Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Birimi : Bucak İşletme Fakültesi
 • Bölümü : İşletme Bölümü
 • Anabilim Dalı : Yönetim ve Organizasyon ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Dumlupınar İlkokulu (1982)
 • Orta Okul : Atatürk Ortaokulu (1985)
 • Lise : Cumhuriyet Lisesi (1988)
 • Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Maden Mühendisliği (1995)
 • Y.Lisans : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İşletme (1998)
 • Doktora : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2005)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Yönetim ve Strateji (10 Mart 2014)
ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Adnan KALKAN 1970 tarihinde Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme ABD’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1997 yılında bir holding şirketinde Üretim ve Kalite Güvence Direktörlüğü’nde “Kalite Uzmanı” olarak göreve başladı. 1998 yılında “Toplam Kalite Yönetimi’nde Eğitimin Yeri; Brisa, Arçelik ve Şişecam’da Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitim Faaliyetleri” konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2005 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’nda “Kobilere Sağlanan Desteklerin Örgütsel Performanslarına Etkileri” konulu tezini tamamlayarak doktora eğitimini tamamladı. Özel sektördeki iş hayatı süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi; Kuruluş İçi Kalite Denetimi; Kalibrasyon; İstatistik Teknikler; Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme; Yaratıcı Fikir Üretme; CE İşareti; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP), ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; Katılım Öncesi Türkiye ve Avrupa Birliği; KOSGEB Desteklerinde Yeni Düzenlemeler konulu eğitim ve seminerlere katılmıştır. Ayrıca TÜSİAD-KALDER tarafından düzenlenen Ulusal Kalite Kongrelerine katılmıştır. Çalıştığı süre içerisinde 15’e yakın firmada ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, CE İşareti, HACCP, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarını başarı ile yürütmüştür. Bu çalışmaları sırasında söz konusu işletmelerde işçi ve yönetici konumunda çalışanlara “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, “Kalite Temel Eğitimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “CE İşareti”, “HACCP”, “İstatistik Teknikler” konularında eğitimler vermiştir. Bu işletmelerde iç tetkikçi olarak da tetkiklerde bulunmuştur. Bunlara ek olarak Yönetim ve Organizasyon, Re-organizasyon, Organizasyonel Yapının Oluşturulması, Toplam Kalite Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Oluşturulması, Takım Çalışmaları, İş Analizi, İş Tanımları, Görev Tanımlarının Çıkartılması, Performans Değerleme ve Performans Yönetimi Sisteminin Oluşturulması, Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama konularında çalışmalar yapmış ve eğitimler vermiştir. Ayrıca bugüne kadar 12 firmada TSE tarafından yapılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme ve gözetim tetkiklerinde TSE dış tetkikçi uzmanı olarak görev almıştır. Ayrıca 2005-2007 yılları arasında özel sektörde madencilik alanında faaliyet gösteren bir işletmede Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılından itibaren MAKÜ-Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 24-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında Universidade de Tros-os-Montes e Alto Douro (UTAD/PORTUGAL)-DESG'de "Mavi Okyanus Stratejileri (Blue Ocean Strategy)" konularında eğitim vermiştir. 2009 yılında Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde "Yönetim ve Strateji" alanında Doçent olmuştur. 22 Kasım-9 Aralık 2014 tarihleri arasında Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde Antalya KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini vermiştir. Mehmet Akif Ersoy bünyesinde yer alan Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri çerçevesinde "Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "Yangın" derslerini vermiştir. 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından organize edilen Konya Bölge Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Liderlik Seminerleri kapsamında "Gelecek ve Kariyer Planlama" konulu seminerler vermiştir. 02 Kasım 2016 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Antalya'da organize edilen İl Planlama Uzman ve Uzman yardımcıları Hizmet İçi Eğitim kapsamında "Çağdaş Personel Yönetimi" konulu eğitim vermiştir. 21.08.2017 tarihinde Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına Doçent olarak atanmıştır. Halen Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup Lisans düzeyinde "Genel İşletme", "Yönetim Organizasyon", "İstatistik" ve "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi", lisansüstü düzeyde ise "Yönetim Bilişim Sistemleri", "Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri", "Yönetim Bilgi Sistemleri", derslerini vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
İLGİ ALANLARI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, CE İşareti

