Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1984
 • Kan Gurubu : 0 Rh (+)
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Elektrik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Elektrik Tesisleri ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sakarya Atatürk İlkokulu (1996)
 • Orta Okul : Sakarya Dr. Nuri Bayar Ortaokulu (1999)
 • Lise : İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi (2003)
 • Lisans : Sakarya Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (2007)
 • Y.Lisans : Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2011)
 • Doktora : Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kırbaş İ., Çifci A., İşyarlar B., Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 20-23 (2013)
2- Çifci A., Kırbaş İ., İşyarlar B., Güneş Pili Kullanılarak Burdur’da Bir Evin Ortalama Elektrik İhtiyacının Karşılanması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 14-17 (2014)
3- Çifci A., İlkuçar M., Bozkurt M. R., Uyaroğlu Y., Liken planus ve Sedef Deri Hastalıklarının Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Sınıflandırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 30-36 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cifci A., Uyaroglu Y.,Use of Energy Function to Assess Voltage Stability of a Four-Bus Power System with a SVC, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT), Vol. 4, No. 1, 13-18. (2016)
2- İlkuçar M., Cifci A., Performance Evaluation of Electricity Generation Companies Traded on BIST According to the Financial Parameters through the Application of TOPSIS Method, International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol. 2, No. 3, 1010-1021. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cifci A., Uyaroglu Y., Hocaoglu A.T., Voltage Stability Analysis using the Variable Gradient Method, International Review of Electrical Engineering, 6, No. 2, 914–921 (2011)
2- Cifci A., Uyaroglu Y., Energy Function Analysis of a Two-Machine Infinite-Bus Power System by Lyapunov’s Second Method , Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review, 2, 270–273 (2012)
3- Cifci A., Uyaroglu Y., Birbas S., Direct Field Oriented Controller Applied to Observe Its Advantages over Scalar Control, Elektronika IR Elektrotechnika (Electronics and Electrical Engineering), 3 (119), 15-18. (2012)
4- Cifci A., Uyaroğlu Y., Yalçın M.A., Voltage Stability via Energy Function Analysis on Reduced Order Model of Power System, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol.20, No.Sup.1, 1031-1043. (2012)
5- Cifci A., Uyaroglu Y., Voltage Stability Analysis based on Energy Function of an Electrical Power System with and without SVC, Tehnički Vjesnik Technical Gazette, Vol. 23, No. 4, 1163–1170. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Cifci A., Hocaoğlu A. T., Uyaroğlu Y., Yalçın M.A., Enerji Fonksiyonu Analizi İle Gerilim Kararlılığı İncelemesi, 4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s.47-51, EVK’2011, Kartepe, KOCAELİ (2011)
2- Kırbas I., Cifci A., and Karabacak R., CdTe İnce Film Güneş Pilinin En Elverişli Yapısının Belirlenmesi, 2. Güneş Sempozyumu, ANTALYA (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Cifci A., Uyaroglu Y., and Hocaoglu A. T., Energy Function Analysis of a Single-Machine Infinite-Bus Power System, The World Congress on Engineering 2011, (WCE2011), Paper No.: ICEEE_66 (The 2011 International Conference of Electrical and Electronics Engineering), London, ENGLAND (2011)
2- Cifci A., Uyaroglu Y., Energy Function Analysis Based On Variable Gradient Method for A Three-Machine Infinite-Bus Power System, The Seventh Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2013, vol. 2008, 1-6, Prague, CZECH REPUBLIC (2013)
3- Uyaroglu Y., Cifci A., Stability Region Estimation For Two-Machine Infinite-Bus Power System using Energy Function, The Seventh Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2013, vol. 2008, 47-51, Prague, CZECH REPUBLIC (2013)
4- İlkucar M., Isik A. H., Cifci A., Harmoni Arama ve Geri Yayılım Tabanlı Yapay Sinir Ağı İle Göğüs Kanseri Verilerinin Sınıflandırılması, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE (2014)
5- Cifci A., Uyaroglu Y.,Use of Energy Function to Assess Voltage Stability of a Four-Bus Power System with a SVC, 31st International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), 28-33, Barcelona, SPAIN (2015)
6- İlkucar M., Cifci A., Prediction of Electricity Generation with Unlicensed Solar Energy Using Grey GM(1,1) Method, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Inonu University Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya, TÜRKİYE (2016)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Social and Natural Sciences Journal (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Electric Power Components and Systems (2011 Yıl)
2- Electric Power Components and Systems (2012 Yıl)
3- Electric Power Components and Systems (2013 Yıl)
4- Electrical Review - Przegląd Elektrotechniczny (2013 Yıl)
5- Elektronika IR Elektrotechnika - Electronics and Electrical Engineering (2013 Yıl)
6- Electric Power Components and Systems (2015 Yıl)
7- Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan V. (Yıl:2016)
2- Bucak Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı (Yıl:2016)
3- Bucak Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı (Yıl:2017)
4- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan V. (Yıl:2017)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2016)
2- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkan V. (Yıl:2016)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2013)
2- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2014)
3- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2015)
4- Fakülte Kurulu Üyeliği (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (Yıl:2016)
5- Akademik Kurul Üyeliği (Fen Bilimleri Enstitüsü) (Yıl:2016)
6- Birim Erasmus Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2013)
7- Birim Erasmus Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2014)
8- Birim Erasmus Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2015)
9- Birim Mevlana Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2013)
10- Birim Mevlana Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2014)
11- Birim Mevlana Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2015)
12- Birim Farabi Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2013)
13- Birim Farabi Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2014)
14- Birim Farabi Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2015)
15- Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2013)
16- Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2014)
17- Birim Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilciliği (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (Yıl:2015)
18- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senato Üyeliği (Yıl:2017)
19- Akademik Kurul Üyeliği (Fen Bilimleri Enstitüsü) (Yıl:2017)
20- Fakülte Kurulu Üyeliği (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 2. Güneş Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (2013)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı(UBYT) (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Abdullah Gökyıldırım, Zayıf Sinyal Tespit Uygulamalarına Yönelik Yeni Kaotik Sistem Geliştirme Yaklaşımı, (Danışman: Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu), Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı, Sakarya. (Sınav Tarihi: 21.10.2016). (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2777
Email acifci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.