoflowers with novel photoluminescence and magnetic propertiesAIP Conference Proceedings, 2042 (1), 020007. (2018)
14- The simulation of shockwave lithotripsy, AIP Conference Proceedings, 2042 (1), 020054 (2018)
15- Evolution of Research and Development Center for Regional Development: Case Study of MAKU R&D Center, International Scientific Journal Innovations in Discrete Productions, 6 (3), 2018, 95-97. (2018)
16- ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE: POLİTİKALAR VE İŞ BİRLİKLERİ, Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 2018, 7 (2), 337 - 340. (2018)
17- ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE: POLİTİKALAR VE İŞ BİRLİKLERİ, Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 2018, 7 (2), 341- 347. (2018)
18- Effect of Nanotechnology Applications to Improve the Efficiency of Solar Energy, Journal of Physics and Materials Science 01(2018)1-5. (2018)
19- Numerical Investigation of Effects of Nanofluids and Swirling Jets an a Heated Surface, Journal of Physics and Materials Science 01(2018)12-17. (2018)
20- EVOLUTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR REGIONAL DEVELOPMENT CASE STUDY OF MAKU RD CENTER, International Scientific JournalInnovations in Discrete Productions, no. 6, pp. 95–97, 2018. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Evaluation of greenhouse residues gasification performance in hydrogen production", INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.42, pp.23244-23249 (2017)
2- "Simulation Of Co-Firing Coal And Biomass In Circulating Fluidized Beds", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.65, pp.574-579 (2013)
3- "In View Of Sustainable Future Energetic-Exergetic And Economic Analysis Of A Natural Gas Cogeneration Plant", INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.12, pp.109-118 (2013)
4- "Two Dimensional Numerical Computation Of A Circulating Fluidized Bed Biomass Gasifier", COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, vol.48, pp.234-250 (2013)
5- "A Two-Stage Water-Gas Shift Reactor Model To Obtain Desired Synthesis Gas Characteristics With Adjustable Reactor Parameters", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, pp.339-351 (2013)
6- "An Application Of Exergoeconomic Analysis For A Chp System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.42, pp.250-256 (2012)
7- "A Parametric Study On Coal Gasification For The Production Of Syngas", CHEMICAL PAPERS, vol.66, pp.677-683 (2012)
8- "Fossil Fuel Sustainability: Exergy Assessment Of A Cogeneration System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.35, pp.162-168 (2011)
9- "Efficiency Assessment Of A Cogeneration System", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.6, pp.6439-6449 (2011)
10- "Numerical Simulation Of Nano Particles In A Fluidized Bed", JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, vol.8, pp.1751-1754 (2011)
11- "Modeling The Effects Of The Operational Parameters On H2 Composition In A Biomass Fluidized Bed Gasifier", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.36, pp.6592-6600 (2011)
12- "Simulation Of Emission Performance And Combustion Efficiency In Biomass Fired Circulating Fluidized Bed Combustors, Biomass And Bioenergy, 34 (2010) 506-514.", BIOMASS, vol.34, pp.506-514 (2010)
13- "A Study On The Effects Of Operational Parameters On Bed-To-Wall Heat Transfer", APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.29, pp.2280-2288 (2009)
14- "Thermodynamic Analysis Of A Fbcc Steam Power Plant", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.2428-2438 (2009)
15- "Prediction Of So2 And Nox Emissions For Low Grade Turkish Lignites In Cfb Combustors", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.146, pp.388-400 (2009)
16- "Simulation Of Nox Emission In Cfbs Burning Low Grade Fuels", Energy & Fuels, vol.23, pp.2475-2481 (2009)
17- "Second Law Analysis Of Heat Transfer Surfaces In Circulating Fluidized Beds, Applied Energy 86 (2009) 1344-1353.", APPLIED ENERGY, vol.86, pp.1344-1353 (2009)
18- "One Dimensional Numerical Simulation Of Small Scale Cfb Combustors", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.711-722 (2009)
19- "Effects Of Operational Parameters On The Thermodynamic Performance Of Fbcc Steam Power Plant", FUEL, vol.88, pp.54-66 (2009)
20- "Predicting Axial Pressure Profile Of A Cfb", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.140, pp.448-456 (2008)
21- "Effects Of Operational Parameters On Emission Performance And Combustion Efficiency In Small-Scale Cfbcs", JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, vol.39, pp.541-556 (2008)
22- "Two-Dimensional Biomass Combustion Modeling Of Cfb", FUEL, vol.87, pp.1453-1468 (2008)
23- "The Characteristics That Define Wind As An Energy Source", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.30, pp.842-855 (2008)
24- "Simulation Of Bed-To-Wall Heat Transfer In Circulating Fluidized Beds", JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, pp.9-16 (2008)