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- "Uygulama Örnekleri İle Yönetim Sistemleri ve CE". Nobel Yayıncılık, ISBN: 978-605-133-135-5, Yayın Nu: 233, İktisadi-İdari Bilimler Nu: 39, 1. Basım, Ankara, Ekim 2011. (2011)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Atatürk Üniversitesi.Açıköğretim Fakültesi.Tedarik Zinciri Yönetimi Kitabı.Ünite-13.Örgütsel Yapılar ve Performans Ölçümü. (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Kavram Haritası Tekniginin Genel İşletme Dersi İçin Uygulanması ve Ögrenci Görüsleri (The Application of Concept Map For General Business Course and Student Views)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, ISSN: 1309-1387, Güz/2010, s: 74-82. (2010)
2- "Rekabet Savaşından Çıkış Yolu: Değer Yeniliği, Kâr ve İnsan Önermeleri (The Output Path From Competition War: Value Innovation, Profit and People Propositions)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, ISSN: 1309-1387, Güz/2009, s: 1-12. (2009)
3- “Kobilere Sağlanan Desteklerin Kobilerin Performanslarına Etkisi”. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Bahar 2005/1, s.103-122. (2005)
4- “Toplam Kalite Yönetimi’nde Eğitimin Rolü ve İnsan Faktörü”. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, “ÖNERİ” Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 12, 1999, s. 87-97. (1999)
5- "Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Bakiş Açilari, Beklenti Ve Memnuniyet Düzeyleri", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, DOI: 10.154215/g, ISSN: 2148-3752, Cilt:1, Sayı:1, Ağustos 2015, İzmir, s:22-35. (2015)
6- "Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Yönetim Ve Bilişim Derslerindeki Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, DOI: 10.154215/g, ISSN: 2148-3752, Cilt:1, Sayı:2, Aralık 2015, İzmir, s:36-47. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Küresel Krizin İmalat Sektöründeki Etkisi ve İhracat Ağırlıklı Doğaltaş/Mermer Sektöründe Bir İnceleme". Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance) (EBSCO Host), Sayı/Issue: 45, ISSN 1304-0391, Ocak/January-2010, s. 69-81. (2010)
2- "Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına (From the Organizational Ecology Theory to Strategic Management Approach)”. Doğuş Üniversitesi Dergisi (EBSCO Host), Ocak 2011, 12. Cilt, 1. Sayı, s. 17-31. (2010)
3- Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar: Bucak İlçesinde Bir Araştırma". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EBSCO Host), ISSN: 1305-7774, Yıl: 2011/1, Sayı:13, s. 217-240. (2011)
4- "Bireysel Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Burdur ve Isparta İllerinde Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (EBSCO Host), ISSN: 1301-0603, Yıl: 2011, C. 16, Sayı: 2, s. 59-77. (2011)
5- "Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EBSCO Host), ISSN: 1305-7774, Yıl: 2011/2, Sayı:14, s. 189-206. (2011)
6- "Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EBSCO Host), ISSN: 1305-7774, Yıl: 2012/1, Sayı:15, s. 229-247. (2012)
7- "Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobilerde ISO 9000'nin Etkili Uygulaması İçin Kritik Başarı Faktörleri".Dokuz Eylül Ün.Sosyal Bilimler Enst. Dergisi (EBSCO Host),Cilt. 14, Sayı. 3, 2012, ISSN.1302-3284, E-ISSN. 1308-0911, s. 105-125. (2012)
8- "The Relationships Between Sector Where SMEs Operating, and Their Strategies, Innovation Types and Innovation Barriers". Journal of Global Strategic Management. 12, 2012, December, pp: 103-112. (2012)
9- "Ekonomik Krizlerin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri: İngiltere-Türkiye Karşılaştırması". rnSüleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2012, C. 17, S. 3, s. 75-98. (2012)
10- "Aile İşletmelerinde Yöneticilerin Demografik Özellikleri ve Yönetim Fonksiyonları ile İlgili Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. ISSN 1307-9832. Yıl:6. Sayı:11. Yaz 2013. s:127-144. (2013)
11- "Business Strategies of SME's, Innovation Types and Factors Influencing Their Innovation: Burdur Model". Ege Akademik Bakış Dergisi (EBSCO Host), Cilt: 14, Sayı: 2, Nisan 2014, s. 189-198. (2014)
12- Kalkan, A., Bozkurt, Ö. Ç., Arman, M., "The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance", 10 th International Strategic Management Conference, Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 150 (2014), pp. 700-707. Available online at www.sciencedirect.com (2014)
13- Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Arman, M., "The Relationship between Structural Characteristics of Organization and Followed Business Strategy: An application in Denizli", Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, (2014), pp. 222-229.Available online at www.sciencedirect.com (2014)
14- "Birey-Örgüt Uyumunun İş Doyumu ve Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi". İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1, Yıl: 2015. ISSN: 2148-9874. s. 141-160. (2015)
15- "Ar-Ge Vergi Teşviklerinin Tekno-kentteki Girişimler Tarafından Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Tekno-kent Örneğinde Bir Araştırma", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl:2015, C:7, S:1, s:231-241. (2015)
16- "Strategic Management Approach in the Metropolitan Municipalities in Turkey: An Analysis on the Statements of Mission, Vision and Core Values". Journal of Global Strategic Management. 17, 2015, June, pp: 62-71. (2015)
17- "The Effects of Human Capital, Social Capital and Financial Capital on the Performance of SMEs". Global Journal for Research Analysis (GJRA), ISSN No: 2277-8160, Vol: 4, Issue: X, October 2015, pp.241-248 (2015)
18- "Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality: An Application in the Five-Star Hotels in Antalya, Turkey". Global Journal for Research Analysis (GJRA), ISSN No: 2277-8160, Vol: 4, Issue: X, October 2015, pp.249-254. (2015)
19- "Kobi'lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Sistemini Kullanım Düzeylerinin Araştırılması: Burdur İlinde Bir Uygulama". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos 2015, Yıl:52, Sayı:606, ISSN 1307-7112, s:9-22. (2015)
20- "Kobilere Sağlanan Teşviklerin Firmaların İhracat Performansına Katkısı: Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, ISSN: 1302 – 9975, Cilt: 15, Sayı: 31, Mayıs 2015, s: 89-108. (2015)
21- "Common Factors in The Swot Analyses of Metropolitan Municipalities in Turkey". Journal of Global Strategic Management. 18, 2015, December, pp: 39-49. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına Etkileri". Siyaset, Devlet ve Dış Politika, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) Bildiriler Kitabı, Cilt 5, 2009, s. 25-40. (2009)
2- "Kadın Akademisyenlerde Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". XXI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Kütahya. Mayıs 2013. s: 520-525. (2013)
3- "Girişimcilikle İlişkilendirilen Psikolojik Karakteristikler ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma". 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt-1. Antalya. 8-10 Mayıs 2014. (2014)
4- II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, "Türkiye’de Otomobil Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi", Kongre Bildiriler Kitabı, 8-9-10 Ekim 2015, ISBN: 978-975-442-738-7, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, s: 669-680. (2015)
5- II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, "Y Kuşağının Satınalma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi", Kongre Bildiriler Kitabı, 8-9-10 Ekim 2015, ISBN: 978-975-442-738-7, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, s: 883-897. (2015)
6- "Türkiye’de Otomobil Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 08-10 Ekim 2015, Erzurum. (2015)
7- "Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 08-10 Ekim 2015, Erzurum (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, BİLDİRİ KİTAPÇIĞI, 16-17 EKİM 2014, S.18 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL. (2014)
2- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ.YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, BİLDİRİ KİTAPÇIĞI, 16-17 EKİM 2014, S.17, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Örgütlerin Misyon ve Vizyon İfadeleri Çalışanların Örgüte Bağlılıklarını Etkiler mi?" I. Örgütsel Davranış Kongresi.Sakarya Üniversitesi. İşletme Fak. 15-16 Kasım 2013. Sakarya. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- "The Impacts of Globalization on Service Quality and Innovation of Firms in Tourism Sector in Antalya". 6th International Strategic Management Conference, “Searching for Strategies Out of the Global Recession” The Proceedings of 6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg, Russia, July 8-10, 2010, pg. 973-989. (2010)
2- "The Relationships Between Firm Size, Prospector Strategy, Architecture of Information Technology and Firm Performance". 7th International Strategic Management Conference, “Searching for Strategies Out of the Global Recession” The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Paris, France, June 29-July 3, 2011, pg. 829-842. (2011)
3- "The Effect of Person-Organization Fit on Job Stress and Conflict: An Application on Employees of Businesses in Dalaman International Airport". International Conference on Business, Management, Economics and Finance (ICBMEF-2011), Social Sciences Research Society (SoSReS), October 7-8, 2011, İzmir, Türkiye. (International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol. 3, No. 1, 2011, ISSN: 1309-8063 (Online), p. 281-291).rn (2011)
4- "Innovation Strategies of SMEs in Burdur and Factors Influencing Innovation". World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2012), May 3-6, 2012, Antalya, Türkiye. (2012)
5- "The Relationships Between Characteristics of SMEs and Strategies, Innovation Types & Barriers to Innovation", The Proceedings of 2 nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Oct.11-13, 2012, İstanbul, Turkey, pp.525-532. (2012)