25- "Two-Dimensional Coal Combustion Modeling Of Cfb", INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, vol.47, pp.157-174 (2008)
26- "Analysis Of Combustion Efficiency In Cfb Coal Combustors", FUEL, vol.87, pp.1083-1095 (2008)
27- "Analysis Of Environmental Benefits Of Cfb Combustors Via One Dimensional Model", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.131, pp.301-317 (2008)
28- "Hydrodynamic Modelling Of A Circulating Fluidized Bed", POWDER TECHNOLOGY, vol.172, pp.1-13 (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR SYSTEM WITH A NEW DESIGN", III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS, Varna, BULGARISTAN, 19-22 Haziran 2017, pp.115-117 (2017)
2- "INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICLES AND DURABILITY DIRECTOR OF PELLETS PRODUCED FROM AGRICULTURAL WASTE", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.1307-1312 (2017)
3- "CARBON FOOTPRINT IN TERMS OF TOURISM SECTOR: CASE OF HOTELS", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.157-163 (2017)
4- "EVALUATION OF WASTE METALLURGY IN WASTE SCRAP COPPER CABLES", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.588-625 (2017)
5- "TRIGENERATION SYSTEM ENERGY AND EXERGY ANALYSIS: UNIVERSITY EXAMPLE", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey 600, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.600-608 (2017)
6- "EFFECTIVE PRESENTATION EVALUATION WITH MOBILE APPLICATION", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.60-69 (2017)
7- "GASIFICATION PERFORMANCE OF COAL COMPOUND WITH CORNSTALK BIOCHEMISTRY WITH DIFFERENT RATIO", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.595-599 (2017)
8- "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
9- "CALCULATION AND REDUCTION OF CARBON FOOTPRINT: TOURISM EXAMPLE", IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2016, pp.13-18 (2016)
10- "Belediye Fen İşlerinde Çalışan Personelin İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
11- "Soğuk Hava Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
12- "Temizlik İşçilerinde Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanımı", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
13- "Tarım Sektöründe Mikrobiyolojik Bulaşma Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İrdelenmesi", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
14- "İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşullarının Yeterliliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
15- "İş Yerlerinde Çalışan Personelin Risk Etmenleri Açısından Mobbing", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
16- "YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANARAK KARBON AYAK İZİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: 5 YILDIZLI OTEL ÖRNEĞİ", I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.11-11 (2016)
17- "Taksi Şoförlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
18- "Mikrobiyolojik Gıda Analizlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
19- "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İş Kazalarını Önlemedeki Rolü: Turizm", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
20- "Effect of VRV System Usage Insteadof Conventional System Usage on Energy Efficieny in a Tourism Establishment", I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.15-15 (2016)
21- "Android Tabanlı Mobil Uygulama İle Araç Karbon Salınım Hesabı", Akademik Bilişim Konferansı, AYDIN, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.0-0 (2016)
22- "AVM Yemek Alanlarında Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
23- "Iş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
24- "Otel Mutfaklarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
25- "Yangın Söndürme Sistemlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
26- "Tarım Makinelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Rolü", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
27- "İnşaat İşlerinde Gurbetçi Olarak Gelen İşçilerin Konaklama Koşullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından İrdelenmesi", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
28- "Turizm Sektöründe Çalışan Otel Hizmet Elemanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
29- "Mantar Üretim Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
30- "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASI SİSTEMİNİN ÖNEMİ: 5 YILDIZLI OTEL İÇİN ANTALYA ÖRNEĞİ", I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.10-10 (2016)
31- "Bir Konutun Elektrik İhtiyacının Yazılım Desteği İle Tespit Edilmesi", Akademik Bilişim Konferansı, AYDIN, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.0-0 (2016)
32- "Importance Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems For Antalya Districts", 20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, ITALYA, 24 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.173-176 (2016)
33- "Evaluation of greenhouse residues gasification performance in Hydrogen Production", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.0-0 (2016)
34- "Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones", 20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, ITALYA, 24 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.193-196 (2016)
35- "CARBON FOOTPRINT CALCULATION OF A FAMILY", IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2016, pp.237-240 (2016)
36- "A COMPARISON OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS WITH INNER TUBE APPARATUS", Solar TR 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2016, pp.426-431 (2016)
37- "A COMPARISON OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS WITH INNER TUBE APPARATUS", Solar TR 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2016, pp.426-431 (2016)
38- "DETERMINATION OF OPTIMUM TILT ANGLE ON SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR BATMAN PROVINCE OF TURKEY", Solar TR 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2016, pp.674-678 (2016)
39- "Kan Merkezlerinde Çalışan Personelin Risk Etmenleri", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.1-1 (2016)
40- "Google Map Api Ile Android Cihazlarda Optimum Kollektör Eğim Açısının Hesaplanması", XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.0-0 (2015)
41- "USE OF RENEWABLE ENERGY IN REDUCING CARBON FOOTPRINT OF AKDENIZ UNIVERSITY HEALTH SERVICES VOCATIONAL", III. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’15, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2015, pp.52-55 (2015)
42- "Kömür Gazlaştırma Sistemi Dizaynında Termodinamik Analizin Önemi", 20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.135-140 (2015)
43- "İçmesuyu Temin Sistemlerinde Enerji Üretiminde Kullanılabilecek Türbin Sistemlerinin Değerlendirilmesi", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.641-646 (2015)
44- "Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.852-860 (2015)
45- "Tarımsal atıkların gazlaştırma yöntemi ile değerlendirilmesi", 13.Uluslararası Yanma Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.82-90 (2015)
46- "Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Farklı Ampirik Modellerin Değerlendirmesi", INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.89-95 (2015)
47- "Akdeniz Bölgesi Biyokütle Yakıtlarının Gazlaştırılarak Enerjiye Dönüştürülmesinin Sürdürülebilir Çevre Üzerindeki Etkileri", INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2 Eylül - 4 Ekim 2015, pp.102-109 (2015)
48- "Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzi Hesabı", 20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.92-98 (2015)
49- " Comparison Of Empirical Models Of The Monthly Mean Daily Global Solar Radiation On A Horizontal Surface", 3.EUROPEAN CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY SYSTEM, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, pp.202-209 (2015)
50- "Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Ampirik Modellerin Karşılaştırılması", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.313-317 (2015)
51- "0,4 Mw Trijenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.305-312 (2015)
52- "Klima Sistemlerinde Yeni Yöntemlerle Enerji Tasarrufu", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.318-323 (2015)
53- "Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.324-333 (2015)
54- "Binalarda Enerji Performansının Belirlenmesinde Antalya Örneği", 20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.125-129 (2015)
55- "Atık Isı İle Çalışan Organik Rankine Çevrimi", 4.YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ KIŞ OKULU, AFYON, TÜRKIYE, 15-18 Ocak 2015, ss.1-1 (2015)
56- "Sabit Yataklı Gazlaştırıcı Açısından Trakya Bölgesi Biyokütle Potansiyeli", 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.334-340 (2015)
57- "Farklı Oranlardaki Çeltik - Kömür Karışımının Gazlaştırma Verimi Açısından İncelenmesi", INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.62-66 (2015)
58- "IMPORTANCE OF TILT ANGLE ON FLAT-PLATE SOLAR THERMAL COLLECTOR SYSTEMS FOR ANTALYA DISTRICTS", III. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’15, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2015, pp.121-125 (2015)
59- "Binalarda Enerji Performansının Belirlenmesinde Farklı İllerin Karşılaştırılması", 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES 2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.299-304 (2015)
60- "Comparison Of Solar Radiation Models Using Different Statistical Methods In Nigde, Turkey", 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE 2014), İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2014, pp.10-10 (2014)
61- "As A Green Energy Resource; Turkey’S Thourium Potential", 30th Ore potential of alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.278-278 (2014)
62- "Energy Efficiency Analysis Of A Coal Gasification System", 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY RELATED MATERIALS, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, pp.541-541 (2014)