6- "The choice and use of strategic planning tools and techniques in Turkish SMEs according to attitudes of executives". 9th International Strategic Management Conference.Riga/Latvia. (2013)
7- "Strategic Focus in Turkish SMEs: Emergent or Deliberate Strategies?. 9th International Strategic Management Conference.Riga/Latvia. (2013)
8- "The Relationships Between Technological Investment, Firm Size, Firm Age and Growth Rate of Innovational Performance". 9th International Strategic Management Conference. Riga/Latvia. (2013)
9- "The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance" The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference, Vol.2. pp. 707-714. June 19-21, 2014. Rome-Italy. (2014)
10- "The relationship between structural characteristics of organization and followed business strategy: An application in Denizli." The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference, Vol.1. pp. 213-220. June 19-21, 2014. Rome-Italy. (2014)
11- "Strategic management approach in the metropolitan municipalities in Turkey: An analysis on the statements of mission, vision and core values". 11th International Strategic Management Conference, “Advances in Strategic Management Theory and Practice” The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, July 23-25, 2015, pg. 67-76. (2015)
12- "Common factors in the SWOT analyses of metropolitan municipalities in Turkey". 11th International Strategic Management Conference, “Advances in Strategic Management Theory and Practice” The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, July 23-25, 2015, pg. 77-85. (2015)
13- Karar Destek Sistemlerinin İşletme Yönetimi Açısından Önemi: Mermer İşletmelerinde Bir Araştırma (2016)
14- "The Use of Social Media in SMEs: A Case Study for Burdur, Turkey", 6 th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, October 28-30, 2016, Antalya, Turkey, pp: 22-31. (2016)
15- "Universities' Public Relation Practices on Facebook", 12 th International Strategic Management Conference, October 28-30, 2016, Antalya, Turkey, pp: 57-64 (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Toplam Kalite Yönetiminde Eğitimin Yeri; Brisa, Arçelik ve Şişecam'da Toplam Kalite Yöetimi ve Eğitim Faaliyetleri". Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Oya ERDİL. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü-İşletme ABD. (1998)
Doktora Tezi
1- "Kobilere Sağlanan Desteklerin Örgütsel Performansına Etkileri". Tez Danışmanı: Prof.Dr. Oya ERDİL. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme ABD. (2005)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. Yıl:5. Sayı:10. Kış-2013. ISSN 1307-9832. (2013 Yıl)
2- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B DERGİSİ, CİLT 29, SAYI 3, 2015 TEMMUZ-EYLÜL, ISSN:1300-4646/2447-7582 (2015 Yıl)
3- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. Yıl: 5. Sayı:11. 2013. ISSN 1307-9832. (2013 Yıl)
4- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. Yıl: 5. Sayı:14. 2015. ISSN 1307-9832. (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- MAKÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:2. Sayı:2. 2010-Bahar. ISSN: 1309-1387. (2010 Yıl)
2- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü (03.08.2014) (Yıl:2014)
2- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (Vekaleten) (Yıl:2009)
3- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2015)
4- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2016)
5- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2017)
6- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2018)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
4- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
5- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
6- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
7- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (Yıl:2008)
8- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
9- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
10- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2017)
11- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2018)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)
2- MAKÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2016)
3- MAKÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2017)
4- MAKÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Markalaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi; Normal Araştırma Projeleri (0056-NAP-09); 01.04.2009. (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

ztyo

ybs

09:25:03 02.09.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

zirve

ybs zirvesi-2014

16:14:08 05.05.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248325 6534
Email adnankalkan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http://www.kalkanadnan.com/
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.