63- "Güneş Enerjisi İle Çalişan Organik Rankine Çevrimi", II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, pp.72-76 (2014)
64- "Effects Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems", SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2014, ss.214-219 (2014)
65- "Yenilenebilir Bir Enerji Kaynaği Olarak Biyokütle", II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, pp.47-51 (2014)
66- "Determining The Best Model For Estimation The Monthly Mean Daily Global Solar Radiation On A Horizontal Surface – A Case Study In Nigde, Turkey", SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2014, ss.145-149 (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Circulating Fluidized Bed Technology For Sustainable Future", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS AND POLICIES, ICESP 2014, İslamabad, PAKISTAN, 24-26 Kasım 2014, pp.12-17 (2014)
2- "Effects Of Climate Change On Wind Energy Potential", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS AND POLICIES, ICESP 2014, İslamabad, PAKISTAN, 24-26 Kasım 2014, pp.26-30 (2014)
3- Effect of Nanotechnology Applications to Improve the Efficiency of Solar Energy, 1st International Conference on Material Science and Nanotechnology (ICMSN-2018), 3-4 September 2018, Quetta, Pakistan (2018)
4- Numerical Investigation of Effects of Nanofluids and Swirling Jets a Heated Surface, 1st International Conference on Material Science and Nanotechnology (ICMSN-2018), 3-4 September 2018, Quetta, Pakistan (2018)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Süre : 2019 Yıl)
2- IBIMA Publishing (Süre : 2018 Yıl)
3- Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Süre : 2018 Yıl)
4- Journal of Chemical Research and Application (Süre : 2019 Yıl)
5- Journal of Chemical Research and Application (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Energy Conversion and Management (2018 Yıl)
2- Fuel (2018 Yıl)
3- Chemical Engineering Research and Design (2018 Yıl)
4- Powder Technology (2018 Yıl)
5- Recent Innovations in Chemical Engineering (2018 Yıl)
6- International Journal of Thermal Sciences (2018 Yıl)
7- Energy (2018 Yıl)
8- Thermal Science and Engineering Progress (2018 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Faculty of Engineering and Technology (JFET) (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Keynote SpeakerrnrnKeynote Speaker, Effect of Nanotechnology Applications to Improve the Efficiency of Solar Energy, 1st International Conference on Material Science and Nanotechnology (ICMSN-2018) 3-4 September 2018, Quetta, Pakistan. ICMSN-2018-001. (Yıl:2018)
2- Invited Speaker, A. Gungor, Effect of Nanofluids in Solar Thermal System Applications, International Symposium on New Frontiers on Physics, 19 October 2018, University of Agriculture Faisalabad, Pakistan. (Yıl:2018)
3- Keynote Speaker, A. Gungor, Potential Evaluation of Greenhouse Residues via Gasification Technology, International Symposium on Chemical & Mineral Resource Engineering 2018 (ISCMRE’ 18), October 16-18, Department of Chemical Engineering, Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences, Nilore, Islamabad, 2018. (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Afşin Güngör, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0, Burdur Gelişim Merkezi Lise Konferansları, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi, Bucak, 2018. (Yıl:2018)
2- Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0, Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri, Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, 2019. (Yıl:2019)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Ulusal veya Uluslararası Projelerde Panelist/Hakem/Konuşmacı/Değerlendirmeci olarak görev almak.
1- Panelist, TÜBİTAK, '2018-1-Enerji Sistemleri 1' (2018)
2- Dış Danışman, TUBITAK, 2018-2018/1 2237 B Proje Eğitimi Etkinlikleri Desteği (2018)
3- Panelist, TUBITAK, 2017-2-ENE GUNS 1c (2018)
4- Dış Danışman, TUBITAK, MAG (2018)
5- Hakem, Antalya Teknokent (2018)
6- Hakem, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2018)
7- İzleyici, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (2018)

DİĞER

Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- International Conference on Technology and Science (Techno-Science) (2018)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018) (2018)
2- 4th International Conference on Oil, Gas & Petrochemistry, September 23-24, 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. (2019)
3- 1st International Conference on Petroleum Technology and Petrochemical (PTP2019), 10-11 April, 2019, University of Technology, Baghdad, Iraq. (2019)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (2018)
2- Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı, 22-24 Mart 2018 (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email afsingungor(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.